menu

CZ

EN DE FR

Městský úřad

Formuláře odboru dopravy

Registr vozidel rozbalit

Oznámení o ztrátě zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou

Soubor PDF 632.31 KB

zobrazit soubor

žádost o vydání nového dokladu k vozidlu

Soubor PDF 639.89 KB

zobrazit soubor

žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla

Soubor PDF 640.92 KB

zobrazit soubor

žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel

Soubor PDF 646.37 KB

zobrazit soubor

žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel

Soubor PDF 665.12 KB

zobrazit soubor

žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu

Soubor PDF 636.86 KB

zobrazit soubor

žádost o VYDÁNÍ TABULKY S RZ- nosič

Soubor PDF 629.08 KB

zobrazit soubor

žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz

Soubor PDF 631.07 KB

zobrazit soubor

žádost o typ motoru

Soubor DOC 26.00 KB

zobrazit soubor

žádost o obnovení VIN

Soubor DOC 25.50 KB

zobrazit soubor

žádost o schválení stavby a přestavby vozidla

Soubor PDF 139.31 KB

zobrazit soubor

žádost o schválení dovezeného vozidla

Soubor PDF 152.75 KB

zobrazit soubor

žádost o schvalení výcvikového vozidla

Soubor DOC 28.00 KB

zobrazit soubor

žádost o povolení výroby a přestavby vozidla

Soubor PDF 133.21 KB

zobrazit soubor

žádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel

Soubor PDF 621.15 KB

zobrazit soubor

žádost o obnovení VIN (1)

Soubor DOC 25.00 KB

zobrazit soubor

žádost o štítek

Soubor DOC 25.50 KB

zobrazit soubor

Řidičské průkazy rozbalit

žádost o vydání mezinárodního ŘP

Soubor PDF 120.70 KB

zobrazit soubor

žádost o výpis BH

Soubor DOC 28.50 KB

zobrazit soubor

žádost o výpis EKŘ

Soubor DOC 29.50 KB

zobrazit soubor

žádost vrácení ŘO

Soubor DOC 33.50 KB

zobrazit soubor

Silniční hospodářství rozbalit

Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace – vyhrazení parkovacího místa a o stanovisko vlastníka místní komunikace

Soubor DOC 20.12 KB

zobrazit soubor

Ohlášení drobné stavby

Soubor DOC 93.00 KB

zobrazit soubor

žádost o povolení zvláštního užívání-umístění reklamních zařízení umísťování a provozování reklamních poutačů propagačních a jiných zařízení světelných zdrojů

Soubor DOC 29.00 KB

zobrazit soubor

žádost o udělení výjimky z místní úpravy provozu

Soubor DOC 60.50 KB

zobrazit soubor

žádost o stavební povolení

Soubor DOC 141.00 KB

zobrazit soubor

žádost o stanovení úpravy provozu

Soubor DOC 29.00 KB

zobrazit soubor

žádost o připojení nemovitosti a komunikace

Soubor DOC 29.00 KB

zobrazit soubor

žádost o povolení zvláštního užívání-umístění sítí

Soubor DOC 28.00 KB

zobrazit soubor

žádost o povolení zvláštního užívání-umístění stánků

Soubor DOC 29.50 KB

zobrazit soubor

žádost o povolení zvláštního užívání-skládka staveniště

Soubor DOC 29.00 KB

zobrazit soubor

žádost o povolení zvláštního užívání-umístění reklamních zařízení

Soubor DOC 29.00 KB

zobrazit soubor

žádost o povolení uzavírky a nařízení objížďky pozemní komunikace

Soubor DOC 30.50 KB

zobrazit soubor

žádost o povolení zvláštního užívání-provádění prací

Soubor DOC 29.00 KB

zobrazit soubor

žádost o povolení zvláštního užívání-pracovní stroje

Soubor DOC 63.50 KB

zobrazit soubor

žádost o povolení zvláštního užívání-pořádání kulturních akcí

Soubor DOC 30.00 KB

zobrazit soubor

žádost o povolení zvláštního užívání-parkovací místa

Soubor DOC 30.50 KB

zobrazit soubor

žádost o povolení zvláštního užívání-havárie

Soubor DOC 61.00 KB

zobrazit soubor

žádost o povolení zvláštního užívání-audiovizuálni tvorba

Soubor DOC 30.00 KB

zobrazit soubor

žádost o vydání kolaudačního souhlasu

Soubor DOC 98.50 KB

zobrazit soubor

Přestupky rozbalit

žádost o upuštění od výkonu zbytku trestu

Soubor DOC 19.27 KB

zobrazit soubor

Taxislužba rozbalit

ŽÁDOST o oprávnění řidiče taxi

Soubor DOC 54.00 KB

zobrazit soubor

ŽÁDOST o náhradní průkaz řidiče za ztrátu odcizení poškození

Soubor DOC 31.00 KB

zobrazit soubor

ŽÁDOST o odejmutí oprávnění řidiče

Soubor DOC 26.50 KB

zobrazit soubor

ŽÁDOST o vydání evidenční nálepky

Soubor DOC 28.50 KB

zobrazit soubor

ŽÁDOST o vyřazení vozidla z evidence taxislužby

Soubor DOC 24.00 KB

zobrazit soubor

ŽÁDOST o zápis vozidla do evidence vozidel taxislužby

Soubor DOC 29.50 KB

zobrazit soubor

ŽÁDOST Oznámení změn údajů v evidenci vozidel taxislužby

Soubor DOC 34.00 KB

zobrazit soubor