Kino Sokol Roudnice nad Labem


Nabídka služeb

 • filmové novinky (od září 2017)
 • divadelní představení jak amatérských tak i profesionálních souborů
 • studentské divadelní představení
 • koncerty
 • přednášky
 • talk show
 • promítání dokumentárních filmů
 • režisérské filmové promítání
 • programy pro školy a školky
 • pronájmy

Kalendář nejbližších pořádaných akcí


  Hlavní sídlo organizace a kontakt

  Kino Sokol
  třída Tomáša Garrigua Masaryka 1212,
  413 01 Roudnice nad Labem,
  tel: 776 111 605

  e-mail: kinosokol@centrum.cz
  webové stránky: kinosokol.unas.cz
  facebook: Facebook Kino Sokol

  třída Tomáša Garrigua Masaryka 1212, Roudnice nad Labem

  Historie kina Sokol:

  Architekt: Kamil Roškot
  Výstavba: 1927
  Sloh: funkcionalismus
  Lokalita: nároží třídy T. G. Masaryka a Sokolské ulice

  Popis: Původní myšlenka vybudovat kinosál byla spojena se záměrem Tělocvičné jednoty Sokol získat stabilní zdroj příjmů pro výstavbu tělocvičny. Valná hromada jednoty se ke stavbě rozhodla v lednu 1927 po získání biografické koncese. Nabídková řízení na práce, spojené se stavbou, byla omezena pouze na členy a příznivce jednoty, mimo práci železo-betonářskou, asfaltérskou, ústřední topení a vlysové podlahy, které byly zadány podnikatelům z Prahy. Zednické a nádenické práce byly zadány firmě Hádl a Hájek stavitelé v Roudnici n. L. Stavět se začalo v polovině července 1927 podle projektové dokumentace jednoho z průkopníků české moderní architektury, žáka prof. Jana Kotěry, akad. arch. Kamila Roškota. Osvícenost tehdejších Sokolů tím zapříčinila, že se dnešní Roudnice n. L. může pyšnit naprosto ojedinělou, slohově čistou, funkcionalistickou stavbou. Kamil Roškot pojal vnitřní dispozice velmi účelně. Širokým hlavním vchodem se vchází do foyeru se dvěma pokladnami a dále do předsálí, které pravoúhle ústí do podélných prostor kolem sálu, ve kterých jsou umístěny šatny a kancelář. Samotný sál je zkosený směrem k pódiu o dvaceti řadách s kapacitou 400 míst k sezení. Exteriér přiznává vnitřní funkci stavby. Fasádu tvoří bílé neomítnuté pískové cihly z Lázní Poděbrad. Budova byla slavnostně otevřena dne 25. prosince 1927 během velmi slavnostního matiné za účasti operního pěvce Nováka a zpěváckého spolku Hlahol. Jako první film byl promítán snímek nazvaný „Letem sokolským světem“. Celkový náklad na stavbu kina byl 927,819 Kč i s vnitřním zařízením. Řešení celé stavby bylo jednoduché, prosté, ale monumentální, vnitřní rozdělení účelné a přehledné. V srpnu 1945 bylo kino znárodněno a přiděleno správě státních kin v ministerstvu informací. Dne 2. června 1946 byla odhalena pamětní deska se 37 jmény zahynuvších roudnických Sokolů, která zaplnila celou čelní stěnu foyeru. Pamětní deska zahynuvších Sokolů byla v 50. letech odstraněna a přemístěna na Tyršův stadion, ale v roce 1968 se vrátila na své původní místo. Přestavba a renovace kina proběhla v 2. polovině 50. let 20. století. Na budovu kina měla navazovat budova tělocvičny. Projekt existoval již v roce 1928 a na začátku roku 1948 byl vypracován nový. Bohužel ke stavbě monumentální 117 metrů dlouhé dvoupatrové budovy již nikdy nedošlo. Tyršův stadion a kino bylo Tělocvičné jednotě Sokol navráceno s celým majetkem Krajským soudem v Ústí nad Labem pod j. č. 10393/91/21-20, rozhodnutí nabylo právní moci dne 19. července 1993.

  Zdroj: Filip J. K. V. Uzel


  Návrat na předchozí stránku
  Roudnice nad Labem
  Město Roudnice nad Labem
  Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
  IČ: 00264334, DIČ: CZ00264334
  GPS souřadnice: 50˚ 25' 31,39" N, 14˚ 15' 42,52" E

  Telefon: 416 850 111 (ústředna),
  fax: 416 850 171
  E-podatelna: epodatelna@roudnicenl.cz
  ID datové schránky: qdwbviv

  Úřední hodiny úřadu
  pondělí a středa: 7:00-17:00
  úterý a čtvrtek: 9:00-15:00
  pátek: nejsou stanoveny, úřad pro veřejnost uzavřen

  Jednání mimo úřední hodiny je možné na základě domluvy
  s příslušným pracovníkem.


  Další provozní doby:
  Infocentrum | Pokladna
  Povinné informace

  Facebook a RSS kanál
  Facebook Facebook