Příjem inzerce

V Roudnických novinách je uveřejňována reklama a inzertní sdělení na místech k tomu určených a v souladu se Zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů.

Objednávky

Příjem objednávek inzerce a tiskových podkladů: tisk@roudnicenl.cz, vždy nejpozději do 15. dne předchozího měsíce. Do zaslané poptávky prosím uveďte fakturační údaje, požadovaný formát inzerce a počet zveřejnění. Na základě zaslaných údajů Vám bude zaslán objednávkový list k potvrzení.

Redakce Roudnických novin

e-mail: tisk@roudnicenl.cz

Požadavky na tiskové podklady

Tiskové PDF v barevnosti CMYK - všechna písma jsou řádně obsažena v souboru nebo převedena do křivek. Další možnost: Soubor JPG, Minimální rozlišení rastrových podkladů 300 dpi. Nepřípustné jsou skenované podklady ani jiné rozměry či jiná orientace grafiky (šířka x výška). Kapacita ploch je omezená.

Formát novin

A4 – 210 x 297 mm, celobarevný, tiskový formát: 185 x 263 mm; náklad 7500 ks

Ceník plošné inzerce

Měsíčník Roudnické noviny - ceny vč. 21 % DPH
Formát rozměr šířka x výška cena - 1 vydání
1 strana 185 x 263 mm 12 000 Kč
1/2 strany 185 x 130 mm 6 000 Kč
1/4 strany 90 x 130 mm 3 000 Kč
1/8 strany 90 x 62 mm 1 500 Kč
vizitka 90 x 50 mm 1 100 Kč
obdélník 60 x 80 mm 1 200 Kč

Slevy a zvýhodnění

Množstevní sleva 30 %. Slevu je možno uplatňovat od trojího zveřejnění v řadě (v případě jedné objednávky trojího a četnějšího zveřejnění či v případě, kdy bude učiněna první objednávka např. pro č. 1/2020, druhá objednávka pro č. 2/2020 a třetí pro č. 3/2020). O slevu je dále možno zažádat při dodatečné objednávce třetího případně četnějšího zveřejnění ve stejném roce. V případě, že se inzerent rozhodne hradit výslednou částku za vícenásobnou inzerci způsobem měsíčních splátek, bude sleva započítána až na poslední faktuře.

Roudnické nevládní nebo neziskové organizace a spolky, školy a školská zařízení a příspěvkové organizace Města Roudnice nad Labem a organizace jím zřizované nebo zakládané mají paušální slevu 80 % pro inzerci nekomerčního charakteru. Organizace zřizované nebo zakládané vydavatelem mají navíc v každém čísle RN zdarma ¼ strany. Příplatek 20 % za grafické zpracování inzerátu.

Vlastní inzerce vydavatele není zpoplatněna. Nekomerční řádková inzerce společenského charakteru (např. poděkování, vzpomínka) v jednotlivých případech téhož inzerenta, v rozsahu max. 300 znaků bez mezer, je bezplatná. Komerční řádková inzerce není v nabídce. Vhodnost zařazení a umístění inzerce posuzuje redakční rada.

Alternativou zadávání plošné inzerce při pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí je jejich vkládání do systému RAK (Roudnické akce). Případné informace na tisk@roudnicenl.cz.