Aktuality

Vytváříme s vámi prostředí přátelské rodinám

03. července 2024 | Mgr. Jan Vancl, tiskový mluvčí

Město Roudnice nad Labem se zapojilo do projektu audit familyfriendlycommunity.
Cílem je analýza současných podmínek pro rodinný život napříč generacemi a navržení opatření pro jejich další rozvoj. Důraz je přitom kladen na přímý dialog s veřejností. V červnu proběhl první workshop.

Rodina je srdcem každé komunity. Vedení Roudnice nad Labem si to uvědomuje a chce, aby naše město bylo stále lepším místem k životu. Proto jsme se letos zapojili do projektu audit familyfriendlycommunity. Cílem je rozvíjet prostředí přátelské rodině a podpořit tak budování vztahů i mezigenerační dialog. Zvýšit atraktivitu Roudnice jako místa vhodného pro život rodin a všech jejích členů, bez ohledu na aktuální životní fázi. Název audit familyfriendlycommunity (rodině přívětivá obec) vychází z latinského slova audire (slyšet, naslouchat, konzultovat). Nejedná se tedy o audit v pravém slova smyslu, ale o vzájemné naslouchání mezi občany a zástupci města. Smyslem je netvořit opatření pouze shora, ale zapojit neziskový sektor, politickou reprezentaci, zaměstnavatele, školy a občany ve všech fázích života – rodiče, mládež i seniory. Celý proces probíhá na základě osvědčeného know-how, převzatého z Rakouska.

V pondělí 10. června proběhl ve velké zasedací místnosti roudnické radnice první veřejný workshop. Pozvání na něj přijali aktivní občané města, vybraní tak, aby reprezentovali odlišné životní fáze – od studentů základních škol, přes rodiče v očekávání, s kojencem, malým či větším dítětem, po seniory různého stáří. Každý účastník se vyjádřil k současným podmínkám pro rodiny, z úhlu pohledu své aktuální životní situace. Hosté společně diskutovali nad silnými stránkami místní rodinné politiky i oblastmi pro zlepšení.

Workshop byl prvním krokem, na který navážeme dalšími aktivitami. Vaše názory jsou pro nás důležité. Děkujeme proto, že reagujete na výzvy a zapojujete se do nich. Jen díky vašemu zájmu můžeme vytvářet prostředí, ve kterém se vy i vaše rodina budete cítit spokojeně.Další aktuality