Aktuality

PROUD - energie předávaná uměním

20. června 2024 |

Od soboty 22. června se ve veřejném prostoru města Roudnice nad Labem setkáte s uměleckým projektem Fakulty umění a designu UJEP. Studenti ateliéru Interaktivních médií svými návrhy reflektují současnou atmosféru i složitější společenská témata v regionu Ústecka.

Studenti a pedagogové z Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem, Město Roudnice nad Labem s iniciativou místostarosty Richarda Červeného a Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem chystají pro Roudnici něco nového!

Projekce na stěnu kaple v přilehlé spojovací uličce, „zlatá“ vejce podvratně zdobící průčelí herny, kapka vody levitující v prostoru prázdného vodojemu, plakáty s nápisy v neznámých jazycích na fasádách, dočasné křídové graffiti evokující bezpečnější a příjemnější náplavku… To je jen několik ze 14 studentských návrhů na oživení veřejného prostoru města Roudnice. Na začátku léta by všechny návrhy měly být čerstvě realizovány.

Projekty připravili studentky a studenti ateliéru Interaktivní média FUD UJEP společně se svými pedagogy Pavlem Kopřivou a Janem Proškem. Umělecké intervence do přesně vybraných lokalit města reflektují současnou atmosféru i složitější společenská témata v regionu Ústecka, ale ne jen v něm.

Který ze studentských projektů se stane Vaším favoritem při každodenním procházení městem nebo při toulkách po něm? Přijďte na slavnostní prezentaci v zámeckém kinosále. Pak s autory a jejich učiteli vyrazíme do terénu… načerpat energii předávanou uměním!

KDY: v sobotu 22. června, 14–17h
KDE: v kinosále roudnického zámku, od 14h
+ procházka městem se zastávkami u všech intervencí ve veřejném prostoru, od 15h

zdroj: GMU

Další aktuality