Komise rady města

Rada města zřizuje v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 Zákona 128/2000 Sb. o obcích tyto komise.

Řídící skupina komunitního plánování sociálních služeb

 • Předseda: Vlastimil Čtverák
 • Tajemník: Mgr. Monika Legnerová
 • Mgr. Aleš Gabrysz
 • Bc. Josef Průša
 • Alena Jampílková, DiS.
 • Mgr. Jana Marková
 • Mgr. Adéla Tesařová Kapalová, DiS.
 • Ing. Jan Hrouda
 • Mgr. Lenka Nová

Komise povodňová:

 • Předseda: Ing. František Padělek
 • Místopředseda: Ing. Richard Červený
 • Tajemník: Ing. Vladimír Drož
 • Roman Josef Příhoda
 • Martin Müller
 • Martin Rosa
 • Ing. Zuzana Kmoníčková
 • Mgr. Monika Legnerová
 • Robert Mann, DiS.
 • Mjr. Mgr. David Punčochář
 • Michal Havlák
 • Ing. Martin Matula

Komise inventarizační

 • Předseda: Mgr. Jiří Řezníček
 • Tajemník: Renata Pokorná
 • Robert Mann, DiS.
 • Roman Josef Příhoda
 • Ing. Iva Matušková
 • Lenka Vyskočilová

Komise škodní a likvidační

 • Předseda: Ing. Dana Popelková
 • Tajemník: Renata Pokorná
 • JUDr. Jana Čapková
 • Zdeňka Martincová
 • Libuše Havlíčková
 • Mgr. Jiří Řezníček

Komise bytová

 • Předseda: Mgr. Jiří Řezníček
 • Tajemník: Martina Kikalová
 • Robert Mann, DiS.
 • Mgr. Martina Schonfeldová
 • Martin Muller
 • Petra Selicharová

Komise pro Kontrolu projektů a realizací staveb Města Roudnice nad Labem

 • Předseda: Jan Ekrt
 • Tajemník: Václav Živec, DiS.
 • Martin Tošner
 • Vladimír Lahovský
 • Ing. arch. Lucie Kavánová