Aktuality

Zjednosměrnění zklidní dopravu ve Školní ulici 

12. března 2024

Začátkem dubna bude zaveden jednosměrný provoz ve Školní ulici. Změnou chceme zajistit klidnější dopravu a bezpečnější prostředí v místě zvýšeného pohybu dětí ze základních i mateřských škol. 
 
Dopravní situace v ulicích Školní a Neklanova je, zejména pro rodiče žáků základní školy, dlouhodobě diskutovaným tématem. V prostoru křižovatky a jejího okolí se, především v ranních hodinách, denně potkávají žáci mateřských, základních, ale i střední školy. Vysoká koncentrace automobilů, v kombinaci s pohybem mimo vyznačená místa pro přecházení, pak nejen těsně před osmou hodinou ranní často nevytváří pocit bezpečného prostoru. A to i navzdory faktu, že Policie ČR od roku 2020 ve Školní ulici eviduje pouze jedinou nehodu - střet automobilu s jiným zaparkovaným vozidlem. 
  
Rada města Roudnice nad Labem proto již v závěru minulého roku přijala usnesení se záměrem zavedení jednosměrného provozu ve Školní ulici. Žádost ke stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci nyní prošla schvalovacím procesem, včetně vyjádření příslušného orgánu Policie ČR. Opatření obecné povahy je zveřejněno na úřední desce. Školní ulice by měla být jednosměrnou ve směru od křižovatky s Neklanovou již začátkem dubna. Cyklisté jí však stále budou moci projíždět v obou směrech
 
„Řešená lokalita je specifická nejen přítomností několika školských zařízení v bezprostředním sousedství. Křížením Školní a Neklanovy ulice pro mnoho obyvatel sídliště vede i ranní cesta za prací. Pocit bezpečí všech účastníků provozu je pro nás prioritou. A to bez ohledu na policejní statistiky. Od změny si slibujeme plynulejší průjezd i výstup žáků bez potenciálně nebezpečného přebíhání před automobily ve druhém směru. Zároveň by nadále nemělo docházet k protisměrnému parkování. Dále pracujeme na vyznačení zákazu zastavení v blízkosti míst pro přecházení, případně nahrazení přechody. Zvažujeme také možnost využití proškolených dobrovolníků, jako asistentů pro přecházení,“ řekl místostarosta Richard Červený. 


 

Další aktuality