aktualita 04. 02. 2016 | Společnost Lidl letos opět spustila hlasování o Rákosníčkovo hřiště. Celkem má v plánu postavit a městům věnovat jedenáct moderních dětských hřišť. Právě o umístění deseti z nich mohou města a jejich obyvatelé hlasovat až do 29. února 2016.

aktualita 04. 02. 2016 | Pomalu ale jistě se Roudnice chystá na svůj tradiční masopust. Který proběhne řádně dle tradičního kalendáře, to je v úterý 9. února. Tradiční organizátoři, KZM, Hláska, DDM Trend , Výtvarka, ZUŠ a mnozí další již chystají své masky a očekávají, s jakým překvapením přijdou tentokrát představitelé města a úředníci roudnické radnice. Jejich loňský nástup mezi masky byl impozantní.

aktualita 04. 02. 2016 | K oslavám nejvýznamnějšího výročí letošního roku se připojuje také roudnické Podřipské muzeum. Osobnost císaře a krále Karla IV. bude představena v cyklu přednášek prezentujících jej nejen jako významného panovníka, ale převším jako budovatele, mecenáše, vzdělance, křesťana, myslitele a vizionáře. Z těchto klíčových aspektů vychází i tématika přednáškového cyklu, který zahájí úvodním příspěvkem "Hradní architektura doby Karlovy v severozápaních Čechách" archeolog Milan Sýkora z Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech již ve čtvrtek 4. února v 17 hodin.

aktualita 02. 02. 2016 | V úvodu roku byla v oblasti sídliště Hracholusky provedena další etapa úprav dřevin. Zásah se týkal především jalovců, které byly na četné žádosti obyvatel panelových domů prořezány.

aktualita 01. 02. 2016 | Pes nalezený dne 29. 1. 2016 v Sámově ulici. Dne 5. 2. 2016 byl umístěn do útulku v obci Řepnice.

aktualita 29. 01. 2016 | Dne 27. 1. 2016 byla Radou města Roudnice nad Labem odsouhlasena nová závazná pravidla pro provádění běžné údržby a drobných oprav souvisejících s užíváním bytů v jeho vlastnictví. Ta nabývají účinnosti 1. 2. 2016.

aktualita 27. 01. 2016 | Řada z nás musela v poslední době doma řešit, co s úspornou zářivkou, která po letech přestala svítit. Vysloužilé lineární či úsporné zářivky a výbojky totiž nepatří do popelnice na směsný odpad, kde z nich při rozbití mohou unikat nebezpečné látky.

aktualita 26. 01. 2016 | V pondělí 25. 1. 2016 proběhlo v sále Kulturního zařízení města setkání starostů obcí spádové oblasti Roudnice nad Labem. Vedle informací z jednotlivých odborů MěÚ RCE jednali o odpadovém hospodářství i kotlíkových dotacích.

aktualita 25. 01. 2016 | Upozorňujeme nájemníky městských bytů, že v tomto týdnu, v návaznosti na plánované změny, probíhá stěhování jejich správy z Aleje 17. listopadu do budovy MěÚ v Riegerově ulici. Od úterý 26. 1. do pátku 29. 1. 2016 proto bude správa bytů uzavřena a jejich nájemci mohou hlásit nutné opravy pouze telefonicky. Nová kancelář otevírá již 1. 2. 2016.

aktualita 22. 01. 2016 | V pondělí 25. 1. 2016 od 11.00 hod. proběhne ve hřbitovní kapli v Roudnici nad Labem poslední rozloučení se zastupitelem a bývalým starostou města Zdeňkem Kubínkem. Mezi smutečními hosty nebudou chybět ani přátelé z partnerského města Dessau-Rosslau.

aktualita 21. 01. 2016 | Upozorňujeme na plánovanou odstávku proudu oznámenou společností ČEZ, která proběhne 5. 2. 2016 mezi 8:30 a 13:00 hod. v ulicích Hochmanova, Jeronýmova a Sladkovského. Děkujeme za pochopení.

aktualita 18. 01. 2016 | S lítostí a hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 17.1.2016 ve večerních hodinách nás náhle navždy opustil pan Zdeněk Kubínek, zastupitel a bývalý starosta města Roudnice nad Labem.

aktualita 14. 01. 2016 | Díky Ministerstvu životního prostředí a Státnímu fondu životního prostředí ČR můžete už od letošního roku získat až 127 500 Kč na nový ekologický kotel nebo tepelné čerpadlo ve vaší domácnosti. Příjem žádostí bude zahájen 25. 1. 2016 a potrvá až do konce března.

aktualita 12. 01. 2016 | Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem vás srdečně zve na ironickou přednášku "Korupční cestovka Corrupt Tour aneb vtip bez humoru". Tento 60 minutový koncert pro dva řečníky, blondýnu a powerpoint se odehraje ve středu 20. 1. 2016 od 17.00 hodin.

aktualita 08. 01. 2016 | Ústecký kraj vyhlašuje dotační program "Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2016". Účelem finanční podpory je zvýšení ekonomické konkurenceschopnosti Ústeckého kraje podporou malého podnikání. Žádat o podporu je možné až do 31. 3. 2016.

aktualita 06. 01. 2016 | Rok 2015 končil 53. týdnem, tzn. lichým, rok 2016 začíná 1. týdnem, tzn. také lichým, z tohoto důvodu dochází od 1.1.2016 ke změně vývozů pytlů s vytříděným plastem a papírem - odvoz se koná vždy jednou za 14 dní v úterý a to v sudé týdny.

aktualita 06. 01. 2016 | V létě minulého roku uplynulo 75 let od vzniku tří československých perutí RAF – dvou stíhacích a jedné bombardovací.Výročí připomíná mezinárodní putovní výstava, jejíž verze v českém jazyce vznikla díky podpoře českých partnerů a která bude od úterý 5. ledna do konce března 2016 k viděni i v roudnickém Podřipském muzeu. Slavnostní otevření proběhne v pondělí 11. ledna od 16.30 hod.

aktualita 06. 01. 2016 | 30. prosince 2015 ve večerních hodinách po dlouhém boji s těžkou nemocí zesnula roudnická výtvarnice Svatava Jirmusová. Poslední rozloučení se uskuteční v pátek 8. ledna 2016 ve 12 hodin v kostele Narození Panny Marie v Roudnici nad Labem.

aktualita 05. 01. 2016 | V úterý 12. 1. 2016 od 14:00 hod. proběhne ve velké zasedací místnosti MěÚ RCE přednáška s debatou na téma dopravy. Ing. Jaroslav Martinek, jednatel Asociace měst pro cyklisty a hlavní cyklokoordinátor ČR, pohovoří o městské mobilitě a "Městu s dobrou adresou".

aktualita 04. 01. 2016 | Základní škola Roudnice nad Labem, Jungmannova 660 vás dne 12. 1. 2016 od 10:00 hod. u příležitosti ukončení rekonstrukčních prací srdečně zve na vystoupení žáků a prohlídku školních prostor budovy v Krabčické ulici 505 - Bezděkov.

aktualita 04. 01. 2016 | Od 1. 1. 2016 dochází ke změně provozu pohotovostní služby roudnické nemocnice. Akutní péče na všech lůžkových odděleních bude i nadále probíhat beze změn.

aktualita 04. 01. 2016 | Upozorňujeme nájemníky městských bytů na změnu v jejich správě. Od 1. 1. 2016 ji zajišťuje Městský úřad – odbor místního hospodářství. Kancelář správy bytů bude přesunuta do budovy Riegerova koncem ledna 2016.

aktualita 28. 12. 2015 | Dne 31. 12. 2015 bude městský úřad z provozních důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení.

aktualita 22. 12. 2015 | Město Roudnice nad Labem se po letech dočká obchvatu. Dle slov hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka jsou již vyčleněny potřebné prostředky na přípravu stavby tak, aby mohla být dokončena již v roce 2018.

aktualita 22. 12. 2015 | V polovině října byly v Poděbradově ulici zahájeny rekonstrukční práce v rámci projektu obnovy komunikací. Z důvodu frézování vozovky byl proto omezen a následně zcela přerušen provoz kolem nádražní budovy. Ten byl po pokládce živičné vrstvy opět obnoven a v příštím roce proběhnou finální úpravy povrchnu vozovky.

aktualita 21. 12. 2015 | Dnes navštívil roudnickou radnici místní tým TATRA Buggyra Racing. Vedení města Roudnice nad Labem tak využilo poslední příležitosti se s nimi setkat před odletem na legendární závod Rallye Dakar.

aktualita 18. 12. 2015 | K 31.12.2015 končí platnost stávajících průkazů pro osoby se zdravotním postižením, jedná se o staré průkazy: barva zelená ZTP a barva oranžová ZTP/P a dočasných průkazů (malá zalisovaná kartička s dobou platnosti do 31.12.2015). O vydání nového průkazu lze žádat na Úřadu práce, kontaktní pracoviště v Roudnici nad Labem, Riegrova ulice, II. patro, dveře č. 221 nebo 74 podle bydliště.

aktualita 17. 12. 2015 | Od 1. 1. 2016 nabývá účinnosti obecně závazná vyhláška č. 7/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Roudnice nad Labem (dále jen „vyhláška“ a „poplatek“).

aktualita 16. 12. 2015 | V návaznosti na novelu zákona o cestovních dokladech účinné od 1. 1. 2016 bude ukončeno vydávání cestovních pasů bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji. Změny se dotknou i souvisejících poplatků.

aktualita 16. 12. 2015 | Oznamujeme, že svoz komunálního a tříděného odpadu bude ve dnech 24., 25. 12. 2015 a 1.1.2016 probíhat tak, jako v běžné pracovní dny a to dle dlouhodobě platného harmonogramu. V tyto dny nelze stanovit přesný čas svozu odpadu, proto prosíme, aby popelové nádoby byly v těchto termínech přistaveny již od 6:00 hod.

aktualita 15. 12. 2015 | Do republiky v sobotu dorazil jeden ze symbolů Vánoc. Betlémské světlo, plamínek zažehnutý přímo v Betlémě, skauti přivezli vlakem z Vídně do Brna. Z brněnské katedrály sv. Petra a Pavla ho o víkendu přivezou i k nám do Roudnice.

aktualita 14. 12. 2015 | Máte zájem o unikátní kalendář na rok 2016? Ve spolupráci s Lobkowicz Collections, o.p.s. jsme ho pro vás připravili v omezeném prodejním nákladu 100 ks a právě dnes dorazily na roudnické infocentrum.

aktualita 10. 12. 2015 | Přijďte si užít předvánoční náladu a spolu s námi a hlavně s dětmi si zasoutěžit v lovení kapříků. K tomu si můžete poslechnout vystoupení roudnických dětských sborů manželů Zrzavých a Cvrčky. Vystoupí i zpěvačka Eliška Lengálová s písněmi, které nabudí sváteční atmosféru. Jako vždy bude bohaté občerstvení. Jardův vynikající guláš, skvělé Kolaříkovy párky v rohlíku, které děti milují, svařené víno pro jejich rodiče a mnoho dobrot, které napečou naše členky. Závěrem bude u kašny živý betlém s nefalšovaným jezulátkem.

aktualita 09. 12. 2015 | Dnes souběžně proběhl kontrolní den na dvou zásadních roudnických rekonstrukčních projektech. Komunikace v ulicích Poděbradova, Máchova a Komenského by tak měly být průjezdné ještě do Vánoc.

aktualita 08. 12. 2015 | Vedení města Roudnice nad Labem Vás srdečně zve na 7. veřejné zasedání Zastupitelstva, které se koná ve středu 16.prosince 2015 od 17:00 hod. v zasedací místnosti ve 2.patře radnice.

aktualita 08. 12. 2015 | V červnu 2014 byla podána žádost o dotaci v rámci výzvy č. 22 IOP – se zaměřením na zavádění ICT v územní veřejné správě. Šlo o projekt s názvem „Konsolidace IT a nové služby TC ORP Roudnice nad Labem“. Projekt ve výši téměř 6 mil. Kč řeší např. rozšiřování služeb metropolitní sítě, rozšíření zálohování dat, problém stávajícího používaného SW atd. Projekt v žádosti o dotaci byl v první polovině roku 2015 schválen a město získá 85% z investice a 15% proplatí se svých zdrojů.

aktualita 07. 12. 2015 | Zpravodajský server MojePodřipsko.cz vyhlásil soutěž o NEJ vánoční strom letošního roku na Litoměřicku a Podřipsku. Hlasujte a zapojte se do soutěže o vouchery na jídlo, relax i zábavu.

aktualita 04. 12. 2015 | V Roudnici nad Labem dochází ke změně jízdního řádu MHD na nový s obdobím platnosti od 13. 12. 2015 do 10. 12. 2016.

aktualita 04. 12. 2015 | Kulturní zařízení Města Roudnice nad Labem a Atelér Výtvarka vás zvou na 3. ročník prodejní vánoční výstavy s kulturním programem. Se svojí prezentací a výrobky se představí místní školská zařízení, neziskové a příspěvkové organizace.

aktualita 03. 12. 2015 | Na letošní advent, stejně jako v předchozích letech jsme připravili pro veřejnost tradiční programy navozující vánoční atmosféru. Druhá adventní neděle 6. prosince bude patřit komentované prohlídce kostela Narození Panny Marie a augustiniánského kláštera, která se uskuteční po bohoslužbě v 10.30 hod. Sraz je před kostelem.

Zobrazit více aktualit »

ČIŠTĚNÍ ULIC, ZÁKAZ ZASTAVENÍ
    V současnosti nejsou zadány žádné termíny.
KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
Z ÚŘEDNÍ DESKY
MĚSTO NA FACEBOOKU
Roudnice nad Labem
Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334, DIČ: CZ00264334
GPS souřadnice: 50˚ 25' 31,39" N, 14˚ 15' 42,52" E

Telefon: 416 850 111 (ústředna),
fax: 416 850 171
E-podatelna: epodatelna@roudnicenl.cz
ID datové schránky: qdwbviv

Úřední hodiny úřadu
pondělí a středa: 7:00-17:00
úterý a čtvrtek: 9:00-15:00
pátek: 9:00-12:00 (matrika a odbor dopravy zavřeno)

Další provozní doby:
Infocentrum | Pokladna
Povinné informace

Facebook a RSS kanál
Facebook Facebook