aktualita 24. 04. 2015 | V pondělí 4. května v 16:30 hod. ve sportovní hale BK Roudnice nad Labem Pod lipou probíhá první nábor nově vznikajícího florbalového sportovního klubu.

aktualita 23. 04. 2015 | Město Roudnice nad Labem u příležitosti 70. výročí osvobození pořádá 7.května od 20:00 hod. v roudnickém kině Sokol koncert pod názvem „Melodie, které pomáhaly vyhrát válku“. Kapacita kina Sokol je naplněna již během druhého týdne od zahájení distribuce lístků.

aktualita 22. 04. 2015 | Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Vás srdečně zve ve čtvrtek 30. 4. od 17.00 hodin na program věnovaný Josefu Čapkovi k 70. výročí úmrtí této zakladatelské osobnosti českého moderního umění. V programu si připomeneme také 125. výročí narození jeho bratra, spisovatele Karla Čapka.

aktualita 22. 04. 2015 | Podřipské muzeum si pro Vás ke kulatému výročí konce 2. světové války připravilo na 7.5.2015 vzpomínkový program v kině Sokol a dále také multimediální výstavu s názvem „Poslední dny 2. světové války v Roudnici nad Labem“.

aktualita 17. 04. 2015 | Městský úřad Roudnice nad Labem vyhlásil výběrové řízení na obsazení pozice vedoucího odboru místního hospodářství.

aktualita 15. 04. 2015 | Dnes byla zveřejněna nová obecně závazná vyhláška upravující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezující prostory pro jejich volné pobíhání. K jejímu projednání a schválení došlo 25.3.2015 na veřejném zasedání Zastupitelstva města Roudnice nad Labem.

aktualita 15. 04. 2015 | Římskokatolická farnost Roudnice nad Labem Vás zve na pravidelnou pouť na Říp k uctění svátku patronů rotundy sv. Vojtěcha a sv. Jiří. Hlavním celebrantem mše bude pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka. Těšit se můžete také na dixieland Vlastimila Jurčíka, tvořivý program pro děti, či mini jarmark.

aktualita 13. 04. 2015 | Město Roudnice nad Labem vás srdečně zve na koncert „Melodie, které pomáhaly vyhrát válku“ pořádaného u příležitosti 70. výročí osvobození a to 7.května od 20:00 hod. v Roudnickém kině Sokol. Přijďte si poslechnout známé swingové melodie Glenna Millera, Jaromíra Vejvody či Johna Phillipa Sousy v podání Bigbandu Václava Zelinky.

aktualita 13. 04. 2015 | S přicházejícím jarem začínají i v našem městě farmářské trhy. V sobotu 18. dubna zahájí členové a dobrovolníci spolku Trhni se již čtvrtou sezónu oblíbených farmářských trhů na Husově náměstí.

13. 04. 2015 | Město Roudnice nad Labem oznamuje, že Krajský úřad Ústeckého kraje vydal závěr zjišťovacího řízení k záměru Neveřejná čerpací stanice pohonných hmot, nafta 3,5 m3 v uzavřeném areálu divize Bezděkov, Chelčického 1228, Roudnice nad Labem, podle kterého nebude předmětný záměr posuzován dle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) v platném znění.

aktualita 09. 04. 2015 | České dráhy oznamují, že Správa železničních a dopravních cest, s.o. ve dnech 21. až 24.4.2015 a to vždy v době od 8:00 do 14:00 hod. uzavře traťovou kolej mezi stanicemi Roudnice nad Labem - Straškov.

aktualita 08. 04. 2015 | V návaznosti na projekt rekonstrukce ulice Alej 17.listopadu v těchto dnech probíhá v areálu JSDH výstavba retenční nádrže. Tou bude řešen odtok z nově zbudovaných zpevněných ploch a to jak komunikace, tak přilehlého parkoviště. Dnes došlo k jejímu osazení.

aktualita 03. 04. 2015 | Ve dnech 30.3. - 2.4. došlo kvůli silnému větru na území města Roudnice nad Labem k vyvrácení dvou stromů.

aktualita 02. 04. 2015 | V Roudnici nad Labem vznikají podzemní kontejnerová stání pro tříděný odpad. První z nich bude v nejbližších dnech dokončeno v Libušině ulici a další mají následovat.

aktualita 01. 04. 2015 | Karatedó Steklý vás v neděli 26.4.2015 zve na seminář reálné sebeobrany vhodný pro ženy a dívky bez rozdílu věku.

30. 03. 2015 | Ekonomický odbor MěÚ RCE upozorňuje občany, že poplatek za psy je splatný k 30.6.2015. Poplatek lze zaplatit buď hotově na pokladně města nebo složenkou, která bude v průběhu května rozesílána a nebo převodem na účet 107 – 7369240217/0100 , variabilní symbol dát RČ majitele psa(na koho je pes přihlášen).

27. 03. 2015 | Městská policie ve spolupráci s odborem životního prostředí připravila návrh obecně závazné vyhlášky, která bude regulovat pohyb psů ve městě. Ta byla projednána a schválena 25.3.2015 na veřejném zasedání Zastupitelstva města Roudnice nad Labem.

25. 03. 2015 | Ústecký kraj v loňském roce vydal Katalog řemeslné výroby, který nabídl přehled řemeslníků a drobných podnikatelů v kraji. V současné době připravuje katalog pro rok 2015 a vyzval zájemce o zařazení k zaslání kontaktů a to nejpozději do 10.4.2015.

aktualita 25. 03. 2015 | Velikonoční výstava, která se uskuteční v pondělí 30. a v úterý 31. března 2015 v roudnické knihovně, je tradičně věnována rukodělné výrobě. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit na řadu řemeslných ukázek.

aktualita 24. 03. 2015 | Dnes byly uveřejněny informace v rámci otevřeného zadávacího řízení veřejné zakázky pro dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti města Roudnice nad Labem veřejnými službami v přepravě cestujících. Jejím předmětem je zabezpečení provozování pravidelné městské autobusové dopravy na období 2016 – 2025 pro potřeby obyvatel našeho města.

aktualita 23. 03. 2015 | Březnový program Podřipského muzea je obohacen o nabídku přednášky o významném litoměřickém barokním architektovi O. Broggiovi. Nejbližší termín prohlídky kostela je již tento čtvrtek 26. března v 15.30 hod.

aktualita 20. 03. 2015 | Dnes, v pátek 20. března, došlo k částečnému zatmění slunce. Díky příznivému počasí se tak zájemcům o sledování tohoto pozoruhodného jevu naskytla příležitost využít dalekohledů na roudnickém Karlově náměstí.

aktualita 19. 03. 2015 | Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem Vás srdečně zve na skupinovou výstavu Vzdálení pozorovatelé, jejíž vernisáž proběhne ve čtvrtek 26. března 2015 v 17:00 hod. S doprovodným hudebním programem vystoupí Marie Ladrová a Ondřej Vavrečka.

aktualita 17. 03. 2015 | Vedení města Roudnice nad Labem Vás srdečně zve na 4. veřejné zasedání Zastupitelstva, které se koná ve středu 25.března 2015 od 15:00 hod. v zasedací místnosti ve 2.patře radnice.

aktualita 17. 03. 2015 | Městská knihovna Ervína Špindlera připravila zajímavou přednášku Libora Drahoňovského, neúnavného cestovatele, etnologa a autora mnoha pozoruhodných přednášek o svém putování po zajímavých krajinách. Cestopisné vyprávění s názvem „Autostopem po severu Ruska“ se uskuteční 17. března 2015 v 17 hodin v přednáškovém sále knihovny.

aktualita 16. 03. 2015 | Upozorňujeme občany města Roudnice nad Labem, že dle níže uvedeného harmonogramu bude opět zahájen pravidelný svoz biodpadů z vybraných lokalit města a v příslušném termínu je tedy možné přistavit ke svozu sběrnou nádobu. První svoz bioodpadu bude probíhat v patnáctém týdnu tj. 8. 9. a 10. dubna 2015. Poslední svoz v roce 2015 bude proveden ve čtyřicátém sedmém týdnu tj. 18.19. a 20. listopadu 2015.

aktualita 16. 03. 2015 | Pes nalezený dne 14. 3. 2015 v ulici Komenského. Dne 14. 3. 2015 byl pes umístěn do útulku v obci Řepnice.

aktualita 13. 03. 2015 | V rámci celorepublikové akce Ukliďme Česko si Vás dovolujeme pozvat na dobrovolný úklid v Roudnici nad Labem, který se bude konat v sobotu 18. dubna 2015. Uklízet budeme menší skládku a drobný odpad v lese a podél cest v lokalitě Slavín.

aktualita 12. 03. 2015 | Severočeská vodárenská společnost zahájila další plánovanou investiční akci roku 2015 - rekonstrukci historické kanalizace a vodovodu ve Vrchlického ulici v Roudnici nad Labem. Práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. června 2015.

aktualita 12. 03. 2015 | V Litoměřicích v aule Střední pedagogické školy z iniciativy pracovníků krizového pracoviště odboru kanceláře hejtmana proběhlo odborné školení nově zvolených představitelů obcí a měst. Školení probíhá pravidelně v sedmi okresech vždy po komunálních volbách.

aktualita 11. 03. 2015 | Povodí Labe zve širokou veřejnost na den otevřených dveří a to 21.3.2015 od 9:00 do 15:00 hodin, kdy budou na zdymadle Roudnice nad Labem probíhat pro zájemce prohlídky u příležitosti Světového dne vody.

aktualita 10. 03. 2015 | Společnost T-Mobile vyhlašuje již pátý ročník soutěže pro začínající podnikatele Rozjezdy roku. Pokud chcete uspět podobně jako paní Jaroslava Michalcová s Kavárnou a cukrárnou Dortletka, můžete přihlásit i svůj podnikatelský projekt a to do 19.3.2015.

aktualita 10. 03. 2015 | V pondělí 9.3.2015 byly v obřadní síni Městského úřadu Roudnice nad Labem slavnostně vyhlášeny výsledky ankety Podnikatel roku 2014.

06. 03. 2015 | Město Roudnice nad Labem oznamuje ve smyslu § 16 odst.3 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), že ministerstvo životního prostředí ČR vydalo závěr zjišťovacího řízení ke koncepci „Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe“, podle kterého bude uvedená koncepce posuzována dle citovaného zákona.

05. 03. 2015 | Odbor dopravy MěÚ RCE varuje majitele vozidel v tzv. polopřevodu. Pokud vlastníte vozidlo, které je v registru vozidel pouze odhlášeno předchozím provozovatelem a nebylo na Vás, nového provozovatele, zaregistrováno, musíte nejpozději do 30. června 2015 podat žádost o zápis vlastníka a provozovatele do registru vozidel. Jestliže žádost nepodáte, tak vozidlo, které zůstane po 30. 6. 2015 v polopřevodu, administrativně zanikne a již jej nebude možné opětovně zaregistrovat.

aktualita 05. 03. 2015 | Během jarních měsíců je pro veřejnost připravena pestrá nabídka výstav a dalších muzejních programů. Dne 3. března byla zahájena výstava s názvem „Josef Opitz“ věnovaná významnému historikovi umění, který zachránil během 2. světové války mnoho cenných sochařských a architektonických děl v oblasti Severozápadních Čech. Výstava potrvá do 30. dubna, spolu se stávající fotografickou výstavou „Tichá místa“.

aktualita 04. 03. 2015 | Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem Vás srdečně zve na Klarinetový recitál Matouše Kopáčka. Tento mladý talentovaný hudebník, absolutní vítěz mezinárodní soutěže Concertino Praga, vystoupí před roudnickým publikem již ve čtvrtek 12.3.2015 od 17:00 hod. Těšíme se na Vaši návštěvu.

aktualita 02. 03. 2015 | Roudnice nad Labem se přidala k městům, která na svém území zakázala nejen podomní, ale i pochůzkový prodej. Rada města zareagovala na časté podněty občanů, které tito prodejci pravidelně obtěžovali a to nejen na veřejných místech, ale i v jejich domácnostech.

aktualita 26. 02. 2015 | Dne 25.2.2015 proběhlo na roudnické radnici již 3. veřejné zasedání Zastupitelstva města, na kterém byl schválen rozpočet pro tento rok. Roudnice tak již není nucena hospodařit s rozpočtovým provizoriem.

aktualita 25. 02. 2015 | Projekt „Alej 17. listopadu – moderní dopravní tepna“ je součástí celkové revitalizace města Roudnice nad Labem, kterou v uplynulých měsících město realizovalo z vlastních a dotačních prostředků. Předmětem projektu byla kompletní rekonstrukce a modernizace významné městské dopravní komunikace, která je a nadále bude veřejně volně využívána.

Zobrazit více aktualit »

ČIŠTĚNÍ ULIC, ZÁKAZ ZASTAVENÍ
KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
Z ÚŘEDNÍ DESKY
NEJNOVĚJŠÍ V TV MIS
video Uklid lokality Slavin
Délka videa: 8 min.
Počet zobrazení: 26 x
MĚSTO NA FACEBOOKU
Roudnice nad Labem
Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334, DIČ: CZ00264334
GPS souřadnice: 50˚ 25' 31,39" N, 14˚ 15' 42,52" E

Telefon: 416 850 111 (ústředna),
fax: 416 850 171
E-podatelna: epodatelna@roudnicenl.cz
ID datové schránky: qdwbviv

Úřední hodiny úřadu
pondělí a středa: 7:00-17:00
úterý a čtvrtek: 9:00-15:00
pátek: 9:00-12:00 (matrika a odbor dopravy zavřeno)

Další provozní doby:
Infocentrum | Pokladna
Povinné informace

Facebook a RSS kanál
Facebook Facebook