aktualita 01. 12. 2015 | Do roudnického kulturního domu Říp dorazí Mikuláš v sobotu 5. prosince. Od třetí hodiny odpolední zde bude probíhat zábavný program pro nejmenší. Pod vedením komika Milana Mudrocha si děti budou hrát, tančit, zpívat a soutěžit o drobné ceny.

aktualita 01. 12. 2015 | Nenechte se zaskočit a buďte informováni o případném přerušení dodávky pitné vody. Tyto informace svým zákazníkům firma Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. zasílá zdarma prostřednictvím SMS služby. Stačí se zaregistrovat a tím si aktivovat službu SMS Info.

aktualita 27. 11. 2015 | Město Roudnice nad Labem oznamuje zveřejnění návrhu koncepce „Program zlepšování kvality ovzduší Zóna CZ04 – SEVEROZÁPAD“ včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí.

aktualita 24. 11. 2015 | Od dnešního dopoledne má Roudnice nad Labem svůj letošní vánoční strom a to nejen v centru, ale i u místního domova důchodců. Strom na Karlově náměstí společně rozsvítíme již tuto neděli.

aktualita 23. 11. 2015 | Město roudnice nad Labem letos vyhlásilo již třetí ročník ankety Podnikatel roku. Pro nominaci vašeho favorita již zbývá pouhý týden.

aktualita 20. 11. 2015 | V souvislosti s novelou zákona o občanských průkazech a zákona o cestovních dokladech bude ve dnech 24. - 31. 12. 2015 provedena odstávka systému pro nabírání žádostí o vydání občanských průkazů a cestovních dokladů a jejich předávání.

aktualita 19. 11. 2015 | Dnes v Litoměřicích proběhlo pracovní setkání Hospodářské a sociální rady Litoměřicka na téma "Jak zlepšit profesní přípravu studentů a učňů pro potřeby firem na Litoměřicku?".

aktualita 18. 11. 2015 | Roudnický krytý plavecký bazén nabídne od prosince možnost ranního plavání. Od 1. 12. 2015 tak bude veřejnosti otevřen každé úterý od 6:30 do 8:00 hod.

aktualita 16. 11. 2015 | Vedení města Roudnice nad Labem v čele se starostou Vladimírem Urbanem dnes navštívilo francouzské velvyslanectví v Praze. Uctili zde památku obětí pátečního teroristického útoku v Paříži a připojili svou kondolenci.

aktualita 13. 11. 2015 | V pondělí 16. 11. v 16:00 se opět po roce setkáme na roudnickém Husově náměstí. Přijďme na společné setkání s účastí vedení města Roudnice nad Labem a při pietním aktu v předvečer Dne boje za svobodu a demokracii si připoměňme události 17. listopadu.

aktualita 10. 11. 2015 | Dne 11.11.2015 se vedení města Roudnice nad Labem v čele se starostou Vladimírem Urbanem již tradičně sešlo na pietních místech, aby společně dalšími zástupci kulturních a společenských organizací města společně uctili památku válečných veteránů.

aktualita 09. 11. 2015 | Ve čtvrtek 5. listopadu 2015 zemřel Mons. ThLic. Bohumil Kolář, mimořádná osobnost pražské arcidiecéze a bývalý roudnický probošt. Poslední rozloučení se bude konat v úterý 17. listopadu 2015 při mši svaté od 12.00 hodin v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Praze – Karlíně.

aktualita 09. 11. 2015 | Z důvodu neustále rostoucího zájmu pacientů o služby PNsP, který potvrzují především nárůsty v poskytnuté péči a hlavně zásadní přesuny pojištěnců z ostatních regionů, došlo k vyčerpání některých záloh na péči pro rok 2015. Proto je PNsP nucena překládat plánované operace pro pojištěnce Vojenské zdravotní pojišťovny, OZP (Oborové zdravotní pojišťovny) a zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra na termíny v příštím roce.

aktualita 05. 11. 2015 | Je sobota 24. října 2015 těsně před 9. hodinou ranní a k mostu přes Čepel se z husté mlhy trousí první hloučky dobrovolníků. Začíná v pořadí již třetí velká úklidová akce v Roudnici nad Labem: Podzimní úklid Čepele!

aktualita 04. 11. 2015 | V říjnu proběhla v roudnickém Kulturním domě Říp netradiční talkshow s titulem Večer pro UNICEF. Výtěžek akce, pořádané za podpory Roudnice nad Labem a s významným přispěním ředitelky KZM PhDr. Marie Imbrové, podpořil vzdělávací programy tohoto dětského fondu.

aktualita 03. 11. 2015 | V polovině října byly v Poděbradově ulici zahájeny rekonstrukční práce v rámci projektu obnovy komunikací. Z důvodu frézování vozovky byl proto omezen a následně zcela přerušen provoz kolem nádražní budovy. Vzjezd do této lokality je stále umožněn ulící Štěpárna.

aktualita 02. 11. 2015 | S příchodem nového školního roku nastal posun ve vyjednávání podmínek využívání roudnického atletického stadionu a již od prvního školního dne tak bylo přislíbeno volné využití tohoto sportoviště pro účely výuky, které je nyní stvrzeno smlouvou a rozšířeno i pro roudnickou veřejnost.

aktualita 27. 10. 2015 | Dnes proběhla pietní akce na roudnickém hřbitově u příležitosti zítřejšího státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu.

aktualita 26. 10. 2015 | Dnes roudnická ZUŠ přivítala na dvě desítky vzácných hostů, studentů a učitelů francouzské hudební školy Ecole Rouvarel. Přijeli až z Montpellier nejen se podívat na Roudnici nad Labem, ale především si vyměnit přínosné umělecké i pedagogické zkušenosti s místní školou.

aktualita 23. 10. 2015 | V archivu Podřipského muzea byl v nedávné době při postupné inventarizaci sbírkového fondu objeven vlastnoručně psaný dopis Ervína Špindlera. Dopis je adresován panu Bohuslavu Mariánovi, zasloužilému učiteli národních škol v Roudnici nad Labem, který byl jeho dlouholetým přítelem. Dopis je ve velmi dobrém stavu, napsán černým inkoustem.

aktualita 21. 10. 2015 | V sobotu 17. října proběhl první kurz v rámci Univerzity třetího věku (U3V), který pořádá kromě jiných roudnických institucí také Podřipské muzeum. V letošním roce byl naplněn čtyřsemestrový kurz „Hrady známé a neznámé“. Lektorem je vyučující dějepisu roudnické ZŠ Školní, absolvent Historicko - antropologického semináře při Vlastivědném muzeu v České Lípě a znalec v oblasti kastelologie Mgr. David Mikoláš.

aktualita 21. 10. 2015 | Data k uzavírání manželství u matričního úřadu Městského úřadu Roudnice nad Labem pro rok 2016.

aktualita 19. 10. 2015 | Kulturní zařízení Města Roudnice nad Labem hledá vhodného kandidáta na obsazení pozice knihovník/knihovnice do Městské knihovny Ervína Špindlera v Roudnici nad Labem s datem nástupu 1. 1. 2016.

aktualita 16. 10. 2015 | Ve čtvrtek 15.10.2015 proběhl mimořádný kontrolní den na stavbě v ulicích Máchova a Komenského za účelem zajištění dodržování stanovených termínů harmonogramu prováděných prací. Zcela nové povrchy by měly být hotovy ještě do konce roku.

aktualita 15. 10. 2015 | Dnes v ranních hodinách došlo k nehodě na přechodu k budově městského úřadu v Riegerově ulici. Došlo zde ke srážce osobního vozidla s chodcem. Dívka byla záchrannou službou převezena do roudnické nemocnice.

aktualita 14. 10. 2015 | Pro velký zájem vás návštěvníků, ale i farmářů, pěstitelů a prodejců, se spolek Trhni se rozhodl prodloužit konání farmářských trhů až do konce listopadu. Podzimní trhy však začínají vždy až od 9:00 hod.

aktualita 13. 10. 2015 | Ukliďme Roudnici Vás v sobotu 24. října 2015 od 9:00 zve na podzimní vycházku spojenou s dobrovolným úklidem potoka Čepel. Akce je vhodná pro všechny. Zapojit se můžete třeba jen na chvíli nebo na území, které je Vám obzvláště milé a pro ty, kteří vydrží až do konce, chystají příjemné překvapení. Akci materiálně podporuje odbor životního prostředí MěÚ RCE.

aktualita 13. 10. 2015 | Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem Vás srdečně zve ve středu 15. října 2015 na vernisáže výstav monumentálních tapiserií roudnické umělkyně Evy Brodské a grafických listů Jiřího Johna.

aktualita 12. 10. 2015 | V roudnickém parku Josefa Hory bylo včera otevřeno a veřejnosti představeno nové workout hřiště. Na profesionální ukázku cviků, které lze na nově instalovaných cvičebních prvcích provádět, se přišlo podívat několik desítek místních.

aktualita 12. 10. 2015 | Dne 30. 6. 2015 uplynulo datum splatnosti místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu (dále je poplatek). Sazba poplatku pro r. 2015 je stanovena v Obecně závazné vyhlášce města Roudnice nad Labem č. 5/2014 čl. 4 ve výši 670,- Kč a dle čl. 6 výše uvedené vyhlášky byl poplatek splatný jednorázově do 30. 6. 2015. Vznikla-li poplatková povinnost po 15. 6., je příslušná část poplatku splatná do 30 dnů od vzniku poplatkové povinnosti.

aktualita 09. 10. 2015 | Odbor dopravy MěÚ RCE upozorňuje vlastníky vozidel dočasně vyřazených z provozu před 30. červnem 2013 na povinnost osobně sdělit do konce roku 2015 na příslušném registru vozidel jeho adresu umístění a případný další účel využití.

aktualita 08. 10. 2015 | Upozorňujeme občany, že v sobotu 10. 10. 2015 budou v Poděbradově ulici zahájeny rekonstrukční práce v rámci projektu odstraňování škod po povodni na MK. Z důvodu frézování povrchu vozovky bude proto v nejbližších dnech omezen provoz kolem nádražní budovy a dle rychlosti průběhu prací pak v následujících dnech k úplné uzávěře této komunikace. Po dobu průběhu prací bude nadále průjezdná ulice Štěpárna do ulice Palackého.

aktualita 06. 10. 2015 | Unikátní výstava „Za obzorem“ nesoucí podtitul miniaturní svět majáků, rozhleden a věží zavítala i do roudnického muzea. Pro veřejnost je otevřena od 6. října do 31. prosince 2015. Jedná se o výběr modelů staveb z papíru, plastu či dřeva.

aktualita 06. 10. 2015 | Málo co tak zbystřilo v posledních letech pozornost a zájem o průmyslové dědictví, jako projekty konverzí opuštěných skladů, textilek, továrních hal, pivovarů, hutí či elektráren. Upozorňují na možnosti, představují aktuální téma architektury a urbanismu, resonují se současnými tendencemi v umění. Zaplňují prázdnotu, která zůstává po mizející industriální éře.

aktualita 06. 10. 2015 | V prvním říjnovém týdnu, konkrétně 5.října, přivítala ředitelka KZM Marie Imbrová v prostorách knihovny Ervína Špindlera zapsané posluchače čtyřsemestrálního studia Univerzity 3.věku organizovaného ve spolupráci s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

aktualita 05. 10. 2015 | Ředitel Zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky PaedDr. Hynek Kmoníček přijal pozvání vedení města Roudnice nad Labem. Součástí jeho dnešní návštěvy byla i odpolední beseda se studenty místního gymnázia.

aktualita 05. 10. 2015 | Město Roudnice nad Labem oznamuje ve smyslu § 16 odst. 3 zákona čís. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) zveřejnění návrhu koncepce Národní plán povodí Labe včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí.

aktualita 30. 09. 2015 | Jedním z cílů vedení města Roudnice nad Labem pro tento rok bylo nalezení vhodných míst pro realizaci tří modernizovaných podzemních kontejnerových stání, která pomohou vyřešit nejen problematiku odpadů, ale především čistoty v bezprostředním okolí těch nejvytíženějších sběrných míst.

aktualita 24. 09. 2015 | Město Roudnice nad Labem oznamuje ve smyslu § 16 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) zveřejnění návrhu koncepce Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví.

aktualita 23. 09. 2015 | Dnes byla za účasti vedení města, ředitelů škol a dalších hostů slavnostně otevřena nová budova Domu dětí a mládeže TREND v Roudnici nad Labem. Ten již od příštího týdne nabídne volnočasové aktivity dětem a mladistvým všech věkových kategorií.

Zobrazit více aktualit »

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
Z ÚŘEDNÍ DESKY
MĚSTO NA FACEBOOKU
Roudnice nad Labem
Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334, DIČ: CZ00264334
GPS souřadnice: 50˚ 25' 31,39" N, 14˚ 15' 42,52" E

Telefon: 416 850 111 (ústředna),
fax: 416 850 171
E-podatelna: epodatelna@roudnicenl.cz
ID datové schránky: qdwbviv

Úřední hodiny úřadu
pondělí a středa: 7:00-17:00
úterý a čtvrtek: 9:00-15:00
pátek: 9:00-12:00 (matrika a odbor dopravy zavřeno)

Další provozní doby:
Infocentrum | Pokladna
Povinné informace

Facebook a RSS kanál
Facebook Facebook