27. 03. 2015 | Městská policie ve spolupráci s odborem životního prostředí připravila návrh obecně závazné vyhlášky, která bude regulovat pohyb psů ve městě. Ta byla projednána a schválena 25.3.2015 na veřejném zasedání Zastupitelstva města Roudnice nad Labem.

25. 03. 2015 | Ústecký kraj v loňském roce vydal Katalog řemeslné výroby, který nabídl přehled řemeslníků a drobných podnikatelů v kraji. V současné době připravuje katalog pro rok 2015 a vyzval zájemce o zařazení k zaslání kontaktů a to nejpozději do 10.4.2015.

aktualita 25. 03. 2015 | Velikonoční výstava, která se uskuteční v pondělí 30. a v úterý 31. března 2015 v roudnické knihovně, je tradičně věnována rukodělné výrobě. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit na řadu řemeslných ukázek.

aktualita 24. 03. 2015 | Dnes byly uveřejněny informace v rámci otevřeného zadávacího řízení veřejné zakázky pro dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti města Roudnice nad Labem veřejnými službami v přepravě cestujících. Jejím předmětem je zabezpečení provozování pravidelné městské autobusové dopravy na období 2016 – 2025 pro potřeby obyvatel našeho města.

aktualita 23. 03. 2015 | Březnový program Podřipského muzea je obohacen o nabídku přednášky o významném litoměřickém barokním architektovi O. Broggiovi. Nejbližší termín prohlídky kostela je již tento čtvrtek 26. března v 15.30 hod.

aktualita 20. 03. 2015 | Dnes, v pátek 20. března, došlo k částečnému zatmění slunce. Díky příznivému počasí se tak zájemcům o sledování tohoto pozoruhodného jevu naskytla příležitost využít dalekohledů na roudnickém Karlově náměstí.

aktualita 19. 03. 2015 | Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem Vás srdečně zve na skupinovou výstavu Vzdálení pozorovatelé, jejíž vernisáž proběhne ve čtvrtek 26. března 2015 v 17:00 hod. S doprovodným hudebním programem vystoupí Marie Ladrová a Ondřej Vavrečka.

aktualita 17. 03. 2015 | Vedení města Roudnice nad Labem Vás srdečně zve na 4. veřejné zasedání Zastupitelstva, které se koná ve středu 25.března 2015 od 15:00 hod. v zasedací místnosti ve 2.patře radnice.

aktualita 17. 03. 2015 | Městská knihovna Ervína Špindlera připravila zajímavou přednášku Libora Drahoňovského, neúnavného cestovatele, etnologa a autora mnoha pozoruhodných přednášek o svém putování po zajímavých krajinách. Cestopisné vyprávění s názvem „Autostopem po severu Ruska“ se uskuteční 17. března 2015 v 17 hodin v přednáškovém sále knihovny.

aktualita 16. 03. 2015 | Upozorňujeme občany města Roudnice nad Labem, že dle níže uvedeného harmonogramu bude opět zahájen pravidelný svoz biodpadů z vybraných lokalit města a v příslušném termínu je tedy možné přistavit ke svozu sběrnou nádobu. První svoz bioodpadu bude probíhat v patnáctém týdnu tj. 8. 9. a 10. dubna 2015. Poslední svoz v roce 2015 bude proveden ve čtyřicátém sedmém týdnu tj. 18.19. a 20. listopadu 2015.

aktualita 16. 03. 2015 | Pes nalezený dne 14. 3. 2015 v ulici Komenského. Dne 14. 3. 2015 byl pes umístěn do útulku v obci Řepnice.

aktualita 13. 03. 2015 | V rámci celorepublikové akce Ukliďme Česko si Vás dovolujeme pozvat na dobrovolný úklid v Roudnici nad Labem, který se bude konat v sobotu 18. dubna 2015. Uklízet budeme menší skládku a drobný odpad v lese a podél cest v lokalitě Slavín.

aktualita 12. 03. 2015 | Severočeská vodárenská společnost zahájila další plánovanou investiční akci roku 2015 - rekonstrukci historické kanalizace a vodovodu ve Vrchlického ulici v Roudnici nad Labem. Práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. června 2015.

aktualita 12. 03. 2015 | V Litoměřicích v aule Střední pedagogické školy z iniciativy pracovníků krizového pracoviště odboru kanceláře hejtmana proběhlo odborné školení nově zvolených představitelů obcí a měst. Školení probíhá pravidelně v sedmi okresech vždy po komunálních volbách.

aktualita 11. 03. 2015 | Povodí Labe zve širokou veřejnost na den otevřených dveří a to 21.3.2015 od 9:00 do 15:00 hodin, kdy budou na zdymadle Roudnice nad Labem probíhat pro zájemce prohlídky u příležitosti Světového dne vody.

aktualita 10. 03. 2015 | Společnost T-Mobile vyhlašuje již pátý ročník soutěže pro začínající podnikatele Rozjezdy roku. Pokud chcete uspět podobně jako paní Jaroslava Michalcová s Kavárnou a cukrárnou Dortletka, můžete přihlásit i svůj podnikatelský projekt a to do 19.3.2015.

aktualita 10. 03. 2015 | V pondělí 9.3.2015 byly v obřadní síni Městského úřadu Roudnice nad Labem slavnostně vyhlášeny výsledky ankety Podnikatel roku 2014.

06. 03. 2015 | Město Roudnice nad Labem oznamuje ve smyslu § 16 odst.3 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), že ministerstvo životního prostředí ČR vydalo závěr zjišťovacího řízení ke koncepci „Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe“, podle kterého bude uvedená koncepce posuzována dle citovaného zákona.

05. 03. 2015 | Odbor dopravy MěÚ RCE varuje majitele vozidel v tzv. polopřevodu. Pokud vlastníte vozidlo, které je v registru vozidel pouze odhlášeno předchozím provozovatelem a nebylo na Vás, nového provozovatele, zaregistrováno, musíte nejpozději do 30. června 2015 podat žádost o zápis vlastníka a provozovatele do registru vozidel. Jestliže žádost nepodáte, tak vozidlo, které zůstane po 30. 6. 2015 v polopřevodu, administrativně zanikne a již jej nebude možné opětovně zaregistrovat.

aktualita 05. 03. 2015 | Během jarních měsíců je pro veřejnost připravena pestrá nabídka výstav a dalších muzejních programů. Dne 3. března byla zahájena výstava s názvem „Josef Opitz“ věnovaná významnému historikovi umění, který zachránil během 2. světové války mnoho cenných sochařských a architektonických děl v oblasti Severozápadních Čech. Výstava potrvá do 30. dubna, spolu se stávající fotografickou výstavou „Tichá místa“.

aktualita 04. 03. 2015 | Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem Vás srdečně zve na Klarinetový recitál Matouše Kopáčka. Tento mladý talentovaný hudebník, absolutní vítěz mezinárodní soutěže Concertino Praga, vystoupí před roudnickým publikem již ve čtvrtek 12.3.2015 od 17:00 hod. Těšíme se na Vaši návštěvu.

aktualita 02. 03. 2015 | Roudnice nad Labem se přidala k městům, která na svém území zakázala nejen podomní, ale i pochůzkový prodej. Rada města zareagovala na časté podněty občanů, které tito prodejci pravidelně obtěžovali a to nejen na veřejných místech, ale i v jejich domácnostech.

aktualita 26. 02. 2015 | Dne 25.2.2015 proběhlo na roudnické radnici již 3. veřejné zasedání Zastupitelstva města, na kterém byl schválen rozpočet pro tento rok. Roudnice tak již není nucena hospodařit s rozpočtovým provizoriem.

aktualita 25. 02. 2015 | Projekt „Alej 17. listopadu – moderní dopravní tepna“ je součástí celkové revitalizace města Roudnice nad Labem, kterou v uplynulých měsících město realizovalo z vlastních a dotačních prostředků. Předmětem projektu byla kompletní rekonstrukce a modernizace významné městské dopravní komunikace, která je a nadále bude veřejně volně využívána.

23. 02. 2015 | Upozorňujeme rodiče, že zápisy dětí do mateřských škol v Roudnici nad Labem pro školní rok 2015/2016 se uskuteční ve středu 18.března a ve čtvrtek 19.března 2015 vždy od 8:00 do 15:00 hodin v prostorách jednotlivých mateřských škol.

aktualita 20. 02. 2015 | Od soboty 21. února do pátku 15. května 2015 se ve všech krajích České republiky uskuteční pravidelné zjišťování Českého statistického úřadu o příjmech a životních podmínkách českých domácností Životní podmínky 2015. Výběrového šetření se zúčastní téměř 10 tisíc domácností.

19. 02. 2015 | Město Roudnice nad Labem oznamuje ve smyslu § 16 odst.3 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), že ministerstvo životního prostředí ČR vydalo závěr zjišťovacího řízení ke koncepci „Národní plán povodí Labe“, podle kterého bude uvedená koncepce posuzována dle citovaného zákona.

19. 02. 2015 | Město Roudnice nad Labem oznamuje zveřejnění záměru Neveřejná čerpací stanice pohonných hmot, nafta 3,5 m3 v uzavřeném areálu divize Bezděkov, Chelčického 1228, Roudnice nad Labem a sděluje, že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení.

aktualita 18. 02. 2015 | Masky po roce opět ovládly Roudnici nad Labem. 17.2.2015 v odpoledních hodinách zamířil průvod maškar na Karlovo náměstí, kde již čekali zástupci města a pracovníci městského úřadu, aby se za hlasitého skandování dožadoval klíče od radnice.

aktualita 16. 02. 2015 | Vedení města Roudnice nad Labem Vás srdečně zve na 3. veřejné zasedání Zastupitelstva, které se koná ve středu 25.února 2015 od 17:00 hod. v zasedací místnosti ve 2.patře radnice.

aktualita 13. 02. 2015 | Na středu 18. února připravila roudnická knihovna „Den s Ivou Procházkovou“. Spisovatelka je výraznou tváří literatury pro děti a mládež. V poslední době píše i romány a scénáře pro dospělou populací.

aktualita 11. 02. 2015 | Roudnice nad Labem byla v letošním roce zařazena mezi města, která se mají šanci zapojit do projektu Rákosníčkova hřiště. O tom, zda právě u nás vznikne další dětské hřiště, máte možnost rozhodnout v hlasování, které probíhá až do 8.3.2015.

aktualita 09. 02. 2015 | Městská knihovna Ervína Špindlera v Roudnici nad Labem pořádá ve středu 18. února 2015 od 17 hodin kurz „ Prstýnky z korálků“. Právě probíhá plesová sezona, a teď je ta správná chvíle pochlubit se vlastnoručně vyrobeným šperkem.

aktualita 09. 02. 2015 | V úterý 17.2.2015 od 16:00 se na Husově a Karlově náměstí po roce znovu sejdou místní taškáři a humoru chtiví občané města Roudnice nad Labem, aby společně oslavili letošní masopust. Těšit se můžete na kejklíře, muzikanty, koblihy, jitrnice, bubeníky, indiány, divokou zvěř a mnoho dalších (ne)tradičních překvapení. Těšíme se na Vaši účast.

aktualita 29. 01. 2015 | Členové týmu Buggyra po návratu z Rally Dakar zamířili do Roudnice nad Labem, aby se podělili s domácími fanoušky o své zážitky. Samotné besedě předcházelo jejich oficiální přijetí vedením města.

aktualita 27. 01. 2015 | Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem vás srdečně zve na zahájení dvou nových výstav z cyklů "Architektura" a "Osobnosti", které proběhne již tento čtvrtek 29.1.2015 v 17:00 hodin. Těšíme se na vaši návštěvu.

aktualita 26. 01. 2015 | Podřipské muzeum zahájí v úterý 3. února předjarní fotografickou výstavu litoměřické autorky Jarmily Kacarové. Soubor černobílých fotografií, skrze jejichž působení na smysly lze dosáhnout vnitřního zklidnění zachycuje prchavé okamžiky z přírody Litoměřicka. Jelikož se jedná o fotografická ztvárnění různých fantazií, autorka často používá před a za názvem svého díla tři tečky, jejichž smyslem je prohlížejícího přivést k zamyšlení.

aktualita 23. 01. 2015 | Štěně nalezené dne 22. 1. 2015 v Podluskách. Dne 24. 1. 2015 bylo umístěno do útulku v obci Řepnice.

aktualita 21. 01. 2015 | Účastník letošní Rally Dakar Martin Kolomý z roudnické stáje Buggyra dojel do cílového Buenos Aires na sedmém místě. Na vyprávění, historky a zajímavosti nejen z dakarského konvoje se Roudničané mohou těšit v pondělí 26. ledna. V kulturním domě Říp totiž od 19 hodin proběhne pořad Dakar ze zákulisí.

aktualita 20. 01. 2015 | Dům dětí a mládeže Trend se v letošním roce zapojil do programu Mezinárodních cen vévody z Edinburghu a stal se tak certifikovaným místním centrem DofE Award. Je ti 14-25 let? Chceš na sobě pracovat a dělat věci co dávají smysl? Pak neváhej a přijď do DDM v Roudnici nad Labem.

Zobrazit více aktualit »

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
Z ÚŘEDNÍ DESKY
NEJNOVĚJŠÍ V TV MIS
video Velikonoční výstava
Délka videa: 3 min.
Počet zobrazení: 28 x
MĚSTO NA FACEBOOKU
Roudnice nad Labem
Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334, DIČ: CZ00264334
GPS souřadnice: 50˚ 25' 31,39" N, 14˚ 15' 42,52" E

Telefon: 416 850 111 (ústředna),
fax: 416 850 171
E-podatelna: epodatelna@roudnicenl.cz
ID datové schránky: qdwbviv

Úřední hodiny úřadu
pondělí a středa: 7:00-17:00
úterý a čtvrtek: 9:00-15:00
pátek: 9:00-12:00 (matrika a odbor dopravy zavřeno)

Další provozní doby:
Infocentrum | Pokladna
Povinné informace

Facebook a RSS kanál
Facebook Facebook