aktualita 28. 05. 2015 | Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem srdečně zve na výstavu Schránka pro ducha. Vernisáž této výstavy z cyklu Genius loci se koná v sobotu 13. června 2015 v 16.00 hodin. Čeká Vás hudební program Zory Křičkové, která přednese výběr ze skladby Roberta Schumanna Karneval.

aktualita 27. 05. 2015 | Máte rádi pohádky? V neděli 31.5. na vás v parku J.Hory bude čekat Růženka s dorty, Bajaja s drakem, Zubejda s velbloudy, Král Miroslav, princezna Mulan, Třetí princ s hady i Popelka. Kilometrovou trasu mohou děti projít kdykoliv od 13 do 17 hodin.

aktualita 27. 05. 2015 | Poslední květnová sobota bude opravdu pestrá. Sousedský Bleší trh, loutkové divadlo s výtvarnou dílnou pro děti k Mezinárodnímu dni dětí přímo na farmářském trhu a trhy s novými prodejci.

aktualita 27. 05. 2015 | Největší internetová otevřená encyklopedie, to je Wikipedie,se kterou se můžete seznámit již ve čtvrtek 28. května od 16 hodin v roudnické knihovně. Využijte jedinečné příležitosti ke sdílení svých celoživotních zkušeností a znalostí. Rádi Vás seznámíme s projektem a zodpovíme vaše dotazy.

aktualita 26. 05. 2015 | Staré koberce, nábytek, již nepotřebné televizory, či vany. I tento odpad končí v kvůli neukázněným občanům často u sběrných nádob na komunální odpad nebo u kontejnerů na odpad tříděný.

aktualita 21. 05. 2015 | Chcete zpeněžit nepotřebné věci a přitom Vám není lhostejný osud sociálně slabších dětí? Nabídněte v charitativních aukcích dětské oblečení, šperky, knihy či elektroniku. Na své si přijdou i ti, kteří se zabývají ruční výrobou a chtějí své produkty zpeněžit.

aktualita 20. 05. 2015 | Od 1. 6. 2015 dochází k zavedení nového systému distribuce tísňových volání 156 (NSDTV-156). Nově se lidem v bývalém okrese Litoměřice po zavolání přihlásí hlasový automat, který okamžitě nabídne vhodnou číselnou provolbu přímého spojení na příslušnou služebnu městské policie.

aktualita 18. 05. 2015 | Vážení občané,upozorňujeme Vás, že se blíží termín splatnosti místního poplatku za komunální odpad, jehož výše pro letošní rok je 670,- Kč na 1 poplatníka. Dle Obecně závazné vyhlášky města č. 5/2014 je poplatek splatný jednorázově nejpozději do 30. 6. 2015. Poplatníkům, kteří tento poplatek ještě neuhradili, bude koncem května (počátkem června) zaslána poštovní poukázka (složenka).

aktualita 15. 05. 2015 | V rámci zklidnění dopravní situace v centru města po dobu průběhu rekonstruce kanalizace a vodovodního řadu na třídě T.G.Masaryka, byl dnes na základě opatření odboru dopravy MěÚ RCE v ulici J.Hory zaveden obousměrný provoz.

aktualita 14. 05. 2015 | Dobrovolníci spolku Trhni se, o. s. srdečně zvou již tuto sobotu na další z farmářskchý trhů na Husově náměstí. Připraven je bohatý kulturní program, výstava, prezentace Kočičího útulku Sluníčko, řemesla a výpěstky lokálních farmářů.

aktualita 14. 05. 2015 | Upozorňujeme občany města na uzavření Komenského ulice z důvodu havárie na místním vodovodním zařízení. V této a přilehlých ulicích také došlo k přerušení dodávky pitné vody. Ulice má být zprůjezdněna a havarijní stav ukončen ještě v průběhu dnešního večera. Omlouváme se za způsobené komplikace a děkujeme za pochopení.

aktualita 13. 05. 2015 | Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem vás srdečně zve na Galerijní den a noc 2015 na téma: VESMÍR, který proběhne již tento pátek 15.5. od 10:00 do 22:00 hodin.

aktualita 12. 05. 2015 | Dnes 12.5.2015 došlo z důvodu probíhajících oprav kanalizace a vodovodního řadu k uzavření třídy T.G.Masaryka. V tuto chvíli je neprůjezdná část mezi ulicemi Bezručova a Sokolská, která je však stále přístupná ze směru od zimního stadionu.

aktualita 11. 05. 2015 | Lípa srdčitá, rostoucí v areálu ZŠ Jungmannova v Roudnici nad Labem, se v pátek 15. května dočká odborného ošetření. Díky projektu Zdravé stromy pro zítřek jí jeden den odborné péče sponzorsky věnuje certifikovaný Evropský arborista Jiří Málek.

aktualita 07. 05. 2015 | O víkendu 16. a 17. května 2015 se v Roudnici nad Labem uskuteční vůbec poprvé v historii České republiky Světová výstava plemene rottweiler. Slavnostní zahájení proběhne v sobotu 16. května v 9.00 v areálu Pod Lipou.

aktualita 06. 05. 2015 | Od dnešního dne jsou na území města Roudnice nad Labem jasně vyznačeny prostory věnované volnému výběhu místních psů. V oblastech vymezených novou vyhláškou upravující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství byly odborem životního prostředí ve spolupráci s RMS umístěny informační cedule.

aktualita 05. 05. 2015 | Ve čtvrtek 7.5.2015 proběhne pietní akt v rámci oslav 70. výročí konce 2. světové války. Tímto zveme širokou veřejnost na slavnostní kladení věnců za účasti zástupců vedení města Roudnice nad Labem a místních významných kulturních a společenských organizací, které proběhne ve 12:30 hod. na roudnickém městském hřbitově.

aktualita 04. 05. 2015 | Nová obecně závazná vyhláška upravující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezující prostory pro jejich volné pobíhání již nabyla platnosti. Seznamte s důležitými změnami, které přináší.

aktualita 04. 05. 2015 | Z důvodu zkvalitnění služeb žádáme občany města, aby se k výměně občanského průkazu dostavili nejdříve 1 měsíc před vyznačeným koncem platnosti a pouze s platným občanským průkazem. K tomuto účelu je Vám v přízemí MěÚ RCE k dispozici kancelář č.6A a to po celý týden, dle úředních hodin.

aktualita 30. 04. 2015 | Spolek Trhni se Vás srdečně zve na Roudnické farmářské trhy konané tuto sobotu 2. května 2015 od 8:00 do 12:00 na Husově náměstí. V jejich rámci můžete tentokrát navštívit i první Sousedský bleší trh organizovaný ve spolupráci s KZM Roudnice nad Labem.

aktualita 28. 04. 2015 | V sobotu 25.4.2015 proběhl den otevřených dveří v roudnického podniku Johnson Controls. Možnosti jeho prohlídky využilo téměř tisíc návštěvníků.

aktualita 27. 04. 2015 | Průvod masek městem, opékání buřtů pro nejmenší a hudební program pro děti i dospělé přinese již 11. ročník Pálení čarodějnic, který proběhne ve čtvrtek 30. dubna v zámeckém parku v Michálkově ulici v Roudnici nad Labem.

27. 04. 2015 | Po stopách Čechů ve Rhodesii a Zimbabwe se vypravíme spolu s PhDr. Marií Imbrovou ve středu 29. dubna v 17 hodin. Přednášející nás provede zajímavou krajinou s nádhernou florou i faunou, kde jedním z přírodních divů světa jsou i Viktoriiny vodopády.

aktualita 24. 04. 2015 | V pondělí 4. května v 16:30 hod. ve sportovní hale BK Roudnice nad Labem Pod lipou probíhá první nábor nově vznikajícího florbalového sportovního klubu.

aktualita 23. 04. 2015 | Město Roudnice nad Labem u příležitosti 70. výročí osvobození pořádá 7.května od 20:00 hod. v roudnickém kině Sokol koncert pod názvem „Melodie, které pomáhaly vyhrát válku“. Kapacita kina Sokol je naplněna již během druhého týdne od zahájení distribuce lístků.

aktualita 22. 04. 2015 | Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Vás srdečně zve ve čtvrtek 30. 4. od 17.00 hodin na program věnovaný Josefu Čapkovi k 70. výročí úmrtí této zakladatelské osobnosti českého moderního umění. V programu si připomeneme také 125. výročí narození jeho bratra, spisovatele Karla Čapka.

aktualita 22. 04. 2015 | Podřipské muzeum si pro Vás ke kulatému výročí konce 2. světové války připravilo na 7.5.2015 vzpomínkový program v kině Sokol a dále také multimediální výstavu s názvem „Poslední dny 2. světové války v Roudnici nad Labem“.

aktualita 17. 04. 2015 | Městský úřad Roudnice nad Labem vyhlásil výběrové řízení na obsazení pozice vedoucího odboru místního hospodářství.

aktualita 15. 04. 2015 | Dnes byla zveřejněna nová obecně závazná vyhláška upravující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezující prostory pro jejich volné pobíhání. K jejímu projednání a schválení došlo 25.3.2015 na veřejném zasedání Zastupitelstva města Roudnice nad Labem.

aktualita 15. 04. 2015 | Římskokatolická farnost Roudnice nad Labem Vás zve na pravidelnou pouť na Říp k uctění svátku patronů rotundy sv. Vojtěcha a sv. Jiří. Hlavním celebrantem mše bude pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka. Těšit se můžete také na dixieland Vlastimila Jurčíka, tvořivý program pro děti, či mini jarmark.

aktualita 13. 04. 2015 | Město Roudnice nad Labem vás srdečně zve na koncert „Melodie, které pomáhaly vyhrát válku“ pořádaného u příležitosti 70. výročí osvobození a to 7.května od 20:00 hod. v Roudnickém kině Sokol. Přijďte si poslechnout známé swingové melodie Glenna Millera, Jaromíra Vejvody či Johna Phillipa Sousy v podání Bigbandu Václava Zelinky.

aktualita 13. 04. 2015 | S přicházejícím jarem začínají i v našem městě farmářské trhy. V sobotu 18. dubna zahájí členové a dobrovolníci spolku Trhni se již čtvrtou sezónu oblíbených farmářských trhů na Husově náměstí.

13. 04. 2015 | Město Roudnice nad Labem oznamuje, že Krajský úřad Ústeckého kraje vydal závěr zjišťovacího řízení k záměru Neveřejná čerpací stanice pohonných hmot, nafta 3,5 m3 v uzavřeném areálu divize Bezděkov, Chelčického 1228, Roudnice nad Labem, podle kterého nebude předmětný záměr posuzován dle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) v platném znění.

aktualita 09. 04. 2015 | České dráhy oznamují, že Správa železničních a dopravních cest, s.o. ve dnech 21. až 24.4.2015 a to vždy v době od 8:00 do 14:00 hod. uzavře traťovou kolej mezi stanicemi Roudnice nad Labem - Straškov.

aktualita 08. 04. 2015 | V návaznosti na projekt rekonstrukce ulice Alej 17.listopadu v těchto dnech probíhá v areálu JSDH výstavba retenční nádrže. Tou bude řešen odtok z nově zbudovaných zpevněných ploch a to jak komunikace, tak přilehlého parkoviště. Dnes došlo k jejímu osazení.

aktualita 03. 04. 2015 | Ve dnech 30.3. - 2.4. došlo kvůli silnému větru na území města Roudnice nad Labem k vyvrácení dvou stromů.

aktualita 02. 04. 2015 | V Roudnici nad Labem vznikají podzemní kontejnerová stání pro tříděný odpad. První z nich bude v nejbližších dnech dokončeno v Libušině ulici a další mají následovat.

aktualita 01. 04. 2015 | Karatedó Steklý vás v neděli 26.4.2015 zve na seminář reálné sebeobrany vhodný pro ženy a dívky bez rozdílu věku.

30. 03. 2015 | Ekonomický odbor MěÚ RCE upozorňuje občany, že poplatek za psy je splatný k 30.6.2015. Poplatek lze zaplatit buď hotově na pokladně města nebo složenkou, která bude v průběhu května rozesílána a nebo převodem na účet 107 – 7369240217/0100 , variabilní symbol dát RČ majitele psa(na koho je pes přihlášen).

27. 03. 2015 | Městská policie ve spolupráci s odborem životního prostředí připravila návrh obecně závazné vyhlášky, která bude regulovat pohyb psů ve městě. Ta byla projednána a schválena 25.3.2015 na veřejném zasedání Zastupitelstva města Roudnice nad Labem.

Zobrazit více aktualit »

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
Z ÚŘEDNÍ DESKY
NEJNOVĚJŠÍ V TV MIS
MĚSTO NA FACEBOOKU
Roudnice nad Labem
Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334, DIČ: CZ00264334
GPS souřadnice: 50˚ 25' 31,39" N, 14˚ 15' 42,52" E

Telefon: 416 850 111 (ústředna),
fax: 416 850 171
E-podatelna: epodatelna@roudnicenl.cz
ID datové schránky: qdwbviv

Úřední hodiny úřadu
pondělí a středa: 7:00-17:00
úterý a čtvrtek: 9:00-15:00
pátek: 9:00-12:00 (matrika a odbor dopravy zavřeno)

Další provozní doby:
Infocentrum | Pokladna
Povinné informace

Facebook a RSS kanál
Facebook Facebook