menu

CZ

EN DE FR

Městské symboly

K symbolům města Roudnice nad Labem patří městský znak, městská vlajka a slavnostní vlajka.

Znak města

V modrém štítě stříbrná dvakrát zalomená hradba s cimbuřím o třech stínkách na postranních, kosmo a šikmo stoupajících úsecích a o třech stínkách na středním rovném úseku, ve kterém je prázdná brána s vytaženou zlatou mříží. Po stranách brány po jedné černé obdélníkové střílně. Za hradbou vynikají dvě stříbrné věže s cimbuřím o čtyřech stínkach, černým oknem a červenou jehlancovou střechou se zlatou makovicí. Mezi věžemi doprava nakloněný červený štítek se stříbrným břevnem. 

K použití znaku k jakémukoliv účelu je nezbytný souhlas rady města. Žádosti o souhlas adresujte na epodatelna@roudnicenl.cz.

Autorem kresby znaku města je heraldik Stanislav Kasík.

 


Městská vlajka

Dne 28. 2. 2000 byla předsedou PSP ČR udělena městu Roudnice nad Labem vlajka, která byla udělovacím dekretem popsána takto: List tvoří tři svislé pruhy, modrý, bílý a modrý, v poměru 1:3:1. Poměr šířky k délce je 2:3. Městská vlajka Roudnice nad Labem slouží k označování budov úřad, k propagaci a reprezentaci města.

 


Slavnostní vlajka

Slavnostní vlajka města, která vychází z vlajky městské, je doplněna o městský znak, který je umístěn ve středu listu, jeho šířka je 1/3 šířky vlajky. Poměr šířky k délce je 2:3. Vlajka se používá především při slavnostních příležitostech.

 

 

Dokumenty

Znak města Roudnice nad Labem v tiskové kvalitě

Soubor PDF 33.52 KB

zobrazit soubor