Úřední deska

Veřejná úřední elektronická deska se nachází v průchodu budovy Karlovo náměstí 21.

Oznámení o zahájení územního řízení 2024-694

Zveřejněno od: 23. května 2024 do: 07. června 2024

Stavební úřad