Čipování psů

Roudnice nad Labem je město, ve kterém platí novelizovaná obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o povinném čipování psů a novelizovaná obecně závazná vyhláška číslo 1/2011 o místních poplatcích.


Od platnosti vyhlášky pejskaři v poslední době projevili o toto elektronické označení svých čtyřnohých mazlíčků zájem. Město Roudnice nad Labem doufá i v úsporu financí, a to tím, že se vyhne nákladnému převážení nalezených psů do útulku. Označování psů identifikačními mikročipy ISO se v Evropské unii stává standardem a je faktem, že od roku 2012 bude tato povinnost platit ve všech členských státech. Město Roudnice nad Labem přistoupilo k řešení této problematiky s tříletým předstihem i z důvodu, že v současnosti je možné chovatelům nabídnout nezanedbatelnou finanční kompenzaci zvýšených nákladů. Nová vyhláška o čipování v žádném případě neruší platnost stávajícího systému evidence psů, naopak tento fungující systém doplňuje.

Pes je pro mnohé z vás kamarádem, přítelem či pomocníkem, mnohdy jediným a obtížně nahraditelným. Nezřídka se však stává, že se pes svému pánovi ztratí či zaběhne. Označení psa mikročipem a jeho současná registrace v příslušné databázi vytváří optimální podmínky k tomu, aby čas od jeho nálezu či odchytu do návratu k chovateli byl zkrácen na minimum. To je další klíčová přednost nové vyhlášky, pro vás možná ta nejvýznamnější.Nehledejte tedy prosím v nové vyhlášce svého nepřítele, ale naopak spojence. Skutečnost je taková, že kompetentní pracovníci zainteresovaných složek dostávají do rukou nástroj, který budou efektivně využívat k vaší spokojenosti a ve prospěch všech odpovědných chovatelů.

Čipování přináší vám i vašemu psímu kamarádovi mnoho výhod - toto jsou některé z nich:

 • Průkazná, nezaměnitelná a trvalá identifikace vašeho psa s sebou přináší vysokou pravděpodobnost jeho rychlého nalezení v případě ztráty či odcizení. 
 • S čipovaným psem můžete snáze cestovat v rámci území celé Evropské unie. (Od července roku 2012 bude možné cestovat po EU pouze se zvířaty označenými čipem, tetování již nebude tolerováno.)

Výběr veterinárního pracoviště je samozřejmě zcela na vašem uvážení. V každém případě ale nezapomeňte, že aplikací mikročipu vaše povinnosti nekončí. Pokud se rozhodnete pro čipování je nutné dodržet tento legislativní postup. Majitel obdrží od veterinárního lékaře 3 registrační karty s číslem čipu. Jedno vyhotovení ponechá, u další registrační karty můžete využít možnosti, že Vám zavedení do Centrální evidence zvířat zajistí veterinární lékař. Zde je vystavena identifikační karta psa a pes má doživotně zajištěno zdarma vyhledávání v případě zaběhnutí. Třetí kartu je chovatel povinen předat nejpozději do 30 dnů do evidence označených psů na pokladně městského úřadu. Při čipování psa u veterináře je nutné do vyplňované registrační karty nahlásit údaje o majiteli psa shodné s údaji nahlášenými na městský úřad při přihlášení psa do evidence. V případě nesouladu údajů na registrační kartě s údaji na městském úřadě nemusí být přiznána úleva z poplatku ze psů. Město Roudnice nad Labem vede evidenci chovatelů psů a čipovaným psům poskytne slevu dle Obecně závazné vyhlášky č. 5/2009 o místním poplatku dle článku 10 odstavec 3 ve výši 30% z roční sazby poplatku ze psů na dobu tří po sobě jdoucích kalendářních roků. Od placení za čipování budou osvobozeni roudničané dle Obecně závazné vyhlášky č.3/2009 o místním poplatku ze psů dle článku 2,odstavce 1,2,3. Dle odstavce 3 jsou osoby povinni se při uplatnění nároku na bezplatné čipování jednoho psa prokazovat u veterinárního lékaře :
 • občanským průkazem, oranžovým průkazem ZTP/P, nejsou-li držitelem průkazu ZTP/P, prokáží se rozhodnutím Městského úřadu Roudnice nad Labem o přiznání příspěvku na péči pro stupeň závislosti III.
 • potvrzením psa odebraného z Útulku „Psí domov v Řepnici“.

Důvod pro osvobození musí poplatník správci poplatku prokázat. Občané měli povinnost očipovat dosud neočipované, či netetované psy nejpozději do konce roku 2009 .

Jak tento systém funguje?

Městská policie nebo pracovníci OŽP identifikují pomocí čtecího zařízení každého odchyceného nebo nalezeného psa. Pokud je pes označen mikročipem, zobrazí se na displeji čtecího zařízení příslušný identifikační kód. Informační středisko městské policie ověří majitele. Ten pak bude bez zbytečného prodlení informován o tom, že je jeho pes  k vyzvednutí. Je nepochybné, že čím detailnější kontaktní údaje poskytnete při registraci svého psa do databáze městského úřadu, tím jednodušší bude vás v případě nálezu vašeho psa kontaktovat.

Seznam veterinárních pracovišť v Roudnici nad Labem, kde je možné nechat si psa označit mikročipem:

 • Veterinární ordinace - MVDr. Tešnarová Blanka
  Dobrovského 1125, Roudnice nad Labem, telefon: 416 841 050, 603 586 209
 • Veterinární ordinace - MVDr. Udatný Jiří
  Palackého 365, Roudnice nad Labem, telefon: 602417819
 • Veterinární ordinace - MVDr. Šitanc Josef
  T.G.Masaryka 1452, Roudnice nad Labem, telefon: 777 014 411

Chovatelé psa, vyjmenovaní v článku 2, odstavci 3 OZV č .3/2009, jsou povinni si psa očipovat u veterinárního lékaře MVDr. Šítance nebo MVDr. Udatného.

Jak postupovat při  tetování nebo očipování psa před účinností OZV č.3/2009:

Je nutno vyplnit formulář Registrační karta chovatele psa. Vyplněnou registrační kartu doručte na pokladnu Městského úřadu v Roudnici nad Labem. Tímto ohlášením vašeho psa vám vznikne nárok na úlevu od místního poplatku ze psů. Veškeré další informace vám rádi poskytneme na telefonních číslech OŽP : 416 850 143,416 850 184.


Návrat na předchozí stránku
Roudnice nad Labem
Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334, DIČ: CZ00264334
GPS souřadnice: 50˚ 25' 31,39" N, 14˚ 15' 42,52" E

Telefon: 416 850 111,fax: 416 850 171
E-podatelna: epodatelna@roudnicenl.cz
ID datové schránky: qdwbviv

Úřední hodiny úřadu
pondělí a středa: 7:00-17:00
úterý a čtvrtek: 9:00-15:00
pátek: nejsou stanoveny, úřad pro veřejnost uzavřen
Jednání mimo úřední hodiny je možné na základě domluvy
s příslušným pracovníkem.


Další provozní doby:
Pokladna úřadu
Informační a dopravní centrum Podřipska, Arnoštova 88
Povinné informace

Facebook a RSS kanál
Facebook Facebook