Veřejná zeleň

Odbor životního prostředí MěÚ Roudnice nad Labem ve spolupráci se zahradnickou firmou Knotek a Veselka zajišťují celoroční údržbu ploch zeleně ve vlastnictví města Roudnice nad Labem o celkové ploše více než 50 hektarů. Veřejná zeleň na území města je rozčleněna do čtyř lokalit: A -střed, B – sever, C-jih , D -východ .

Běžná  údržba  plošné zeleně tj. sečení parků, zatravněných ploch na sídlištích, zelených pásů v komunikacích je rozdělena do četnosti na 10 sečí, 5 sečí, 3 seče, 2 seče nebo 1 seč ročně, eventuálně posečení plochy při max. výšce porostu 15 cm s následným ponecháním travní hmoty na místě (mulčování). Z klimatických či technických důvodů může dojít ke změnám v plánu sečí.
Další práce spojené s údržbou  veřejné zeleně:
  • hrabání listí, vč.naložení a odvozu odpadu
  • řez a tvarování živých plotů vč. naložení a odvozu odpadu ( soubor řezů zmlazovacích a tvarovacích)
  • vysekávání podrostů stromů vč. naložení a odvozu, štěpkování
  • výsadba mobilních mís a květináčů
  • zimní údržba cest a chodníků v parcích vč. zajištění posypového materiálu
  • výchovný, zdravotní a bezpečnostní řez stromů vč. likvidace bioodpadu stromů
  • kácení stromů
  • zajištění náhradní výsadby na pozemcích ve vlastnictví města

Koordinátor údržby městské zeleně: 
Nováková , referent odboru životního prostředí, tel. 416 850 143, e-mail: mnovakova@roudnicenl.cz  

Návrat na předchozí stránku
Roudnice nad Labem
Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334, DIČ: CZ00264334
GPS souřadnice: 50˚ 25' 31,39" N, 14˚ 15' 42,52" E

Telefon: 416 850 111 (ústředna),
fax: 416 850 171
E-podatelna: epodatelna@roudnicenl.cz
ID datové schránky: qdwbviv

Úřední hodiny úřadu
pondělí a středa: 7:00-17:00
úterý a čtvrtek: 9:00-15:00
pátek: nejsou stanoveny, úřad pro veřejnost uzavřen

Jednání mimo úřední hodiny je možné na základě domluvy
s příslušným pracovníkem.


Další provozní doby:
Infocentrum | Pokladna
Povinné informace

Facebook a RSS kanál
Facebook Facebook