Komunitní plánování

Co je to komunitní plánování sociálních služeb? Je to způsob jak efektivně využít veřejné finanční prostředky na zajištění převážně sociálních potřeb občanů dané obce, města nebo i území.

Hlavní dokumentyKomunita je v tomto způsobu plánování vnímána jako skupina lidí, která žije v jednom místě, má mezi sebou různé sociální vazby a její členové jsou citově vázáni nejen k sobě navzájem, ale též k místu kde žijí. Lidé dané komunity o svých potřebách a zájmech diskutují s politiky, informují se o možných zdrojích a společně hledají kompromisní řešení, které by alespoň částečně vyhovovalo všem a pro nikoho nebylo prohrou. Cílem komunitního plánování je zajistit dostupné sociální služby a zároveň zjistit potřeby, které nejsou naplněny. Srovnáním těchto dvou základních parametrů (dostupnosti a potřebnosti) a v souladu s množstvím finančních prostředků, které město nebo obec na sociální služby vynakládá, vzniká v procesu vzájemných konzultací komunitní plán, který je výsledkem hledání mezi tím, co je možné, a tím, co bylo označeno jako potřebné či prioritní.


Pracovní skupina PéčePracovní skupina PrevenceArchiv 2017Návrat na předchozí stránku
Roudnice nad Labem
Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334, DIČ: CZ00264334
GPS souřadnice: 50˚ 25' 31,39" N, 14˚ 15' 42,52" E

Telefon: 416 850 111 (ústředna),
fax: 416 850 171
E-podatelna: epodatelna@roudnicenl.cz
ID datové schránky: qdwbviv

Úřední hodiny úřadu
pondělí a středa: 7:00-17:00
úterý a čtvrtek: 9:00-15:00
pátek: nejsou stanoveny, úřad pro veřejnost uzavřen

Jednání mimo úřední hodiny je možné na základě domluvy
s příslušným pracovníkem.


Další provozní doby:
Infocentrum | Pokladna
Povinné informace

Facebook a RSS kanál
Facebook Facebook