Rekonstrukce a dostavba I. základní školy v Roudnici nad Labem, ulice Karla Jeřábka 941

Základní informace k projektu.

Termín realizace: květen 2009 - březen 2010
Náklady projektu: 52,3 mil. Kč

Budova základní školy pochází z počátku minulého století. Dílčími přístavbami a přestavbami v šedesátých letech a v roce 2002 až 2003 byly odstraněny nejnutnější hygienické provozní i technické nedostatky. Stávající objekt však již neumožňoval chybějící prostory poskytnout. Dostavba proto byla řešena rekonstrukcí staré budovy a přístavbou tělocvičny, družiny, klubu, odborných pracoven do prostoru dvora areálu školy. Do tohoto prostoru je situováno zařízení pro nejnutnější venkovní tělovýchovu a dále skleník pro praktické vyučování. Nedílnou součástí projektu bylo řešení bezbariérového přístupu.


Návrat na předchozí stránku
Roudnice nad Labem
Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334, DIČ: CZ00264334
GPS souřadnice: 50˚ 25' 31,39" N, 14˚ 15' 42,52" E

Telefon: 416 850 111 (ústředna),
fax: 416 850 171
E-podatelna: epodatelna@roudnicenl.cz
ID datové schránky: qdwbviv

Úřední hodiny úřadu
pondělí a středa: 7:00-17:00
úterý a čtvrtek: 9:00-15:00
pátek: nejsou stanoveny, úřad pro veřejnost uzavřen

Jednání mimo úřední hodiny je možné na základě domluvy
s příslušným pracovníkem.


Další provozní doby:
Infocentrum | Pokladna
Povinné informace

Facebook a RSS kanál
Facebook Facebook