Odbor sociálních věcí - sociální pracovník odboru sociálních věcí – oddělení sociální práce

Cílová skupina:

  • Pečující osoby/osoby v evidenci, které mají s Městským úřadem Roudnice nad Labem uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí

Náplň činnosti

  • Sepisuje dohody o výkonu pěstounské péče. Samostatně zpracovává sociální anamnézu a sociální diagnózu a v dohodách konkretizuje práva a povinnosti pečujících osob a osob v evidenci ve vztahu ke svěřeným dětem, potřebám rodiny a místním podmínkám v nabídce služeb.
  • Sleduje a kontroluje naplňování práv a plnění povinností dohodou upravených.
  • Zaměřuje se na to, zda osoby pečující/v evidenci nepotřebují pomoc či poradenství v některých oblastech souvisejících s péčí o dítě, zajišťuje a koordinuje potřebné služby. Při tom spolupracuje zejména s orgánem sociálně-právní ochrany dětí, organizacemi pověřenými výkonem sociálně-právní ochrany dětí, registrovanými poskytovateli sociálních služeb, vzdělávacími institucemi, školami a pediatry.
  • Vede evidenci a finanční čerpání státního příspěvku na výkon pěstounské péče.

Kontakt:

Bc. Kateřina Kalivodová
tel.: 416 850 174
pkalivodova@roudnicenl.cz

Návrat na předchozí stránku
Roudnice nad Labem
Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334, DIČ: CZ00264334
GPS souřadnice: 50˚ 25' 31,39" N, 14˚ 15' 42,52" E

Telefon: 416 850 111 (ústředna),
fax: 416 850 171
E-podatelna: epodatelna@roudnicenl.cz
ID datové schránky: qdwbviv

Úřední hodiny úřadu
pondělí a středa: 7:00-17:00
úterý a čtvrtek: 9:00-15:00
pátek: nejsou stanoveny, úřad pro veřejnost uzavřen

Jednání mimo úřední hodiny je možné na základě domluvy
s příslušným pracovníkem.


Další provozní doby:
Infocentrum | Pokladna
Povinné informace

Facebook a RSS kanál
Facebook Facebook