Výkon sociálně právní ochrany dětí - náhradní rodinná péče (NRP)

Smyslem náhradní rodinné péče je:

 • Poskytování rodinné péče dětem, které nemohou být vychovávány ve své vlastní rodině.
 • Formy náhradní rodinné péče:
  • osvojení
  • pěstounská péče
  • pěstounská péče na přechodnou dobu
  • poručenská péče
  • péče jiné fyzické osoby, než rodiče (tzv. cizí péče).

Náplň činnosti pracovníka ve věcech náhradní rodinné péče:

 • Vyhledávaní děti vhodných k osvojení nebo ke svěření do režimu náhradní rodinné péče.
 • Vyhledávaní osob, které jsou vhodné stát se osvojiteli či pěstouny.
 • Přijímání žádosti od osob, které mají zájem stát se osvojiteli, pěstouny a pěstouny na přechodnou dobu.
 • Zajišťování uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče a sledování jejich dodržování.
 • Poskytování poradenské pomoci ve věcích souvisejících s náhradní výchovou dítěte.
 • Sledování vývoje dětí, které byly svěřeny do výchovy jiných fyzických osob.
 • Jako opatrovník dítěte zastupuje zájmy nezletilého při soudních jednáních.
 • Provádění šetření v rodině a bydlišti dítěte.
 • Spolupracuje se školami, školskými zařízeními a dalšími organizacemi.


Kontakt:

Bc. Iveta Krobová
náhradní rodinná péče
tel.: 416 850 174,
mob.: 725 514 063
ikrobova@roudnicenl.cz

Návrat na předchozí stránku
Roudnice nad Labem
Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334, DIČ: CZ00264334
GPS souřadnice: 50˚ 25' 31,39" N, 14˚ 15' 42,52" E

Telefon: 416 850 111 (ústředna),
fax: 416 850 171
E-podatelna: epodatelna@roudnicenl.cz
ID datové schránky: qdwbviv

Úřední hodiny úřadu
pondělí a středa: 7:00-17:00
úterý a čtvrtek: 9:00-15:00
pátek: nejsou stanoveny, úřad pro veřejnost uzavřen

Jednání mimo úřední hodiny je možné na základě domluvy
s příslušným pracovníkem.


Další provozní doby:
Infocentrum | Pokladna
Povinné informace

Facebook a RSS kanál
Facebook Facebook