Syndrom CAN

Název „syndrom CAN“ pochází z anglického Child Abuse and Neglect. Tento pojem zahrnuje týrané, zneužívané a zanedbávané dítě (tedy syndrom týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte).

Cílová skupina:

 • Děti, které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte, popřípadě násilím mezi dalšími fyzickými osobami.
 • Děti na, kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, svobodu, jejich lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu.

Náplň činnosti pracovníka:

 • Vede evidenci výše uvedených dětí.
 • Zpracovává vyhodnocení situace dítěte.
 • Zpracovává individuální plán  ochrany ohroženého dítěte.
 • Podává zprávy, podněty na PČR,  k soudu, OSZ a další příslušné instituce.
 • Činní opatření, zajištující  ochranu a bezpečí  dítěte podle zákona O sociálně právní ochraně dětí.
 • Podává návrhy a podněty na napomenutí, uložení dohledu, omezení, využití odborného poradenského zařízení.
 • Spolupracuje s PČR, OSZ, školami a zdravotnickými, poradenskými zařízeními a službami a intervenčním centrem.
 • Účastní se soudních jednání v trestním řízení.
 • Pokud je orgán SPOD ustanoven opatrovníkem nezletilého dítěte v trestním řízení, zastupuje nezletilé dítě a hájí jeho zájmy.
 • Podává návrhy na předběžné opatření k soudu pokud je dítě vystaveno tělesnému či duševnímu násilí ze strany rodiče nebo jiné osoby, který žije s dítětem ve společné domácnosti.
 • Poskytuje základní poradenství ve všech těchto oblastech.


Návrat na předchozí stránku
Roudnice nad Labem
Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334, DIČ: CZ00264334
GPS souřadnice: 50˚ 25' 31,39" N, 14˚ 15' 42,52" E

Telefon: 416 850 111 (ústředna),
fax: 416 850 171
E-podatelna: epodatelna@roudnicenl.cz
ID datové schránky: qdwbviv

Úřední hodiny úřadu
pondělí a středa: 7:00-17:00
úterý a čtvrtek: 9:00-15:00
pátek: nejsou stanoveny, úřad pro veřejnost uzavřen

Jednání mimo úřední hodiny je možné na základě domluvy
s příslušným pracovníkem.


Další provozní doby:
Infocentrum | Pokladna
Povinné informace

Facebook a RSS kanál
Facebook Facebook