Ekonomický odbor

Ekonomický odbor zabezpečuje ekonomickou stránku chodu města. V první řadě zastřešuje oblast rozpočtu. Zajišťuje také vybírání poplatků např. za odvoz odpadů či za psy.

Vedoucí odboru: Ing. Dana Popelková
tel.: 416 850 131, e-mail: dpopelkova@roudnicenl.cz

Adresa: Karlovo náměstí 21, Roudnice nad Labem 41301 (1. patro, dveře č. 11)
Pokladna: Riegrova 1100, Roudnice nad Labem 41301 (dveře č. 38)


 • Pokladna a místní poplatky ze psů:

  Provozní doba pokladny
  pondělí 07:00 - 11:30, 12:00 - 16:30
  úterý 09:00 - 11:30, 12:00 - 14:30
  středa 07:00 - 11:30, 12:00 - 16:30
  čtvrtek 09:00 - 11:30, 12:00 - 14:30
  pátek: uzavřena


 • Místní poplatky, evidenci majetku a hospodářská činnost(1. patro, dveře č. 10)
 • Pohledávky (1. patro, dveře č. 12)

Aktuality


Aktuální informace spadající do této sekce.
03. 01. 2018 | Ekonomický odbor MěÚ RCE upozorňuje občany na povinnost uhrazení místního poplatku za komunální odpad. Částka v nezměněné výši 670 Kč je splatná nejpozději do 30. 6. 2018.
aktualita 10. 01. 2017 | Pro r. 2017 zůstává v platnosti obecně závazná vyhláška č. 7/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Roudnice nad Labem (dále jen „vyhláška“ a „poplatek“). Celé její znění je k dispozici na webových stránkách města Roudnice nad Labem v části „vyhlášky a nařízení“.
aktualita 17. 05. 2016 | Vážení občané, chtěli bychom Vás upozornit, že se blíží termín splatnosti místního poplatku za komunální odpad, jehož výše pro letošní rok je 670,- Kč na 1 poplatníka. Dle Obecně závazné vyhlášky města č. 7/2015 je poplatek splatný jednorázově nejpozději do 30. 6. 2016. Poplatníkům, kteří tento poplatek ještě neuhradili, bude koncem května (počátkem června) zaslána poštovní poukázka (složenka).
aktualita 17. 12. 2015 | Od 1. 1. 2016 nabývá účinnosti obecně závazná vyhláška č. 7/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Roudnice nad Labem (dále jen „vyhláška“ a „poplatek“).
aktualita 12. 10. 2015 | Dne 30. 6. 2015 uplynulo datum splatnosti místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu (dále je poplatek). Sazba poplatku pro r. 2015 je stanovena v Obecně závazné vyhlášce města Roudnice nad Labem č. 5/2014 čl. 4 ve výši 670,- Kč a dle čl. 6 výše uvedené vyhlášky byl poplatek splatný jednorázově do 30. 6. 2015. Vznikla-li poplatková povinnost po 15. 6., je příslušná část poplatku splatná do 30 dnů od vzniku poplatkové povinnosti.
30. 03. 2015 | Ekonomický odbor MěÚ RCE upozorňuje občany, že poplatek za psy je splatný k 30.6.2015. Poplatek lze zaplatit buď hotově na pokladně města nebo složenkou, která bude v průběhu května rozesílána a nebo převodem na účet 107 – 7369240217/0100 , variabilní symbol dát RČ majitele psa(na koho je pes přihlášen).
18. 12. 2014 | Upozorňujeme občany města, že od 1.1. nabývá účinnosti obecně závazná vyhláška č. 5/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Roudnice nad Labem.

Návrat na předchozí stránku
Roudnice nad Labem
Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334, DIČ: CZ00264334
GPS souřadnice: 50˚ 25' 31,39" N, 14˚ 15' 42,52" E

Telefon: 416 850 111 (ústředna),
fax: 416 850 171
E-podatelna: epodatelna@roudnicenl.cz
ID datové schránky: qdwbviv

Úřední hodiny úřadu
pondělí a středa: 7:00-17:00
úterý a čtvrtek: 9:00-15:00
pátek: nejsou stanoveny, úřad pro veřejnost uzavřen

Jednání mimo úřední hodiny je možné na základě domluvy
s příslušným pracovníkem.


Další provozní doby:
Infocentrum | Pokladna
Povinné informace

Facebook a RSS kanál
Facebook Facebook