Dotace odboru školství, kultury a sportu

Zastupitelstvo města dne 14. 12. 2016 pod bodem 17) vyhlásilo programové dotace OŠKaS:
  • Podpora celoroční sportovní a volnočasové činnosti pro rok 2017
  • Podpora sportovních akcí s účastí veřejnosti pro rok 2017
  • Podpora jednorázových volnočasových aktivit pro rok 2017
  • Podpora kulturních aktivit pro rok 2017
  • Podpora mezinárodních aktivit a cestovního ruchu pro rok 2017
Zastupitelstvo města dále schválilo:
  • Zásady pro udělování dotací z programů dotační politiky města Roudnice nad Labem
  • Vzorovou smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Roudnice nad Labem

Zveřejnění programů: 16. 12. 2016 - 17. 03. 2017 na úřední desce Městského úřadu umožňující dálkový přístup a na webu města.

Žádosti lze podávat v termínu od 16. 01. 2017 - 09. 02. 2017 (mimo pondělí a středu od 7:00 – 9:00 hodin vchod z Riegrovy ulice).

Žádost musí být předložena buď poštou, osobně nebo datovou schránkou.

Rozhoduje datum přijetí na podatelně Městského úřadu nebo razítko pošty.

Žádost musí být doručena v zalepené obálce, na které je uveden: oficiální název /jméno žadatele, adresa žadatele, označení dotačního titulu na adresu: Městský úřad Roudnice nad Labem
Odbor školství, kultury a sportu,
Karlovo nám. 21
Roudnice nad Labem 413 01

Do měsíce od uzávěrky přijetí žádostí bude návrh na přidělení dotací předložen Radě města Roudnice nad Labem a poté do prvního následujícího jednání Zastupitelstva města Roudnice nad Labem.

Bližší informace naleznete pod Odborem školství, kultury a sportu v sekci Granty a dotace.

Návrat na předchozí stránku
Roudnice nad Labem
Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334, DIČ: CZ00264334
GPS souřadnice: 50˚ 25' 31,39" N, 14˚ 15' 42,52" E

Telefon: 416 850 111,fax: 416 850 171
E-podatelna: epodatelna@roudnicenl.cz
ID datové schránky: qdwbviv

Úřední hodiny úřadu
pondělí a středa: 7:00-17:00
úterý a čtvrtek: 9:00-15:00
pátek: nejsou stanoveny, úřad pro veřejnost uzavřen
Jednání mimo úřední hodiny je možné na základě domluvy
s příslušným pracovníkem.


Další provozní doby:
Pokladna úřadu
Informační a dopravní centrum Podřipska, Arnoštova 88
Povinné informace

Facebook a RSS kanál
Facebook Facebook