menu

CZ

EN DE FR

Zóny placeného stání

Rada města Roudnice nad Labem se na svém zasedání dne 14. 4. 2010 vydala na základě § 23 odst. 1 písm. a), c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 11 a § 102 písm. d), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích nařízení města č. 8/2010 „O placeném stání na místních komunikacích ve vymezených oblastech města Roudnice nad Labem“.

Parkovací známky

Parkovací známky pro oblasti vymezené výše zmíněným nařízením vydává oprávněním osobám v úředních hodinách MěÚ městská policie. Známky jsou vydávány výhradně po splnění v nařízení uvedených (náležitostí podání písemné žádosti, předložení potřebných dokladů a zaplacení příslušné ceny).

Prodej parkovacích známek probíhá v úředních hodinách:

pondělí 7:00 – 17:00
úterý 9:00 – 15:00
středa 7:00 – 17:00
čtvrtek 9:00 – 15:00

Dokumenty

4-2021 nařízení o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených MK

Soubor PDF 361.91 KB

zobrazit soubor

3-2021 nařízení o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích na území města Roudnice nad Labem

Soubor PDF 2.21 MB

zobrazit soubor