Zóny placeného stání

Rada města Roudnice nad Labem se na svém zasedání dne 14. 4. 2010 vydala na základě § 23 odst. 1 písm. a), c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 11 a § 102 písm. d), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích nařízení města č. 8/2010 „O placeném stání na místních komunikacích ve vymezených oblastech města Roudnice nad Labem“.

Parkovací známky

Parkovací známky pro oblasti vymezené výše zmíněným nařízením vydává oprávněním osobám v úředních hodinách MěÚ městská policie. Známky jsou vydávány výhradně po splnění v nařízení uvedených (náležitostí podání písemné žádosti, předložení potřebných dokladů a zaplacení příslušné ceny).

Poznámka:
1. února 2021 vstoupí v platnost Nařízení města č. 4/2020 o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích. Zároveň se od tohoto data ruší nařízení Města Roudnice nad Labem č. 6/2015 o placeném stání na místních komunikacích ve vymezených oblastech města Roudnice nad Labem včetně změn stanovených nařízením 1/2016 a 2/2018.

Dokumenty

Nařízení města č. 6/2015 o placeném stání na místních komunikacích ve vymezených oblastech města Roudnice nad Labem

Soubor PDF 2.42 MB

zobrazit soubor

Nařízení města Roudnice nad Labem č. 1/2016 o placeném státní na místních komunikacích ve vymezených oblastech města Roudnice nad Labem

Soubor PDF 491.18 KB

zobrazit soubor

Nařízení č. 2/2018, kterým se mění nařízení 1-2016 o placeném stání na místních komunikacích

Soubor PDF 86.89 KB

zobrazit soubor

Nařízení města č. 4/2020 o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích, platné od 1.2.2021

Soubor PDF 3.15 MB

zobrazit soubor