menu

CZ

EN DE FR

Výbory zastupitelstva

Zastupitelstvo města zřizuje výbory jako své iniciativní a kontrolní orgány dle § 117 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), dále jen zákon o obcích.

1. Finanční výbor

Předseda: Ing. Richard Červený

Členové:

  • Václav Kejř
  • Ing. Jiří Rejzek
  • Ing. Anna Šlapalová
  • Ing. Blanka Křepínská

2. Kontrolní výbor

Předseda: Mgr. Milan Děžinský

Členové:

  • MUDr. Eva Chocholatá
  • Tomáš Pokorný
  • MUDr. Tomáš Petrák
  • Milan Jurčík