menu

CZ

EN DE FR

Poprvé v knihovně

Poprvé v knihovně

Podmínky registrace do oddělení pro dospělé čtenáře

 • dovršení 15 let věku
 • doložení totožnosti občanským průkazem, pasem nebo příp. jiným dokladem totožnosti
 • úhrada ročního registračního poplatku 150 Kč, studující a senioři zaplatí 100 Kč, senioři nad 70 let zaplatí 40 Kč

Podmínky registrace do oddělení pro děti

 • předložení písemného souhlasu rodiče dítěte nebo zákonného zástupce
 • úhrada ročního registračního poplatku 40 Kč
 • rezervace požadované literatury přes internet, mail, telefon nebo přímo v knihovně

Co znamenají zkratky v katalogu

Políčko sign. (signatura) informuje o tom, ve kterém oddělení se konkrétní kniha nachází nebo o jaký typ dokumentu se jedná:

 • políčko sign. je prázdné – kniha se nachází v oddělení beletrie
 • políčko sign. obsahuje číselný znak (např. 636.8) – jedná se o vyjádření skupin systematického třídění a kniha se nachází v oddělení naučné literatury
 • označení sign. SK – kniha uložená ve skladu beletrie
 • označení sign. SKII – kniha uložená ve skladu beletrie, vydaná před rokem 1945
 • označení sign. SK a číselný znak (např. SK 929) – kniha uložená ve skladu naučné literatury
 • označení SKII a číselný znak (např. SKII 885) – kniha uložená ve skladu naučné literatury, vydaná před rokem 1945
 • označení REG – jedná se o literaturu regionálního charakteru, která je umístěna v naučném oddělení
 • označení REGSK – jedná se o literaturu regionálního charakteru, která je umístěna ve skladu, pouze k prezenčnímu vypůjčení
 • označení PRI – kniha v příruční knihovně, pouze k prezenčnímu vypůjčení
 • označení M – kniha v dětském oddělení
 • označení M a číselný znak (např. M 636.7) – kniha uložená v dětském oddělení naučné literatury
 • označení SKM – kniha je uložená ve skladu dětského oddělení
 • označení SKM a číselný znak (např. SKM 793.7) – kniha se nachází ve skladu dětského oddělení naučné literatury