Podklady pro jednání

Na webových stránkách města jsou zveřejňovány podrobné podklady pro nejbližší jednání zastupitelstva města. Občané se s nimi mohou seznámit v dostatečném předstihu.

Dokumenty

PJ - 2021 rozbalit

Podklady pro jednání ZM 17.2.2021 rozbalit

0 pozvánka na ZM.doc

Soubor DOC 42.50 KB

zobrazit soubor

6 Zpráva finančního výboru.pdf

Soubor PDF 96.31 KB

zobrazit soubor

7 EO.docx

Soubor DOC 28.31 KB

zobrazit soubor

7A B C Přílohy.xlsx

Soubor XLS 33.79 KB

zobrazit soubor

8 OSV.docx

Soubor DOC 17.48 KB

zobrazit soubor

8A B Přílohy.zip

Soubor ZIP 242.28 KB

zobrazit soubor

9 ŽP.docx

Soubor DOC 22.11 KB

zobrazit soubor

9A Příloha.docx

Soubor DOC 25.88 KB

zobrazit soubor

10 MH.pdf

Soubor PDF 2.34 MB

zobrazit soubor

PODKLADY PRO JEDNÁNÍ ZM 14.4.2021 rozbalit

0 pozvánka na ZM.doc

Soubor DOC 42.50 KB

zobrazit soubor

6 OŠKaS.docx

Soubor DOC 22.17 KB

zobrazit soubor

6A Příloha - tab. č. 2.xlsx

Soubor XLS 23.27 KB

zobrazit soubor

7 OSV.docx

Soubor DOC 20.71 KB

zobrazit soubor

7A Příloha - výzva, služby.pdf

Soubor PDF 176.99 KB

zobrazit soubor

7A Příloha Zápis ŘSKPSS.docx

Soubor DOC 31.59 KB

zobrazit soubor

8 EO.docx

Soubor DOC 19.74 KB

zobrazit soubor

8A,B Příloha.xlsx

Soubor XLS 13.52 KB

zobrazit soubor

9 Stavební úřad.docx

Soubor DOC 16.92 KB

zobrazit soubor

10 ÚÚP.pdf

Soubor PDF 5.93 MB

zobrazit soubor

11 MH.pdf

Soubor PDF 5.81 MB

zobrazit soubor

PJ - 2020 rozbalit

Podklady pro jednání ZM 9.12.2020 rozbalit

Podklady pro jednání Zastupitelstva města 9.12.2020 rozbalit

13 ÚÚP.doc

Soubor DOC 16.50 KB

zobrazit soubor

11A Příloha ZÁSADY neinvestiční dotace 2021.doc

Soubor DOC 89.50 KB

zobrazit soubor

12 OT.docx

Soubor DOC 16.93 KB

zobrazit soubor

8 MH.pdf

Soubor PDF 4.65 MB

zobrazit soubor

11A Příloha vyhlášení VOLNOČAS 2021.doc

Soubor DOC 74.00 KB

zobrazit soubor

11A Příloha vyhlášení SPORT jednorázové akce 2021.doc

Soubor DOC 73.50 KB

zobrazit soubor

11A Příloha vyhlášení POČINY kulturně historické 2021.doc

Soubor DOC 80.00 KB

zobrazit soubor

11A Příloha vyhlášení KULTURA 2021.doc

Soubor DOC 78.00 KB

zobrazit soubor

11A Příloha Vzorová smlouva dotace 2021.doc

Soubor DOC 88.50 KB

zobrazit soubor

9 ŽP.docx

Soubor DOC 17.34 KB

zobrazit soubor

11A Příloha vyhlášení CELOROČNÍ ČINNOST 2021.doc

Soubor DOC 74.50 KB

zobrazit soubor

11 OŠKaS.docx

Soubor DOC 20.46 KB

zobrazit soubor

10A Přílohy.zip

Soubor ZIP 127.35 KB

zobrazit soubor

10 OSV.docx

Soubor DOC 17.61 KB

zobrazit soubor

0 pozvánka na ZM.doc

Soubor DOC 43.00 KB

zobrazit soubor

6 EO.docx

Soubor DOC 36.78 KB

zobrazit soubor

7A Přílohy.rar

Soubor RAR 147.89 KB

zobrazit soubor

7 OSPŘ.docx

Soubor DOC 24.39 KB

zobrazit soubor

6G Příloha ke smlouvě Zdravotechnika MěÚ Rce n L.pdf

Soubor PDF 39.31 KB

zobrazit soubor

6G Příloha Darovací smlouva zdravotnická technika.docx

Soubor DOC 18.44 KB

zobrazit soubor

6C Příloha Návrh rozpočtu města na rok 2021 1.pdf

Soubor PDF 445.33 KB

zobrazit soubor

6F Příloha-tabulka starýxnový rozpočet a seznam akcí.xlsx

Soubor XLS 246.85 KB

zobrazit soubor

6F Příloha k dodatku č 2 rozpočet a seznam akcí.xlsx

Soubor XLS 246.10 KB

zobrazit soubor

6F Příloha Dodatek č 2 ke smlouvě o dotaci.docx

Soubor DOC 30.00 KB

zobrazit soubor

6E Příloha Smlouva o poskytnutí dotace Říp ops provozní dotace na rok 2021 30 11 2020.docx

Soubor DOC 48.03 KB

zobrazit soubor

6E Příloha Říp ops rozpočet projektu verze pro smlouvu ZM 12-20.xlsx

Soubor XLS 23.25 KB

zobrazit soubor

6C Příloha Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022-2026.pdf

Soubor PDF 301.87 KB

zobrazit soubor

6A B Příloha.xlsx

Soubor XLS 20.56 KB

zobrazit soubor

9 ŽP.doc

Soubor DOC 54.50 KB

zobrazit soubor

Podklady pro jednání ZM 16.9.2020 rozbalit

Změna místa konání 11. veřejného zasedání ZM Roudnice n L .pdf

Soubor PDF 355.86 KB

zobrazit soubor

10 ÚÚP a.doc

Soubor DOC 753.00 KB

zobrazit soubor

11 OHM.pdf

Soubor PDF 6.71 MB

zobrazit soubor

8a návrh na ocenění Jeřábek.pdf

Soubor PDF 444.07 KB

zobrazit soubor

10 ÚÚP b.doc

Soubor DOC 16.04 MB

zobrazit soubor

10 příloha a.pdf

Soubor PDF 897.16 KB

zobrazit soubor

10 příloha b.pdf

Soubor PDF 1.52 MB

zobrazit soubor

9A Příloha Dotace kulturní památka smlouva ŘKF Rce 2020.docx

Soubor DOC 34.44 KB

zobrazit soubor

9A Příloha Dotace kulturní památka smlouva Federace židovských obcí 2020.doc

Soubor DOC 95.00 KB

zobrazit soubor

8a zápis z jednání komise pro udělení ocenění Jeřábek.pdf

Soubor PDF 392.41 KB

zobrazit soubor

9 SÚ.doc

Soubor DOC 44.00 KB

zobrazit soubor

0 pozvánka na ZM.doc

Soubor DOC 45.50 KB

zobrazit soubor

6 EO.docx

Soubor DOC 29.57 KB

zobrazit soubor

8 OŠKaS.docx

Soubor DOC 18.06 KB

zobrazit soubor

7 příloha.doc

Soubor DOC 81.00 KB

zobrazit soubor

7 OSV.docx

Soubor DOC 15.95 KB

zobrazit soubor

6 příloha E Smlouva o poskytnutí finančních prostředků na Caffé Říp.docx

Soubor DOC 37.74 KB

zobrazit soubor

6 příloha D Smlouva o neinvesticni dotaci Rip caffe KD Rip 20201 final.doc

Soubor DOC 93.50 KB

zobrazit soubor

6 příloha C Součást přílohy Dodatku č 1 Seznam akcí 2020 2.xlsx

Soubor XLS 243.07 KB

zobrazit soubor

6 příloha C Příloha Dodatku č 1 rozpočet dotace 3.xlsx

Soubor XLS 13.00 KB

zobrazit soubor

6 příloha C Dodatek ke smlouvě o dotaci.docx

Soubor DOC 30.40 KB

zobrazit soubor

6 příloha A B.xlsx

Soubor XLS 19.41 KB

zobrazit soubor

8a pravidla.pdf

Soubor PDF 335.13 KB

zobrazit soubor

Podklady pro jednání ZM 22.6.2020 rozbalit

12 MH.pdf

Soubor PDF 5.24 MB

zobrazit soubor

11 ÚÚP.doc

Soubor DOC 2.40 MB

zobrazit soubor

8B Příloha Závěrečný účet 2019 část B.pdf

Soubor PDF 4.76 MB

zobrazit soubor

10A Příloha.docx

Soubor DOC 25.64 KB

zobrazit soubor

10 Odbor ŽP.docx

Soubor DOC 20.97 KB

zobrazit soubor

9 OSV.docx

Soubor DOC 19.72 KB

zobrazit soubor

9A B Přílohy.zip

Soubor ZIP 1.95 MB

zobrazit soubor

8F Příloha8F usnesení ZM a smlouva Eroform.pdf

Soubor PDF 435.74 KB

zobrazit soubor

8E Příloha Roudnice Dodatek č 2 před podpisy 6 2020.docx

Soubor DOC 101.00 KB

zobrazit soubor

8C D Příloha.xlsx

Soubor XLS 14.98 KB

zobrazit soubor

8B Příloha Závěrečný účet 2019 část A.pdf

Soubor PDF 3.42 MB

zobrazit soubor

8A Příloha 8A Příloha č 2 inven zpráva.pdf

Soubor PDF 6.82 MB

zobrazit soubor

8A Příloha 8A Inventarizační zpráva 2019 včt Prezenční listiny.pdf

Soubor PDF 383.00 KB

zobrazit soubor

8A Příloha 8A Příloha č 1 inven zpráva.pdf

Soubor PDF 1.92 MB

zobrazit soubor

7B Příloha zápis z jednání komise pro udělení ocenění.docx

Soubor DOC 12.19 KB

zobrazit soubor

7B Příloha pravidla.pdf

Soubor PDF 335.13 KB

zobrazit soubor

8 EO.docx

Soubor DOC 27.75 KB

zobrazit soubor

0 pozvánka na ZM.doc

Soubor DOC 42.50 KB

zobrazit soubor

6A Právník Memorandum ZM.docx

Soubor DOC 16.08 KB

zobrazit soubor

7A Příloha ZL MŠ Pastelka.docx

Soubor DOC 48.41 KB

zobrazit soubor

6B Právník města.docx

Soubor DOC 19.83 KB

zobrazit soubor

6A Příloha Memorandum návrh 4 6 2020.docx

Soubor DOC 31.31 KB

zobrazit soubor

7 OŠKaS.docx

Soubor DOC 17.55 KB

zobrazit soubor

7A Příloha ZL DDM.docx

Soubor DOC 49.07 KB

zobrazit soubor

7A Příloha ZL MŠ Masarykova.docx

Soubor DOC 48.68 KB

zobrazit soubor

6B Příloha usnesení soudu.pdf

Soubor PDF 1.86 MB

zobrazit soubor

7A Příloha ZL MŠ Pohádka.docx

Soubor DOC 48.50 KB

zobrazit soubor

7A Příloha ZL ZŠ Karla Jeřábka.docx

Soubor DOC 49.23 KB

zobrazit soubor

7A Příloha ZL MŠ Písnička.docx

Soubor DOC 48.80 KB

zobrazit soubor

7A Příloha ZL Muzeum.docx

Soubor DOC 47.80 KB

zobrazit soubor

7A Příloha ZL MŠ Sluníčko.docx

Soubor DOC 48.73 KB

zobrazit soubor

7A Příloha ZL ZŠ Jungmannova.docx

Soubor DOC 49.99 KB

zobrazit soubor

7A Příloha ZL ZŠ a MŠ Školní.docx

Soubor DOC 48.83 KB

zobrazit soubor

7A Příloha ZL ZUŠ.docx

Soubor DOC 48.60 KB

zobrazit soubor

7B Příloha životopis.docx

Soubor DOC 12.66 KB

zobrazit soubor

Podklady pro jednání ZM 6.5.2020 rozbalit

0 pozvánka na ZM.doc

Soubor DOC 41.00 KB

zobrazit soubor

6A B Příloha 6A 6B.xlsx

Soubor XLS 18.58 KB

zobrazit soubor

7 Stavební úřad.docx

Soubor DOC 16.23 KB

zobrazit soubor

9 Právník města.docx

Soubor DOC 19.38 KB

zobrazit soubor

9A Příloha petice.pdf

Soubor PDF 118.11 KB

zobrazit soubor

10 OSV.docx

Soubor DOC 20.11 KB

zobrazit soubor

10A Příloha výzva služby.pdf

Soubor PDF 330.08 KB

zobrazit soubor

8 MH.pdf

Soubor PDF 2.71 MB

zobrazit soubor

10A Příloha Zápis ŘSKPSS 18 2.docx

Soubor DOC 37.68 KB

zobrazit soubor

11 OŠKaS.docx

Soubor DOC 18.98 KB

zobrazit soubor

11A Příloha Tab č 1 návrh na rozdělení všech dotací.xlsx

Soubor XLS 34.69 KB

zobrazit soubor

11A Příloha Tab č 3 dotace ZM.xlsx

Soubor XLS 28.40 KB

zobrazit soubor

11A VZOROVÁ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 2020 RM 15 4 2020.doc

Soubor DOC 88.50 KB

zobrazit soubor

6 EO.docx

Soubor DOC 25.94 KB

zobrazit soubor

Podklady pro jednání ZM 19.2.2020 rozbalit

0 pozvánka na ZM.doc

Soubor DOC 40.50 KB

zobrazit soubor

6 OSV.docx

Soubor DOC 17.38 KB

zobrazit soubor

6A Příloha smlouva.pdf

Soubor PDF 277.97 KB

zobrazit soubor

6A Příloha dopis.pdf

Soubor PDF 113.95 KB

zobrazit soubor

7 ŽP.docx

Soubor DOC 20.73 KB

zobrazit soubor

6A Příloha žádost.pdf

Soubor PDF 81.80 KB

zobrazit soubor

7A1 Priloha 7a1 OZV Roudnice nL 2020.docx

Soubor DOC 26.28 KB

zobrazit soubor

8 EO.docx

Soubor DOC 28.44 KB

zobrazit soubor

8D Příloha 8D Darovací smlouva únor 2020 majetek z KZM.docx

Soubor DOC 17.62 KB

zobrazit soubor

8A C Příloha 8A 8C.xlsx

Soubor XLS 45.53 KB

zobrazit soubor

9 MH.pdf

Soubor PDF 5.16 MB

zobrazit soubor

8D Příloha 8D Soupis majetku po KZM ka dovací smlouvě.pdf

Soubor PDF 44.36 KB

zobrazit soubor

PJ - 2019 rozbalit

Podklady pro jednání ZM 11.12.2019 - 1.část rozbalit

5 Zápis z KV č 3.docx

Soubor DOC 24.65 KB

zobrazit soubor

6H Příloha Roudnice Dodatek č 1 před podpisy 12 2019.docx

Soubor DOC 110.00 KB

zobrazit soubor

9A Přílohy.zip

Soubor ZIP 140.41 KB

zobrazit soubor

9 OSV.docx

Soubor DOC 17.32 KB

zobrazit soubor

8A3 Příloha Navrh OZV zruseni.doc

Soubor DOC 38.00 KB

zobrazit soubor

8A2 Příloha OZV 3 2010.pdf

Soubor PDF 272.87 KB

zobrazit soubor

8A1 Příloha OZV 3 2009.pdf

Soubor PDF 135.12 KB

zobrazit soubor

7A Příloha.zip

Soubor ZIP 257.74 KB

zobrazit soubor

8 ŽP.docx

Soubor DOC 21.26 KB

zobrazit soubor

7 OSPŘ.docx

Soubor DOC 23.89 KB

zobrazit soubor

0 pozvánka na ZM.doc

Soubor DOC 43.00 KB

zobrazit soubor

6G Příloha A Smlouva o neinvesticni dotaci Rip 2020 v 25-11-19 1.doc

Soubor DOC 211.50 KB

zobrazit soubor

6G Příloha B Smlouva o investiční dotaci Odstranění sezonnosti doplatek 2019 a 2020 25-11-2019 1.doc

Soubor DOC 94.00 KB

zobrazit soubor

6E Příloha OZV-MP pobyt doc schválená.doc

Soubor DOC 84.50 KB

zobrazit soubor

6D Příloha OZV-MP ze psů-2019 doc schválená.doc

Soubor DOC 81.00 KB

zobrazit soubor

6A Příloha Návrh rozpočtu na rok 2020.pdf

Soubor PDF 434.80 KB

zobrazit soubor

6B C Příloha.xlsx

Soubor XLS 18.62 KB

zobrazit soubor

6A Příloha Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021-2025.pdf

Soubor PDF 301.87 KB

zobrazit soubor

6 EO.docx

Soubor DOC 40.97 KB

zobrazit soubor

10 OŠKaS.docx

Soubor DOC 38.77 KB

zobrazit soubor

Podklady pro jednání ZM 11.12.2019 - 2. část rozbalit

10B Příloha změna ZL KEŠ.pdf

Soubor PDF 123.27 KB

zobrazit soubor

10F Příloha vyhlášení PD 2020.pdf

Soubor PDF 163.03 KB

zobrazit soubor

12 KS.docx

Soubor DOC 16.02 KB

zobrazit soubor

10F Příloha ZÁSADY neinvestiční dotace.pdf

Soubor PDF 201.79 KB

zobrazit soubor

11 MH.pdf

Soubor PDF 8.61 MB

zobrazit soubor

10F Příloha VZOROVÁ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 2020 1.pdf

Soubor PDF 241.83 KB

zobrazit soubor

10F Příloha vyhlášení VOLNOČAS jednorázové akce 2020.pdf

Soubor PDF 166.35 KB

zobrazit soubor

10F Příloha vyhlášení SPORT jednorázové akce 2020.pdf

Soubor PDF 164.31 KB

zobrazit soubor

10F Příloha vyhlášení POČINY kulturně historické 2020.pdf

Soubor PDF 168.51 KB

zobrazit soubor

10F Příloha vyhlášení MEZINÁRODNÍ cestovní ruch 2020.pdf

Soubor PDF 166.79 KB

zobrazit soubor

10A Příloha Dodatek Klub Kanoistika.pdf

Soubor PDF 153.57 KB

zobrazit soubor

10F Příloha vyhlášení KULTURA 2020.pdf

Soubor PDF 166.20 KB

zobrazit soubor

10F Příloha vyhlášení CELOROČNÍ ČINNOST 2020.pdf

Soubor PDF 164.24 KB

zobrazit soubor

10E Příloha OZV-školské obvody ZŠ 2019.pdf

Soubor PDF 212.19 KB

zobrazit soubor

10C Příloha Dodatek č 2 2019 MŠ Sluníčko.pdf

Soubor PDF 125.80 KB

zobrazit soubor

10C Příloha Dodatek č 2 2019 MŠ Písnička.pdf

Soubor PDF 126.28 KB

zobrazit soubor

10C Příloha Dodatek č 2 2019 MŠ Pohádka.pdf

Soubor PDF 126.41 KB

zobrazit soubor

10C Příloha Dodatek č 2 2019 Masarykova MŠ.pdf

Soubor PDF 124.86 KB

zobrazit soubor

10C Příloha Dodatek č 2 2019 MŠ Pastelka.pdf

Soubor PDF 125.07 KB

zobrazit soubor

12A Příloha zpráva o činnosti JSDH.pdf

Soubor PDF 153.45 KB

zobrazit soubor

Podklady pro jednání ZM 18.9.2019 rozbalit

6 OŠKS.docx

Soubor DOC 33.08 KB

zobrazit soubor

9 EO.docx

Soubor DOC 21.32 KB

zobrazit soubor

8 ÚÚP a.doc

Soubor DOC 6.13 MB

zobrazit soubor

9 příloha.xlsx

Soubor XLS 22.03 KB

zobrazit soubor

9 příloha d soupis majetku knih .pdf

Soubor PDF 77.43 KB

zobrazit soubor

9 příloha d soupis majetku výpůjčka příloha č 3.pdf

Soubor PDF 64.86 KB

zobrazit soubor

9 příloha d soupis majetku pacht příloha č 4.pdf

Soubor PDF 208.65 KB

zobrazit soubor

9 příloha d soupis majetku dar příloha č 2.pdf

Soubor PDF 77.53 KB

zobrazit soubor

10 OMH.pdf

Soubor PDF 3.97 MB

zobrazit soubor

8 ÚÚP b.doc

Soubor DOC 41.50 KB

zobrazit soubor

0 pozvánka na ZM.doc

Soubor DOC 42.50 KB

zobrazit soubor

7 SÚ a.doc

Soubor DOC 1.89 MB

zobrazit soubor

6 příloha d.pdf

Soubor PDF 576.17 KB

zobrazit soubor

6 příloha a.pdf

Soubor PDF 1.68 MB

zobrazit soubor

6 příloha c žádost.pdf

Soubor PDF 297.88 KB

zobrazit soubor

6 příloha c Dodatek.pdf

Soubor PDF 155.02 KB

zobrazit soubor

6 příloha b žádost.pdf

Soubor PDF 369.49 KB

zobrazit soubor

6 příloha b Dodatek.pdf

Soubor PDF 154.33 KB

zobrazit soubor

7 SÚ b.doc

Soubor DOC 43.00 KB

zobrazit soubor

Podklady pro jednání ZM 19.6.2019 - 1. část rozbalit

0 pozvánka na ZM.doc

Soubor DOC 42.00 KB

zobrazit soubor

9 EO.docx

Soubor DOC 31.00 KB

zobrazit soubor

9F Příloha 9F 2019 Investiční záměr 20190213 16 45.docx

Soubor DOC 15.10 MB

zobrazit soubor

9B Příloha Závěrečný účet 2018 část B.pdf

Soubor PDF 4.93 MB

zobrazit soubor

9E Příloha 9E Smlouva o investicni dotaci Rip 2019 Alej k Řípu.doc

Soubor DOC 89.50 KB

zobrazit soubor

9D Příloha 9D.xlsx

Soubor XLS 12.83 KB

zobrazit soubor

9C Příloha 9C.xlsx

Soubor XLS 16.21 KB

zobrazit soubor

9A Příloha 9A INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ROK 2018 docx.pdf

Soubor PDF 1.23 MB

zobrazit soubor

9B Příloha Závěrečný účet 2018 část A.pdf

Soubor PDF 3.27 MB

zobrazit soubor

8b KP ORP Roudnice nad Labem 1 revize.doc

Soubor DOC 1.89 MB

zobrazit soubor

6 Zpráva KV.docx

Soubor DOC 13.08 KB

zobrazit soubor

8b výhled financování služeb.xls

Soubor XLS 158.00 KB

zobrazit soubor

8a žádost o dotaci.pdf

Soubor PDF 59.85 KB

zobrazit soubor

8a projekt zubní pohotovost.docx

Soubor DOC 14.68 KB

zobrazit soubor

8a projekt financování.xlsx

Soubor XLS 12.85 KB

zobrazit soubor

8 OSV.docx

Soubor DOC 22.83 KB

zobrazit soubor

7A Příloha k mt 7a dodatky ke ZL.pdf

Soubor PDF 352.26 KB

zobrazit soubor

7A Příloha k mt 7a přílohy ke ZL.pdf

Soubor PDF 206.11 KB

zobrazit soubor

7 OŠKaS.docx

Soubor DOC 16.02 KB

zobrazit soubor

9F Příloha 9F Smlouva o investicni dotaci Rip 2019 Odstranění sezónnosti.doc

Soubor DOC 90.00 KB

zobrazit soubor

Podklady pro jednání ZM 19.6.2019 - 2. část rozbalit

EO ZM Příloha 9F Smlouva o investicni dotaci Rip 2019 Odstranění sezónnosti.doc

Soubor DOC 89.50 KB

zobrazit soubor

EO Příloha 9E Smlouva o investicni dotaci Rip 2019 Alej k Řípu.doc

Soubor DOC 89.50 KB

zobrazit soubor

EO Příloha 9G Smlouva o investicni dotaci Rip 2019 Doksanská.doc

Soubor DOC 89.50 KB

zobrazit soubor

EO Příloha 9I Smlouva o investicni dotaci Rip 2019 Úpravy hory Říp.doc

Soubor DOC 90.50 KB

zobrazit soubor

EO Příloha 9H Smlouva o investicni dotaci Rip 2019 IDC atrium.doc

Soubor DOC 87.00 KB

zobrazit soubor

10 MH.pdf

Soubor PDF 3.91 MB

zobrazit soubor

11A Příloha ZL změny 2019 final.docx

Soubor DOC 36.97 KB

zobrazit soubor

11A Příloha Zřizovací listina knihovna EŠ final.docx

Soubor DOC 20.64 KB

zobrazit soubor

9G Příloha 9G Smlouva o neinvesticni dotaci Rip 2019 Doksanská.doc

Soubor DOC 89.50 KB

zobrazit soubor

9H Příloha 9H Smlouva o neinvesticni dotaci Rip 2019 IDC atrium.doc

Soubor DOC 88.00 KB

zobrazit soubor

11 Právník města.docx

Soubor DOC 20.91 KB

zobrazit soubor

10G Žádost o odkoupení VO.pdf

Soubor PDF 1.76 MB

zobrazit soubor

10F MH.pdf

Soubor PDF 1,009.90 KB

zobrazit soubor

9J Příloha 9J Smlouvu o zápůjčce Říp 2019 předfin Odstranění sezónnosti.docx

Soubor DOC 25.04 KB

zobrazit soubor

9I Příloha 9I Smlouva o neinvesticni dotaci Rip 2019 Úpravy hory Říp.doc

Soubor DOC 90.50 KB

zobrazit soubor

9F Příloha 9F Odstranění sezónnosti Roudnice n L 2019.docx

Soubor DOC 6.51 MB

zobrazit soubor

9I Příloha 9I Příloha Úpravy Hory Říp Případová studie hora Říp 2016.pdf

Soubor PDF 3.18 MB

zobrazit soubor

11A Příloha Smlouva o smlouvě budoucí pachtovní 10 6 2019 final.docx

Soubor DOC 21.53 KB

zobrazit soubor

Podklady pro jednání ZM 24.4.2019 rozbalit

0 pozvánka na ZM.doc

Soubor DOC 41.00 KB

zobrazit soubor

6 OSPŘ.docx

Soubor DOC 22.30 KB

zobrazit soubor

7 Stavební úřad.docx

Soubor DOC 15.23 KB

zobrazit soubor

9 MH.pdf

Soubor PDF 2.96 MB

zobrazit soubor

8 EO.docx

Soubor DOC 24.44 KB

zobrazit soubor

8A B Příloha.xlsx

Soubor XLS 19.84 KB

zobrazit soubor

6A Příloha.zip

Soubor ZIP 7.08 MB

zobrazit soubor

10A Přílohy.zip

Soubor ZIP 93.12 KB

zobrazit soubor

11 OŠKaS.docx

Soubor DOC 25.78 KB

zobrazit soubor

10 OSV.docx

Soubor DOC 21.07 KB

zobrazit soubor

11A Příloha č 1 k dotacím.xlsx

Soubor XLS 39.32 KB

zobrazit soubor

11A Příloha č 2 k dotacím.xlsx

Soubor XLS 31.93 KB

zobrazit soubor

11B Příloha Sml Aeroklub MEMORIAL AIR SHOW.doc

Soubor DOC 92.00 KB

zobrazit soubor

Podklady pro jednání ZM 27.2.2019 rozbalit

11A ÚÚP.doc

Soubor DOC 3.79 MB

zobrazit soubor

10A Příloha.xlsx

Soubor XLS 33.83 KB

zobrazit soubor

13 OT.docx

Soubor DOC 12.49 KB

zobrazit soubor

12 MH.pdf

Soubor PDF 3.67 MB

zobrazit soubor

11B ÚÚP.pdf

Soubor PDF 900.68 KB

zobrazit soubor

11B ÚÚP ve wordu - INFORMACE 2.AKTUALIZACE ZÁSAD.doc

Soubor DOC 40.00 KB

zobrazit soubor

10C Příloha.pdf

Soubor PDF 306.49 KB

zobrazit soubor

10D Příloha Smlouva o neinvesticni dotaci - Rip 2019 akce návrh_1901237.doc

Soubor DOC 85.00 KB

zobrazit soubor

10C Příloha Smlouva o neinvesticni dotaci - Rip 2019 Marketing návrh_1901237.doc

Soubor DOC 87.50 KB

zobrazit soubor

10B Příloha.xlsx

Soubor XLS 13.05 KB

zobrazit soubor

0 pozvánka na ZM.doc

Soubor DOC 42.50 KB

zobrazit soubor

7 OŠKaS.docx

Soubor DOC 20.76 KB

zobrazit soubor

9A Příloha OZV_Nocni_klid_2019.doc

Soubor DOC 65.50 KB

zobrazit soubor

8A Příloha žádost o dotaci.pdf

Soubor PDF 192.47 KB

zobrazit soubor

9 Odbor ŽP.docx

Soubor DOC 22.95 KB

zobrazit soubor

8A Příloha smlouva LPS.pdf

Soubor PDF 269.70 KB

zobrazit soubor

7A Příloha Zásady pro udělování dotací pro rok 2019.pdf

Soubor PDF 298.39 KB

zobrazit soubor

8 OSV.docx

Soubor DOC 15.54 KB

zobrazit soubor

7A Příloha Text vyhlášení programu.pdf

Soubor PDF 169.60 KB

zobrazit soubor

7A Příloha Dodatek č. 1 k zásadám.pdf

Soubor PDF 131.58 KB

zobrazit soubor

10 EO.docx

Soubor DOC 28.27 KB

zobrazit soubor

PJ - 2018 rozbalit

Podklady pro jednání ZM 19.12.2018 - 1. část rozbalit

4A Písemná podání.docx

Soubor DOC 16.28 KB

zobrazit soubor

7A Příloha - dodatek č. 2.doc

Soubor DOC 74.00 KB

zobrazit soubor

6E Příloha Smlouva o neinvestiční dotaci.doc

Soubor DOC 87.50 KB

zobrazit soubor

7B Příloha formulář - ŽÁDOST volnočas.docx

Soubor DOC 27.45 KB

zobrazit soubor

7B Příloha formulář - ŽÁDOST mezinárodní.docx

Soubor DOC 29.12 KB

zobrazit soubor

7B Příloha formulář - ŽÁDOST kultura.docx

Soubor DOC 28.96 KB

zobrazit soubor

7B Příloha formulář - ŽÁDOST sport.docx

Soubor DOC 27.36 KB

zobrazit soubor

7B Příloha formulář - ŽÁDOST PD.docx

Soubor DOC 26.72 KB

zobrazit soubor

7B Příloha formulář - ŽÁDOST celororční aktivity - provoz.docx

Soubor DOC 27.40 KB

zobrazit soubor

4A Příloha ZM prův. dop. podnět ZLP. 9.12.18.docx

Soubor DOC 590.59 KB

zobrazit soubor

0 pozvánka na ZM.doc

Soubor DOC 44.50 KB

zobrazit soubor

7 OŠKaS.docx

Soubor DOC 19.50 KB

zobrazit soubor

6D Příloha Registrace.pdf

Soubor PDF 306.49 KB

zobrazit soubor

6D Příloha Smlouva o zápůjčce.DOCX.docx

Soubor DOC 24.54 KB

zobrazit soubor

4A Příloha - sdělení ke stížnostem MV A.pdf

Soubor PDF 848.03 KB

zobrazit soubor

6BC Příloha.xlsx

Soubor XLS 21.60 KB

zobrazit soubor

6A_Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020-2024.pdf

Soubor PDF 153.01 KB

zobrazit soubor

6 EO.docx

Soubor DOC 42.17 KB

zobrazit soubor

4A Příloha UZZM MB občan Rce 30.10.18 A.docx

Soubor DOC 20.84 KB

zobrazit soubor

7B Příloha vyhlášení - CELOROČNÍ ČINNOST 2019.doc

Soubor DOC 75.00 KB

zobrazit soubor

Podklady pro jednání ZM 19.12.2018 - 2. část rozbalit

6C Příloha_6C_doplnění.xlsx

Soubor XLS 11.70 KB

zobrazit soubor

6C EO změna.docx

Soubor DOC 23.34 KB

zobrazit soubor

4A Příloha Starosta čj.4 neděle 9.12.18 - 10 A.docx

Soubor DOC 2.07 MB

zobrazit soubor

9E Přílohy.zip

Soubor ZIP 309.56 KB

zobrazit soubor

10 MH.pdf

Soubor PDF 3.44 MB

zobrazit soubor

9C Přílohy.zip

Soubor ZIP 428.05 KB

zobrazit soubor

8A Příloha - zřizovací listina.pdf

Soubor PDF 454.23 KB

zobrazit soubor

11B Příloha - roční zpráva 2018.pdf

Soubor PDF 39.12 KB

zobrazit soubor

11B Právník - dary veliteli a zástupci JSDH.docx

Soubor DOC 14.79 KB

zobrazit soubor

11A Právník - delegování na valné hromady SVS.docx

Soubor DOC 14.67 KB

zobrazit soubor

7B Příloha vyhlášení KULTURA 2019.doc

Soubor DOC 78.00 KB

zobrazit soubor

7B Příloha vyhlášení MEZINÁRODNÍ+ cestovní ruch 2019.doc

Soubor DOC 79.00 KB

zobrazit soubor

8B Příloha.zip

Soubor ZIP 125.67 KB

zobrazit soubor

9 OSPŘ.docx

Soubor DOC 22.99 KB

zobrazit soubor

6A_Návrh rozpočtu města na rok 2019.pdf

Soubor PDF 1.73 MB

zobrazit soubor

7B Příloha vyhlášení VOLNOČAS - jednorázové akce 2019.doc

Soubor DOC 74.00 KB

zobrazit soubor

4A Příloha Starosta čj.4 neděle 9.12.18 - 10 A (1).docx

Soubor DOC 2.07 MB

zobrazit soubor

7B Příloha ZÁSADY neinvestiční dotace.doc

Soubor DOC 92.50 KB

zobrazit soubor

8 OSV.docx

Soubor DOC 19.67 KB

zobrazit soubor

7B Příloha vyhlášení SPORT - jednorázové akce 2019.doc

Soubor DOC 72.00 KB

zobrazit soubor

7B Příloha vyhlášení PD.doc

Soubor DOC 72.00 KB

zobrazit soubor

8A Příloha - dodatek ZL.pdf

Soubor PDF 108.06 KB

zobrazit soubor

Podklady pro jednání ZM 31.10.2018 rozbalit

0 pozvánka na ustavující zasedání ZM 31.10.2018.pdf

Soubor PDF 78.33 KB

zobrazit soubor

Odměny zastupitelů - přílohy - nařízení vlády.pdf

Soubor PDF 305.27 KB

zobrazit soubor

Odměny zastupitelů 2018_2020.docx

Soubor DOC 17.26 KB

zobrazit soubor

Jednací řád 2015.pdf

Soubor PDF 1.64 MB

zobrazit soubor

Volební řád 2015.pdf

Soubor PDF 631.50 KB

zobrazit soubor

Podklady pro jednání ZM 3.10.2018 rozbalit

10B Příloha tabulka dotace regenerace 2018.pdf

Soubor PDF 110.23 KB

zobrazit soubor

11 OT.docx

Soubor DOC 12.23 KB

zobrazit soubor

10B Program regenerace - dův.zpráva.doc

Soubor DOC 31.00 KB

zobrazit soubor

4A3 Žádost o projednání - veř. prostranství.docx

Soubor DOC 14.34 KB

zobrazit soubor

4A3 Důvodová zpráva.doc

Soubor DOC 31.00 KB

zobrazit soubor

7 EO_Příloha_7B_změna.xlsx

Soubor XLS 16.37 KB

zobrazit soubor

7_EO_ZM_7B_změna.docx

Soubor DOC 16.22 KB

zobrazit soubor

7C Příloha Smlouva o zápůjčce Říp 2018 _ dotace IDC.docx

Soubor DOC 24.31 KB

zobrazit soubor

7AB Příloha_7A_7B.xlsx

Soubor XLS 21.48 KB

zobrazit soubor

6A Příloha FCH_individuální žádost.pdf

Soubor PDF 1.76 MB

zobrazit soubor

0 pozvánka na ZM.doc

Soubor DOC 41.00 KB

zobrazit soubor

4A2 Žádost o projednání.docx

Soubor DOC 22.98 KB

zobrazit soubor

9 OSPŘ.docx

Soubor DOC 20.65 KB

zobrazit soubor

6A Příloha NADĚJE_individuální_žádost.pdf

Soubor PDF 292.26 KB

zobrazit soubor

7 EO.docx

Soubor DOC 23.59 KB

zobrazit soubor

8 MH.pdf

Soubor PDF 7.56 MB

zobrazit soubor

4A1 Žádost o projednání.pdf

Soubor PDF 143.29 KB

zobrazit soubor

4A1 Důvodová zpráva Artech.docx

Soubor DOC 15.40 KB

zobrazit soubor

4A2 Důvodová zpráva KPB.docx

Soubor DOC 15.18 KB

zobrazit soubor

6 OSV.docx

Soubor DOC 17.40 KB

zobrazit soubor

10 ÚÚP.doc

Soubor DOC 35.00 KB

zobrazit soubor

Podklady pro jednání ZM 20.6.2018 rozbalit

4 EO.docx

Soubor DOC 19.32 KB

zobrazit soubor

4B Příloha 4B_Závěrečný účet 2017_část_A.pdf

Soubor PDF 2.83 MB

zobrazit soubor

4A Příloha 4A_Příloha č 2 k Ivnevtarizační zprávě.pdf

Soubor PDF 5.10 MB

zobrazit soubor

12 Přílohy.zip

Soubor ZIP 1.41 MB

zobrazit soubor

4B Příloha 4B_Závěrečný účet 2017_část_B.pdf

Soubor PDF 4.95 MB

zobrazit soubor

8 ÚÚP.pdf

Soubor PDF 4.30 MB

zobrazit soubor

9A Příloha MPI Roudnice.pdf

Soubor PDF 1.35 MB

zobrazit soubor

12 OSV.docx

Soubor DOC 18.15 KB

zobrazit soubor

11A Příloha Harmonogram POH.docx

Soubor DOC 42.59 KB

zobrazit soubor

11 Odbor ŽP.docx

Soubor DOC 24.73 KB

zobrazit soubor

0 pozvánka na ZM.doc

Soubor DOC 41.50 KB

zobrazit soubor

10 OSPŘ.docx

Soubor DOC 20.30 KB

zobrazit soubor

9BC Příloha.pdf

Soubor PDF 105.83 KB

zobrazit soubor

9 OŠKaS.docx

Soubor DOC 22.85 KB

zobrazit soubor

7A Příloha.pdf

Soubor PDF 1.39 MB

zobrazit soubor

4A Příloha 4A_Příloha č 1.pdf

Soubor PDF 1.60 MB

zobrazit soubor

4A Příloha 4A_Inventarizační zpráva.pdf

Soubor PDF 1.19 MB

zobrazit soubor

7 Odbor dopravy.doc

Soubor DOC 37.00 KB

zobrazit soubor

4CD Příloha 4C_4D.xlsx

Soubor XLS 20.76 KB

zobrazit soubor

13 MH.pdf

Soubor PDF 3.15 MB

zobrazit soubor

Podklady pro jednání ZM 18.4.2018 rozbalit

0 pozvánka na ZM.doc

Soubor DOC 39.50 KB

zobrazit soubor

7B Přílohy - dodatky ke ZL.pdf

Soubor PDF 808.73 KB

zobrazit soubor

7A oprav. Dotace 2018 - tab. č. 8 - k rozhodování v ZM.xlsx

Soubor XLS 26.60 KB

zobrazit soubor

7A oprav. Dotace 2018 - tab. č. 1 - souhrn.xlsx

Soubor XLS 42.13 KB

zobrazit soubor

10 Stavební úřad.doc

Soubor DOC 2.80 MB

zobrazit soubor

11 MH.pdf

Soubor PDF 1.66 MB

zobrazit soubor

7E Příloha.pdf

Soubor PDF 9.87 MB

zobrazit soubor

9 Přílohy.zip

Soubor ZIP 1.04 MB

zobrazit soubor

7CD Přílohy.pdf

Soubor PDF 631.70 KB

zobrazit soubor

6 KS.DOCX.docx

Soubor DOC 21.23 KB

zobrazit soubor

9 OSV.docx

Soubor DOC 27.50 KB

zobrazit soubor

8AB Příloha.xlsx

Soubor XLS 16.15 KB

zobrazit soubor

7A Příloha 7a) - BA.pdf

Soubor PDF 253.02 KB

zobrazit soubor

8 EO.docx

Soubor DOC 24.70 KB

zobrazit soubor

7A Příloha 7a) - dotace 2018.xlsx

Soubor XLS 168.57 KB

zobrazit soubor

4A Podnět občana.pdf

Soubor PDF 156.18 KB

zobrazit soubor

7 OŠKaS.docx

Soubor DOC 34.44 KB

zobrazit soubor

7A oprav. Dotace 2018 - tab. č.7 - RM.xlsx

Soubor XLS 22.56 KB

zobrazit soubor

Podklady pro jednání ZM 7.3.2018 rozbalit

13 OT.docx

Soubor DOC 12.49 KB

zobrazit soubor

12 MH ve wordu.docx

Soubor DOC 32.18 KB

zobrazit soubor

10A Příloha LPS pro dospělé_smlouva_kraj.pdf

Soubor PDF 585.53 KB

zobrazit soubor

11BC Příloha_11B_11C.xlsx

Soubor XLS 16.65 KB

zobrazit soubor

12 MH.pdf

Soubor PDF 5.62 MB

zobrazit soubor

11A Příloha 11A_Rozpočtová opatření 2017.xlsx

Soubor XLS 20.29 KB

zobrazit soubor

11 EO.docx

Soubor DOC 27.82 KB

zobrazit soubor

7B1 Priloha_7b1_CAOH.pdf

Soubor PDF 3.19 MB

zobrazit soubor

9C Příloha 9C) Demografická studie Roudnice n. L_.pdf

Soubor PDF 1.47 MB

zobrazit soubor

7B3 Priloha_7b3_KUUK.pdf

Soubor PDF 1.58 MB

zobrazit soubor

0 pozvánka na ZM.doc

Soubor DOC 40.50 KB

zobrazit soubor

7 Odbor ŽP.docx

Soubor DOC 26.65 KB

zobrazit soubor

10A Příloha _LPS_pro dospělé_žádost o dotaci ÚK.pdf

Soubor PDF 281.21 KB

zobrazit soubor

10 OSV.docx

Soubor DOC 18.77 KB

zobrazit soubor

8 Stavební úřad.docx

Soubor DOC 17.49 KB

zobrazit soubor

9 OSPŘ.docx

Soubor DOC 21.49 KB

zobrazit soubor

9B Přílohy 9B).zip

Soubor ZIP 14.77 MB

zobrazit soubor

7A1 Priloha_7a1_OZV_Nocni_klid_2018.doc

Soubor DOC 63.00 KB

zobrazit soubor

4A Podnět občana.pdf

Soubor PDF 101.10 KB

zobrazit soubor

6 KS.docx

Soubor DOC 13.32 KB

zobrazit soubor

6A Příloha - darovací smlouva.doc

Soubor DOC 40.50 KB

zobrazit soubor

7B2 Priloha_7b2_SMO.pdf

Soubor PDF 1.40 MB

zobrazit soubor

PJ - 2017 rozbalit

Podklady pro jednání ZM 20.12.2017 rozbalit

10B ÚÚP - rozhodnutí o pořízení změny 9_část2.doc

Soubor DOC 8.21 MB

zobrazit soubor

15 MH.pdf

Soubor PDF 3.32 MB

zobrazit soubor

13 Přílohy k mat. OŠKaS.pdf

Soubor PDF 2.69 MB

zobrazit soubor

16A Příloha 16A_Úvěrová smlouva 10 let_ČS.pdf

Soubor PDF 1.11 MB

zobrazit soubor

12 Přílohy.zip

Soubor ZIP 2.40 MB

zobrazit soubor

13F Příloha Demografická studie Roudnice n. L. final.pdf

Soubor PDF 1.60 MB

zobrazit soubor

14 EO.docx

Soubor DOC 35.09 KB

zobrazit soubor

16 OSPŘ.docx

Soubor DOC 30.95 KB

zobrazit soubor

14 Příloha_14B.xlsx

Soubor XLS 17.53 KB

zobrazit soubor

14 Příloha 14A_Návrh rozpočtu Města Roudnice 2018_střednědobý výhled.xls

Soubor XLS 177.50 KB

zobrazit soubor

14 Příloha 14C.xlsx

Soubor XLS 12.02 KB

zobrazit soubor

8A Příloha shrnutí důsledků nové právní úpravy.pdf

Soubor PDF 1.41 MB

zobrazit soubor

0 pozvánka na ZM.doc

Soubor DOC 42.00 KB

zobrazit soubor

7A KS - znak města.docx

Soubor DOC 71.65 KB

zobrazit soubor

12 OSV.docx

Soubor DOC 24.21 KB

zobrazit soubor

11 Stavební úřad.doc

Soubor DOC 29.50 KB

zobrazit soubor

8A Příloha dotazy k odměňování.pdf

Soubor PDF 1.59 MB

zobrazit soubor

9A Priloha_9a1_OZV-system_nakladani_odpady.doc

Soubor DOC 235.00 KB

zobrazit soubor

10A ÚÚP - vydání Z8.doc

Soubor DOC 126.50 KB

zobrazit soubor

8A Příloha zákon o obcích zastupitelstvo.pdf

Soubor PDF 432.13 KB

zobrazit soubor

8A Příloha nařízení vlády o odměňování.pdf

Soubor PDF 115.38 KB

zobrazit soubor

9 Odbor ŽP.docx

Soubor DOC 19.80 KB

zobrazit soubor

8 Právník města.docx

Soubor DOC 16.06 KB

zobrazit soubor

7B Příloha - požární řád.doc

Soubor DOC 78.50 KB

zobrazit soubor

7B KS - Požární řád OZV (RM ZM).docx

Soubor DOC 14.68 KB

zobrazit soubor

13 OŠKaS.docx

Soubor DOC 42.49 KB

zobrazit soubor

Podklady pro jednání ZM 20.9.2017 rozbalit

11 OHM.pdf

Soubor PDF 2.88 MB

zobrazit soubor

9 Stavební úřad.doc

Soubor DOC 30.50 KB

zobrazit soubor

8 Příloha.pdf

Soubor PDF 1.66 MB

zobrazit soubor

10 Přílohy.zip

Soubor ZIP 3.30 MB

zobrazit soubor

pozvánka na ZM.doc

Soubor DOC 40.00 KB

zobrazit soubor

9 Příloha(1).docx

Soubor DOC 40.04 KB

zobrazit soubor

9 Příloha (2).doc

Soubor DOC 86.00 KB

zobrazit soubor

10 OSV.docx

Soubor DOC 24.39 KB

zobrazit soubor

7 Příloha.pdf

Soubor PDF 331.70 KB

zobrazit soubor

7 Příloha_životopis.pdf

Soubor PDF 280.48 KB

zobrazit soubor

6 Příloha 6C.xlsx

Soubor XLS 9.71 KB

zobrazit soubor

7 Příloha(2).pdf

Soubor PDF 214.13 KB

zobrazit soubor

7 KS.pdf

Soubor PDF 187.18 KB

zobrazit soubor

8 OŠKaS.docx

Soubor DOC 21.84 KB

zobrazit soubor

6 Příloha 6A.xlsx

Soubor XLS 15.41 KB

zobrazit soubor

6 Příloha 6B.xlsx

Soubor XLS 15.60 KB

zobrazit soubor

6 EO.docx

Soubor DOC 17.86 KB

zobrazit soubor

Podklady pro jednání ZM 21.6.2017 rozbalit

10I dodat. bod - prodej bytů.docx

Soubor DOC 19.89 KB

zobrazit soubor

dodatečný materiál - příspěvek MK - pivovar.doc

Soubor DOC 30.50 KB

zobrazit soubor

12 Žádost o poskytnutí veřejné finanční podpory.PDF.pdf

Soubor PDF 2.03 MB

zobrazit soubor

8D Závěrečný účet 2016_část_B.pdf

Soubor PDF 4.85 MB

zobrazit soubor

11 Úřad územního plánování.doc

Soubor DOC 3.73 MB

zobrazit soubor

12 Územní rozhodnutí - MÚ Roudnice n.L..PDF.pdf

Soubor PDF 885.87 KB

zobrazit soubor

10 MH.pdf

Soubor PDF 1.89 MB

zobrazit soubor

12 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva stavby.PDF.pdf

Soubor PDF 440.55 KB

zobrazit soubor

9C2 Priloha_9c2_Pripominky_Komise_ZP_ke_Studii_OH.docx

Soubor DOC 17.29 KB

zobrazit soubor

8D Závěrečný účet 2016_část_A.pdf

Soubor PDF 2.75 MB

zobrazit soubor

12 Nájemní smlouva - Basketbalová Akademie 2006´ z.s..PDF.pdf

Soubor PDF 662.37 KB

zobrazit soubor

12 Právní stanovisko - dotace Basketbalové akademii 5 6 2017.pdf

Soubor PDF 438.99 KB

zobrazit soubor

9C1 Priloha_9c1_Studie OH_Roudnice_nL_analyza.docx

Soubor DOC 208.71 KB

zobrazit soubor

7 OSV.docx

Soubor DOC 17.26 KB

zobrazit soubor

6 OŠKaS.docx

Soubor DOC 21.96 KB

zobrazit soubor

9A1 Priloha_9a1_Zasady_naplnovani.docx

Soubor DOC 15.42 KB

zobrazit soubor

9A2 Priloha_9a2_Smernice_o_poskytovani.docx

Soubor DOC 16.77 KB

zobrazit soubor

7 Příloha.pdf

Soubor PDF 1,004.30 KB

zobrazit soubor

8C Příloha invent.zpráva.pdf

Soubor PDF 451.30 KB

zobrazit soubor

9 Odbor ŽP.docx

Soubor DOC 23.63 KB

zobrazit soubor

6 Přílohy.pdf

Soubor PDF 1.17 MB

zobrazit soubor

8C PŘÍLOHA č. 2 k Inventarizacni zprave 2016_2 Dokladová INVENTURA.xls.docx

Soubor DOC 191.89 KB

zobrazit soubor

8B Příloha IV. RO ZM.xlsx

Soubor XLS 13.69 KB

zobrazit soubor

8C Příloha č. 1 k Inventar. zprávě 2016_1 FYZICKÁ INVENTURA.xls

Soubor XLS 119.50 KB

zobrazit soubor

8A Příloha RO RM.xlsx

Soubor XLS 14.05 KB

zobrazit soubor

8 EO.docx

Soubor DOC 19.31 KB

zobrazit soubor

0 pozvánka na ZM.doc

Soubor DOC 40.00 KB

zobrazit soubor

9B1 Priloha_9b1_OZV_hluk_Roudnice_nL.doc

Soubor DOC 54.00 KB

zobrazit soubor

Podklady pro jednání ZM 26.4.2017 rozbalit

6 EO.docx

Soubor DOC 26.07 KB

zobrazit soubor

8A Příloha změna9_ZM2.pdf

Soubor PDF 6.49 MB

zobrazit soubor

8A změna č. 9 územního plánu.pdf

Soubor PDF 7.07 MB

zobrazit soubor

10 OSPŘ.docx

Soubor DOC 14.11 KB

zobrazit soubor

8B Stav. úřad - rozdělení příspěvku na památky.doc

Soubor DOC 55.00 KB

zobrazit soubor

9 OSV.docx

Soubor DOC 23.61 KB

zobrazit soubor

9 Přílohy.zip

Soubor ZIP 986.27 KB

zobrazit soubor

11 MH.pdf

Soubor PDF 3.95 MB

zobrazit soubor

7A Ríp dotace 2.pdf

Soubor PDF 672.37 KB

zobrazit soubor

0 pozvánka na ZM.doc

Soubor DOC 40.50 KB

zobrazit soubor

7B zřizovací listiny.pdf

Soubor PDF 5.48 MB

zobrazit soubor

7C memorial Air Show.pdf

Soubor PDF 429.06 KB

zobrazit soubor

7D dotace.xlsx

Soubor XLS 171.84 KB

zobrazit soubor

7A Ríp dotace.pdf

Soubor PDF 6.52 MB

zobrazit soubor

7 OŠKaS.docx

Soubor DOC 34.89 KB

zobrazit soubor

6 Příloha 6A 6B.xlsx

Soubor XLS 19.49 KB

zobrazit soubor

8A Příloha změna9_ZM1.pdf

Soubor PDF 6.27 MB

zobrazit soubor

Podklady pro jednání ZM 15.2.2017 rozbalit

6C EO_Příloha 6C_I RO ZM_2017.xlsx

Soubor XLS 13.75 KB

zobrazit soubor

6 EO.docx

Soubor DOC 26.82 KB

zobrazit soubor

0 pozvánka na ZM.doc

Soubor DOC 38.00 KB

zobrazit soubor

6B EO_Příloha_6B.xlsx

Soubor XLS 12.36 KB

zobrazit soubor

6A EO_Příloha 6A_VIII RO ZM.xlsx

Soubor XLS 15.57 KB

zobrazit soubor

8 MH.pdf

Soubor PDF 2.95 MB

zobrazit soubor

7 ÚÚP.doc

Soubor DOC 61.50 KB

zobrazit soubor

PJ - 2016 rozbalit

Podklady pro jednání ZM 14.12.2016 - 1. část rozbalit

6 OSPŘ.docx

Soubor DOC 19.32 KB

zobrazit soubor

6E Příloha Text_9-_vyzvy_SC_3-3_US.pdf

Soubor PDF 408.44 KB

zobrazit soubor

7E Příloha 7E_MAS.pdf

Soubor PDF 480.42 KB

zobrazit soubor

8 OŠKaS.docx

Soubor DOC 36.93 KB

zobrazit soubor

7E Příloha 7E_smlouva o zápůjčce s MAS.pdf

Soubor PDF 415.85 KB

zobrazit soubor

7F Příloha nová_Roudnice nad Labem-návrh-MP užívání VP-2016.doc

Soubor DOC 94.00 KB

zobrazit soubor

8A Příloha Roudnice nad Labem-návrh-OZV-školské obvody MŠ - od dozoru.doc

Soubor DOC 50.00 KB

zobrazit soubor

7E Příloha_7E_Dodatek ke Smlouvu o zápůjčce MAS.docx

Soubor DOC 17.09 KB

zobrazit soubor

6C Příloha Text_9-_vyzvy_SC_3-3_US.pdf

Soubor PDF 408.44 KB

zobrazit soubor

7A Příloha 7A_rozpočet Města Roudnice 2017 a rozp výhled.xls

Soubor XLS 164.00 KB

zobrazit soubor

6A Přílohy 2016_pravidla-2017_bezpecnost_-vybor31.pdf

Soubor PDF 152.33 KB

zobrazit soubor

7C Příloha 7_C_VII RO ZM.xlsx

Soubor XLS 13.77 KB

zobrazit soubor

6D Příloha Text_9-_vyzvy_SC_3-3_US.pdf

Soubor PDF 408.44 KB

zobrazit soubor

7B Příloha 7B_info RO RM.xlsx

Soubor XLS 14.25 KB

zobrazit soubor

7 EO.docx

Soubor DOC 37.70 KB

zobrazit soubor

6B Příloha Jungmannova 667 - Posouzení stavebně technického stavu.pdf

Soubor PDF 1.59 MB

zobrazit soubor

6A Přílohy C.2 - Situace - dopravni reseni.pdf

Soubor PDF 818.42 KB

zobrazit soubor

0 pozvánka na ZM.doc

Soubor DOC 41.00 KB

zobrazit soubor

8B Příloha Roudnice nad Labem-návrh-OZV-školské obvody ZŠ od dozoru.doc

Soubor DOC 43.50 KB

zobrazit soubor

Podklady pro jednání ZM 14.12.2016 - 2. část rozbalit

6B Příloha Jungmannova 667 - Dostupný půdorys krovu a.jpg

Soubor JPG 78.53 KB

zobrazit soubor

8E Příloha Košilka ke smlouvě o dotaci.pdf

Soubor PDF 34.04 KB

zobrazit soubor

11 Soudní rozhodnutí - školící centrum.docx

Soubor DOC 19.72 KB

zobrazit soubor

10 MH - I. část.pdf

Soubor PDF 4.05 MB

zobrazit soubor

8E Příloha Smlouva o neinvestiční dotaci - Říp.doc

Soubor DOC 90.00 KB

zobrazit soubor

9 OSV.docx

Soubor DOC 26.42 KB

zobrazit soubor

10 MH - II. část.pdf

Soubor PDF 4.97 MB

zobrazit soubor

8D Příloha VZOROVÁ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE v roce 2017.doc

Soubor DOC 82.00 KB

zobrazit soubor

9 Přílohy.zip

Soubor ZIP 5.62 MB

zobrazit soubor

8C Příloha k dodatku ZL.xlsx

Soubor XLS 14.67 KB

zobrazit soubor

8C Příloha Dodatek č. 1_2016 3.ZŠ zm. přílohy - změna užívání z DDM na ZŠ.doc

Soubor DOC 75.00 KB

zobrazit soubor

8D Příloha vyhlášení VOLNOČAS - jednorázové akce 2016.doc

Soubor DOC 70.50 KB

zobrazit soubor

8D Příloha vyhlášení MEZINÁRODNÍ+ cestovní ruch 2017.doc

Soubor DOC 73.00 KB

zobrazit soubor

8D Příloha vyhlášení SPORT - jednorázové akce 2017.doc

Soubor DOC 68.50 KB

zobrazit soubor

8D Příloha vyhlášení KULTURA 2017.doc

Soubor DOC 74.00 KB

zobrazit soubor

8D Příloha vyhlášení - CELOROČNÍ ČiNNOST 2017.doc

Soubor DOC 69.50 KB

zobrazit soubor

8D Příloha Košilka k vzorové smlouvě.pdf

Soubor PDF 27.67 KB

zobrazit soubor

7F Příloha 7F_OZV 2011-2 užívání VP.pdf

Soubor PDF 537.19 KB

zobrazit soubor

8D Příloha ZÁSADY pro udělování dotací 2017.doc

Soubor DOC 75.50 KB

zobrazit soubor

Podklady pro jednání ZM 21.9.2016 rozbalit

0 pozvánka na ZM.doc

Soubor DOC 39.50 KB

zobrazit soubor

6Nabídka podílu Hydrolabe_Ústí.pdf

Soubor PDF 58.98 KB

zobrazit soubor

7 ŽP ZM_21_09_2016.docx

Soubor DOC 21.56 KB

zobrazit soubor

8 a OŠKaS ZM 21.9.2016 Důvodová zpráva.docx

Soubor DOC 18.11 KB

zobrazit soubor

7A Priloha__OZV_o_výjimečném_zrušení_nebo_zkrácení_doby_nočního_klidu.doc

Soubor DOC 53.00 KB

zobrazit soubor

7B ŽP Priloha__Obnova_zelene_odpoved.pdf

Soubor PDF 366.84 KB

zobrazit soubor

9 ÚP ZM -informace změny září.doc

Soubor DOC 31.50 KB

zobrazit soubor

10 OSV dotace_ZM.xls

Soubor XLS 115.50 KB

zobrazit soubor

10 OSV zm_21_9.docx

Soubor DOC 22.98 KB

zobrazit soubor

8 OŠKaS ZM 21.9.2016 přílohy.pdf

Soubor PDF 145.39 KB

zobrazit soubor

11 B EO_Příloha 1ZM 21.9..xlsx

Soubor XLS 14.47 KB

zobrazit soubor

11 C EO_Příloha ZM 21.9..xlsx

Soubor XLS 15.85 KB

zobrazit soubor

11 EO_ZM_21_09.docx

Soubor DOC 16.50 KB

zobrazit soubor

12 Odbor MH ZM 21.9.2016.pdf

Soubor PDF 5.51 MB

zobrazit soubor

7B ŽP Priloha__Obnova_zelene_vyzva.pdf

Soubor PDF 763.37 KB

zobrazit soubor

11A EO_příloha_Roudnice nad Labem-návrh-OZV-2016-povolení na území a v čase-s přechodným ustanovením a s cílem.doc

Soubor DOC 649.00 KB

zobrazit soubor

Podklady pro jednání ZM 22.6.2016 - 1. část rozbalit

6 OSV.docx

Soubor DOC 14.27 KB

zobrazit soubor

8A Příloha SP RCE Příloha 1 Zásobník projektových záměrů Pilíř 1.pdf

Soubor PDF 189.69 KB

zobrazit soubor

9A Příloha U Kapličky Boženy Němcové.pdf

Soubor PDF 94.60 KB

zobrazit soubor

9A Stavební úřad - nové ulice.doc

Soubor DOC 28.00 KB

zobrazit soubor

9A Příloha Podluská.pdf

Soubor PDF 86.85 KB

zobrazit soubor

9A Příloha Na_Louce.pdf

Soubor PDF 159.05 KB

zobrazit soubor

6A Přílohy.zip

Soubor ZIP 3.36 MB

zobrazit soubor

9A Příloha Ke_Klenči.pdf

Soubor PDF 87.13 KB

zobrazit soubor

7D Příloha Smlouva - Plavecký klub.pdf

Soubor PDF 412.61 KB

zobrazit soubor

8A OSPŘ Strategický plán ZM.docx

Soubor DOC 16.92 KB

zobrazit soubor

0 pozvánka na ZM.doc

Soubor DOC 42.00 KB

zobrazit soubor

7D Příloha Dodatek č.1 - Plavecký klub.doc

Soubor DOC 44.50 KB

zobrazit soubor

7A Příloha Dodatek č. 1_2016 KZM zm. přílohy - stoly.doc

Soubor DOC 75.00 KB

zobrazit soubor

7B Příloha Dodatek č. 1_2016 muzeum - auto.doc

Soubor DOC 74.50 KB

zobrazit soubor

7D Příloha Plavecký klub - žádost.pdf

Soubor PDF 33.91 KB

zobrazit soubor

7C Příloha Dodatek č. 1_2016 DDM - změna názvu a sídla.doc

Soubor DOC 74.50 KB

zobrazit soubor

7A Příloha č. 2 k dodatku č. 1_2016 - KZM stoly.xlsx

Soubor XLS 14.79 KB

zobrazit soubor

7B Příloha č. 2 k Dodatku č. 1_2016 Muzeum.xlsx

Soubor XLS 16.49 KB

zobrazit soubor

7 OŠKaS.docx

Soubor DOC 28.57 KB

zobrazit soubor

8A Příloha SP RCE Příloha 1 Zásobník projektových záměrů Pilíř 3.pdf

Soubor PDF 161.02 KB

zobrazit soubor

Podklady pro jednání ZM 22.6.2016 - 2. část rozbalit

8A Příloha SP RCE Příloha 1 Zásobník projektových záměrů Pilíř 2.pdf

Soubor PDF 227.56 KB

zobrazit soubor

11A ÚÚP ZO_vydání_Z5.doc

Soubor DOC 103.50 KB

zobrazit soubor

11B ÚÚP ZO_vydání_Z6.doc

Soubor DOC 105.50 KB

zobrazit soubor

11B ÚÚP.doc

Soubor DOC 34.50 KB

zobrazit soubor

12A Právník fond na úpravu zevnějšku ZM.doc

Soubor DOC 26.50 KB

zobrazit soubor

11B ÚÚP ZO_vydání_Z7.doc

Soubor DOC 98.00 KB

zobrazit soubor

12A Příloha Fond na úpravu zevnějšku Zásady ZM.docx

Soubor DOC 18.92 KB

zobrazit soubor

12A Příloha Fond na úpravu zevnějšku ZM - směrnice.docx

Soubor DOC 22.04 KB

zobrazit soubor

13A KS.docx

Soubor DOC 31.03 KB

zobrazit soubor

10D závěrečný účet Roudnice 2015_B_přílohy.pdf

Soubor PDF 6.84 MB

zobrazit soubor

14 Odbor MH.pdf

Soubor PDF 116.40 KB

zobrazit soubor

10 EO.zip

Soubor ZIP 7.36 MB

zobrazit soubor

13A Příloha PNsP_Bodypletysmograf_žádost smlouva.pdf

Soubor PDF 1,000.12 KB

zobrazit soubor

8A Příloha Strategický plán rozvoje města Roudnice nad Labem.pdf

Soubor PDF 2.30 MB

zobrazit soubor

10D závěrečný účet Roudnice 2015_A.pdf

Soubor PDF 4.56 MB

zobrazit soubor

14L MH.pdf

Soubor PDF 1.27 MB

zobrazit soubor

Podklady pro jednání ZM 20.4.2016 - 1. část rozbalit

11A Příloha - grafická.jpg

Soubor JPG 1.20 MB

zobrazit soubor

10 OT.doc

Soubor DOC 40.00 KB

zobrazit soubor

9A Příloha Karatedó Steklý_sml. in. dotace 2016_do ZM.pdf

Soubor PDF 139.25 KB

zobrazit soubor

9B Příloha Okresní rada Asociace školních sportovních klubů České republiky Litoměřice_sml. in. dotace 2016_do ZM.pdf

Soubor PDF 141.49 KB

zobrazit soubor

9 Přílohy ke smlouvám ZM.pdf

Soubor PDF 430.34 KB

zobrazit soubor

7AB přílohy.zip

Soubor ZIP 686.02 KB

zobrazit soubor

9D Příloha Doplnění žádosti o dotaci PNsP_T.Krajník.pdf

Soubor PDF 174.96 KB

zobrazit soubor

9B Příloha AŠSK ČR_žádost o dotaci s dopisem.pdf

Soubor PDF 381.80 KB

zobrazit soubor

9A Příloha Karatedó_žádosti dotace.pdf

Soubor PDF 984.89 KB

zobrazit soubor

6A Příloha č.1 ke ZL DDM + kotelna.xlsx

Soubor XLS 15.98 KB

zobrazit soubor

6A Evidenční karta.pdf

Soubor PDF 45.20 KB

zobrazit soubor

12 EO II. verze.docx

Soubor DOC 14.00 KB

zobrazit soubor

12A Příloha 12A_II RO ZM - II. verze.xlsx

Soubor XLS 13.60 KB

zobrazit soubor

9C Příloha.pdf

Soubor PDF 520.54 KB

zobrazit soubor

14 OSPŘ.docx

Soubor DOC 16.15 KB

zobrazit soubor

9D Příloha PNsP_smlouva_dotace sanitka.pdf

Soubor PDF 603.99 KB

zobrazit soubor

9D Příloha PNsP_žádost_sanitka.pdf

Soubor PDF 792.94 KB

zobrazit soubor

13 Odbor MH.pdf

Soubor PDF 3.59 MB

zobrazit soubor

6A dodatečný materiál - kotelna.docx

Soubor DOC 19.74 KB

zobrazit soubor

11 ÚÚP.doc

Soubor DOC 45.50 KB

zobrazit soubor

Podklady pro jednání ZM 20.4.2016 - 2.část rozbalit

6A Příloha Košilka ke ZL.pdf

Soubor PDF 28.92 KB

zobrazit soubor

6B Tab. č. 7 Dotace do 50 tis. Kč - RM.xlsx

Soubor XLS 23.57 KB

zobrazit soubor

6B Tab. č. 1 Přehled všech žádostí 2016.xlsx

Soubor XLS 37.36 KB

zobrazit soubor

6 OŠKaS.docx

Soubor DOC 29.84 KB

zobrazit soubor

0 pozvánka na ZM.doc

Soubor DOC 39.00 KB

zobrazit soubor

6B Příloha Košilka k vzorové smlouvě.pdf

Soubor PDF 29.75 KB

zobrazit soubor

6B Tab. č. 2 žádosti 2016 - provoz.xlsx

Soubor XLS 24.45 KB

zobrazit soubor

6B Tab. č. 4 žádosti 2016 - kultura.xlsx

Soubor XLS 22.24 KB

zobrazit soubor

6B Tab. č. 3 žádosti 2016 - sport - akce.xlsx

Soubor XLS 23.20 KB

zobrazit soubor

6B Tab. č. 5 žádosti 2016 - mezinár.xlsx

Soubor XLS 22.76 KB

zobrazit soubor

6B Tab. č. 8 Dotace nad 50 tis. Kč - ZM.xlsx

Soubor XLS 31.95 KB

zobrazit soubor

6B Tab. č. 6 žádosti 2016 - volnočas.xlsx

Soubor XLS 22.79 KB

zobrazit soubor

7 OSV.docx

Soubor DOC 21.20 KB

zobrazit soubor

6B Zápis KK 16.3.2016.doc

Soubor DOC 50.00 KB

zobrazit soubor

9 KS.docx

Soubor DOC 28.70 KB

zobrazit soubor

6B Zápis SK 17.3.2016.doc

Soubor DOC 47.00 KB

zobrazit soubor

6B Zápis ŠK 15.3.2016.doc

Soubor DOC 52.00 KB

zobrazit soubor

6B Výňatek ze stanoviska MF.pdf

Soubor PDF 191.41 KB

zobrazit soubor

8 Odbor ŽP.docx

Soubor DOC 23.55 KB

zobrazit soubor

8 Priloha_8a1.docx

Soubor DOC 47.24 KB

zobrazit soubor

Podklady pro jednání ZM 2.3.2016 rozbalit

Žádost o změnu územního plánu.pdf

Soubor PDF 96.55 KB

zobrazit soubor

kanalizace Za Rozhlednou.pdf

Soubor PDF 2.61 MB

zobrazit soubor

9 Příloha - Protokol z kontroly.pdf

Soubor PDF 3.10 MB

zobrazit soubor

9 Protokol z kontroly - dův. zpráva.docx

Soubor DOC 13.94 KB

zobrazit soubor

8 Odbor MH.pdf

Soubor PDF 3.46 MB

zobrazit soubor

7A Příloha Program Dotace pro jednotky SDH obcí.pdf

Soubor PDF 1.02 MB

zobrazit soubor

0 pozvánka na ZM.doc

Soubor DOC 37.50 KB

zobrazit soubor

7B Žádost o dotaci z OP ŽP - krytý plavecký bazén.docx

Soubor DOC 21.29 KB

zobrazit soubor

7A Žádost o zakoupení CAS.docx

Soubor DOC 17.96 KB

zobrazit soubor

6 EO.zip

Soubor ZIP 53.52 KB

zobrazit soubor

PJ - 2015 rozbalit

Podklady pro jednání ZM 16.12.2015 rozbalit

9B_Příloha_Z8_lok1_maj.jpg

Soubor JPG 3.63 MB

zobrazit soubor

0 pozvánka na ZM.doc

Soubor DOC 39.50 KB

zobrazit soubor

9B Příloha Z8_lokality_1-3.pdf

Soubor PDF 1.21 MB

zobrazit soubor

7 KS.docx

Soubor DOC 39.17 KB

zobrazit soubor

9A ÚÚP - vydání Z4.doc

Soubor DOC 105.00 KB

zobrazit soubor

7B Příloha - návrh smlouvy PNsP sanita.pdf

Soubor PDF 568.37 KB

zobrazit soubor

7B Příloha - žádost PNsP.pdf

Soubor PDF 792.93 KB

zobrazit soubor

9B ÚÚP - pořízení Z8.doc

Soubor DOC 72.50 KB

zobrazit soubor

10 OŠKaS.docx

Soubor DOC 22.43 KB

zobrazit soubor

9B Příloha Z8_lokality_4-9.pdf

Soubor PDF 1.08 MB

zobrazit soubor

Příloha 6E_opravená OZV 2015-7 KO pro r. 2016 schváleno krajem - konečná.doc

Soubor DOC 71.00 KB

zobrazit soubor

10B Příloha.pdf

Soubor PDF 1.81 MB

zobrazit soubor

10A Příloha.pdf

Soubor PDF 90.79 KB

zobrazit soubor

8 Teplo-byty.pdf

Soubor PDF 2.64 MB

zobrazit soubor

11 OSV.docx

Soubor DOC 20.68 KB

zobrazit soubor

11C Příloha - Smlouva-LPS_město_PNsP.docx

Soubor DOC 68.08 KB

zobrazit soubor

11A Příloha - Zřizovací listina.pdf

Soubor PDF 1.76 MB

zobrazit soubor

11C Příloha -Smlouva-dotace_LPS_kraj_město.doc

Soubor DOC 242.00 KB

zobrazit soubor

9B Příloha Z8_lokality_10-14.pdf

Soubor PDF 1,019.48 KB

zobrazit soubor

11B Příloha - dotační program.zip

Soubor ZIP 286.81 KB

zobrazit soubor

12 MH.pdf

Soubor PDF 5.34 MB

zobrazit soubor

Podklady pro jednání ZM 16.9.2015 rozbalit

11 MH.pdf

Soubor PDF 4.50 MB

zobrazit soubor

10 OSV.zip

Soubor ZIP 392.90 KB

zobrazit soubor

9 KS Příloha - čestná ocenění.pdf

Soubor PDF 160.30 KB

zobrazit soubor

8 Výpis z rejstříku.pdf

Soubor PDF 97.68 KB

zobrazit soubor

9 KS.docx

Soubor DOC 19.01 KB

zobrazit soubor

8 Zakládací listina.doc

Soubor DOC 75.00 KB

zobrazit soubor

8 Stávající zakládací listina.pdf

Soubor PDF 384.00 KB

zobrazit soubor

7 OŠKaS Přílohy.pdf

Soubor PDF 295.73 KB

zobrazit soubor

0 pozvánka na ZM.doc

Soubor DOC 36.50 KB

zobrazit soubor

6 EO.zip

Soubor ZIP 144.95 KB

zobrazit soubor

8 Právník města.docx

Soubor DOC 17.46 KB

zobrazit soubor

7 OŠKaS.docx

Soubor DOC 29.12 KB

zobrazit soubor

Podklady pro jednání ZM 17.6.2015 rozbalit

0 pozvánka na ZM.doc

Soubor DOC 38.50 KB

zobrazit soubor

4A Podnět občana - důvod.zpráva.docx

Soubor DOC 12.29 KB

zobrazit soubor

6A Právník - jednací řád ZM - důvod.zpráva.docx

Soubor DOC 12.39 KB

zobrazit soubor

6B Delegování - Valná hromada SVS - důvod.zpráva.docx

Soubor DOC 13.63 KB

zobrazit soubor

9A Změna č. 3 ÚP.doc

Soubor DOC 308.50 KB

zobrazit soubor

6B Delegování - Valná hromada SVS - důvod.zpráva.docx

Soubor DOC 13.63 KB

zobrazit soubor

6A Volební řád ZM-upravený.doc

Soubor DOC 59.50 KB

zobrazit soubor

6A Jednací řád ZM-upravený.doc

Soubor DOC 148.00 KB

zobrazit soubor

8 Odbor strat.a projekt.řízení.docx

Soubor DOC 20.62 KB

zobrazit soubor

6B Dopis SVS.pdf

Soubor PDF 394.55 KB

zobrazit soubor

6B Upřesnění SVS.pdf

Soubor PDF 574.00 KB

zobrazit soubor

9A ZMĚNA č.3 ÚP RNL - ZPRÁVA VJ.pdf

Soubor PDF 750.13 KB

zobrazit soubor

12 Odbor MH.pdf

Soubor PDF 5.12 MB

zobrazit soubor

11 OŠKaS.docx

Soubor DOC 19.31 KB

zobrazit soubor

11A Dodatek č.1 -Fojtův komorní sbor.doc

Soubor DOC 46.00 KB

zobrazit soubor

11C Zřizovací listiny 2015 vč. příloh.zip

Soubor ZIP 418.17 KB

zobrazit soubor

11A žádost - FKS.pdf

Soubor PDF 39.21 KB

zobrazit soubor

11B Pravidla pro udělování ocenění městem.doc

Soubor DOC 56.00 KB

zobrazit soubor

9A Změna č. 3 ÚP KOORD.VÝKRES VJ.pdf

Soubor PDF 3.85 MB

zobrazit soubor

11B Stará pravidla.pdf

Soubor PDF 83.28 KB

zobrazit soubor

7 EO Závěrečný účet příloha 7C_7D_2014.zip

Soubor ZIP 6.41 MB

zobrazit soubor

10 OSV - přílohy.zip

Soubor ZIP 2.72 MB

zobrazit soubor

7 EO.zip

Soubor ZIP 7.29 MB

zobrazit soubor

10 OSV.docx

Soubor DOC 21.46 KB

zobrazit soubor

Podklady pro jednání ZM 25.3.2015 rozbalit

7 Odbor ŽP.docx

Soubor DOC 6.44 MB

zobrazit soubor

8A Tab. č. 2 - sportovní komise.xlsx

Soubor XLS 35.21 KB

zobrazit soubor

6A EO - rozp.opatření v tabulce.xlsx

Soubor XLS 15.25 KB

zobrazit soubor

0 pozvánka na ZM.doc

Soubor DOC 36.50 KB

zobrazit soubor

8A OŠKaS - rozdělení dotací.doc

Soubor DOC 132.00 KB

zobrazit soubor

6A EO - žádost DDM.pdf

Soubor PDF 522.58 KB

zobrazit soubor

8A Tab. č. 3 - kultura a mezinár.xlsx

Soubor XLS 22.05 KB

zobrazit soubor

9B 2.zip

Soubor ZIP 602.76 KB

zobrazit soubor

8A Tab.č.4 - školská komise.xlsx

Soubor XLS 20.67 KB

zobrazit soubor

12 Rozdělení pravomocí.doc

Soubor DOC 29.00 KB

zobrazit soubor

8A Tab. č.1 - PŘEHLED VŠECH ŽÁDOSTÍ 2015.xlsx

Soubor XLS 49.07 KB

zobrazit soubor

10A Přísedící OS.doc

Soubor DOC 23.00 KB

zobrazit soubor

9B 1.zip

Soubor ZIP 703.40 KB

zobrazit soubor

9B OSV - dotace - hodnocení.xls

Soubor XLS 130.00 KB

zobrazit soubor

10B Rozdělení příspěvku MK.doc

Soubor DOC 72.50 KB

zobrazit soubor

11 OMRM Anonymizované.docx

Soubor DOC 36.04 KB

zobrazit soubor

9 OSV.docx

Soubor DOC 1.92 MB

zobrazit soubor

6A EO.docx

Soubor DOC 14.73 KB

zobrazit soubor

Podklady pro jednání ZM 25.2.2015 rozbalit

8 EO.zip

Soubor ZIP 99.61 KB

zobrazit soubor

10 Svaz měst a obcí.docx

Soubor DOC 14.32 KB

zobrazit soubor

10 Hospodářská a sociální rada Litoměřicka.docx

Soubor DOC 14.70 KB

zobrazit soubor

9 určený zastupitel_2015_ZM.pdf

Soubor PDF 35.09 KB

zobrazit soubor

7 Statut a jednací řád KV - dův.zpráva.doc

Soubor DOC 30.00 KB

zobrazit soubor

0 pozvánka na ZM.doc

Soubor DOC 35.00 KB

zobrazit soubor

6 Novela jednacího řádu zastupitelstva.docx

Soubor DOC 21.12 KB

zobrazit soubor

6 Jednací řád ZM dův.zpráva.docx

Soubor DOC 13.50 KB

zobrazit soubor

6 Jednací řád ZM úplné znění.doc

Soubor DOC 128.00 KB

zobrazit soubor

PJ - 2014 rozbalit

Podklady pro jednání ZM 27.11.2014 rozbalit

pozvánka na ustavující zasedání ZM.doc

Soubor DOC 29.00 KB

zobrazit soubor

Odměny neuvol. zastupitelům.doc

Soubor DOC 218.00 KB

zobrazit soubor

Jednací a volební řád ZM.pdf

Soubor PDF 1.75 MB

zobrazit soubor

6 EO.zip

Soubor ZIP 4.57 MB

zobrazit soubor

0 pozvánka na ZM.doc

Soubor DOC 39.00 KB

zobrazit soubor

7 OŠKaS.docx

Soubor DOC 436.67 KB

zobrazit soubor

9 OMRM.pdf

Soubor PDF 2.06 MB

zobrazit soubor

8 OSV.pdf

Soubor PDF 4.59 MB

zobrazit soubor

Zasedání ZM 29. září 2014 rozbalit

0 pozvánka na ZM.doc

Soubor DOC 35.50 KB

zobrazit soubor

stanovisko MV.pdf

Soubor PDF 3.26 MB

zobrazit soubor

12 Přísedící soudu.doc

Soubor DOC 25.00 KB

zobrazit soubor

znalecký posudek.pdf

Soubor PDF 2.06 MB

zobrazit soubor

Stanovisko VOP.pdf

Soubor PDF 154.04 KB

zobrazit soubor

stanovisko UHOS.pdf

Soubor PDF 228.03 KB

zobrazit soubor

stanovisko stavebního.pdf

Soubor PDF 409.85 KB

zobrazit soubor

stanovisko ředitelky.pdf

Soubor PDF 180.44 KB

zobrazit soubor

Smlouva o zřízení práva stavby.doc

Soubor DOC 81.00 KB

zobrazit soubor

8A Volební řád - dův.zpráva.docx

Soubor DOC 11.35 KB

zobrazit soubor

Basket stavba ZM.docx

Soubor DOC 23.29 KB

zobrazit soubor

10 OMRM.pdf

Soubor PDF 1.27 MB

zobrazit soubor

9 Odbor ŽP.docx

Soubor DOC 1,004.14 KB

zobrazit soubor

11 OSV.docx

Soubor DOC 301.93 KB

zobrazit soubor

7 OŠKaS.docx

Soubor DOC 348.85 KB

zobrazit soubor

6 EO.zip

Soubor ZIP 151.05 KB

zobrazit soubor

8A Nový volební řád 2.docx

Soubor DOC 23.42 KB

zobrazit soubor

10 Právo stavby - podklady od BA.pdf

Soubor PDF 3.50 MB

zobrazit soubor

Zasedání ZM 20. srpna 2014 - 1. část rozbalit

úplné znění ZŠ a MŠ Školní.doc

Soubor DOC 81.50 KB

zobrazit soubor

Scan ZL MŠ Sluníčko vč. schv. dodatků.pdf

Soubor PDF 624.89 KB

zobrazit soubor

Scan - ZL vč. schválených dodatků ZŠ Karla Jeřábka.pdf

Soubor PDF 1.01 MB

zobrazit soubor

Scan ZL DDM vč. schv. dodatků.pdf

Soubor PDF 450.35 KB

zobrazit soubor

Scan- ZL MŠ Pastelka vč.schv. dodatku.pdf

Soubor PDF 402.89 KB

zobrazit soubor

Scan ZL MŠ Pohádka vč. schválených dodatků.pdf

Soubor PDF 429.85 KB

zobrazit soubor

úplné znění ZL DDM.doc

Soubor DOC 80.00 KB

zobrazit soubor

úplné znění ZL ZŠ Jungmanova.doc

Soubor DOC 85.00 KB

zobrazit soubor

úplné znění ZL ZŠ K. Jeřábka .doc

Soubor DOC 83.00 KB

zobrazit soubor

úplné znění ZL ZUŠ.doc

Soubor DOC 81.50 KB

zobrazit soubor

úplné znění ZL muzeum.doc

Soubor DOC 83.00 KB

zobrazit soubor

Scan ZL Písnička vč. schv. dodatků.pdf

Soubor PDF 454.48 KB

zobrazit soubor

úplné znění ZL KZM.doc

Soubor DOC 77.50 KB

zobrazit soubor

úplné znění ZL MŠ Kytička.doc

Soubor DOC 81.50 KB

zobrazit soubor

úplné znění ZL MŠ Pastelka (1).doc

Soubor DOC 82.00 KB

zobrazit soubor

úplné znění ZL MŠ Pastelka .doc

Soubor DOC 82.00 KB

zobrazit soubor

úplné znění ZL MŠ Pohádka.doc

Soubor DOC 79.00 KB

zobrazit soubor

úplné znění ZL MŠ Sluníčko.doc

Soubor DOC 79.00 KB

zobrazit soubor

11 OSV.docx

Soubor DOC 4.75 MB

zobrazit soubor

scan smlouva Muzeum vč. platných dodatků.pdf

Soubor PDF 607.30 KB

zobrazit soubor

Zasedání ZM 20. srpna 2014 - 2. část rozbalit

Scan - ZL vč. schválených dodatků ZŠ Jungmannova.pdf

Soubor PDF 715.90 KB

zobrazit soubor

Příloha k úplnému znění ZL MŠ Sluníčko.xls

Soubor XLS 30.50 KB

zobrazit soubor

Příloha k úplnému znění ZL ZŠ a MŠ Školní.xls

Soubor XLS 37.50 KB

zobrazit soubor

Příloha k Dodatku č.1_2014 ZL Muzeum .xls

Soubor XLS 31.50 KB

zobrazit soubor

Příloha k úplnému znění ZL KZM.xls

Soubor XLS 31.50 KB

zobrazit soubor

Příloha k úplnému znění ZL DDM .xls

Soubor XLS 28.00 KB

zobrazit soubor

Příloha k úplnému znění ZL MŠ Pastelka.xls

Soubor XLS 29.00 KB

zobrazit soubor

Příloha k úplnému znění ZL MŠ Písnička.xls

Soubor XLS 29.00 KB

zobrazit soubor

Příloha k úplnému znění ZL MŠ Pohádka.xls

Soubor XLS 30.00 KB

zobrazit soubor

Příloha k úplnému znění ZL ZŠ Karla Jeřábka.xls

Soubor XLS 31.00 KB

zobrazit soubor

Scan - ZL vč. schválených dodatků ZŠ a MŠ Školní.pdf

Soubor PDF 693.02 KB

zobrazit soubor

Příloha k úplnému znění ZL Muzeum.xls

Soubor XLS 30.50 KB

zobrazit soubor

Příloha k úplnému znění ZL ZUŠ.xls

Soubor XLS 30.00 KB

zobrazit soubor

Příloha k ÚZ ZŠ Jungmannova .xls

Soubor XLS 32.50 KB

zobrazit soubor

Příloha ke ZL ZŠ Jungmannova .xls

Soubor XLS 34.50 KB

zobrazit soubor

Příloha kúplnému znění ZL MŠ Kytička .xls

Soubor XLS 29.00 KB

zobrazit soubor

Scan - ZL Kytička vč. schválenýchdodatků.pdf

Soubor PDF 342.45 KB

zobrazit soubor

Scan - ZL vč. schválených dodatků ZUŠ.pdf

Soubor PDF 362.14 KB

zobrazit soubor

scan - smlouva KZM včetně schál. dodatků.pdf

Soubor PDF 660.03 KB

zobrazit soubor

Příloha k Dodatku č.1_2014 ZL ZUŠ.xls

Soubor XLS 29.50 KB

zobrazit soubor

Zasedání ZM 20. srpna 2014 - 3. část rozbalit

6 EO příloha 6B_doplnění.xlsx

Soubor XLS 9.67 KB

zobrazit soubor

0 pozvánka na ZM.doc

Soubor DOC 32.00 KB

zobrazit soubor

8A Nový volební řád 2.docx

Soubor DOC 23.42 KB

zobrazit soubor

7 OŠKaS.doc

Soubor DOC 70.00 KB

zobrazit soubor

8A Volební řád - dův.zpráva.docx

Soubor DOC 13.63 KB

zobrazit soubor

10 ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY- MAD - dopl. programu.docx

Soubor DOC 53.87 KB

zobrazit soubor

6 EO.zip

Soubor ZIP 258.38 KB

zobrazit soubor

Dodatek č 1_2014 ZŠ a MŠ Školní .doc

Soubor DOC 99.00 KB

zobrazit soubor

Dodatek č 1_2014 ZŠ Jungmannova.doc

Soubor DOC 99.00 KB

zobrazit soubor

Dodatek č 1_2014 ZŠ Karla Jeřábka .doc

Soubor DOC 102.00 KB

zobrazit soubor

Dodatek č. 1_2014 MŠ Kytička.doc

Soubor DOC 87.50 KB

zobrazit soubor

Dodatek č 1_2014 ZUŠ .doc

Soubor DOC 104.00 KB

zobrazit soubor

Dodatek č. 1_2014 DDM.doc

Soubor DOC 101.50 KB

zobrazit soubor

Dodatek č. 1_2014 KZM.doc

Soubor DOC 104.50 KB

zobrazit soubor

Příloha k Dodatku č.1_2014 ZL MŠ Sluníčko.xls

Soubor XLS 31.00 KB

zobrazit soubor

Příloha k Dodatku č.1_2014 ZL MŠ Pohádka.xls

Soubor XLS 31.00 KB

zobrazit soubor

Dodatek č. 1_2014 MŠ Písnička.doc

Soubor DOC 87.00 KB

zobrazit soubor

Dodatek č. 1_2014 MŠ Pohádka.doc

Soubor DOC 84.50 KB

zobrazit soubor

Dodatek č. 1_2014 MŠ Sluníčko.doc

Soubor DOC 85.00 KB

zobrazit soubor

Důvodová zpráva ZUŠ.doc

Soubor DOC 33.50 KB

zobrazit soubor

Příloha k Dodatku č.1_2014 ZL MŠ Písnička.xls

Soubor XLS 29.00 KB

zobrazit soubor

Příloha k Dodatku 1_2014 ZL ZŠ Karla Jeřábka .xls

Soubor XLS 31.00 KB

zobrazit soubor

Dodatek č. 1_2014 muzeum .doc

Soubor DOC 102.00 KB

zobrazit soubor

Příloha k Dodatku 1_2014 MŠ Kytička .xls

Soubor XLS 29.00 KB

zobrazit soubor

Příloha k Dodatku č.1_2014 ZL DDM .xls

Soubor XLS 30.50 KB

zobrazit soubor

9 OMRM.pdf

Soubor PDF 1.87 MB

zobrazit soubor

Příloha k Dodatku č.1_2014 ZL MŠ Pastelka.xls

Soubor XLS 29.00 KB

zobrazit soubor

Příloha k Dodatku č.1_2014 ZL KZM .xls

Soubor XLS 33.50 KB

zobrazit soubor

Příloha k Dodatku č.1_2014 ZL ZŠ a MŠ Školní.xls

Soubor XLS 37.50 KB

zobrazit soubor

Dodatek č. 1_2014 MŠ Pastelka.doc

Soubor DOC 84.00 KB

zobrazit soubor

Zasedání ZM 4. června 2014 rozbalit

11 nájemní smlouva +pr stavby 27 5 2014.docx

Soubor DOC 30.87 KB

zobrazit soubor

9 TAB č.2 - návrh nad 50 tis. Kč.xls

Soubor XLS 51.50 KB

zobrazit soubor

6K revokace PNsP.doc

Soubor DOC 27.50 KB

zobrazit soubor

8 ÚÚP dův.zpráva.doc

Soubor DOC 30.00 KB

zobrazit soubor

6 EO.ZIP.zip

Soubor ZIP 25.61 MB

zobrazit soubor

8 Rce - zpráva.doc

Soubor DOC 155.50 KB

zobrazit soubor

8 ÚÚP Zpráva o uplatňování ÚP.doc

Soubor DOC 107.50 KB

zobrazit soubor

9 OŠKaS.doc

Soubor DOC 66.50 KB

zobrazit soubor

11 OMRM.pdf

Soubor PDF 5.79 MB

zobrazit soubor

11 Basketbal.akademie - posl. verze.pdf

Soubor PDF 1,023.78 KB

zobrazit soubor

10 Odbor ŽP.docx

Soubor DOC 466.65 KB

zobrazit soubor

12B OT - příspěvek MK.doc

Soubor DOC 54.00 KB

zobrazit soubor

9 TAB č.1 - dotace celkem - návrh do ZM.xls

Soubor XLS 67.00 KB

zobrazit soubor

7 OSV.docx

Soubor DOC 2.12 MB

zobrazit soubor

12A OT - volební řád.doc

Soubor DOC 42.50 KB

zobrazit soubor

11 dodat. mat. - Basketbalová akademie.pdf

Soubor PDF 543.67 KB

zobrazit soubor

0 pozvánka na ZM.doc

Soubor DOC 35.50 KB

zobrazit soubor

Zasedání ZM 5. března 2014 rozbalit

10 materiál ZM nemocnice.doc

Soubor DOC 43.00 KB

zobrazit soubor

8 OMRM.pdf

Soubor PDF 4.34 MB

zobrazit soubor

7 OT odměny neuvol. zastupitelům.doc

Soubor DOC 213.50 KB

zobrazit soubor

6 EO.zip

Soubor ZIP 231.27 KB

zobrazit soubor

9 příloha_2.xls

Soubor XLS 47.50 KB

zobrazit soubor

9 OSV.docx

Soubor DOC 46.42 KB

zobrazit soubor

9 hodnocení_efektivita.xls

Soubor XLS 72.50 KB

zobrazit soubor

0 pozvánka na ZM.doc

Soubor DOC 36.50 KB

zobrazit soubor

pozvánka na ZM 5. 3. 2014.pdf

Soubor PDF 91.23 KB

zobrazit soubor

PJ - 2013 rozbalit

PJ - 2012 rozbalit

PJ - 2011 rozbalit

PJ - 2010 rozbalit