menu

CZ

EN DE FR

O knihovně

Městská knihovna Ervína Špindlera je veřejnou univerzální knihovnou, která plní funkci městské knihovny Předmětem činnosti je poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb.

Knihovna zejména:

  • buduje a zpřístupňuje univerzální knihovní fond se zřetelem k potřebám všech občanů města a plnění účelu svého zřízení
  • buduje a zpřístupňuje fond regionální literatury
  • poskytuje ústní i písemné bibliografické, referenční a faktografické informace
  • umožňuje přístup k informacím na internetu, ke kterým má knihovna bezplatný i placený přístup
  • poskytuje kopírovací služby
  • pořádá pro veřejnost kulturní a vzdělávací akce

Podmínky, za nichž jsou služby poskytovány, jsou uvedeny v knihovním řádu.