Zóny placeného stání

Rada města Roudnice nad Labem se na svém zasedání dne 14. 4. 2010 vydala na základě § 23 odst. 1 písm. a), c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 11 a § 102 písm. d), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích nařízení města č. 8/2010 „O placeném stání na místních komunikacích ve vymezených oblastech města Roudnice nad Labem“.


Parkovací známky

 Parkovací známky pro oblasti vymezené výše zmíněným nařízením vydává oprávněním osobám v úředních hodinách MěÚ městská policie. Známky jsou vydávány výhradně po splnění v nařízení uvedených (náležitostí podání písemné žádosti, předložení potřebných dokladů a zaplacení příslušné ceny).


Návrat na předchozí stránku
Roudnice nad Labem
Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334, DIČ: CZ00264334
GPS souřadnice: 50˚ 25' 31,39" N, 14˚ 15' 42,52" E

Telefon: 416 850 111,fax: 416 850 171
E-podatelna: epodatelna@roudnicenl.cz
ID datové schránky: qdwbviv

Úřední hodiny úřadu
pondělí a středa: 7:00-17:00
úterý a čtvrtek: 9:00-15:00
pátek: nejsou stanoveny, úřad pro veřejnost uzavřen
Jednání mimo úřední hodiny je možné na základě domluvy
s příslušným pracovníkem.


Další provozní doby:
Pokladna úřadu
Informační a dopravní centrum Podřipska, Arnoštova 88
Povinné informace

Facebook a RSS kanál
Facebook Facebook