Kamerový systém atd.

Základní charakteristikou provozování a využívání městských kamerových dohlížecích systémů (dále jen MKDS) je jejich preventivní funkce, tj. vytváření bezpečných zón v exponovaných lokalitách.

MKDS jsou instalovány v místech, kde se nejčastěji pohybují obyvatelé a návštěvníci měst, kde jsou koncentrovány kulturní, komerční a společenské instituce a kde jsou dopravní uzly měst. MKDS slouží k dohledu v místních záležitostech veřejného pořádku a k předcházení pouliční trestné činnosti a přestupků. Zároveň jsou tyto systémy využitelné pro aktuální koordinaci postupu bezpečnostních složek, hasičů, zdravotní služby apod. při závažnějším ohrožení bezpečnosti občanů.

Řídící a vyhodnocovací centrum je umístěno na služebně městské policie v Riegrově ulici. MKDS je provozován v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb. o obecní policii, resp. se zákonem č. 283/1991 Sb. o Policii ČR. Režim dispečerského stanoviště je zajištěn tak, aby manipulaci s příslušnou technikou prováděla výhradně kompetentní a vyškolená obsluha a je zde zabráněno vstupu nepovolaných osob. K pořízeným záznamům mají přístup pouze příslušné orgány (městská policie, Policie ČR). Činnost obsluhy je důsledně kontrolována.


O tom, že je určitý prostor monitorován jsou občané města a návštěvníci města informováni upozorněním umístěným na cedulích., případně na webových stránkách města.


Aktuální rozmístění kamerových bodů


V případě mobilního kamerového bodu jsou informace o jeho umístění zveřejněny na webových stránkách města.

  • Aktuální umístění: - bod 1: alej 17. listopadu
  • Aktuální umístění: - bod 2: Neklanova

Vizí města je postupné rozšiřování počtu kamerových bodů.

Mimo výše popsaný hlavní kamerový systému městská policie dále provozuje tyto uzavřené kamerové systémy (dále jen CCTV):

  • CCTV v obytném domě čp. 431 v ulici Sladkovského
  • CCTV v obytném domě čp. 2695 v Aleji 17. listopadu
  • CCTV v budově městského úřadu
  • CCTV v ulici Rvačov
  • CCTV v ulici Orlova
  • CCTV u umělé horolezecké stěny v aleji 17. listopadu

Fotopast

V srpnu 2014 došlo k pořízení fotopasti. Jedná se monitorovací zařízení, které je vybaveno pohybovým senzorem. Při narušení sledovaného prostoru je pořízena fotografie nebo videozáznam, který je odeslán na operační středisko městské policie. Zde je vyhodnocen a v případě potřeby je na místo vyslána hlídka strážníků. Zařízení bude přednostně používáno v místech, kde dochází k opakovaným škodám na majetku nebo jinému závadovému jednání.
Aktuální umístění: lokalita Sběrného dvora Hostěraz


Návrat na předchozí stránku
Roudnice nad Labem
Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334, DIČ: CZ00264334
GPS souřadnice: 50˚ 25' 31,39" N, 14˚ 15' 42,52" E

Telefon: 416 850 111,fax: 416 850 171
E-podatelna: epodatelna@roudnicenl.cz
ID datové schránky: qdwbviv

Úřední hodiny úřadu
pondělí a středa: 7:00-17:00
úterý a čtvrtek: 9:00-15:00
pátek: nejsou stanoveny, úřad pro veřejnost uzavřen
Jednání mimo úřední hodiny je možné na základě domluvy
s příslušným pracovníkem.


Další provozní doby:
Pokladna úřadu
Informační a dopravní centrum Podřipska, Arnoštova 88
Povinné informace

Facebook a RSS kanál
Facebook Facebook