Měření rychlosti

Za účelem zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích provádí městská policie měření rychlosti vozidel na území Roudnice nad Labem a v okolních obcích, které mají s městem uzavřenu příslušnou věřejnoprávní smlouvu.

Měření je prováděno v souladu s oprávněním dle § 79a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a to na níže uvedených úsecích určených Policií ČR.

Seznam komunikací s úseky měření  v Roudnici nad Labem:

1. Žižkova ulice
2. Špindlerova třída
3. třída T. G. Masaryka
4. Michálkova ulice
5. Havlíčkova ulice
6. Neklanova ulice
7. most přes řeku Labe
8. Kratochvílova ulice