Majetkové účasti Města Roudnice nad Labem v obchodních společnostech

Majetkové účasti Města Roudnice nad Labem v obchodních společnostech.

Název IČO Podíl na základním kapitálu (%)
Severočeská vodárenská společnost a.s. 49099469 1,2
Roudnické strojírny a slévárny a.s. 49903187 4,99
Teplo - byty, s.r.o. 25416693 100
HYDROLABE s.r.o. 47282851 8,2