menu

CZ

EN DE FR

Jednací řád

Jednací řád rady města upravuje svolání, přípravu, obsah jednání, způsob usnášení, náležitosti rozhodování a způsob kontroly usnesení rady města. Rada města rada je tvořena starostou, místostarosty a dalšími radními, zvolenými zastupitelstvem města na ustavujícím zasedání zastupitelstva města.

Název

Velikost

Jednací řád RM

Soubor PDF 414.07 KB