menu

CZ

EN DE FR

Členství města v organizacích

Členství Města Roudnice nad Labem ve spolcích, svazcích atd.

Název IČO výše členského příspěvku
Sdružení obcí pro nakládání s odpady www.skladkasono.cz/sdruzeni 46772707 počet obyvatel x 10 Kč
Místní akční skupina Podřipsko www.maspodripsko.cz 22880674 počet obyvatel x 5 Kč
"Podřipsko", svazek obcí www.svazekpodripsko.cz 71234772 počet obyvatel x 5 Kč
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska www.historickasidla.cz 65992466 počet obyvatel x 1 Kč
Svaz měst a obcí České republiky www.smocr.cz 63113074 počet obyvatel x 1,8 Kč+5000 Kč pevná částka
Hospodářská a sociální rada Litoměřicka http://www.hsr-uk.cz/hsr_litomerice.html 26602008 15 000 Kč
Říp, o.p.s. www.vyletnarip.cz 28708091 0 Kč
HYDROLABE s.r.o. 47282851 0 Kč