menu

CZ

EN DE FR

Bezp. rada a krizový štáb

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem (dále jen BR ORP ) je zřízena v souladu s ustanovením § 24, odst. 1, zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako poradní orgán starosty pro přípravu na krizové situace. Projednává a posuzuje stav zabezpečení a stav připravenosti na krizové situace na území ORP Roudnice nad Labem.

Složení Bezpečnostní rady

 • předseda: starosta městského úřadu
 • místopředseda: místostarosta městského úřadu
 • tajemník: pracovník krizového řízení městského úřadu
 • člen: tajemník městského úřadu
 • člen: velitel požární stanice HZS Roudnice nad Labem
 • člen: zástupce Policie ČR ÚO Litoměřice
 • člen: zástupce ZZS ČR Roudnice nad Labem
 • člen: velitel JSDH Roudnice nad Labem

Předsedou BR ORP je starosta obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem.

Funkční období členů BR ORP je shodné s funkčním obdobím obecní samosprávy. Členství v BR ORP končí také ukončením výkonu funkce, pracovního nebo služebního poměru člena BR ORP.


Složení Krizového štábu

 • starosta- předseda KŠ
 • pracovník krizového řízení - tajemník KŠ
 • ostatní členové BR ORP - tajemník MěÚ, Policie ČR, ZZS ČR, JSDH, HZS ČR
 • místostarosta - vedoucí 1. směny
 • místostarosta - vedoucí 2. směny
 • vedoucí kanceláře tajemníka - 1. směna
 • vedoucí I.T. pracoviště - 2. směna vedoucí odborné skupiny součinnosti a komunikace
 • vedoucí ekonomického odboru - 1. směna
 • vedoucí odboru ŠKaS - 2. směna vedoucí odborné skupiny týlového zabezpečení
 • vedoucí životního odboru - 1. směna
 • vedoucí stavebního úřadu - 2. směna vedoucí odborné skupiny analýzy a plánování
 • vedoucí odboru dopravy - 1. směna
 • ředitel RMS - 2. směna vedoucí odborné skupiny nasazení sil a prostředků
 • vedoucí odboru sociálních věcí – 1. směna
 • zástupce velitele městské policie – 2. směna vedoucí odborné skupiny ochrany obyvatel
 • zástupci základních složek IZS určení zástupci za PČR, HZS a ZZS
 • pozvaní odborníci s ohledem na druh řešení mimořádné události

1. Krizový štáb obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem (dále jen KŠ ORP) je zřízen v souladu s ustanovením § 24b, odst. 1, zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako pracovní orgán starosty na řešení mimořádné události, nebo krizového stavu.

2. Předsedou KŠ ORP je starosta obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem.