Vláda vyhlásila nouzový stav do 28. března, od pondělí se zpřísní pravidla pro volný pohyb či maloobchod a opět uzavřou školy

Zprávy z Roudnicka

Důvodem pro vyhlášení nového nouzového stavu je velmi špatná epidemická situace způsobená především rychlým šířením tzv. britské mutace koronaviru SARS CoV-2 a potvrzeným výskytem velmi nebezpečné jihoafrické mutace viru a také kritická situace ve zdravotnických zařízeních, které jsou přetíženy náporem těžkých případů pacientů s covid-19.

„Jsme přesvědčeni, že nouzový stav potřebujeme hlavně pro to, abychom ochránili životy našich spoluobčanů. Já bych se vrátil do minulého roku – 12. března 2020 jsme vyhlásili nouzový stav, kdy počet nakažených byl 22 a v nemocnici byli tři lidé a nikdo nezemřel. Dnes máme v nemocnicích 7 100 lidí, téměř 1 400 na jednotkách intenzivní péče a bohužel každý den umírají lidé a my musíme za každou cenu nouzový stav vyhlásit,“ konstatoval premiér Andrej Babiš. 

„My bychom si velice přáli, abychom se ty tři týdny nouzového stavu vrátili rok nazpátek a zkusili se znovu chovat stejně. Já chápu, že je to obrovská zátěž pro nás všechny, a nám to nedělá radost. Ale pokud to neuděláme, tak celý svět uvidí Bergamo v Čechách, protože náš zdravotnický systém zkrátka nebude schopen to ustát. Proto vás prosím a žádám – a chápu, že naše vláda v minulosti nadělala plno chyb a jsme si toho vědomi – ale zkrátka bychom chtěli, abyste nám ještě jednou dali šanci, abychom se společně snažili v rámci nouzového stavu ty tři týdny vydržet a zastavit ten vir a vrátit se postupně do normálu,“ vyzval předseda vlády. 

Vláda zároveň rozhodla o novém vyhlášení stávajících krizových opatření vlády a prodloužení platnosti mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví. Od 1. března dojde ale vzhledem k současné situaci k několika zpřísněním. V zastavěném území obce bude povinné všude venku nosit minimálně zdravotnickou roušku, respirátor nebo jiný podobně účinný ochranný prostředek splňující příslušnou normu. Na nejvíce rizikových místech, jako jsou obchody či MHD, už nebude možné nahradit respirátor dvěma rouškami. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest od 1. března

Končí i výjimka pro zaměstnance. Ti si budou moci ochranný prostředek sundat pouze tehdy, pokud budou na svém pracovišti sami. Zaměstnavatelé však budou mít od 1. března povinnost své zaměstnance, kteří přicházejí do styku s jinými osobami, ochrannými prostředky vybavit v dostatečném počtu na každou pracovní směnu. 

K razantnímu zpřísnění vláda přikročila v otázce volného pohybu osob. Od 1. března bude platit zákaz opouštět území okresu nebo hlavního města Prahy, na jehož území má dotyčný trvalý pobyt nebo bydliště, bez zásadního důvodu, jakým je například cesta do zaměstnání či k lékaři. Zákaz bude platit i obráceně pro vstup do jiného okresu, kde dotyčný nebydlí. Pokud lidé vlastní rekreační objekt, pak na něj mohou do začátku platnosti nařízení odjet, ale bude se po dobu platnosti opatření považovat za jejich bydliště. Cesty mimo vlastní okres bude muset každý umět při případné kontrole doložit buď příslušným potvrzením, nebo čestným prohlášením. Krizové opatření o omezení volného pohybu s účinností od 1. do 21. března. Vzor čestného prohlášení v pdf a word, vzor formuláře pro cesty mimo okres v pdf a word, vzor formuláře pro cesty do místa výkonu práce v pdf a word

Zpřísnění se týká i pohybu přes den ve volném čase. Povoleny budou jen nezbytné cesty, například na nákupy, a cesty do přírody a sportování, ale jen za podmínky společné přítomnosti pouze členů jedné domácnosti a na území obce, ve které má osoba trvalý pobyt nebo bydliště. Provozovatelům dětských hřišť vláda důrazně doporučuje tato hřiště pro veřejnost uzavřít. Podrobné informace na stránkách Ministerstva vnitra

K dalšímu omezení dochází od 1. března i v oblasti maloobchodu a služeb. Vláda zredukovala počet výjimek ze zákazu přítomnosti veřejnosti v provozovně. Ve výjimkách už nejsou například prádelny a čistírny, autoservisy a prodejny náhradních dílů, prodejny textilního materiálu a textilní galanterie, zámečnictví, papírnictví či prodejny se zbraněmi a střelivem. Zavřít budou opět muset i prodejny dětského oblečení a obuvi a například provoz automyček bude možný jen bez obsluhy. Přerušit činnost budou muset také provozovny péče o dítě do tří let věku v denním režimu s výjimkou dětské skupiny při zdravotnickém zařízení nebo zařízení sociálních služeb. Omezen bude opět také provoz poskytovatelů lázeňské léčebně rehabilitační péče tak, že lze poskytovat výlučně lázeňskou léčebně rehabilitační péči, která je alespoň částečně hrazena z  veřejného zdravotního pojištění. Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb s účinností od 1. do 21. března. 

Od 1. března budou muset přerušit prezenční školní docházku i žáci 1. a 2. ročníků základních škol včetně přípravných stupňů, speciálních škol a praktických škol jednoletých a dvouletých. Vláda se rozhodla uzavřít i mateřské školy. Výjimku budou mít jen základní školy, školky a dětské skupiny při zdravotnickém zařízení, školy zřízené při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pokračovat bude i nařízení vlády, které ukládá hejtmanům a pražskému primátorovi zabezpečit péči o děti zaměstnanců integrovaného záchranného systému, pracovníků kritické infrastruktury, bezpečnostních sborů a dalších vybraných profesí. Možné budou pouze individuální konzultace. Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení s účinností od 27. února do 21. března a krizové opatření o určení pověřených škol k zajištění péče o děti vybraných pracovníků ve věku 2 až 10 let s účinností od 27. února do 21. března

Pohyb mezi okresy:

Cestování v rámci okresu a hl. m. Prahy

Pokud pojedu do zaměstnání, musím mít u sebe nějaký doklad či potvrzení?

 • NE, pro cesty do zaměstnání v rámci okresu není potřeba žádný doklad. 

Pokud půjdu na nákup, k lékaři nebo na úřad, musím mít u sebe nějaké potvrzení?

 • NE, v rámci jednoho okresu potvrzení nepotřebujete. 

Mohu opustit svoje bydliště za jiným účelem - vycházka, venčení psů apod.?

 •  ANO. Na vycházku můžete přes den (od 5 do 21 hod) po celém území obce, NIKOLIV OKRESU. Venčení psů v noci je do 500 metrů od bydliště. 

Mohu si jít zaběhat?

 • ANO, běhat lze přes den (od 5 do 21 hod) na celém území obce, NIKOLIV OKRESU. Přitom by se neměly stýkat osoby, které spolu nežijí ve společné domácnosti.

Mohu přejíždět mezi jednotlivými městskými částmi? 

 • ANO. Mezi městskými částmi platí stejná pravidla jako v rámci jednoho okresu. 

Mohu navštívit svoje příbuzné (rodiče, prarodiče), když bydlí ve stejném okresu? 

 • NE, pokud nejde o zajištění jejich nezbytných potřeb, o zabezpečení jejich nutné péče nebo jejich doprovod např. k lékaři nebo na úřad. Smyslem je co nejvíce omezit mobilitu a tedy šíření viru.  

Cestování mimo okres a hlavní město Prahu

Pokud pojedu do zaměstnání mimo okres, kde mám bydliště, čím se musím prokázat?

 • Potvrzením zaměstnavatele, které lze vystavit i na určité období. V potvrzení zaměstnavatel uvede místo výkonu zaměstnání a místo pobytu zaměstnance. Lze využít vzor dostupný na stránkách Ministerstva vnitra  (DOCX, 13 kB & PDF, 84 kB). Alternativou je pracovní smlouva nebo zaměstnanecký průkaz a podobně, pokud je z nich jasné, že potřebujete cestovat do jiného okresu. 

Pokud pojedu mimo okres, co musím mít u sebe (lékař, úřady)? 

 • Stačí zaškrtnutý formulář (DOCX, 19 kB & PDF, 114 kB) nebo čestné prohlášení (DOCX, 16 kB & PDF, 105 kB), kde uvedu místo, čas a cíl cesty. Pro čestné prohlášení mohu využít vzor nebo stačí prohlášení napsané rukou. Stále však musí jít o cestu, která skutečně spadá do povolených výjimek. Policie může ověřovat podezřelé případy, například když cestuji "k lékaři" s lyžařskou výbavou a celou rodinou. Pokud máte jakékoliv potvrzení, které dokazuje nezbytnost Vaší cesty (například žádanku od lékaře na vyšetření, pozvánku na úřad apod.), vezměte si ji pro jistotu s sebou. 

Mohu jet nakoupit mimo okres, kde mám bydliště? 

 • NE, nemůžu. Nakupovat mohu pouze v rámci svého okresu. Na nákupy se může cestovat pouze v nezbytném počtu osob. 

Mohu jet na svoji chatu / chalupu / nemovitost, co musím doložit? 

 • Pokud máte svou chatu / chalupu / jiný rekreační objekt mimo okres trvalého pobytu nebo bydliště, musíte tam být nejpozději v den účinnosti nového omezení, pak se bude považovat za vaše bydliště. Je tedy nutné na chatě setrvat nepřetržitě po celou dobu platnosti tohoto opatření (pdf, 154 kB). Smyslem je co nejvíce omezit mobilitu a tedy šíření viru.
 • Pro usnadnění doporučujeme takový pobyt dokládat listem vlastnictví nebo jiným vhodným způsobem. 

Přes týden bydlím v Brně u známých a na víkend jezdím domů do Pitína (okres Uherské Hradiště), kde mám trvalé bydliště. Mohu jet z domova do Brna? 

Je to stejné jako v případě Vašeho rekreačního objektu nebo chaty. Vyberete si jedno z míst, kde chcete po dobu 3 týdnu pobývat. Účelem krizového opatření je snížení mobility osob. 

Žiji s přítelkyní již několik let, ale každý máme pobyt v jiném okrese. Mohu za ní jet nebo ona za mnou, co případně musím doložit? 

 • To nelze, pokud nepůjde o zajištění nezbytné péče o přítelkyni (např. úraz). Nebo se musíte na dobu 3 týdnu sestěhovat na jedno místo. 

Máme děti ve střídavé péči a musíme si děti po týdnu převzít, jak mohu doložit oprávněnost této cesty? 

 • Na tuto situaci se vztahuje výjimka ze zákazu pohybu pro zajištění péče o děti. Doporučujeme mít s sebou rozhodnutím příslušného orgánu o střídavé péči. 

Pokud pojedu za svými rodiči (obstarání životních potřeb, nákupy, lékař apod.), čím mám prokázat oprávněnost své cesty? 

 • Stačí vaše čestné prohlášení, můžete využít formuláře, mít připravený kontakt na rodiče. 

Mohu dát děti na hlídání prarodičům, když bydlí v jiném okresu? 

 • Ano, ale mělo by se jednat o pobyt dětí u prarodičů po celou dobu trvání tohoto opatření. Upozorňujeme, že kontakt dětí a prarodičů (riziková skupina) však rozhodně nelze doporučit. 

Můžu jít na výlet do přírody a překračovat hranice okresu? Pobyt v přírodě přece nemůže ničemu vadit. 

 • To nelze, pobyt v přírodě je možný jen na území vlastní obce. Není tedy možné uskutečnit výlet v rámci celého okresu. 

Co mi hrozí, když nebudu nařízení respektovat? Jaké jsou případné pokuty / sankce? 

 • Jedná se o krizové opatření vlády, povinnost jej dodržovat stanoví krizový zákon. Za porušení této povinnosti je sankce až 20 tisíc korun. 

Jak se to bude kontrolovat? Kdo to bude kontrolovat? 

 • Intenzivní namátkové kontroly budou probíhat na území celé České republiky. Policie využije všech svých kapacit. 

Budou kontroly i ve vlacích a autobusech, které sváží lidi do Prahy? 

 • Kontroly bude policie zaměřovat do všech míst, ve kterých bude předpoklad porušování krizových opatření, včetně vlaků a autobusů. 

Jak bude fungovat příměstská doprava, když jezdí i mimo okres? Například Praha - obce v okrese Praha východ. 

 • Vnitrostátní přepravci fungovat mohou, ale jednotliví cestující musí splňovat některou z výjimek pro pohyb mimo okres. 

Jak budou policisté kontrolovat pravost potvrzení od zaměstnavatele? 

 • Vyhodnocení každého dokumentu záleží na policistech, ti mohou v případě podezření žádat vysvětlení a využít další nástroje ke zjištění skutečného stavu. 

K čemu omezení je, když si do formuláře mohu de facto napsat jakýkoli důvod? 

 • Důvody jsou omezené výjimkami. Vyhodnocení každého dokumentu záleží na policistech, ti mohou v případě podezření žádat vysvětlení a využít další nástroje ke zjištění skutečného stavu. Každý musí být schopný prokázat, že se na něj daná výjimka vztahuje. 

Co znamená výjimka v nařízení "Účast na hromadné akci"?

 • Jsou to akce povolené Ministerstvem zdravotnictví podle bodu VIII tohoto opatření, například významná sportovní utkání. 

Ve výjimkách je účast na pohřbu. Jak je to se svatbami? 

 • Účast na svatbě nebo prohlášení o registrovaném partnerství je možná jen v rámci Vašeho okresu. 

Jsem očkovaný, případně jsem COVID-19 už prodělal. Vztahuje se toto omezení i na mě? 

 • Ano, vztahuje se na všechny osoby. 

Obce a provozovatelé hřišť

Jak máme zajistit uzavření hřiště v otevřeném prostoru? Strážníky ani zaměstnance obce nemáme. 

 • Provozovatel by měl zajistit uzavření hřišť, u kterých je to možné (je např. oplocené). 

Vláda důrazně vyzývá zaměstnance k využívání práce na dálku (tzv. home office). Co to znamená? 

 • ANO, vláda vyzývá všechny zaměstnavatele maximálně využívat práci na dálku tam, kde je to alespoň trochu možné. Například v administrativních provozech by se měly vyskytovat jen osoby bezpodmínečně nutné k ochraně majetku a základních funkcí, jinak by měli zaměstnanci po dobu 3 týdnů pracovat na dálku. Je to jedna z nejefektivnějších cest, jak omezit mobilitu a tedy šíření viru. 

Jak dlouho budou opatření platit? 

 • Opatření budou platit od 1. března 2021 po dobu 3 týdnů, tzn. do 21. března 2021.  

Související dokumenty

zdroj: MZČR, MVČR

Podobné aktuality:

22. 4. 2021 - Jungmannova, Riegrova a Řipská

16.04.2021

Ve čtvrtek 22. 4. 2021 bude probíhat čištění pozemních komunikací v ulicích Jungmannova, Riegrova a Řipská. Z toho důvodu v nich bude od 7:00 do 14:00 umístěno přenosné dopravní značení zakazující zastavení.

Roudničtí zastupitelé rozdělili dotace na sociální služby, sport a volnočasové aktivity

15.04.2021

Mgr. Jan Vancl

Roudničtí zastupitelé schválili rozdělení dotačních prostředků na podporu sociálních služeb. Finance odsouhlasili i pro celoroční sportovní a volnočasové činnosti. Podpora jednorázových akcí byla z důvodu aktuální epidemické situace prozatím odložena.

Základní umělecká škola zahájila zápis

14.04.2021

Základní umělecká škola v Roudnici nad Labem zahájila zápis do hudebního, literárně-dramatického i výtvarného oboru. Elektronickou přihlášku můžete vyplnit až do konce června.

Chcete včas vědět o čištění ulic? Přihlaste se do sms infosystému!

14.04.2021

V úterý 20. 4. 2021 proběhne na Špindlerově třídě a v Žižkově ulici první z letošních pravidelných blokových čištění vozovky. Po pravé straně ve směru od ulice Jungmannova proto bude od 7:00 do 14:00 umístěn přenosný zákaz zastavení. Chcete tyto informace dostávat pravidelně jako SMS na svůj telefon? Zaregistrujte se k jejich odběru!

Roudničané přispívají k ochraně životního prostředí recyklací desítek tun elektroodpadu

13.04.2021

Mgr. Jan Vancl

Město Roudnice nad Labem může pochlubit dlouhodobě úspěšným zpětným odběrem starého elektra k jeho recyklaci. Za uplynulou sezónu 2020 se díky aktivně třídícím obyvatelům opět vybraly desítky tun odpadu.

Upravený provoz městského úřadu se nemění

09.04.2021

Mgr. Jan Vancl

V pondělí od 12. dubna 2021 skončí platnost aktuálního nouzového stavu. Upravený provoz Městského úřadu Roudnice nad Labem se však nemění. Úterý a čtvrtek jsou tak do odvolání stále dny vymezené pouze objednaným žadatelům. Pokud si cestu na úřad naplánujete s předstihem, můžete se vyhnout čekání a zvýšenému osobnímu kontaktu. Využijte i náš nový rezervační systém.

Bezpečně, online, raz dva. Elektronické sčítání lidu, domů a bytů bylo prodlouženo.

09.04.2021

Sčítání lidu, domů a bytů je v plném proudu. Účast je povinná a možnost vyplnění formuláře online byla prodloužena až do 11. května 2021. Nezapomeňte se zapojit!

Děti rodičů nesouhlasících s testováním zůstanou na domácí výuce

08.04.2021

Mgr. Jan Vancl

Vážení rodiče, vedení města Roudnice nad Labem, v souvislosti s otevřením základních a mateřských škol 12. dubna 2021, upozorňuje na povinnost testování na COVID-19 a nošení ústenek v rámci výuky. Pokud s aktuálně platnými hygienickými nařízeními nesouhlasíte, neposílejte své děti do školy. Z výuky budou omluveny, třídní učitel se s vámi telefonicky spojí a bude se snažit, dle možností školy, pomoci vašim dětem při domácí výuce. Rodiče dětí navštěvujících mateřské školy a žáků 1. a 2. tříd základních škol se mohou dostavit společně s nimi a při testování jim pomoci. 

Riegrovu ulici čeká uzavření a kompletní rekonstrukce

07.04.2021

Mgr. Jan Vancl

V polovině letošního roku bude zahájena rozsáhlá rekonstrukční akce, která až do konce příští stavební sezóny ovlivní život a především dopravu v centru Roudnice nad Labem. Severočeská vodárenská společnost a.s. má v červnu zahájit opravy a výměnu částí vedení vodovodu a kanalizace v Riegrově ulici. V koordinaci na tuto akci Město naváže investicí do celého uličního prostoru. 

Turistická dopravní sezóna na Podřipsku startuje již od dubna

01.04.2021

Jiřina Marhevková, Říp, o.p.s.

Na Velký pátek zahajují provoz podřipské autobusové a železniční linky. O Velikonocích vyjedou i pravidelné spoje pro cyklisty. Od června se turisté budou moci přímo z Roudnice vydat lodní linkou do Ústí a Brandýsa nad Labem.

Připravujeme polozapuštěné kontejnery v Hakenově ulici

25.03.2021

Mgr. Jan Vancl

Město Roudnice nad Labem pokračuje v rozšiřování moderních kontejnerových stání na  separovaný odpad. Staré nádoby v Hakenově ulici tak v polovině roku mají nahradit nové polozapuštěné.

Říp, o.p.s. se chystá na letošní roudnický letní program

25.03.2021

Beáta Krůpová, manažer kulturních akcí Říp, o.p.s.

Běžný ruch všedního dne nám leckdy zastře, v jak úžasném místě žijeme. Když se rozhodneme strávit čas v našem městě, čeká nás dokonalá kombinace historie, kultury a přírody v průběhu celého léta.

Zapojte se do sčítání lidu, domů a bytů online

22.03.2021

O půlnoci z 26. na 27. 3. 2021 začne letošní sčítání lidu, domů a bytů. Bezpečně a jednoduše se do něj můžete zapojit online prostřednictvím elektronického sčítacího formuláře na webu a v mobilní aplikaci. Pokud se do 9. dubna nesečtete na internetu, budete muset vyplnit listinný sčítací formulář. Seznamte se s tím, co vás v letošním sčítání čeká.

Víkendová odstávka datových sítí České pošty

18.03.2021

Od pátku 19. března od 19 hodin do pondělí 22. března do 4 hodin bude probíhat plánovaná provozní údržba datových center České pošty. Z toho důvodu bude uzavřena i její roudnická pobočka.

Prodloužení omezení provozu pokladny

17.03.2021

Mgr. Jan Vancl

Pokladna Městského úřadu Roudnice nad Labem bude z provozních důvodů otevřena pouze v pondělí a ve středu až do 2. dubna 2021. Děkujeme za pochopení.

Situace v nemocnicích je vážná, do očkování se zapojí i praktici

16.03.2021

Mgr. Jan Vancl

V nemocnicích Ústeckého kraje je situace s COVID-19 stále velmi vážná. Zdravotnická zařízení jsou na hraně svých kapacit a dosud ji zvládají jen díky profesionální koordinaci péče a obrovskému nasazení personálu. Do pokračující plošné vakcinace se v Ústeckém kraji zapojí i praktičtí lékaři ve svých ordinacích. Očkovat mají vakcínou společnosti AstraZeneca.

 

Napojení nového úseku obchvatu omezuje roudnickou dopravu

11.03.2021

Mgr. Jan Vancl

V březnu zahájené napojení nové etapy roudnického obchvatu na jeho stávající část probíhá dle plánu. Na omezení dopravy, v podobě zneprůjezdnění silnic ve směru na Podlusky a Kleneč, v červnu naváže uzavírka vjezdu do města Žižkovou ulicí. Zhotovitelé by mohli stavbu předat již letos v září.

Termíny svozu bioodpadu pro rok 2021

08.03.2021

Mgr. Jan Vancl

Ve vybraných lokalitách Roudnice nad Labem na konci měsíce opět zahájíme pravidelný svoz biodpadu. Od 31. března tak bude možné v příslušném termínu přistavit sběrnou nádobu ke svozu, stále však nejpozději do 6:00 hod.

Omezení provozu pokladny

05.03.2021

Pokladna Městského úřadu Roudnice nad Labem je z provozních důvodu v příštích dvou týdnech (od 8. do 19. 3. 2021) otevřena pouze v pondělí a ve středu. Děkujeme za pochopení.

Evidence řidičů uzavřena do 22. března

05.03.2021

Z důvodu karanténních opatření je agenda evidence řidičů roudnického odboru dopravy do 22.3.2021 uzavřena! Děkujeme za pochopení.

V příštím týdnu proběhne frézování pařezů

05.03.2021

V týdnu 8. - 12. března proběhne frézování pařezů po kácení na městském hřbitově a Karlově náměstí. Firma Gabriel s.r.o. má veškeré arboristické práce na hřbitově dokončit v březnu. S prořezy v historickém centru však bude pokračovat ještě v letošním 4. čtvrtletí. Děkujeme za obezřetnost při pohybu v blízkosti techniky.

Vandal nařízl zdravou břízu, ohrozil zdraví i majetek

04.03.2021

Mgr. Jan Vancl

Městské policii bylo nahlášeno poškození zdravé břízy za bytovým domem v Dělnické ulici. Pachatel ji ve výši hrudi nařízl hluboko po celém obvodu. Ohrazil tak zdraví veřejnosti i bytový dům. Nenávratně poškozený strom byl zajištěn a během včerejšího dopoledne skácen.

Roudnický městský úřad zavedl nový rezervační systém

03.03.2021

Mgr. Jan Vancl

Městský úřad Roudnice nad Labem má nový elektronický rezervační a vyvolávací systém. Včasným objednáním se vyhnete nadměrnému kontaktu i frontám. Do konce března jsou však termíny zaplněny. Kontaktujte nás prosím elektronicky nebo osobně v úřední hodiny bez rezervací.

Úřad uzemního plánování hledá odborného referenta

01.03.2021

Městský úřad Roudnice nad Labem hledá na pozici odborného referenta úřadu územního plánování středoškoláka nebo vysokoškoláka se stavebním zaměřením a nebo vysokoškoláka se zaměřením na životní prostředí, případně kartografii nebo geodezii.
 

Očkování proti COVID-19: odpovědi na časté dotazy

26.02.2021

Podřipská nemocnice s poliklinikou ve středu 3. března 2021 zahájí očkování veřejnosti proti onemocnění COVID-19. Sociální odbor Městského úřadu Roudnice nad Labem je stále připraven seniorům a jejich blízkým poradit na infolince. Seznamte se odpověďmi na nejčastěji kladené dotazy v souvislosti s registrací a samotným průběhem vakcinace.

Výstavba a rekonstrukce letos omezí dopravu v celé Roudnici nad Labem

25.02.2021

Mgr. Jan Vancl

Letošní rok přinese Roudnici nad Labem dokončení či zahájení mnoha potřebných staveb. Zároveň však i související zásadní omezení dopravy v centru města i mimo něj. Seznamte se s přehledem nejdůležitějších uzavírek.

Podřipská nemocnice v březnu zahájí očkování veřejnosti

24.02.2021

Podřipská nemocnice s poliklinikou zahájí od 3. března 2021 očkování proti onemocnění COVID-19 pro veřejnost. Zájemci o očkování se musí zaregistrovat online prostřednictvím Centrálního rezervačního systému.

Krádež zboží

18.02.2021

Martin Müller

15. 2. 2021 - 15:45 hod. - hlídka řešila krádež zboží, ke které došlo v jedné z prodejen v ulici Kratochvílova.

Použití defibrilátoru

18.02.2021

Martin Müller

9. 2. 2021 - 11:15 hod. - na základě žádosti záchranné služby strážníci použili defibrilátor při poskytování první pomoci ženě v aleji 17. listopadu

Rušení nočního klidu

18.02.2021

Martin Müller

6. 2. 2021 - 22:30 hod. - hlídka řešila rušení nočního klidu v jednom z bytových domů v aleji 17. listopadu.

Dopravní nehoda

18.02.2021

Martin Müller

5. 2. 2021 - 13:00 hod. - hlídka strážníků spolupracovali s Policií ČR při usměrňování provozu na pozemní komunikaci v místě dopravní nehody tří osobních vozidel, ke která došlo v aleji 17. listopadu.

Nefunkční světelná signalizace

18.02.2021

Martin Müller

3. 2. 2021 - 16:15 hod. - na obchvatu města byly zjištěny nefunkční semafory. Hlídka strážníků usměrňovala provoz na pozemní komunikaci do doby zajištění opravy.

Aktuality Převoz do záchytné stanice

18.02.2021

Martin Müller

2. 2. 2021 - 18:50 hod. - na základě žádosti Policie ČR hlídka asistovala záchranné službě při ošetření 42letého muže v ulici Bořivojova. Vzhledem k jeho silné podnapilosti a agresivnímu chování, kdy bezprostředně ohrožoval jiné osoby, byl za splnění zákonných podmínek umístěn na záchytnou protialkoholní stanici v Teplicích.

Nález zemřelého

18.02.2021

Martin Müller

31. 1. 2021 - 11:00 hod. - na základě upozornění sousedů o tom, že mají obavu o zdraví 72letého muže z Horymírovi ulice, který již několik dnů nevychází z domu, byl hlídkou dům otevřen za účelem poskytnutí pomoci. Uvnitř však byl dotyčný nalezen bez známek života. Na místo byla přivolána Policie ČR.

Umístění osoby do záchytné stanice

18.02.2021

Martin Müller

24. 1. 2021 - 19:00 hod. - na záchytnou protialkoholní stanici v Teplicích byl strážníky opětovně umístěn 44letý muž, který v silně podnapilém stavu narušoval veřejný pořádek.

Převoz do záchytné stanice

18.02.2021

Martin Müller

19. 1. 2021 - 21:30 hod. - na záchytnou protialkoholní stanici v Teplicích byl strážníky umístěn 44letý muž, který v silně podnapilém stavu narušoval veřejný pořádek.

Změna provozu Městského úřadu Roudnice nad Labem

15.02.2021

Na základě usnesení Vlády České republiky o přijetí krizového opatření, týkajícího se omezení provozu úřadů, rozhodlo vedení Města Roudnice nad Labem o zavedení změn v provozních opatřeních Městského úřadu Roudnice nad Labem. Úřední hodiny jsou od 15. 2. 2021 do odvolání ve stejném rozsahu jako před nouzovým stavem. Úterý a čtvrtek jsou však dny vymezené pouze objednaným žadatelům. Pokud si cestu na úřad naplánujete s předstihem, stále se tak můžete vyhnout čekání a zvýšenému osobnímu kontaktu.

Mapa odběrových a očkovacích center v Ústeckém kraji

10.02.2021

Zajímá vás, kde v Ústeckém kraji aktuálně fungují odběrová a očkovací centra proti COVID-19? Najdete je vyznačena na geoportálu i s informacemi o jejich provozu.

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Roudnice nad Labem

08.02.2021

Vedení města vás zve na 13. veřejné zasedání Zastupitelstva města Roudnice nad Labem, které se, v zájmu zachování odpovídajících hygienických opatření, ve středu 17. února 2021 od 17.00 hod. opět koná v sálu školícího centra hotelu Koruna na náměstí Jana z Dražic 103. Žádáme účastníky, aby po celou dobu používali ochranu dýchacích cest, udržovali rozestupy a dbali pokynů organizátorů. Děkujeme.

Roudnická nemocnice nabízí antigenní testování zdarma

08.02.2021

Podřipská nemocnice s poliklinikou s.r.o. nabízí antigenní testy na COVID-19. Zdarma je jednou za tři dny může absolvovat každý, kdo se elektronicky zaregistruje.

Údržbu zeleně převzaly zahradní služby Vykrut

01.02.2021

Mgr. Jan Vancl

Odbor životního prostředí dosud zajišťoval celoroční údržbu ploch zeleně ve vlastnictví města Roudnice nad Labem ve spolupráci s firmou Veselka. V  únoru tento úkol po dvou dekádách nově přebírají zahradní služby Vykrut.

Rada odložila změnu podmínek parkování v centru Roudnice na červenec

28.01.2021

Mgr. Jan Vancl

Změny podmínek parkování v historickém centru Roudnice nad Labem se odkládají. Z důvodu nepříznivého vývoje epidemické situace se je radní rozhodli zavést až od 1. července 2021. Původně byla zóna pro rezidentní parkování a zvýšení poplatků na náměstích i v jejich okolí plánována již na únor.

Seniorům s registrací na očkování pomáhá krajská infolinka

26.01.2021

Ústecký kraj spustil provoz bezplatné krajské infolinky pro seniory 800 876 011, prostřednictvím které se mohou nově registrovat na očkování. V první fázi však stále jen ve věku nad 80 let. V provozu je každý pracovní den od 9:00 do 15:00.

Výběrové řízení: pracovník oddělení sociálně právní ochrany dětí

20.01.2021

Město Roudnice nad Labem dne 19. ledna 2021 vyhlásilo výběrové řízení na obsazení dvou volných pracovních míst referent sociálních věcí - sociální pracovník oddělení sociálně právní ochrany dětí. Lhůta pro podání přihlášky končí v pondělí 8. února.

Česko má svůj první nanovlákenný bezventilový opakovaně použitelný respirátor ochranné třídy FFP3

19.01.2021

Firmě PARDAM NANO4FIBERS, s. r. o. z Roudnice nad Labem se podařilo vyvinout, vyrobit a certifikovat nanovlákenný respirátor splňující kritéria nejvyšší ochranné třídy FFP3. Jedná se tak o první nanovlákenný opakovaně použitelný bezventilový respirátor této třídy vyráběný v České republice.

Ústecký kraj představil očkovací strategii proti COVID-19

18.01.2021

AKTUALIZACE: Roudnická nemocnice, z důvodu nedostatku vakcín, v současnosti očkování veřejnosti neposkytuje!/Krajská zdravotní, a. s., společně s vedením Ústeckého kraje, představila svou strategii očkování proti onemocnění COVID-19. Byly zveřejněny informace o očkovacích centrech, mobilním vakcinačním týmu a popsány jednotlivé fáze očkování. Jednoznačným cílem je zajistit co nejdostupnější očkování pro všechny obyvatele Ústeckého kraje se zájmem o něj.

Roudnice zahájila příjem žádostí o dotace na podporu kultury, sportu i sociálních služeb

15.01.2021

Dnes byl zahájen příjem žádostí o dotační prostředky z programů na podporu aktivit v oblasti kultury, sportu i sociálních služeb. Město Roudnice nad Labem mezi oprávněné žadatele přihlášené do 10. února 2021 rozdělí téměř 7 milionů korun.

Ministerstvo zahajuje registraci na očkování proti koronaviru

14.01.2021

Již zítra, v pátek 15. ledna, má být pro občany starší 80 let zahájena registrace na očkování proti onemocnění COVID-19. Pomozte se co nejdříve registrovat svým blízkým! Asistovat je připravena i roudnická seniorská linka.

Letošní Tříkrálová sbírka probíhá on-line

11.01.2021

Konání letošní tříkrálové sbírky je silně ovlivněno pandemií nemoci covid-19 a přijatými protiepidemickými opatřeními. Vzhledem ke zhoršení situace a celostátnímu zpřísnění restrikcí, rozhodlo vedení Charity Česká republika, že po dobu trvání pátého stupně PES koledníci nevyjdou. Koleda ale zrušena není a přesunula se především do on-line prostředí.

Roudnický kulturní výhled pro rok 2021

05.01.2021

Říp, o.p.s. zrušil veškeré plánované kulturní aktivity pro tento měsíc. Důvodem jsou současná omezení a nepřehlednost situace vládních protiepidemických opatření. Letošní velké rounické akce však stále zůstávají v platnosti. Seznamte se s kulturním výhledem pro rok 2021.

Omezení provozu kanceláře správy hřbitova

05.01.2021

Z důvodu nemoci je omezen provoz kanceláře správy roudnického hřbitova. Na telefonním čísle tel.: 724 824 817 budou řešeny pouze úkony související s pohřbíváním a konáním rozloučení v kapli. Ostatní záležitosti (jako platby za pronájem hrobových míst, pronájem kaple a činnosti související s evidencí zemřelých) budou prováděny od 18. 1. 2021. Děkujeme, že dodržujete hygienická opatření a při návštěvě hřbitova používáte ochranu dýchacích cest i další prostředky.

Soud vyzývá k podání zprávy o úmrtí Jiřího Janáka

04.01.2021

Litoměřický soud vyzývá veřejnost k podání informací vedoucích ke zjištění data smrti Jiřího Janáka z Kyškovic. Pokud o zemřelém víte nebo znáte okolnosti jeho úmrtí, obraťte se prosím přímo na Okresní soud v Litoměřicích. Měsíční lhůta pro určení dne smrti uplyne 1. února.

Omezený provoz na finančních úřadech je prodloužen do 22. ledna

04.01.2021

Vzhledem k vyhlášeným vládním opatřením a prodloužení nouzového stavu, budou pracoviště Finanční správy do 22. ledna 2021 přístupná pro veřejnost pouze v omezeném rozsahu. Provoz podatelen a pokladen na finančních úřadech bude omezen pouze na pondělí a středu od 8:00 do 13:00 hodin. Pracoviště v tzv. „optimalizovaném režimu 2+2“ budou do 20. ledna 2021 zcela uzavřena.

 

Tipy na akce v roce 2021: ve vánoční akci obdržíte slevový voucher na kino

18.12.2020

Konec podivného roku 2020 se blíží. Přejeme všem krásné, klidné Vánoce a hodně zdraví do nového roku 2021, který snad přinese mnohem více šťastných dnů, osobní spokojenosti a podnikatelských úspěchů. Obchodním partnerům děkujeme za spolupráci, přátelům za radost a nejbližším za lásku.

 

Roudnická knihovna nabízí okénkový výdej knih a časopisů

18.12.2020

Roudnická knihovna Ervína Špindlera je, z důvodu protiepidemických opatření, znovu uzavřena. Předem zarezervované knihy a časopisy však vydává prostřednictvím okénka. Seznamte se se změnou otevírací doby v období od 21. do 31. prosince 2020.

 

Protiepidemická opatření opět uzavírají roudnická sportoviště

17.12.2020

V pátek 18. prosince čeká Českou republiku návrat do druhého nejpřísnějšího stupně PES. Znamená to mimo jiné opětovné zavedení zákazu volného pohybu osob mezi 23:00 a 5:00. Budou uzavřeny bary a restaurace, zoologické zahrady, muzea či koupaliště a další vnitřní sportoviště. Opatření se tak bohužel opět dotknou i roudnického zimního stadionu a krytého plaveckého bazénu.

Změna úředních hodin 21. - 31. prosince

14.12.2020

Ve dnech 21. - 31. prosince se mění úřední hodiny, a to jak pro Městský úřad Roudnice nad Labem, tak kancelář Czech POINT. Mimo uvedené termíny je možné záležitosti vyřídit pouze předem objednaným žadatelům.

Pošta mimořádně vydává balíky i v sobotu odpoledne

11.12.2020

Roudnická pobočka České pošty v sobotu 12. 12. a 19. 12. 2020 rozšiřuje otevírací dobu o odpolední směnu v čase od 13:30 do 17:30 hod. Mimořádná otevírací doba je však určena pouze pro výdej balíků. Důvodem sobotního otevření balíkoven na vybraných poštách po celé ČR je extrémní nárůst počtu zásilek v předvánočním období. Klientům se tak rozšiřuje časová možnost pro jejich vyzvednutí. V zájmu zrychlení výdeje vám stačí na pobočce zadat pouze kód z SMS od České pošty.

Starosta poděkoval Věře Smolkové za dobrovolnickou činnost

11.12.2020

Pozvání na roudnickou radnici přijala paní Věra Smolková, dlouholetá předsedkyně a nyní členka společenské komise města, ve které aktivně působí již od roku 1999. Dlouhá léta mimo jiné zajišťovala korespondenci jubilantům z řad seniorů. Dnes však právě jí starosta František Padělek a vedoucí sociálního odboru Monika Legnerová popřáli ke krásným 80. narozeninám a poděkovali za dobrovolnickou činnost.

Adventní víkend nabídne trhy, prohlídky i Ježíškovu stezku

09.12.2020

Mgr. Jan Vancl

Uplynulý adventní víkend se v Roudnici nad Labem nesl v duchu prohlídek historických objektů. Ten nadcházející navíc nabídne i oblíbené farmářské trhy a překvapení pro nejmenší - Ježíškovu vánoční stezku. Přijďte si v sobotu 12. prosince do historického městského centra užít předvánoční sváteční atmosféru.

Dárci si převzali ocenění Českého červeného kříže, pomoci můžete i vy

09.12.2020

Mgr. Jan Vancl

Na roudnické radnici dnes mimořádně proběhlo předávání ocenění Českého červeného kříže pro dárce krve. V České republice je však dobrovolníků stále méně, než by bylo třeba. Zapojte se a darováním krve či krevní plazmy pomozte nemocným nejen s COVID-19.

Volby ve Vražkově

30.11.2020

V sobotu 12. prosince 2020 se v obci Vražkov konají nové volby do tamního zastupitelstva. Volební místnost bude na Obecním úřadu Vražkov (tel. 416 815 772).

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Roudnice nad Labem

30.11.2020

Vedení města vás zve na 12. veřejné zasedání Zastupitelstva města Roudnice nad Labem, které se, v zájmu zachování odpovídajících hygienických opatření, ve středu 9. prosince 2020 od 17.00 hod. opět koná v sálu školícího centra hotelu Koruna na náměstí Jana z Dražic 103. Žádáme účastníky, aby po celou dobu používali ochranu dýchacích cest, udržovali rozestupy a dbali pokynů organizátorů. Děkujeme.

Zahájili jsme provoz kulturního domu Říp

30.11.2020

Mgr. Jan Vancl

Vedení města Roudnice nad Labem dnes slavnostně zahájilo provoz kulturního domu Říp. Po dvouleté kompletní rekonstrukci se, z důvodu platných protiepidemických opatření, otevření konalo bez účasti veřejnosti. Připravena je však videoprohlídka i víkendové aktivity pro skupiny návštěvníků.

Vánoční strom rozsvítíme bez účasti veřejnosti

24.11.2020

Letošní roudnický vánoční strom je již na svém místě uprostřed Karlova náměstí. Letos se pochlubí zcela novou výzdobou. Z důvodu platných protiepidemických opatření však jeho rozsvícení bohužel proběhne bez účasti veřejnosti.

 

Roudnice si připomněla Den boje za svobodu a demokracii

17.11.2020

Mimořádná opatření stále zasahují do veřejného i kulturního života našeho města. Den boje za svobodu a demokracii tak vedení Roudnice nad Labem letos připomnělo alespoň věncem položeným k pamětní desce u sochy na Husově náměstí. Událost bohužel musela proběhnout bez účasti veřejnosti i zástupců kulturních a společenských organizací.

Veřejná sbírka pomáhá rodině stižené požárem

12.11.2020

Rodina O. Šimáčka ml., hlášeného trvalým pobytem v Roudnici nad Labem, při požáru v obci Ostředek v noci ze 6. na 7. 11. 2020 přišla téměř o vše. Zapojením do veřejné sbírky jim můžete pomoci v nelehké životní situaci.

Zemřel primář chirurgického oddělení Josef Krajník

12.11.2020

V úterý 10. 11. 2020 nás po těžké nemoci ve věku 77 let opustil bývalý primář chirurgického oddělení Podřipské nemocnice a dlouholetý člen Zastupitelstva města Roudnice nad Labem MUDr. Josef Krajník.

Pieta ke Dni válečných veteránů proběhla bez účasti veřejnosti

11.11.2020

I přes současná mimořádná opatření si dnes připomínáme Den válečných veteránů. Vedení města Roudnice nad Labem položilo věnce k památníkům na místním hřbitově. Pietní akt se však bohužel musel obejít bez tradiční účasti veřejnosti i zástupců kulturních a společenských organizací.

Zemřel dlouholetý roudnický radní František Homolka

11.11.2020

V pátek 6. 11. 2020 po krátké těžké nemoci ve věku 82 let zemřel bývalý dlouholetý roudnický radní František Homolka. Ve funkci působil po tři volební období v letech 1990 - 2002. Poslední rozloučení proběhne v úzkém rodinném kruhu.

16. 11. 2020 - Špindlerova, K. Jeřábka, J. Hory, Michálkova

09.11.2020

Martin Müller

Dne 16. 11. 2020 bude probíhat čištění pozemní komunikace na Špindlerově třídě a v ulicích K. Jeřábka, J. Hory a Michálkova. Z toho důvodu je zde umístěno přenosné dopravní značení zakazující zastavení.

Opustila nás kolegyně Věra Motyčková

02.11.2020

V sobotu 31. 10. 2020 po dlouhé nemoci ve věku 76 let zemřela naše bývalá kolegyně paní Věra Motyčková. Na Městském úřadu Roudnice nad Labem pracovala v letech 1990 - 2000 jako vedoucí odboru vnitřních věcí. Poslední rozloučení proběhne v pátek 6. 11. 2020 ve 13:00 v místním kostele Narození Panny Marie.

Zemřel hudebník a čestný občan Jaroslav Kopáček

29.10.2020

V pondělí 26. října 2020 po dlouhé těžké nemoci ve věku 89 let zemřel emeritní člen České filharmonie a čestný občan města Roudnice nad Labem Mgr. Jaroslav Kopáček. Poslední rozloučení se zesnulým proběhne v úterý 3. listopadu ve 14:00 v místním kostele Narození Panny Marie.

Anděl na drátě pomáhá seniorům v izolaci

23.10.2020

V současné chvíli je třeba pomáhat především těm nejzranitelnějším, mezi které patří zejména osamělí senioři. Jednou z možností je i služba Anděl na drátě, jejíž provozovatel se rozhodl jim poskytnout tísňovou péči, včetně komunikačního zařízení, až do poloviny příštího roku zcela zdarma.

Vláda zpřísnila nouzová opatření

21.10.2020

Vláda ČR dnes, v rámci nouzového stavu, rozhodla o zavedení dalších omezení s cílem zpomalení šíření epidemie onemocnění COVID-19. Již zítra, ve čtvrtek 22. října od 6:00 tak začínají platit nová nařízení mmj. uzavírající maloobchody a služby.

MPO zveřejňuje druhou výzvu k programu COVID - Nájemné

20.10.2020

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo informace o druhé výzvě programu COVID - Nájemné. Žádosti je možné podávat od 21. října 2020 do 21. ledna 2021, a to elektronicky přes informační systém dostupný na webu mpo.cz.

Na zimním stadionu hoří trafostanice

20.10.2020

Na roudnickém zimním stadionu hoří trafostanice ČEZ. Upozorňujeme, že se nejedná o únik nebezpečných látek!

Výkopové práce omezují dopravu v ulicích Žižkova a Stadická

19.10.2020

Mgr. Jan Vancl

Kompletní rekonstrukce Stadické ulice pokročila až na křižovatku s ulicí Žižkova. V průběhu výkopových prací dnes došlo k havárii plynu. Vzhledem k události i dlouhodobě omezené průjezdnosti této lokality doporučujeme řidičům volit alternativní trasu.

Roudnice obnovila krizovou linku pro seniory a osoby se zdravotním postižením

14.10.2020

Mgr. Jan Vancl

Město Roudnice nad Labem obnovilo krizovou linku pro seniory a osoby se zdravotním postižením. V pracovních dnech od 8:00 do 19:00 je sociální pracovník na čísle 702 202 834 připraven poradit v obtížných životních situacích a zajistit zprostředkování nákupu základních potravin, léků, dovozu oběda a dalších služeb.

Vláda od středy zpřísní preventivní opatření, pošle ochranné pomůcky invalidním důchodcům

13.10.2020

Od středy 14. října dojde na území České republiky k dalšímu zpřísnění protiepidemických opatření. Vláda jejich rozsah schválila na jednání v pondělí 12. října 2020. Rozhodla rovněž o uvolnění ochranných prostředků ze státních rezerv a financí na nákup remdesiviru.

Uzavření MŠ Pastelka

11.10.2020

Mateřská škola Pastelka v Roudnici nad Labem bude od pondělí 12. října uzavřena. Důvodem je pozitivní test zaměstnance na COVID-19. Rodiče byli jejím vedením vyrozuměni a požádáni, aby děti týden sledovali. Při sebemenším náznaku příznaků nemoci mají kontaktovat lékaře a zůstat s nimi na ošetřovném.

Oznámení o změně úředních hodin

09.10.2020

Mgr. Jan Vancl

V souladu s aktuálním usnesením Vlády ČR bude omezen i provoz Městského úřadu Roudnice nad Labem. Navštěvujte ho tedy prosím pouze v nově uvedených úředních hodinách. Pokud jste však již objednáni, k jednání se dostavit můžete. Opatření platí do odvolání. Děkujeme za pochopení.

Vláda kvůli šíření epidemie COVID-19 omezí sportovní, kulturní a společenské akce, činnost úřadů i škol, rodičům prodlouží ošetřovné

09.10.2020

Vláda ČR na mimořádném jednání ve čtvrtek 8. října 2020 schválila další balík krizových opatření, kterými reaguje na nepříznivý vývoj epidemické situace a rostoucí počet nakažených nemocí COVID-19. Ve dvou vlnách, od 9. a od 12. října, omezí a úplně zakáže mj. sportovní, kulturní a další volnočasové akce, omezí činnost úřadů, škol i otevírací dobu restaurací. Rodičům, kteří z důvodu uzavření školy či karantény dítěte musí zůstat doma, navrhuje mimořádné podmínky ošetřovného.

Katalog sociálních a blízkých služeb - pomoc v obtížných životních situacích

21.04.2020

Dostali jste se do situace, která je nad vaše síly? Řeší problém někdo z vašich blízkých? Pomocnou ruku může podat některý z mnoha místních poskytovatelů sociálních služeb, volnočasových a svépomocných aktivit. Seznamte se s jejich službami v novém katalogu.

Roudnice zajistila roušky pro občany, pomoc nabízí i obcím Podřipska

25.03.2020

Mgr. Jan Vancl

Město Roudnice nad Labem zajistilo ochranné prostředky pro své obyvatele. V průběhu několika málo dnů zadalo výrobu dvaceti tisíc roušek, které byly rozdány jak přímo, tak do všech místních poštovních schránek. Pomoc nabídlo i ostatním podřipským obcím.

Rekonstrukce objektů Sladkovského a Jungmannova

13.08.2014

V současné době město Roudnice nad Labem realizuje dva investiční projekty finančně podporované prostřednictvím Integrovaného operačního programu, oblasti 3.1 b) – sociální integrace a služby. Jedná se o rekonstrukce dvou objektů na adresách Sladkovského 1365 a Jungmannova 670.

Město připravuje rekonstrukci dvou objektů ze strukturálních programů EU

30.07.2013

Rekonstrukce objektu Jungmannova 670. Projekt s plánovanými výdaji přes 12 milionů Kč je dotovaný z Integrovaného operačního programu 3.1.b. Projekt má za cíl rekonstrukci objektu s následným rozšířením a inovací sociálních služeb v Roudnici n. L.