menu

CZ

EN DE FR

V centru Roudnice se změní podmínky pro parkování

Tisková zpráva města

AKTUALIZACE 28. 1. 2021: Rada města, z důvodu nepříznivé epidemické situace, rozhodla o změně nabytí účinnosti příslušného nařízení na 1. července 2021. Za dlouhodobé stání na náměstích i v jejich okolí si tak řidiči místo od února připlatí až ve druhém pololetí. V reakci na přání místních také na Rvačově vznikne první zóna pro rezidentní parkování.


Rada města Roudnice nad Labem na svém prosincovém zasedání schválila nařízení stanovující vyšší poplatky za stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích. Jedná se především o Karlovo a Husovo náměstí, ale také ulice Arnoštova, Varhanova, Řipská, Očkova, tedy s  nimi bezprostředně sousedícími. První hodina parkování bude od 1.  února tohoto roku ve všední dny (kromě svátků) mezi 7:00 a  17:00 stát stále spíše symbolických 10 Kč, každá další však již 50 Kč. Řidičům se tak dlouhodobé stání na těchto místech výrazně prodraží. Platbu bude možné provést prostřednictvím jednoho z  nových parkovacích automatů nebo mobilního telefonu. 

Osoby s trvalým pobytem nebo vlastnící nemovitost ve vymezené oblasti si mohou na Městském úřadu Roudnice nad Labem zakoupit parkovací známku. Její nejvýhodnější roční varianta přijde na 1 200 Kč. Nárok mají i podnikající fyzické a právnické osoby se sídlem či provozovnou v těchto místech. Poplatek je pro ně však trojnásobný. 

Na základě dlouhodobých požadavků obyvatel Rvačova v  ulici touto změnou od února vznikne vůbec první zóna pro rezidentní parkování. Dočasné stání bez známky tam tak již nebude možné, a  to ani za jednorázový poplatek. Označená vozidla přepravující zdravotně postižené, zásobování pouze pro dobu nezbytně nutnou, vozidla IZS a další s výjimkami vyplývajícími z  platných právních předpisů jsou od placení i nadále osvobozena.

 

„Zavedení parkovací zóny na Rvačově je přímou reakcí na přání většiny tamějších obyvatel. Dlouho se nám ozývali jednotlivci a  poté, co se desítky lidí na veřejném setkání vyslovily pro její zavedení, vyšli jsme jim vstříc. Je pravdou, že počet automobilů dlouhodobě stojících v roudnickém historickém centru, zejména z  pohledu rezidentů, pomalu přesahuje únosnou mez. Cílem zaváděných opatření však není umrtvit dění na náměstích, právě naopak. Předpokládám, že ti, kteří dosud vozidlo odstavovali na celý den, využijí některé z  forem náhradní dopravy a uvolní tak místo těm, kteří se na náměstí zastaví na pár desítek minut. Hodina by měla být zcela dostačující nejen pro návštěvu úřadu či pošty, ale třeba i nákup. Byl bych rád, kdyby možnost snadnějšího zastavení přispěla k rychlejšímu vrácení života z velkých obchodů do provozoven místních živnostníků,“ vysvětlil důvody pro změnu místostarosta Jiří Řezníček. 

Parkovací známky vydává Městská policie Roudnice nad Labem, jsou nepřenosné a  platí jen v  oblastech, pro které byly vydány. Nezaručují také nárok na konkrétní parkovací místo v příslušné zóně/oblasti, pro kterou byla vydána. S  možnostmi jejich pořízení a  úplným znění podmínek pro parkování v  roudnickém centru se seznamte v sekci zón placeného stání.

Místostarosta Jiří Řezníček změny parkování v centru Roudnice nad Labem přiblížil i v reportáži MIS.

Podobné aktuality:

Vyřizování žádostí taxislužby

24.01.2023

Průkazy řidičů a evidenci vozidel taxislužby si lze na Městském úřadu Roudnice nad Labemzařídit každé pondělí a středu. Za odbor dopravy je vyřizuje jeho vedoucí B. Jírovcová. V případě nepřítomnosti si prosím předem elektronicky zarezervujte termín u zastupujícího úředníka. Děkujeme.

Výměna řidičského průkazu Velké Británie - otázky a odpovědi

21.12.2020

Vlastníte řidičský průkaz Velké Británie? S "brexitem" se Vás mohou týkat některé změny. Seznamte se s podmínkami jeho výměny před a po konci tohoto roku.

Platnost řidičáků se v nouzovém stavu prodlužuje, průkaz není potřeba měnit

20.10.2020

Ministerstvo dopravy se domluvilo s Ministerstvem vnitra na toleranci neplatných řidičských průkazů v rámci nouzového stavu na území České republiky. Lidé s propadlým průkazem tak mohou dál řídit, na doklad se hledí jako na platný a nehrozí žádné pokuty. Ministerstvo navíc navrhuje prodloužení platnosti řidičských průkazů do 31. 3. 2021.

Registr vozidel obnoví provoz v omezeném režimu

25.09.2020

V úterý 29. září Městský úřad Roudnice nad Labem obnoví činnost kanceláře registru vozidel, dosud uzavřené z důvodu výskytu onemocnění COVID-19. V provozu však dočasně bude pouze jedna přepážka, která denně obslouží max. 25 osob. V případě neodkladných žádostí se můžete, nejlépe po elektronickém objednání, obracet na mělnický, litoměřický nebo lovosický úřad. Děkujeme za pochopení.

Uzavření registru vozidel

21.09.2020

Mgr. Jan Vancl

Z důvodu pozitivního výskytu COVID-19 u zaměstnance Odboru dopravy Městského úřadu Roudnice nad Labem jsou v tomto týdnu (do pátku 25. září včetně) uzavřeny přepážky registru vozidel. Ostatní služby zůstávají zachovány. V případě neodkladných žádostí se můžete elektronicky objednat na pracovišti litoměřického nebo mělnického úřadu. Děkujeme za pochopení.

Uzavření odboru dopravy - 21. 9. 2020

19.09.2020

V pondělí 21. 9. 2020 bude na Městském úřadu Roudnice nad Labem z provozních důvodů uzavřen odbor dopravy. Omezení se netýká zkoušek žadatelů o řidičské oprávnění. Děkujeme za pochopení.