menu

CZ

EN DE FR

Ústecký kraj podpořil výstavbu polozapuštěných kontejnerů

Tisková zpráva města

Město Roudnice nad Labem investuje do odpadového hospodářství, jeho infrastruktury a služeb. V uplynulém měsíci bylo na dvou stanovištích tříděného odpadu ve Stadické a Mlýnské ulici umístěno dalších pět polozapuštěných kontejnerů systému Molok. Projekt byl spolufinancován Ústeckým krajem.

První Podřipská stavební a.s. v listopadu dokončila práce na umístění zcela nového stanoviště polozapuštěných kontejnerů na tříděný odpad ve Stadické ulici. Běžné kontejnery tak nahradily hranaté nádoby systému Molok (papír 5 m3, plast 5 m3 a sklo 3 m3), které znáte i z dalších lokalit našeho města. V rámci jedné investiční akce se o další dvě nádoby (na papír a plast) rozšířilo i stanoviště v ulici Mlýnská. Dlouhodobě se totiž jednalo o jedno nejvytíženějších míst pro odkládání odpadu tohoto typu. Zvýšení kapacity by mělo pomoci předcházet komplikacím, které v blízkosti parkoviště, neochotou odvézt tříděný odpad k jiným prázdnějším kontejnerům, příležitostně vznikaly.

Projekt o celkové ceně 826 252 vč. DPH, jehož realizace byla zahájena v letošním červnu, finančně podpořil Ústecký kraj částkou 578 370 Kč.

Od roku 2015, kdy byly v Libušině ulici instalovány první zapuštěné kontejnery se tak tímto jejich počet rozrostl již na 12 z celkových 76 stanovišť na tříděný odpad po celém městě. Jeho vedení, s odbory místního hospodářství a životního prostředí, plánuje pokračovat v realizaci dalšího jednoho až dvou takových ročně. Kromě financí jsou však zásadním limitem pro jejich výstavbu zejména inženýrské sítě. Brání totiž výkopovým pracím v potřebném rozsahu na mnoha místech, kde by se kontejnery na první pohled často nejvíce hodily. Jen pro ty letošní bylo vytipováno pět lokalit, z nichž jako opravdu vhodná vyšla právě jen křižovatka ulic Stadická a Budovatelů.

Pro roudnické občany je k dispozici také 23 nádob na kovový odpad a 18 určených k odevzdání čistých uzavřených lahví s jedlými oleji a tuky. Spolupracujeme i s firmami specializovanými na zpětný odběr, využití a likvidaci starého elektra a textilu. Ve vybraných lokalitách (Podlusky, Bezděkov) funguje i tzv. pytlový systém. Barevné pytle (120 l) na papír a plast, distribuované do rodinné zástavby, svozová služba vyzvedává přímo u dveří. V případě nalezení vhodného projektu, který by změnu finančně podpořil, se do budoucna nabízí možnost přechodu na moderní variantu třídění „door-to-door“, kdy by mohly být nahrazeny popelnicemi o stejném objemu. O ty by se občané, se zájmem třídit odpad přímo doma, mohli zdarma přihlásit. Podobně jako je tomu u nádob (240 l) na bioodpad, kterých jsme přidělili již 1680 kusů.

V neposlední řadě je všem roudnickým občanům k dispozici sběrný dvůr Hostěraz. Na něj však mohou odevzdávat nejen odpady, pro které nenaleznou vhodná místa v ulicích města. Slouží i k uložení objemného odpadu, se kterým by běžné nádoby snadno z větší části zaplnili, či některých nebezpečných odpadů. Veškeré potřebné informace o podmínkách jejich uložení naleznete na městských webových stránkách v sekci „Vše o odpadech“.

Podobné aktuality:

Roudničtí dobrovolní hasiči získali nový automobil

20.01.2022

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Roudnice nad Labem získala nový automobil. Vozový park rozšířila dodávka Ford Transit, doplněná o potřebné zásahové vybavení. Nákup finančně podpořilo Ministerstvo vnitra a Ústecký kraj.

MĚSTSKÁ POLICIE DOSTALA NOVÉ HYBRIDNÍ VOZIDLO

08.12.2020

Městská policie v Roudnici nad Labem má nový služební automobil. Nákup vozidla s hybridním pohonem byl podpořen Státním fondem životního prostředí České republiky.

Zapojte se do aktualizace strategického plánu města

15.06.2020

Strategický plán rozvoje města Roudnice nad Labem by měl odrážet jeho současné potřeby. I proto je nutná jeho průběžná aktualizace a velmi důležitým krokem je přitom sběr podnětů jeho obyvatel. Zapojte se a přispějte k rozvoji města i vy.

Stále se můžete zapojit do průzkumu Chytrá Roudnice 2030

25.02.2020

V poslední době se stále častěji mluví o konceptu smart city neboli chytrá města. Také Roudnice nad Labem přemýšlí nad tím, jak při plánování dalšího rozvoje uplatnit užitečné moderní technologie a nápady. Vyplněním jednoduchého dotazníku se ještě stále můžete zapojit do průzkumu "Chytrá Roudnice 2030". Nenechávejte za sebe o budoucnosti města pouze rozhodovat druhé a vyjádřete svůj názor!

Městská policie dostala nové hybridní vozidlo

01.01.2020

Již před Vánoci jste v ulicích našeho města mohli potkat nové vozidlo městské policie. Roudnice nad Labem se nákupem hybridního automobilu zařadila mezi města využívající moderní alternativní pohony. Městští strážníci ke službě běžně využívají dva automobily. Dosluhující Citroën v prosinci nahradil nový hybridní vůz Toyota Corolla Touring Sports/kombi. Město se rozhodlo zvolit vůz na alternativní pohon hned z několika důvodů

Rozšiřujeme stanoviště polozapuštěných kontejnerů

29.12.2019

V Uličkách a Bořivojově ulici proběhlo umís­tění polozapuštěných kontejnerových nádob na stanovištích pro sběr separovaného odpadu. Dal­ších moderních odpadových zaří­zení se tak dočkalo jak sídliště, tak i rodinná zástavba

Proběhla modernizace městského kamerového systému

21.10.2019

V průběhu července a srpna došlo k realizaci projektu „Rekonstrukce kamerového systému města Roudnice nad Labem“, spolufinancovaného Ústeckým krajem. Bylo tak vyměněno pět, již nevyhovujících, kamerových bodů