menu

CZ

EN DE FR

Stále se můžete zapojit do průzkumu Chytrá Roudnice 2030

Tisková zpráva města

Hlavním smyslem dotazníku je získat Vaše názory na celou řadu oblastí života ve městě. Co si myslíte o fungování Městského úřadu v Roudnici nad Labem a práci jeho zaměstnanců? Jak jste spokojeni s kvalitou života ve městě, zahrnující oblasti jako doprava, zdravotní péče, školství, kultura, aj.? Znáte pojem smart city? Které chytré opatření by Roudnici nad Labem nejvíce prospělo?

 

Až do konce února máte možnost na výše uvedené otázky odpovědět a dát nám vědět Váš názor. Elektronický dotazník na www.roudnicenl.cz/dotaznik je plně anonymní a jeho vyplnění nebude trvat déle než 10 minut. Předem děkujeme za Váš čas a spolupráci.

 

Šetření je součástí projektu podpořeného finanční dotací z  Operačního programu Zaměstnanost, výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC) 03_17_080 - Posílení strategického řízení města Roudnice nad Labem, reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080 /0009997. Na projektu se společně s manažerem strategie Chytrá Roudnice 2030 podílí i odborný garant zpracování této strategie - expert z akademické sféry, působící na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Finální dokumenty a v nich obsažené aktivity mají přispívat k postupnému zavádění principů smart city do chodu nejen městského úřadu, ale i celého města.

Podobné aktuality:

Ústecký kraj podpořil výstavbu polozapuštěných kontejnerů

01.12.2022

Mgr. Jan Vancl

Město Roudnice nad Labem investuje do odpadového hospodářství, jeho infrastruktury a služeb. V uplynulém měsíci bylo na dvou stanovištích tříděného odpadu ve  Stadické a Mlýnské ulici umístěno dalších pět polozapuštěných kontejnerů systému Molok. Projekt byl spolufinancován Ústeckým krajem.

Roudničtí dobrovolní hasiči získali nový automobil

20.01.2022

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Roudnice nad Labem získala nový automobil. Vozový park rozšířila dodávka Ford Transit, doplněná o potřebné zásahové vybavení. Nákup finančně podpořilo Ministerstvo vnitra a Ústecký kraj.

MĚSTSKÁ POLICIE DOSTALA NOVÉ HYBRIDNÍ VOZIDLO

08.12.2020

Městská policie v Roudnici nad Labem má nový služební automobil. Nákup vozidla s hybridním pohonem byl podpořen Státním fondem životního prostředí České republiky.

Zapojte se do aktualizace strategického plánu města

15.06.2020

Strategický plán rozvoje města Roudnice nad Labem by měl odrážet jeho současné potřeby. I proto je nutná jeho průběžná aktualizace a velmi důležitým krokem je přitom sběr podnětů jeho obyvatel. Zapojte se a přispějte k rozvoji města i vy.

Městská policie dostala nové hybridní vozidlo

01.01.2020

Již před Vánoci jste v ulicích našeho města mohli potkat nové vozidlo městské policie. Roudnice nad Labem se nákupem hybridního automobilu zařadila mezi města využívající moderní alternativní pohony. Městští strážníci ke službě běžně využívají dva automobily. Dosluhující Citroën v prosinci nahradil nový hybridní vůz Toyota Corolla Touring Sports/kombi. Město se rozhodlo zvolit vůz na alternativní pohon hned z několika důvodů

Rozšiřujeme stanoviště polozapuštěných kontejnerů

29.12.2019

V Uličkách a Bořivojově ulici proběhlo umís­tění polozapuštěných kontejnerových nádob na stanovištích pro sběr separovaného odpadu. Dal­ších moderních odpadových zaří­zení se tak dočkalo jak sídliště, tak i rodinná zástavba

Proběhla modernizace městského kamerového systému

21.10.2019

V průběhu července a srpna došlo k realizaci projektu „Rekonstrukce kamerového systému města Roudnice nad Labem“, spolufinancovaného Ústeckým krajem. Bylo tak vyměněno pět, již nevyhovujících, kamerových bodů