menu

CZ

EN DE FR

Roudničtí zastupitelé schválili městský rozpočet

Tisková zpráva města

Ve středu 9. prosince 2020 proběhlo letošní poslední veřejné zasedání Zastupitelstva města Roudnice nad Labem. V rámci jednání byl schválen rozpočet pro nadcházející rok 2021, a to všemi přítomnými zastupiteli. Rozpočet byl v předstihu projednán s finančním výborem zastupitelstva i zastupiteli města. Již při přípravě jeho návrhu přitom bylo počítáno s pravděpodobností nižších příjmů oproti letům předchozím. 

„Vzhledem k letošnímu nedostatku informací o tom, jaký dopad bude mít pandemie koronaviru na obecní rozpočty, připravili jsme ten náš na úroveň roku 2018, což znamená cca o 30 % méně, než by byl předpoklad příjmů při normálním vývoji ekonomiky státu. Věřím, že se nám podařilo jej nastavit tak, abychom se vyhnuli případným nepříjemným škrtům, které by jinak mohly v nadcházejícím roce přijít,“ řekl starosta města František Padělek. 

Rozpočet byl navržen jako schodkový. Rozdíl však mají vyrovnat přebytky z minulých let. Kromě běžný provozních nákladů částí města a jeho organizací nebo dotačních prostředků na podporu sociální oblasti, školství, kultury, sportu a dalších aktivit, je v jeho schváleném návrhu počítáno i s celou řadou velkých rekonstrukčních projektů. Ať už to jsou ulice Švermova a Hálkova, kde na právě probíhající výkopové práce Severočeské vodárenské společnosti v koordinaci navážeme kompletním uličním prostorem podobně jako v Krabčické, nebo Riegrova ulice, kde práce teprve započnou. Kromě běžných oprav a investic jsou zahrnuty i finance na nový přechod na třídě T. G. Masaryka, nové podzemní kontejnery, další modernizaci veřejného osvětlení, ale i na studie a projekty, které byly letos diskutovány na setkáních s veřejností. Patří mezi ně např. tzv. „centrální park“ navrhovaný do prostoru navazujícího na stávající relaxační zónu či skatepark. 

„Z důvodu epidemie jsme se sešli pouze distančně. Nikdo z členů však k rozpočtu neměl zásadní připomínky. Proto za finanční výbor musím konstatovat, že rozpočet je v pořádku a může být schválen,“ řekl za Finanční výbor Zastupitelstva města Roudnice nad Labem jeho předseda Richard Červený. 

Po předchozí domluvě se starostou města také vyzval k zadání úkolu finančnímu výboru na prověření zlepšení možností financování města na příjmové, variantně i na výdajové stránce. Jeho potřebu zdůvodnil očekáváním nadcházejícího obtížného finančního období, navzdory kterému bychom měli být připraveni zachovat rozvoj města. Zastupitelstvo souhlasilo a vypracovaný materiál má být předložen do příštího jednání. 

Kompletní záznam jednání Zastupitelstva města Roudnice nad Labem je dostupný ZDE. (kontkrétní bod jednání pak ZDE

Všechny rozpočtové dokumenty, včetně návrhu rozpočtu města na rok 2021 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022-2026 naleznete v příslušné sekci elektronické úřední desky.

Podobné aktuality:

Informace k místnímu poplatku za komunální odpad v roce 2022

09.12.2021

Upozorňujeme na povinnost hrazení místního poplatku za komunální odpad. Částku 670 Kč můžete zaplatit osobně i převodem do 30. června 2022.