menu

CZ

EN DE FR

Roudničtí dobrovolní hasiči získali nový automobil

Tisková zpráva města

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Roudnice nad Labem získala nový automobil. Vozový park rozšířila dodávka Ford Transit, doplněná o potřebné zásahové vybavení. Nákup finančně podpořilo Ministerstvo vnitra a Ústecký kraj.

Jednotky sborů dobrovolných hasičů jsou v mnoha obcích nedílnou součástí veřejného života. Městem Roudnice nad Labem byla zřízena v roce 1996 a její členové ve svém volném čase ochraňují zdraví i majetek. Ve spolupráci s dalšími složkami integrovaného záchranného systému vyjíždějí nejen k požárním zásahům, ale i živelním pohromám a jiným mimořádným událostem. Zajišťují také požární asistenci a požární bezpečnost při různých akcích.

Z důvodu nesporného přínosu práce jednotky pro obyvatele Roudnice nad Labem i jejího blízkého okolí město podporuje její činnost a snaží se nacházet zdroje pro údržbu i modernizaci jejího vybavení. V minulosti se podařilo získat finance např. na moderní cisternovou automobilovou stříkačku Tatra Terrno a nyní jeden z již dosloužilých automobilů nahradila nová dodávka Ford Transit.

Na vozidlo o celkové ceně 999 667 Kč se podařilo získat dotaci 450 000 Kč od Ministerstva vnitra a 300 000 Kč v rámci další dotace poskytl Ústecký kraj. Rozdíl byl doplacen z rozpočtu Roudnice nad Labem.

Dodávka bude, společně se stávajícím vozem Citroen Jumper, sloužit pro dopravu hasičů i potřebného materiálu a pomáhat tak při zajišťování výše uvedených činností.

Fotogalerie

Podobné aktuality:

Ústecký kraj podpořil výstavbu polozapuštěných kontejnerů

01.12.2022

Mgr. Jan Vancl

Město Roudnice nad Labem investuje do odpadového hospodářství, jeho infrastruktury a služeb. V uplynulém měsíci bylo na dvou stanovištích tříděného odpadu ve  Stadické a Mlýnské ulici umístěno dalších pět polozapuštěných kontejnerů systému Molok. Projekt byl spolufinancován Ústeckým krajem.

MĚSTSKÁ POLICIE DOSTALA NOVÉ HYBRIDNÍ VOZIDLO

08.12.2020

Městská policie v Roudnici nad Labem má nový služební automobil. Nákup vozidla s hybridním pohonem byl podpořen Státním fondem životního prostředí České republiky.

Zapojte se do aktualizace strategického plánu města

15.06.2020

Strategický plán rozvoje města Roudnice nad Labem by měl odrážet jeho současné potřeby. I proto je nutná jeho průběžná aktualizace a velmi důležitým krokem je přitom sběr podnětů jeho obyvatel. Zapojte se a přispějte k rozvoji města i vy.

Stále se můžete zapojit do průzkumu Chytrá Roudnice 2030

25.02.2020

V poslední době se stále častěji mluví o konceptu smart city neboli chytrá města. Také Roudnice nad Labem přemýšlí nad tím, jak při plánování dalšího rozvoje uplatnit užitečné moderní technologie a nápady. Vyplněním jednoduchého dotazníku se ještě stále můžete zapojit do průzkumu "Chytrá Roudnice 2030". Nenechávejte za sebe o budoucnosti města pouze rozhodovat druhé a vyjádřete svůj názor!

Městská policie dostala nové hybridní vozidlo

01.01.2020

Již před Vánoci jste v ulicích našeho města mohli potkat nové vozidlo městské policie. Roudnice nad Labem se nákupem hybridního automobilu zařadila mezi města využívající moderní alternativní pohony. Městští strážníci ke službě běžně využívají dva automobily. Dosluhující Citroën v prosinci nahradil nový hybridní vůz Toyota Corolla Touring Sports/kombi. Město se rozhodlo zvolit vůz na alternativní pohon hned z několika důvodů

Rozšiřujeme stanoviště polozapuštěných kontejnerů

29.12.2019

V Uličkách a Bořivojově ulici proběhlo umís­tění polozapuštěných kontejnerových nádob na stanovištích pro sběr separovaného odpadu. Dal­ších moderních odpadových zaří­zení se tak dočkalo jak sídliště, tak i rodinná zástavba

Proběhla modernizace městského kamerového systému

21.10.2019

V průběhu července a srpna došlo k realizaci projektu „Rekonstrukce kamerového systému města Roudnice nad Labem“, spolufinancovaného Ústeckým krajem. Bylo tak vyměněno pět, již nevyhovujících, kamerových bodů