Roudnická kultura v prosinci

Zprávy z Roudnicka

Vloni jsme všichni doufali, že podivné covid období se již nemůže vrátit a jedná se o ojedinělý čas. Bohužel i další Vánoce strávíme s opatřeními, která brzdí kulturní a společenský život. Samozřejmě se budeme snažit, abychom v rámci opatření, která se navíc neustále mění, našli optimální cestu pro pořádání kulturních akcí. Pokud situace dovolí, máte se na co těšit, protože Advent v Roudnici nad Labem je opravdu nabitý.

Adventní čas je plný krásných akcí, ať se jedná o koncerty, besedy, zábavné pořady, workshopy anebo milá tematická setkání. Na plakátovacích plochách na vás čeká velký plakát Roudnický advent, kde jsme se snažili podchytit zajímavé akce, které si pro vás připravily různé roudnické instituce a spolky, se kterými dlouhodobě spolupracujeme. Množství řádků na tomto plakátu rozhodně stojí za vaše přečtení a až vás možná překvapí, kde všude můžete nasávat vánoční atmosféru. Bližší informace naleznete na webových stránkách jednotlivých organizací a našem portálu.

V Kulturním domě Říp to bude žít každý den, ať už akcemi pro širokou veřejnost nebo uzavřené společnosti. Samozřejmě podrobný program naleznete v Roudnických novinách, na plakátovacích plochách a na webu www.kulturaroudnice.cz. Snad jen zde krátce připomenout, že jsou připraveny akce pro děti, mimo jiné Vánoční pohádka se Sváťou nebo Mikulášská show s Ladou Motyčkovou. Vánoční koncerty jsme zařadili napříč různými žánry, adventní trhy na Husově náměstí, při kterých nás zahřeje vánoční atmosféra i výborný svařák, nabídnou vánoční sortiment a čekají nás i různé zábavné večery.

Samozřejmě v průběhu celého měsíce můžete navštěvovat nejnovější filmy v našem 3D kině. Premiérová kina zařazujeme dle vaší poptávky i v průběhu měsíce samotného.

Podrobnosti o akcích a předprodeji vstupenek a aktuálně platná hygienická opatření naleznete na www.kulturaroudnice.cz. Určitě sledujte náš webový portál, protože akce mohou být ovlivněny proticovidovými opatřeními a my na tato opatření budeme muset reagovat.

Přejeme všem krásné, klidné Vánoce a hodně zdraví a spokojenosti do nového roku 2022. Obchodním partnerům děkujeme za spolupráci, přátelům za radost a nejbližším za lásku.

Za celý tým Říp, o.p.s.,

Beáta Krůpová

Podobné aktuality:

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ROUDNICE NAD LABEM

29.11.2021

Mgr. Jan Vancl

Vedení města vás zve na 18. veřejné zasedání Zastupitelstva města Roudnice nad Labem, které se, v zájmu zachování odpovídajících hygienických opatření, ve středu 8. prosince 2021 od 17.00 hod. koná v sálu školícího centra hotelu Koruna na náměstí Jana z Dražic 103. Žádáme účastníky, aby po celou dobu používali ochranu dýchacích cest, udržovali rozestupy a dbali pokynů organizátorů. Děkujeme.

Vláda vyhlásila nouzový stav, opatření zrušila adventní trhy

26.11.2021

Mgr. Jan Vancl

Kvůli epidemii COVID-19 znovu platí nouzový stav. Vláda ho vyhlásila na 30 dní s platností od včerejší půlnoci. Nová opatření znemožňují i konání adventních trhů. Tuto neděli však v areálu kulturního domu Říp proběhne alespoň komornější Podřipská adventní slavnost s kulturním programem.

Město nabízí byt k pronájmu

25.11.2021

Mgr. Jan Vancl

Město Roudnice nad Labem oznamuje zájemcům možnost žádosti o přidělení městského bytu 2+1 o výměře 61,62 m2 v domě č. p. 431 (byt č. 13) ve Sladkovského ulici. Zájemci se v úterý 14. 12. 2021 v 9:00 mohou zúčastnit jeho prohlídky.

Roudnice má svůj vánoční strom

23.11.2021

Mgr. Jan Vancl

Roudnické městské služby dnes na roudnické Karlovo náměstí umístily letošní vánoční strom. Rozsvítí se tradičně v podvečer o první adventní neděli 28. listopadu. Vzhledem k aktuálním epidemickým opatřením se tak však bohužel opět stane v neurčený čas po setmění a bez doprovodného programu.

Uzavření pokladny 23. 11. 2021

19.11.2021

V úterý 23. 11. 2021 bude pokladna městského úřadu z technických důvodů uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Zapojte se do podzimní Sbírky potravin

18.11.2021

V sobotu 20. listopadu 2021 se uskuteční tradiční celorepubliková podzimní Sbírka potravin. Trvanlivé potraviny a drogistické zboží můžete v Roudnici nad Labem věnovat v šesti prodejnách, případně až do konce listopadu prostřednictvím online nákupu. Místní výtěžek ze sbírky bude přerozdělen potřebným lidem z našeho města a jeho okolí. 

V Riegrově ulici zůstane zachován obousměrný provoz

11.11.2021

Mgr. Jan Vancl

Rada města Roudnice nad Labem na svém včerejším zasedání projednala petici označenou „Za jednosměrnou Riegrovu ulici“. Vzhledem k závěrům odborného stanoviska jednomyslně rozhodla požadavku nevyhovět. Rekonstrukce uličního prostoru tak bude provedena dle schválené projektové dokumentace, která předpokládá zachování obousměrného provozu.

Otevřené vinné sklepy na Podřipsku 2021

10.11.2021

Beáta Krůpová; Říp, o.p.s.

Potřetí Říp, o.p.s. pro milovníky vína připravuje na 13. listopadu mimořádnou příležitost seznámit se s lokálními vinaři Podřipska. Tento den od 9 do 20 hodin budete mít možnost ochutnat vína přímo od vinařů a seznámit se s jejich prací. Mezi stanovišti budou účastníky přepravovat speciální kyvadlové vínobusy.

Rekonstrukční práce omezily provoz na roudnickém vlakovém nádraží

10.11.2021

Mgr. Jan Vancl

V tomto týdnu byla zahájena rekonstrukce nástupišť na roudnickém vlakovém nádraží. Související výluka tak až do úterý 7. prosince 2021 dočasně přerušila provoz na prvním nástupišti s výjimkou odjezdů vlaků ve směru Straškov. Práce mají být dokončeny v závěru příští stavební sezóny a přinést vyšší bezpečnost, komfort cestování a především bezbariérový přístup třemi výtahy v prostoru celé stanice.

Arboristé zahájili práce na Karlově náměstí

02.11.2021

Městský úřad Roudnice nad Labem upozorňuje na zahájení arboristických prací, které budou probíhat v tomto týdnu na Karlově náměstí. Prořez se týká dřevin po celém jeho obvodu a v přilehlé Očkově ulici. Cílem zásahu je prodloužení perspektivy a zvýšení provozní bezpečnosti převážné většiny stávajících dřevin. Prosíme o dodržování zásad bezpečnosti při pohybu v jejich blízkosti.

UPOZORNĚNÍ NA UKONČENÍ LETOŠNÍHO SVOZU BIOODPADU

27.10.2021

Mgr. Jan Vancl

Upozorňujeme, že poslední pravidelný čtrnáctidenní interval svozu bioodpadu z hnědých odpadových nádob o objemu 240 l bude probíhat v 47. týdnu, tedy 24., 25. a 26. listopadu 2021. V období od letošního prosince do března roku 2022 bude svoz bioodpadu probíhat pouze 1x měsíčně. 

Přijďte se seznámit se studií revitalizace bezděkovského parčíku

27.10.2021

Mgr. Jan Vancl

Dalším z veřejných míst, kde vedení města Roudnice nad Labem v nadcházejícím roce plánuje revitalizaci, je parčík v Houskově ulici na Bezděkově. Přiklání se přitom k jednoduché koncepci úpravy, která vytvoří příjemný prostor pro setkávání místních obyvatel.
Zaujal vás tento záměr? Přijďte se s ním seznámit na veřejnou prezentaci architektonické studie, zpracované firmou Zahradní architektura Ing. Ivan Marek, která proběhne v pondělí 8. listopadu od 17:00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu Roudnice nad Labem.
Těšíme se na vaši účast.

Průchod mezi Riegrovou ulicí a náměstím otevřen

27.10.2021

Mgr. Jan Vancl

Dnes byly dokončeny výkopové práce bezprostředně pod schody v průchodu z Riegrovy ulice na Karlovo náměstí. Lokalita je tak již průchozí a veřejné toalety přístupné. Opravy kanalizace však v lokalitě stále pokračují. Při pohybu v blízkosti staveniště proto prosím i nadále dbejte osobní bezpečnosti. 

Roudnické školy na krajské doporučení prodlužují podzimní prázdniny

22.10.2021

Mgr. Jan Vancl

Základní školy zřizované Městem Roudnice nad Labem se rozhodly pro prodloužení podzimních prázdnin. Ředitelské volno ve dnech 25. - 26. října umožní žákům zůstat doma po celý příští týden. Ústecký kraj to, s ohledem na vývoj šíření onemocnění COVID-19 a dalších akutních respiračních onemocnění, doporučil zvážit všem školám na svém území, bez rozdílu zřizovatele. Pro rodiče, kteří se nemají možnost se o děti v těchto dnech postarat, jsou zajištěny služby školní družiny.

Varování - poškozené stromy i stavby ohrožují zdraví

21.10.2021

Mgr. Jan Vancl

Na mnoha místech našeho města i v jeho okolí jsou hlášeny havárie. Vítr láme větve i stromy a poškozuje střechy domů. Žádáme proto veřejnost o maximální opatrnost při pohybu na veřejných prostranstvích, zejména pak v parcích. Reálným rizikem jsou však např. i padající střešní tašky! Respektujte prosím výstražné pásky, kterými policie na rizikových místech vyznačuje nebezpečný prostor a vyhýbejte se jim! Děkujeme.

Archeologický průzkum mírně prodlouží práce v průchodu úřadu

19.10.2021

Mgr. Jan Vancl

V průběhu výkopových prací na výměně kanalizace byly v průchodu u městského úřadu odkryty části kamenné stavby, které si žádají zhruba týdenní archeologický průzkum. Práce byly po nezbytně nutnou dobu zastaveny a lokalita je nadále neprůchozí. Do Riegrovy je třeba dočasně chodit ulicemi Nerudova a Řipská.

Přijďte se seznámit s aktualizovanou studií Smetanova náměstí

18.10.2021

Mgr. Jan Vancl

Zajímá vás budoucí podoba Smetanova náměstí? Přijďte se podívat na prezentaci aktualizované studie revitalizace tohoto veřejného prostoru. Setkání proběhne v pondělí 25. října od 17 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Roudnice nad Labem. Projekt revitalizace by měl být zpracován do konce tohoto roku.

Uzavření průchodu z Riegrovy ulice

18.10.2021

Mgr. Jan Vancl

Firma Infratech, s.r.o. zahájila návazné výkopové práce na výměně kanalizace v průchodu u budovy městského úřadu v Riegrově ulici. Dnes jsou proto nepřístupné veřejné toalety. Využijte prosím případně služeb Informačního a dopravního centra na Karlově náměstí.
Schody však (z důvodu bezpečnosti) zůstanou po nezbytně nutnou dobu stále uzavřeny (cca týden). Do Riegrovy je tak třeba dočasně chodit ulicemi Nerudova a Řipská. Děkujeme za pochopení.

Upozornění na uhrazení místního poplatku za odpady

13.10.2021

Letošní poplatek za komunální odpad, ve výši 670,- Kč na poplatníka, byl splatný jednorázově do 30. 6. 2021. Pokud jste ho ještě neuhradili, učiňte tak co nejdříve. Nezaplacený poplatek nebo jeho část může městský úřad zvýšit až na trojnásobek!

Na Podřipsko dorazí krajský OČKOBUS

11.10.2021

Máte daleko očkovací centrum? Chcete se poradit o očkování? 18. října na Podřipsko zavítá krajský OČKOBUS. Pokud máte zájem o očkování proti COVID-19 jednodávkovou vakcínou JANSSEN, nezapomeňte si s sebou přinést občanský průkaz a kartičku zdravotní pojišťovny.

Parlamentní volby 2021 - otázky a odpovědi

06.10.2021

V pátek 8. a v sobotu 9. října 2021 proběhnou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které patří k těm nejdůležitějším a také nejsledovanějším. Svými hlasy totiž Češi rozhodnou nejen o poslancích, ale i směřování České republiky v nadcházejících čtyřech letech. První den budou volební místnosti otevřeny od 14.00 do 22.00, druhý pak od 8.00 do 14.00. Přijďte k volbám!

Roudnická nemocnice rozšířila zázemí porodnice a gynekologie

05.10.2021

Mgr. Jan Vancl

Nemocnice Roudnice nad Labem s.r.o. v minulém týdnu slavnostně otevřela rozšířené zázemí porodnice a gynekologického oddělení. Nově tak rodičkám nabízí téměř dvounásobnou kapacitu i nadstandardní služby. Navýšení počtu lůžek má pomoci zvládnout stále rostoucí počet porodů a zajistit soukromí i komfort maminek. Rada města Roudnice nad Labem se s fungováním a plány nemocnice seznámila i v rámci svého výjezdního zasedání.

Ústecký kraj hledá nové pěstouny

30.09.2021

V České republice stále vyrůstá mnoho dětí, které nemohou žít ve své biologické rodině. Kvůli nedostatku aktivních pěstounů se tak v tom nejzranitelnějším věku ocitají v zařízeních ústavní péče. Ústecký kraj proto hledá nové rodiče, kteří by jim poskytli individuální láskyplnou péči blízké osoby, kterou potřebují. Možná právě Vaše rozhodnutí pomůže změnit osud dětí, které nemají to štěstí vyrůstat ve vlastní rodině. 

Přijďte se seznámit se studií revitalizace Smetanova náměstí

27.09.2021

Mgr. Jan Vancl

Město Roudnice nad Labem plánuje celkovou úpravu Smetanova náměstí. Veřejnosti byla přislíbena možnost zapojení se do přípravného procesu. Proto Vás zveme na prezentaci studie revitalizace tohoto veřejného prostoru. Setkání proběhne v pondělí 4. října od 17 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Roudnice nad Labem. 

 

Chystá se nová kotlíková dotace. Zájemci, vyplňte anketu!

24.09.2021

V příštím roce se bude opět vyhlašovat kotlíková dotace v Ústeckém kraji, tentokrát ovšem s novými pravidly. Dotace bude určena pro nízkopříjmové domácnosti, které mohou dosáhnout příspěvku až ve výši 95 % způsobilých nákladů. Na krajském webu je k dispozici anketa pro zájemce o tuto dotaci. Předpokládaný zájem o kotlíkovou dotaci v Ústeckém kraji totiž přímo ovlivní výši alokace finančních prostředků, která bude kraji přidělena.

POZOR NA ENERGETICKÉ PODVODNÍKY

23.09.2021

Mgr. Jan Vancl

Měli bychom se mít na pozoru před energetickými podvodníky. Bohužel i v Roudnici nad Labem totiž zaznamenáváme zvýšený počet dotazů na osoby vydávající se za zaměstnance Skupiny ČEZ, či jiných dodavatelů energií. Nabízejí smlouvy a schůzky přímo v domácnostech u klientů. Nenechte si pod záminkou kontroly fakturací, ověření chybné smlouvy nebo doplnění údajů sebrat své úspory nebo si nechat vnutit nevýhodnou nabídku!

Dům dětí nabízí pestrý výběr rukodělných činností

21.09.2021

Roudnický dům dětí a mládeže TREND i v letošním roce nabízí pestrý výběr volnočasových aktivit. Dětí v rámci rukodělných činností vytváření výrobky ze všemožných materiálů, od papíru, textilu a dřeva, přes řadu přírodních i umělých materiálů, až po ovoce a zeleninu. Do kroužků keramiky, korálkování a drátování, papírových modelářů, 3D dílen a dalších se lze zapsat až do konce října.

Výkopové práce omezí omezí pohyb u radnice

17.09.2021

Mgr. Jan Vancl

Od pondělí 20. září bude na Karlově náměstí před průjezdem u městského úřadu hloubena nová kanalizační šachta. Výkopové práce budou pokračovat dále průchodem až do Riegrovy ulice. Termín dokončení je stanoven na 30. října tohoto roku. Lokalita zůstane pro pěší i nadále průchozí. Žádáme však o obezřetnost a ohleduplnost při pohybu i parkování v blízkosti staveniště. Děkujeme.

Roudnické vinobraní opět ve velkém, festival přilákal tisíce návštěvníků

17.09.2021

Mgr. Jan Vancl

Roudnické vinobraní do zámeckého areálu opět přilákalo tisíce lidí. Festival, kromě místního i regionálního vína burčáku, nabídl bohatý hudební program na dvou scénách. Nechyběla ani tradiční přehlídka historických vozidel.

Mistrovství Ústeckého kraje v orbě

17.09.2021

Zítra, v sobotu 18. září, proběhne 5. ročník Mistrovství Ústeckého kraje v orbě. Soutěžní den bude oficiálně zahájen v 10:00 a nejlepší oráči oceněni v 15:30. Kromě samotné orby bude k vidění i výstava zemědělské techniky a aktivně předvedeny výrobky polní kovárny.

Dny evropského dědictví zpřístupní roudnické památky

15.09.2021

V sobotu 18. září se v Roudnici nad Labem uskuteční oblíbená akce Dny evropského dědictví. Veřejnosti se opět otevřou památky i objekty veřejnosti běžně uzavřené, a to zadarmo či za snížené vstupné.

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ROUDNICE NAD LABEM

13.09.2021

Zveme vás na 17. veřejné zasedání Zastupitelstva města Roudnice nad Labem, které se koná ve středu 22. září 2021 od 17.00 hod v zasedací místnosti ve 2. patře radnice na Karlově náměstí.

MĚSTO NABÍZÍ BYT K PRONÁJMU

10.09.2021

Město Roudnice nad Labem nabízí k pronájmu byt 2+1 v ulici Karla Jeřábka. Zúčastněte se 21. září prohlídky a podejte si žádost o jeho přidělení.

V říjnu v Podluskách proběhne sběr nebezpečného odpadu

09.09.2021

V sobotu 30. října v Podluskách proběhne další z bezplatných svozů drobných nebezpečných odpadů. Za tímto účelem je běžně otevřen i sběrný dvůr Hostěraz.

Roudnické vinobraní 2021

08.09.2021

Beáta Krůpová, Říp, o.p.s.

Již tuto sobotu 11. září se Roudnice dočká svého největšího hudebního festivalu. Roudnické vinobraní se koná přímo v centru města - v areálu zámku a jeho zahrad. Doprovodnou výstavu Historici v Roudnici letos poprvé naleznete na nádvoří zámku a není zpoplatněna. Tato výstava probíhá od 10:00 do 14:00 hodin a je zakončena slavnostním odjezdem na spanilou jízdu.

Nová etapa roudnického obchvatu je dokončena

07.09.2021

Mgr. Jan Vancl

V Roudnici nad Labem dnes byla slavnostně zprovozněna nová komunikace, propojující dosavadní části obchvatu. Pomoci má především s odklonem části těžké nákladní dopravy mimo ulice města. Stavbu pro Ústecký kraj od roku 2019 realizovalo sdružení firem EUROVIA CS a HERKUL. Financoval ji za využití podpory z evropských fondů a státního rozpočtu. Celkové náklady na komunikaci v délce 3,531 km přesáhly 435 milionů korun.

Prvňáčci zahájili školní docházku v kulturním domě

01.09.2021

Mgr. Jan Vancl

Roudničtí prvňáčci dnes poprvé usedli do školních lavic. Předtím je však, za doprovodu rodičů, prarodičů a dalších rodinných příslušníků, čekalo uvítání v sálu Kulturního domu Říp. Starosta František Padělek, ředitelé škol a třídní učitelé jim popřáli úspěšný vstup do školního života.

Proběhne kácení a prořez dožívajících a havarijních dřevin

31.08.2021

Mgr. Jan Vancl

V  první polovině září bude v roudnických ulicích zahájeno odstraňování desítek nebezpečných, dožívajících, neperspektivních či havarijních dřevin. Kácení proběhne především v Tyršově parku a na Špindlerově třídě. Za odstraněné dřeviny je připravena náhradní výsadba.

Spojení Roudnice a dálnice D8 bude otevřeno 1. září

30.08.2021

Mgr. Jan Vancl

Ve středu 1. září bude otevřena nová komunikace spojující Roudnici nad Labem s exitem 29 dálnice D8. Oproti původně avizovanému dopolednímu plánu však nejpozději již v brzkých ranních hodinách. Rodiče s žáky tak v první školní den z tohoto směru již nebudou muset využít objízdné trasy přes Podlusky.

Město nabízí byt k pronájmu

25.08.2021

Město Roudnice nad Labem nabízí k pronájmu byt 2+1 v ulici Sladkovského. Zúčastněte se 9. září prohlídky a podejte si žádost o jeho přidělení.

Město nabízí byty k pronájmu

25.08.2021

Město Roudnice nad Labem nabízí k pronájmu byty v Aleji 17. listopadu a Neklanově ulici. Zúčastněte se 7. září prohlídky a podejte si žádost o jejich přidělení.

Svátek hudby s Václavem Hudečkem v Roudnici nad Labem

24.08.2021

Říp, o.p.s.

V pátek 27. srpna v Kulturním domě Říp poprvé v Roudnici nad Labem uvedeme výjimečný koncert v podání ikony klasické hudby Václava Hudečka a dalších špičkových interpretů. Vystoupí v doprovodu unikátního dámského smyčcového souboru Alma Ansámbl. Na pódium bude přizvána i mladá generace, vítěz luhačovické Akademie Václava Hudečka, David Hernych. Vystoupení bylo do programu zařazeno jako ochutnávka koncertů Svátků hudby v Litoměřicích a Lovosicích.

Městský obchvat bude zprovozněn na začátku září

24.08.2021

Zprovoznění nového úseku obchvatu Roudnice nad Labem se blíží. Právě probíhá např. dokončování odtoků, či přesun zbylého materiálu. Předtím, než na něj vjedou první automobily, je však třeba přinejmenším osazení a nástřik části dopravního značení.
Na spojnici města s exitem 29 dálnice D8 se provoz vrátí již příští středu 1. září v dopoledních hodinách. Celá komunikace, spojující městské části Podlusky a Bezděkov, bude otevřena v úterý 7. září.

Změny v autobusové dopravě DUK

23.08.2021

V souvislosti s dokončením výstavby okružní křižovatky ve směru na krabčice byl ode dneška obnoven provoz autobusové dopravy v běžném režimu. Z důvodu pokračující uzavírky Riegrovy ulice se však mění stání na autobusovém nádraží v Roudnici nad Labem. Seznamte se s aktuálním provozem na stanovištích autobusů DUK.

Přijďte se seznámit s návrhem nového lesoparku Na Kolečku

18.08.2021

Mgr. Jan Vancl

Roudnice nad Labem připravuje projekt výstavby lesoparku Na Kolečku. V blízkosti sídliště Hracholusky v nadcházejících několika letech vznikne zázemí pro relaxaci i sport a volnočasové aktivity. Jeho součástí má být i veřejností žádaný skatepark. Přijďte se seznámit s možnou podobou parku a diskutovat s autory jeho návrhu. Veřejné setkání proběhne ve středu 15. září od 17:00 v kinosálu SOŠ a SOU v Neklanově ulici.

Zapojte se do sociologického výzkumu Současná česká rodina

17.08.2021

Výzkumná agentura SC&C ve spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně i v našem městě realizuje sběr dat mezinárodního výzkumu podtitulem Současná česká rodina. Kde v nelehkém období stojí a jak si ve společnosti vede rodina? Jakému typu lidí a rodin se daří lépe a jakému hůře? Dokážeme se poučit ze čerstvých zkušeností i z dávnější minulosti tak, aby se nám a našim rodinám v budoucnu vedlo lépe? Těmto a mnohým dalším otázkám se věnuje výzkum, do kterého se můžete zapojit jako respondenti i placení tazatelé.

Správa železnic v srpnu zahájí rekonstrukci roudnického vlakového nádraží

12.08.2021

Mgr. Jan Vancl

Správa železnic vybrala zhotovitele rekonstrukce nástupišť na roudnickém vlakovém nádraží. Bezbariérový přístup na ně zajistí nové výtahy. Práce mají být zahájeny ještě tento měsíc a potrvají do příštího listopadu. Město jedná o rozšíření kapacity pro parkování a dalších úpravách.

Přijďte se otestovat na HIV a další choroby na Karlovo náměstí

10.08.2021

Mgr. Jan Vancl

Hledáte možnost anonymního a bezplatného otestování na HIV, syfilis a další sexuálně přenosné choroby? V úterý 24. 8. budete mít možnost využít služeb mobilního checkpointu České společnosti AIDS pomoc, z. s. přímo v Roudnici nad Labem. Přijďte se mezi 16:00 a 18:30 zdarma otestovat do sanitky na Karlově náměstí.

Roudnice nad Labem vlajkovou lodí Ústeckého kraje

06.08.2021

Beáta Krůpová, Říp, o.p.s.

Roudnice nad Labem se jako jediné město Ústeckého kraje stala součástí krásné akce Dvořákův festival. Již 63. ročník festivalu, který táhne linku Dvořákových skladeb, se koná v šesti krajích České republiky. Záštitu nad tímto festivalem převzali prezident České republiky, pražský arcibiskup i hejtmani všech dotčených krajů.

Bezbariérový přístup na radnici

05.08.2021

Mgr. Jan Vancl

Chystáte se navštívit Městský úřad a trpíte omezenou pohyblivostí? Potřebujete zcela bezbariérový přístup? Využívejte výtah v budově radnice na Karlově náměstí. Vstup ze dvora je dostupný pouze klientům sociálního odboru po předchozím objednání. Nabízíme i bezplatnou automobilovou dopravu.

Roudnice přivítala olympijskou finalistku Terezu Fišerovou

02.08.2021

Mgr. Jan Vancl

V sobotu 31. července čekalo naši olympijskou reprezentantku ve vodním slalomu, kanoistku Terezu Fišerovou, hned po návratu do rodného města velké překvapení. Na Karlově náměstí ji společně s rodinou a přáteli přivítaly i desítky dalších příznivců.

V sobotu Roudnice přivítá olympijskou finalistku Terezu Fišerovou

29.07.2021

Mgr. Jan Vancl

Roudnická olympijská kanoistka Tereza Fišerová po finálové jízdě skončila na šestém místě. I přesto, že si letos medaili nepřiveze, je to krásný úspěch a jsme na naši reprezentantku opravdu hrdí! Do rodného města se vrátí již tuto sobotu 31. července. Přijďte ji společně s námi přivítat na roudnické Karlovo náměstí! Setkáme se ve 13:00 na jeho středu u kašny, kde jí vedení města Roudnice nad Labem předá dar a Tereza se podělí o první pocity po návratu z dějiště Her.

Tarif Pražské integrované dopravy od srpna zdraží

28.07.2021

Od 1. 8. 2021 dochází ke změnám Tarifu Pražské integrované dopravy. Úpravy se dotknou jak jednorázových jízdních dokladů, tak i předplatních kuponů. Týkají se tedy i integrovaných linek v Roudnici nad Labem. Ceny jízdného se, až na výjimky, zvýší zhruba o čtvrtinu.

Prázdninové uzavření sběrného místa Kovošrot

22.07.2021

Roudnické sběrné místo Kovošrot Group CZ v Žižkově ulici bude termínu 26. 7. až 6. 8. 2021 z důvodu dovolené uzavřeno. Neodkládejte proto prosím k jeho vratům elektroodpad ani další materiál a využívejte služby sběrného dvoru Hostěraz. Děkujeme.

 

Prezentace koupaliště - změna místa konání

21.07.2021

Mgr. Jan Vancl

Z technických důvodů plánované setkání s veřejností nemůže proběhnout v sálu Koruna. Prezentace aktualizovaného záměru dokončení veřejného koupaliště tak proběhne ve stejný čas, ve středu 28. července od 17:00, v sálu Kulturního domu Říp. Děkujeme za pochopení.

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Riegrově ulici pokračuje

16.07.2021

Mgr. Jan Vancl

Severočeská vodárenská společnost (SVS) v červenci zahájila plánovanou investiční akci v roudnické Riegrově ulici. Rekonstrukce dožilého poruchového prvorepublikového vodovodu a popraskané děravé kanalizace tak již druhým týdnem komplikuje dopravu v centru. Podívejte se na její aktuální průběh.

Končíte v zaměstnání? Registrujte se do programu Úřadu práce ČR

14.07.2021

Obdrželi jste v zaměstnání výpověď? Končí vám smlouva na dobu určitou nebo pracovní poměr dohodou? Právě pro vás Úřad práce ČR nabízí komplexní balíček aktivit. Registrujte se mezi zájemce ještě před ztrátou zaměstnání a využijte programu OUTPLACEMENT k nalezení nového uplatnění na trhu práce.

Závody na Zavadilce přilákaly stovky cyklistů

09.07.2021

Letošní závody Klubu cyklistů roudnických na Zavadilku, tedy trasu s tradicí od roku 1967, opět přilákaly stovky sportovců. Zástupce sportovních klubů z celé republiky znovu doplnili i cyklisté z Německa. Podívejte se, společně s Vladimírem Urbanem, na průřez dvěma závodními dny.

Přijďte se seznámit se studií dostavby veřejného koupaliště

08.07.2021

Mgr. Jan Vancl

Ve středu 28. července od 17:00 proběhne v sálu Kulturního domu Říp veřejné setkání, na kterém Město Roudnice nad Labem občanům představí záměr dokončení veřejného koupaliště. Přijďte se seznámit s detaily aktualizované studie.

Roudnice pošle milionovou pomoc postiženým obcím, zapojili se i dobrovolní hasiči

02.07.2021

Mgr. Jan Vancl

Zastupitelstvo města Roudnice nad Labem dnes schválilo finanční pomoc větrem poškozeným obcím. Mezi Lužice a Mikulčice na Hodonínsku, Moravskou Novou Ves, Hrušky na Břeclavsku a Stebno na Podbořansku rozdělí milion korun. Na jižní Moravu dnes s pomocí vyrazila i Jednotka sboru dobrovolných hasičů Roudnice nad Labem.

Uzavření kanceláře pro ověřování a CZECHPOINT - 7. 7. 2021

02.07.2021

Ve středu 7. 7. 2021 bude z provozních důvodů uzavřena kancelář pro ověřování a CZECHPOINT. Děkujeme za pochopení.

Dopravní hřiště zůstane o prázdninách uzavřené

30.06.2021

Mgr. Jan Vancl

Se závěrem školního roku je dnes naposledy v provozu dětské dopravní hřiště u 3. ZŠ Školní. V rámci výuky i pro veřejnost se znovu otevře až po letních prázdninách.

Uzavření Riegrovy ulice mění trasy linek autobusové dopravy

30.06.2021

V termínu od 5. 7. 2021 do 31. 8. 2021 budou z důvodu uzavírky ul. Riegrova v Roudnici nad Labem jezdit linky ze zastávky Nemocnice do zastávky autobusové nádraží po objízdné trase přes zastávku Čihadla (v ul. Řipská). Zastávka Purkyňovo náměstí nebude v tomto směru obsluhována. Od 7. 7. 2021 do 31. 10. 2021 pak dochází ke změně obsluhy zastávek MHD, kdy bude rovněž vynechána zastávka Riegrova (náhradní zastávka bude umístěna na autobusovém nádraží).

Zastupitelstvo rozhodne o finanční pomoci postiženým jihomoravským obcím

25.06.2021

Mgr. Jan Vancl

Živelná katastrofa, která včera večer zasáhla Jihomoravský kraj, napáchala nebývalé škody na zdraví a majetku. Tornádo zanechalo rodiny bez střechy nad hlavou, desítky zraněných a bohužel i mrtvé. Vedení Roudnice nad Labem se v této mimořádné krizové situaci rozhodlo nejvíce postiženým obcím finančně pomoci milionem korun.

Odstávka v systému vydávání dokladů

25.06.2021

V souvislosti s přijímáním nového zákona o občanských průkazech a novely zákona o cestovních dokladech vás upozorňujeme na odstávku v systému jejich žádostí a vydávání. Od 29. července do 1. srpna 2021 tak dočasně nebude možné podávat některé žádosti a vyzvedávat některé z dokladů. Seznamte se s informacemi Ministerstva vnitra.

Uzavření matriky 1. 7. 2021

25.06.2021

Ve čtvrtek 1. 7. 2021 bude z provozních důvodů uzavřena matrika. Děkujeme za pochopení.

1. 7. 2021 - Neklanova, Havlíčkova

24.06.2021

Ve čtvrtek 1. 7. 2021 bude probíhat čištění pozemní komunikace v ulicích Neklanova a Havlíčkova. Z toho důvodu je zde umístěno přenosné dopravní značení zakazující zastavení v tento den v čase od 07:00 do 14:00 hod.

29. 6. 2021 - Přemyslova, Libušina , Barákova

24.06.2021

V úterý 29. 6. 2021 bude probíhat čištění pozemní komunikace v ulicích Přemyslova, Libušina a Barákova. Z toho důvodu je zde umístěno přenosné dopravní značení zakazující zastavení v tento den v čase od 07:00 do 14:00 hod.

Výlukový jízdní řád roudnické MHD

23.06.2021

V souvislosti s avizovaným uzavřením Riegrovy ulice byl schválen výlukový jízdní řád roudnické MHD. Stavební práce na opravách vodovodu a kanalizace mají být zahájeny v pondělí 5. 7. 2021. Změna autobusové linky je platná v termínu 7. 7. - 11. 12. 2021.

Sběrem nepotřebného textilu pomáháte ohroženým dětem

22.06.2021

Mgr. Jan Vancl

Zbavujete se nepotřebných oděvů či obuvi pro děti i dospělé? Nevyhazujte je na sběrný dvůr a raději využijte kontejnery KlokTex. Charitativně ekologickým sběrem textilu pomáháte především Fondu ohrožených dětí Klokánek. Optimalizaci jejich svozu nově pomáhají monitorovací čidla.

Oprava vozovky omezí průjezd a parkování v Bořivojově ulici

18.06.2021

Mgr. Jan Vancl

V příštím pracovním týdnu (21. - 25. 6. 2021) proběhne oprava povrchů v Bořivojově ulici. Po dobu prací (každý den od 7:00 do 19:00) nebude možné v lokalitě parkovat (s výjimkou parkovací plochy u Neklanovy ulice) ani jí projíždět. Přeparkováním vozidla se vyhnete blokování stavby i jeho možnému poškození.

Roudnice patří mezi nejlepší města pro byznys v Ústeckém kraji

16.06.2021

Mgr. Jan Vancl

Roudnice nad Labem obhájila loňské umístění ve srovnávacím výzkumu Město pro byznys. Opět se tak dostala na pomyslné stupně vítězů nejlepších měst z hlediska podnikatelského potenciálu v celém Ústeckém kraji. Ponikání se v současnosti stále lépe daří jen v Litoměřicích a nově i v Mostě.

SVS zahájí rekonstrukci vodovodu a kanalizace v Riegrově ulici

15.06.2021

Mgr. Jan Vancl

Severočeská vodárenská společnost v červenci zahájí plánovanou investiční akci v roudnické Riegrově ulici. Rekonstrukce dožilého poruchového prvorepublikového vodovodu a popraskané děravé kanalizace zkomplikuje dopravu v centru. Město Roudnice nad Labem v koordinaci naváže kompletní obnovou uličního prostoru.

Omezení provozu matriky - 17. 6. 2021

15.06.2021

Ve čtvrtek 17. 6. 2021 bude od 11:00 z provozních důvodů uzavřena matrika Městského úřadu Roudnice nad Labem. Děkujeme za pochopení.

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ROUDNICE NAD LABEM

14.06.2021

Mgr. Jan Vancl

Zveme vás na 15. veřejné zasedání Zastupitelstva města Roudnice nad Labem, které se koná ve středu 23. června 2021 od 17.00 hod. Po období přísných protiepidemických opatření se jednání vrací zpět do zasedací místnosti ve 2. patře radnice na Karlově náměstí.

Změna na autobusové lince PID 467

14.06.2021

Z důvodu zítra zahajované výstavby okružní křižovatky na silnici č. II/246 ve směru na Krabčice, od úterý 15. 6. do 15. 8. 2021 dochází k dočasné změně na lince PID 467. Ruší se zastávka Roudnice n.L., Čihadla, přemisťuje Krabčice, rozc.1.0 a zřizuje Roudnice n.L., žel.st. ve směru Mladá Boleslav.

Registrace na očkování pro samoplátce byla spuštěna

11.06.2021

Dnes bylo spuštěno očkování samoplátců. Osoby nepojištěné v systému veřejného zdravotního pojištění se tak již mohou registrovat k vakcinaci v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem a dalších místech po celé ČR.

Ochutnejte česká vína na Roudnickém koštu!

10.06.2021

Již tuto sobotu 12. června se milovníci vína mohou těšit na další ročník tradiční akce Roudnický košt! Letos proběhne trochu nezvykle na venkovním prostoru před zámkem. Lístky za zvýhodněné předprodejové ceny si můžete do pátku objednat na www.roudnicky-kost.cz.

Galerijní noc nabídne prohlídku, koncert i netradiční fotokoutek

10.06.2021

V rámci celorepublikového festivalu muzejních nocí roudnická Galerie moderního umění v pátek 11. června zdarma nabídne bohatý kulturní program. Těšte se na komentovanou prohlídku s autory, netradiční fotokoutek i koncerty místních kapel Louty a Blueroom.

15. 6. 2021 - Jeronýmova, Chelčického, Na Hradčanech

10.06.2021

V úterý 15. 6. 2021 bude probíhat čištění pozemní komunikace v ulicích Jeronýmova, Chelčického a Na Hradčanech. Z toho důvodu je zde umístěno přenosné dopravní značení zakazující zastavení v tento den v čase od 07:00 do 14:00 hod.

14. 6. 2021 - Karla Jeřábka

10.06.2021

V pondělí 14. 6. 2021 bude probíhat oprava pozemní komunikace v ulici Karla Jeřábka. Z toho důvodu je zde umístěno přenosné dopravní značení zakazující zastavení v tento den v čase od 07:00 do 14:00 hod.

Výstavba křižovatky mění autobusové linky

09.06.2021

Z důvodu výstavby okružní křižovatky na silnici č. II/246 ve směru na Krabčice budou od zítřka, čtvrtka 10. 6. 2021, do 20. 8. 2021 níže uvedené linky jezdit po objízdné trase (z Krabčic přes Bezděkov do zastávky Roudnice n.L, aut. nádr.). Mění se rovněž obsluha zastávky Roudnice n.L. Čihadla a dochází k přesunu zastávky Krabčice,Vesce,rozc.1.0 do obce Krabčice.

Výstavba napojení obchvatu uzavře cestu na Mělník

07.06.2021

Mgr. Jan Vancl

Výstavba napojení městského obchvatu s kruhovým objezdem v blízkosti restaurace Na Střelnici si, z důvodu geologických podmínek, od 15. června 2021 vyžádá úplnou uzavírku komunikace. EUROVIA CS, a.s. má práce dokončit nejpozději do dvou měsíců. Doporučená objízdná trasa z Roudnice nad Labem ve směru na Mělník bude vedena přes městskou část Bezděkov a obec Bechlín.

Roudnice získala miliony na investice do školních budov

03.06.2021

Mgr. Jan Vancl

Žáci ZŠ Karla Jeřábka letos dostanou vysvědčení o dva týdny dříve. Důvodem je právě probíhající rekonstrukce školy. Roudnici nad Labem se na investice podařilo získat státní dotační prostředky. Desítky milionů mají v dalších letech umožnit i rozšíření podluské školky a základní školy na hracholuském sídlišti.

Parkovací známky jsou v prodeji, cena druhé hodiny stání v centru se zdvojnásobí

03.06.2021

Mgr. Jan Vancl

1. července 2021 se v historickém centru Roudnice nad Labem mění podmínky pro parkování. Za dlouhodobé stání si řidiči bez parkovací známky každou hodinu po té první zaplatí dvacet korun, tedy dvojnásobnou sazbu. Známku si mohou na služebně městské policie v předstihu zakoupit rezidenti, podnikatelé i dojíždějící zaměstnanci. (Informace o vyšší sazbě, uvedená v červnových Roudnických novinách a některých dalších médiích, není aktuální.)

STK na výjezdu z Roudnice je stále v provozu

02.06.2021

Výjezd z Roudnice nad Labem Žižkovou ulicí po silnici II/240 je od 1. června uzavřen. STK, měření emisí i čerpací stanice Benzina a Shell jsou však stále v provozu! Objízdná trasa vede přes Podlusky a dálnici D8.

8. 6. 2021 - Poděbradova, Palackého, Prokopova

02.06.2021

V úterý 8. 6. 2021 bude probíhat čištění pozemní komunikace v ulicích Poděbradova, Palackého a Prokopova. Z toho důvodu je zde umístěno přenosné dopravní značení zakazující zastavení v tento den v čase od 07:00 do 14:00 hod.

Stavební práce omezily průjezd na Vědomice

31.05.2021

Mgr. Jan Vancl

Plánované stavební práce dnes pro většinu řidičů uzavřely odbočku ze silnice 240 do ulice Roudnická. Nejméně do konce června omezí nejen cestu do Vědomic, ale i k některým sportovištím. Objízdná trasa k nim, včetně parkoviště krytého plaveckého bazénu, který by mohl být otevřen již tuto sobotu, vede ulicí Ke statku.

V červenci se v Roudnici změní podmínky parkování

31.05.2021

Mgr. Jan Vancl

Od 1. července 2021 se v historickém centru Roudnice nad Labem mění podmínky pro parkování. Za dlouhodobé stání na náměstích i v jejich okolí si tak řidiči připlatí. V reakci na přání místních také na Rvačově vzniká první zóna pro rezidentní parkování. Oproti původnímu odloženému návrhu ze začátku tohoto roku bude druhá a každá další hodina stání zdražena na 20 Kč. Parkovací známky si od 1. června mohou koupit rezidenti, podnikatelé a nově i zaměstnanci.

3. 6. 2021 - Sokolská, Komenského, Poděbradova

28.05.2021

Ve čtvrtek 3. 6. 2021 bude probíhat čištění pozemní komunikace v ulicích Sokolská, Komenského a Poděbradova. Z toho důvodu je zde umístěno přenosné dopravní značení zakazující zastavení v tento den v čase od 07:00 do 14:00 hod.

1. 6. 2021 - Vrchlického, Hornická, Alej 17. listopadu

28.05.2021

V úterý 1. 6. 2021 bude probíhat čištění pozemní komunikace v ulicích Vrchlického, Hornická a Alej 17. listopadu. Z toho důvodu je zde umístěno přenosné dopravní značení zakazující zastavení v tento den v čase od 07:00 do 14:00 hod.

Kraj podpořil modernizaci stanoviště separovaného odpadu

27.05.2021

Mgr. Jan Vancl

Staré kontejnery pro sběr separovaného odpadu blízkosti křižovatky ulic Švermova a Kapitána Jaroše nahradily nové polozapuštěné nádoby. Modernizace stanoviště byla finančně podpořena dotací Ústeckého kraje.

Uzavření matriky 1. a 3. 6.

26.05.2021

V úterý 1. 6. ve čtvrtek 3. 6. 2021 bude z provozních důvodů uzavřena matrika Městského úřadu Roudnice nad Labem. Děkujeme za pochopení.

Aktualizujeme strategický plán, připojte se!

25.05.2021

Mgr. Jan Vancl

Strategický plán rozvoje města Roudnice nad Labem by měl odrážet jeho současné potřeby. I proto je nutná jeho průběžná aktualizace a velmi důležitým krokem je přitom sběr podnětů jeho obyvatel. Připojte se a přispějte k rozvoji města i vy.

Plánované uzavírky zkomplikují roudnickou dopravu

24.05.2021

Mgr. Jan Vancl

Prvním červnovým dnem začne finální fáze napojení nového úseku městského obchvatu. Na čtvrt roku se tak uzavře silnice II/240, propojující Roudnici nad Labem s exitem 29 dálnice D8. Do města se tak řidiči osobních automobilů z tohoto směru dostanou pouze přes městskou část Podlusky. Avizované výkopové a rekonstrukční práce od 1. července zneprůjezdní i Riegrovu ulici.

27. 5. 2021 - Neklanova, Sokolská, Bořivojova

21.05.2021

Ve čtvrtek 27. 5. 2021 bude probíhat čištění pozemní komunikace v ulicích Neklanova, Sokolská a Bořivojova. Z toho důvodu je zde umístěno přenosné dopravní značení zakazující zastavení v tento den v čase od 07:00 do 14:00 hod.

Město nabízí byt k pronájmu

20.05.2021

Město Roudnice nad Labem nabízí k pronájmu byt 1+1 na třídě T. G. Masaryka. Zúčastněte se 8. června prohlídky a podejte si žádost o jeho přidělení.

25. 5. 2021 - Havlíčkova

20.05.2021

V úterý 25. 5. 2021 bude probíhat čištění pozemní komunikace v ulici Havlíčkova. Z toho důvodu je zde umístěno přenosné dopravní značení zakazující zastavení v tento den v čase od 07:00 do 14:00 hod.

Rekonstrukce v ulici Dr. Slavíka pokračuje dle plánu

19.05.2021

Mgr. Jan Vancl

Severočeská vodárenská společnost (SVS) v květnu zahájila plánovanou investiční akci části ulíce Dr. Slavíka. Rekonstrukce dožilého poruchového vodovodu a popraskané kanalizace má být dokončena do poloviny července. V koordinaci na ni naváže oprava rozvodu plynu, vozovky a chodníků.

20. 5. 2021 - Sokolská, Komenského, Poděbradova, náměstí Jana z Dražic

19.05.2021

Ve čtvrtek 20. 5. 2021 bude probíhat čištění pozemní komunikace v ulicích Sokolská, Komenského, Poděbradova a na náměstí Jana z Dražic. Z toho důvodu je zde umístěno přenosné dopravní značení zakazující zastavení v tento den v čase od 07:00 do 14:00 hod.

Zrušení akce Česká vína na Řípu

19.05.2021

Z důvodu přetrvávajících protiepidemických opatření Cech českých vinařů zrušil  svou kulturní akci Česká vína na Řípu. Národní slavnost se, ve spolupráci s Českou konferencí z. s. a českými vinaři, měla konat tuto neděli 23. května 2021. Děkujeme za váš zájem.

Opuštěná vozidla z roudnických ulic mohou skončit v dražbě

14.05.2021

Mgr. Jan Vancl

Odtahová služba, za asistence Městské policie Roudnice nad Labem, dnes odstraňovala vozidla dlouhodobě stojící na parkovacích místech v Poděbradově a Neklanově ulici. Město využilo možností nové legislativy a automobily bez platné technické kontroly a zájmu majitelů bude moci prodat ve veřejné dražbě.

Uzavření matriky 18. 5. 2021

14.05.2021

Mgr. Jan Vancl

V úterý 18.5.2021, bude z technických důvodů uzavřena matrika Městského úřadu Roudnice nad Labem. Děkujeme za pochopení.

Záměr prodeje stavebních pozemků

13.05.2021

Zastupitelstvo města vyhlásilo záměry a výběrová řízení s využitím aukcí na prodeje pozemků. Sháníte parcelu vhodnou pro výstavbu rodinného domu? Seznamte se s podmínkami.

Uzavření matriky 13. 5. 2021

12.05.2021

Zítra, ve čtvrtek 13. 5. 2021, bude z technických důvodů uzavřena matrika Městského úřadu Roudnice nad Labem. Děkujeme za pochopení.

Ústecký kraj otevírá dotační program pro začínající podnikatele

11.05.2021

Mgr. Jan Vancl

V červnu se otevře možnost podání žádostí do krajského programu "Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2021", s cílem podpory rozvoje podnikatelského prostředí regionu.
Máte dobrý podnikatelský záměr? Přihlaste se v termínu 14. 6. - 16. 7. 2021 a získejte na něj až 200 tis. Kč!

Přerušení dodávky pitné vody

11.05.2021

Z důvodu řešení havarijního stavu bude zítra (středa 12. 5.) v ulicích Dr. Slavíka, Švagrovského, K Zastávce, U Zastávky a Na Rejdišti od 8:00 do 14:00 přerušena dodávka pitné vody. Po dobu oprav bude u parku Na Rejdišti k dispozici cisterna.

Kulturní dům Říp se s rozvolněním opatření otevírá veřejnosti

11.05.2021

Kulturní dům Říp a jeho hudební terasa se od 17. května otevřou veřejnosti. Z důvodu platných protiepidemických opatření však bude stále nutné dodržovat zpřísněné podmínky vstupu na akce.

18. 5. 2021 - Přemyslova, Libušina, Barákova

11.05.2021

V úterý 18. 5. 2021 bude probíhat čištění pozemní komunikace v ulicích Přemyslova, Libušina, a Barákova. Z toho důvodu je zde umístěno přenosné dopravní značení zakazující zastavení v tento den v čase od 07:00 do 14:00 hod.

Volná pracovní pozice - sociálně-právní ochrana dětí

10.05.2021

Mgr. Jan Vancl

Městský úřad Roudnice nad Labem hledá sociální pracovnici/pracovníka oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Nabízíme pracovní poměr na dobu určitou – zástup za dlouhodobou pracovní neschopnost. Náplní práce je především agenda dohod o výkonu pěstounské péče. 

DDM TREND znovu otevírá část kroužků

07.05.2021

Mgr. Jan Vancl

Od pondělí 10. května 2021 dochází k rozvolnění opatření v oblasti zájmových aktivit. Dům dětí a mládeže TREND v Roudnici nad Labem tak může znovu obnovit většinu dětských kroužků. 

Památku obětí světových válek připomněli pietním aktem

07.05.2021

Mgr. Jan Vancl

V sobotu 8. května slavíme Den vítězství. Starosta města František Padělek proto, v doprovodu obou místostarostů, dnes u pomníků na roudnickém hřbitově tradičně uctil památku obětí světových válek. Pietního aktu se zúčastnili i představitelé místních vzdělávacích a kulturních institucí.

13. 5. 2021 - Jana z Dražic, Chvalínská

07.05.2021

Ve čtvrtek 13. 5. 2021 bude probíhat čištění pozemní komunikace na náměstí Jana z Dražic a ve Chvalínské ulici. Z toho důvodu je zde umístěno přenosné dopravní značení zakazující zastavení v tento den v čase od 07:00 do 14:00 hod.

11. 5. 2021 - Přemyslova, Libušina, Barákova, Dělnická

07.05.2021

V úterý 11. 5. 2021 bude probíhat čištění pozemní komunikace v ulicích Přemyslova, Libušina, Barákova a Dělnická. Z toho důvodu je zde umístěno přenosné dopravní značení zakazující zastavení v tento den v čase od 07:00 do 14:00 hod.

V roudnickém domově důchodců oslavili 100. narozeniny

06.05.2021

Mgr. Jan Vancl

Paní Helena Jandová dnes oslavila výjimečné životní jubileum. Ke 100. narozeninám jí do roudnického domova důchodců přišel s květinou, knihou a pamětním listem popřát i starosta města František Padělek. Krátkého, ale o to příjemnějšího setkání se zúčastnil společně s ředitelkou zařízení Lenkou Novou. Ke gratulaci se připojili i představitelé roudnického sociálního odboru a Okresní správy sociálního zabezpečení. Přejeme zdraví, vitalitu a dobrou náladu i do dalších let.

Instalace historického lisu uzavře Malé stupně

04.05.2021

Říp, o.p.s. zítra u roudnické věže Hláska zahájí instalaci historického vinného lisu z 18. století. Z toho důvodu bude ve všední dny od 5. do 14. května uličkou Malé stupně možné projít pouze od 8:00 do 15:00 a o víkendu 8. - 9. května bude zcela uzavřena!
Hláska i kulturní dům Říp jsou, vzhledem k aktuálním protiepidemickým opatřením, ještě stále uzavřeny. Při cestě mezi Husovým náměstím a Rvačovem využijte prosím alternativní trasy po Velkých stupních. Děkujeme za pochopení.

6. 5. 2021 - T. G. Masaryka

02.05.2021

Ve čtvrtek 6. 5. 2021 bude probíhat čištění pozemní komunikace na třídě T. G. Masaryka. Z toho důvodu je zde umístěno přenosné dopravní značení zakazující zastavení v tento den v čase od 07:00 do 14:00 hod.

Roudnice navýšila počet nádob na třídění jedlých olejů a tuků  

30.04.2021

Mgr. Jan Vancl

Víte, jak správně naložit s olejem či tukem po smažení? Roudnický odbor životního prostředí v tomto týdnu navýšil počet stanovišť s nádobami na jejich třídění. Jedlých olejů a tuků se tak můžete zbavit již na čtrnácti místech.

Oblíbený turistický cyklobus do Českého středohoří zahajuje svou 11. sezónu

29.04.2021

V sobotu 1. května autobusová linka 550906, vozící o víkendech cyklisty i pěší turisty po dvou trasách do Českého středohoří, zahájí svou 11. sezónu. Vyrazte na výlet a využijte zázemí Informačního a dopravního centra Podřipska. Mimo běžný sortiment nabízí i cyklopoint s myčkou nebo sprchy.

V Podluskách proběhne sběr nebezpečných odpadů

22.04.2021

V sobotu 15. května ráno v Podluskách proběhne sběr drobných nebezpečných odpadů. Televizory, monitory, lednice, mrazáky ani další domácí spotřebiče a ostatní elektrozařízení však opět nebudou přijímány. Službu zabezpečuje Sdružení obcí pro nakládání s odpady SONO.

U Podlusk vznikla nová ovocná alej

20.04.2021

Mgr. Jan Vancl

Dnes byla v úseku mezi podluským fotbalovým hřištěm a roudnickým „řopíkem“ vysazena nová alej. Myšlenku absolventů místního gymnázia pro Město Roudnice nad Labem zrealizovaly zahradní služby Vykrut výsadbou čtyřech desítek ovocných stromů. Akci finančně podpořila štětská papírna Mondi a Podřipská nemocnice.

 

Roudničtí zastupitelé rozdělili dotace na sociální služby, sport a volnočasové aktivity

15.04.2021

Mgr. Jan Vancl

Roudničtí zastupitelé schválili rozdělení dotačních prostředků na podporu sociálních služeb. Finance odsouhlasili i pro celoroční sportovní a volnočasové činnosti. Podpora jednorázových akcí byla z důvodu aktuální epidemické situace prozatím odložena.

Základní umělecká škola zahájila zápis

14.04.2021

Základní umělecká škola v Roudnici nad Labem zahájila zápis do hudebního, literárně-dramatického i výtvarného oboru. Elektronickou přihlášku můžete vyplnit až do konce června.

Chcete včas vědět o čištění ulic? Přihlaste se do sms infosystému!

14.04.2021

V úterý 20. 4. 2021 proběhne na Špindlerově třídě a v Žižkově ulici první z letošních pravidelných blokových čištění vozovky. Po pravé straně ve směru od ulice Jungmannova proto bude od 7:00 do 14:00 umístěn přenosný zákaz zastavení. Chcete tyto informace dostávat pravidelně jako SMS na svůj telefon? Zaregistrujte se k jejich odběru!

Roudničané přispívají k ochraně životního prostředí recyklací desítek tun elektroodpadu

13.04.2021

Mgr. Jan Vancl

Město Roudnice nad Labem může pochlubit dlouhodobě úspěšným zpětným odběrem starého elektra k jeho recyklaci. Za uplynulou sezónu 2020 se díky aktivně třídícím obyvatelům opět vybraly desítky tun odpadu.

Upravený provoz městského úřadu se nemění

09.04.2021

Mgr. Jan Vancl

V pondělí od 12. dubna 2021 skončí platnost aktuálního nouzového stavu. Upravený provoz Městského úřadu Roudnice nad Labem se však nemění. Úterý a čtvrtek jsou tak do odvolání stále dny vymezené pouze objednaným žadatelům. Pokud si cestu na úřad naplánujete s předstihem, můžete se vyhnout čekání a zvýšenému osobnímu kontaktu. Využijte i náš nový rezervační systém.

Bezpečně, online, raz dva. Elektronické sčítání lidu, domů a bytů bylo prodlouženo.

09.04.2021

Sčítání lidu, domů a bytů je v plném proudu. Účast je povinná a možnost vyplnění formuláře online byla prodloužena až do 11. května 2021. Nezapomeňte se zapojit!

Děti rodičů nesouhlasících s testováním zůstanou na domácí výuce

08.04.2021

Mgr. Jan Vancl

Vážení rodiče, vedení města Roudnice nad Labem, v souvislosti s otevřením základních a mateřských škol 12. dubna 2021, upozorňuje na povinnost testování na COVID-19 a nošení ústenek v rámci výuky. Pokud s aktuálně platnými hygienickými nařízeními nesouhlasíte, neposílejte své děti do školy. Z výuky budou omluveny, třídní učitel se s vámi telefonicky spojí a bude se snažit, dle možností školy, pomoci vašim dětem při domácí výuce. Rodiče dětí navštěvujících mateřské školy a žáků 1. a 2. tříd základních škol se mohou dostavit společně s nimi a při testování jim pomoci. 

Riegrovu ulici čeká uzavření a kompletní rekonstrukce

07.04.2021

Mgr. Jan Vancl

V polovině letošního roku bude zahájena rozsáhlá rekonstrukční akce, která až do konce příští stavební sezóny ovlivní život a především dopravu v centru Roudnice nad Labem. Severočeská vodárenská společnost a.s. má v červnu zahájit opravy a výměnu částí vedení vodovodu a kanalizace v Riegrově ulici. V koordinaci na tuto akci Město naváže investicí do celého uličního prostoru. 

Turistická dopravní sezóna na Podřipsku startuje již od dubna

01.04.2021

Jiřina Marhevková, Říp, o.p.s.

Na Velký pátek zahajují provoz podřipské autobusové a železniční linky. O Velikonocích vyjedou i pravidelné spoje pro cyklisty. Od června se turisté budou moci přímo z Roudnice vydat lodní linkou do Ústí a Brandýsa nad Labem.

Připravujeme polozapuštěné kontejnery v Hakenově ulici

25.03.2021

Mgr. Jan Vancl

Město Roudnice nad Labem pokračuje v rozšiřování moderních kontejnerových stání na  separovaný odpad. Staré nádoby v Hakenově ulici tak v polovině roku mají nahradit nové polozapuštěné.

Říp, o.p.s. se chystá na letošní roudnický letní program

25.03.2021

Beáta Krůpová, manažer kulturních akcí Říp, o.p.s.

Běžný ruch všedního dne nám leckdy zastře, v jak úžasném místě žijeme. Když se rozhodneme strávit čas v našem městě, čeká nás dokonalá kombinace historie, kultury a přírody v průběhu celého léta.

Zapojte se do sčítání lidu, domů a bytů online

22.03.2021

O půlnoci z 26. na 27. 3. 2021 začne letošní sčítání lidu, domů a bytů. Bezpečně a jednoduše se do něj můžete zapojit online prostřednictvím elektronického sčítacího formuláře na webu a v mobilní aplikaci. Pokud se do 9. dubna nesečtete na internetu, budete muset vyplnit listinný sčítací formulář. Seznamte se s tím, co vás v letošním sčítání čeká.

Víkendová odstávka datových sítí České pošty

18.03.2021

Od pátku 19. března od 19 hodin do pondělí 22. března do 4 hodin bude probíhat plánovaná provozní údržba datových center České pošty. Z toho důvodu bude uzavřena i její roudnická pobočka.

Prodloužení omezení provozu pokladny

17.03.2021

Mgr. Jan Vancl

Pokladna Městského úřadu Roudnice nad Labem bude z provozních důvodů otevřena pouze v pondělí a ve středu až do 2. dubna 2021. Děkujeme za pochopení.

Situace v nemocnicích je vážná, do očkování se zapojí i praktici

16.03.2021

Mgr. Jan Vancl

V nemocnicích Ústeckého kraje je situace s COVID-19 stále velmi vážná. Zdravotnická zařízení jsou na hraně svých kapacit a dosud ji zvládají jen díky profesionální koordinaci péče a obrovskému nasazení personálu. Do pokračující plošné vakcinace se v Ústeckém kraji zapojí i praktičtí lékaři ve svých ordinacích. Očkovat mají vakcínou společnosti AstraZeneca.

 

Napojení nového úseku obchvatu omezuje roudnickou dopravu

11.03.2021

Mgr. Jan Vancl

V březnu zahájené napojení nové etapy roudnického obchvatu na jeho stávající část probíhá dle plánu. Na omezení dopravy, v podobě zneprůjezdnění silnic ve směru na Podlusky a Kleneč, v červnu naváže uzavírka vjezdu do města Žižkovou ulicí. Zhotovitelé by mohli stavbu předat již letos v září.

Termíny svozu bioodpadu pro rok 2021

08.03.2021

Mgr. Jan Vancl

Ve vybraných lokalitách Roudnice nad Labem na konci měsíce opět zahájíme pravidelný svoz biodpadu. Od 31. března tak bude možné v příslušném termínu přistavit sběrnou nádobu ke svozu, stále však nejpozději do 6:00 hod.

Omezení provozu pokladny

05.03.2021

Pokladna Městského úřadu Roudnice nad Labem je z provozních důvodu v příštích dvou týdnech (od 8. do 19. 3. 2021) otevřena pouze v pondělí a ve středu. Děkujeme za pochopení.

Evidence řidičů uzavřena do 22. března

05.03.2021

Z důvodu karanténních opatření je agenda evidence řidičů roudnického odboru dopravy do 22.3.2021 uzavřena! Děkujeme za pochopení.

V příštím týdnu proběhne frézování pařezů

05.03.2021

V týdnu 8. - 12. března proběhne frézování pařezů po kácení na městském hřbitově a Karlově náměstí. Firma Gabriel s.r.o. má veškeré arboristické práce na hřbitově dokončit v březnu. S prořezy v historickém centru však bude pokračovat ještě v letošním 4. čtvrtletí. Děkujeme za obezřetnost při pohybu v blízkosti techniky.

Vandal nařízl zdravou břízu, ohrozil zdraví i majetek

04.03.2021

Mgr. Jan Vancl

Městské policii bylo nahlášeno poškození zdravé břízy za bytovým domem v Dělnické ulici. Pachatel ji ve výši hrudi nařízl hluboko po celém obvodu. Ohrazil tak zdraví veřejnosti i bytový dům. Nenávratně poškozený strom byl zajištěn a během včerejšího dopoledne skácen.

Roudnický městský úřad zavedl nový rezervační systém

03.03.2021

Mgr. Jan Vancl

Městský úřad Roudnice nad Labem má nový elektronický rezervační a vyvolávací systém. Včasným objednáním se vyhnete nadměrnému kontaktu i frontám. Do konce března jsou však termíny zaplněny. Kontaktujte nás prosím elektronicky nebo osobně v úřední hodiny bez rezervací.

Úřad uzemního plánování hledá odborného referenta

01.03.2021

Městský úřad Roudnice nad Labem hledá na pozici odborného referenta úřadu územního plánování středoškoláka nebo vysokoškoláka se stavebním zaměřením a nebo vysokoškoláka se zaměřením na životní prostředí, případně kartografii nebo geodezii.
 

Vláda vyhlásila nouzový stav do 28. března, od pondělí se zpřísní pravidla pro volný pohyb či maloobchod a opět uzavřou školy

27.02.2021

Od soboty 27. února dalších 30 dnů na území České republiky platí nový nouzový stav. Vláda zároveň zachovala krizová opatření a přistoupila ke zpřísnění některých z nich. Nejzásadněji zasáhnou do volného pohybu osob, kdy od 1. března, až na výjimky, nebude možné překračovat hranice okresů. Seznamte se s detaily a získejte odpovědi na nejčastější otázky i potřebné dokumenty.

Očkování proti COVID-19: odpovědi na časté dotazy

26.02.2021

Podřipská nemocnice s poliklinikou ve středu 3. března 2021 zahájí očkování veřejnosti proti onemocnění COVID-19. Sociální odbor Městského úřadu Roudnice nad Labem je stále připraven seniorům a jejich blízkým poradit na infolince. Seznamte se odpověďmi na nejčastěji kladené dotazy v souvislosti s registrací a samotným průběhem vakcinace.

Výstavba a rekonstrukce letos omezí dopravu v celé Roudnici nad Labem

25.02.2021

Mgr. Jan Vancl

Letošní rok přinese Roudnici nad Labem dokončení či zahájení mnoha potřebných staveb. Zároveň však i související zásadní omezení dopravy v centru města i mimo něj. Seznamte se s přehledem nejdůležitějších uzavírek.

Podřipská nemocnice v březnu zahájí očkování veřejnosti

24.02.2021

Podřipská nemocnice s poliklinikou zahájí od 3. března 2021 očkování proti onemocnění COVID-19 pro veřejnost. Zájemci o očkování se musí zaregistrovat online prostřednictvím Centrálního rezervačního systému.

Krádež zboží

18.02.2021

Martin Müller

15. 2. 2021 - 15:45 hod. - hlídka řešila krádež zboží, ke které došlo v jedné z prodejen v ulici Kratochvílova.

Použití defibrilátoru

18.02.2021

Martin Müller

9. 2. 2021 - 11:15 hod. - na základě žádosti záchranné služby strážníci použili defibrilátor při poskytování první pomoci ženě v aleji 17. listopadu

Rušení nočního klidu

18.02.2021

Martin Müller

6. 2. 2021 - 22:30 hod. - hlídka řešila rušení nočního klidu v jednom z bytových domů v aleji 17. listopadu.

Dopravní nehoda

18.02.2021

Martin Müller

5. 2. 2021 - 13:00 hod. - hlídka strážníků spolupracovali s Policií ČR při usměrňování provozu na pozemní komunikaci v místě dopravní nehody tří osobních vozidel, ke která došlo v aleji 17. listopadu.

Nefunkční světelná signalizace

18.02.2021

Martin Müller

3. 2. 2021 - 16:15 hod. - na obchvatu města byly zjištěny nefunkční semafory. Hlídka strážníků usměrňovala provoz na pozemní komunikaci do doby zajištění opravy.

Aktuality Převoz do záchytné stanice

18.02.2021

Martin Müller

2. 2. 2021 - 18:50 hod. - na základě žádosti Policie ČR hlídka asistovala záchranné službě při ošetření 42letého muže v ulici Bořivojova. Vzhledem k jeho silné podnapilosti a agresivnímu chování, kdy bezprostředně ohrožoval jiné osoby, byl za splnění zákonných podmínek umístěn na záchytnou protialkoholní stanici v Teplicích.

Nález zemřelého

18.02.2021

Martin Müller

31. 1. 2021 - 11:00 hod. - na základě upozornění sousedů o tom, že mají obavu o zdraví 72letého muže z Horymírovi ulice, který již několik dnů nevychází z domu, byl hlídkou dům otevřen za účelem poskytnutí pomoci. Uvnitř však byl dotyčný nalezen bez známek života. Na místo byla přivolána Policie ČR.

Umístění osoby do záchytné stanice

18.02.2021

Martin Müller

24. 1. 2021 - 19:00 hod. - na záchytnou protialkoholní stanici v Teplicích byl strážníky opětovně umístěn 44letý muž, který v silně podnapilém stavu narušoval veřejný pořádek.

Převoz do záchytné stanice

18.02.2021

Martin Müller

19. 1. 2021 - 21:30 hod. - na záchytnou protialkoholní stanici v Teplicích byl strážníky umístěn 44letý muž, který v silně podnapilém stavu narušoval veřejný pořádek.

Změna provozu Městského úřadu Roudnice nad Labem

15.02.2021

Na základě usnesení Vlády České republiky o přijetí krizového opatření, týkajícího se omezení provozu úřadů, rozhodlo vedení Města Roudnice nad Labem o zavedení změn v provozních opatřeních Městského úřadu Roudnice nad Labem. Úřední hodiny jsou od 15. 2. 2021 do odvolání ve stejném rozsahu jako před nouzovým stavem. Úterý a čtvrtek jsou však dny vymezené pouze objednaným žadatelům. Pokud si cestu na úřad naplánujete s předstihem, stále se tak můžete vyhnout čekání a zvýšenému osobnímu kontaktu.

Mapa odběrových a očkovacích center v Ústeckém kraji

10.02.2021

Zajímá vás, kde v Ústeckém kraji aktuálně fungují odběrová a očkovací centra proti COVID-19? Najdete je vyznačena na geoportálu i s informacemi o jejich provozu.

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Roudnice nad Labem

08.02.2021

Vedení města vás zve na 13. veřejné zasedání Zastupitelstva města Roudnice nad Labem, které se, v zájmu zachování odpovídajících hygienických opatření, ve středu 17. února 2021 od 17.00 hod. opět koná v sálu školícího centra hotelu Koruna na náměstí Jana z Dražic 103. Žádáme účastníky, aby po celou dobu používali ochranu dýchacích cest, udržovali rozestupy a dbali pokynů organizátorů. Děkujeme.

Roudnická nemocnice nabízí antigenní testování zdarma

08.02.2021

Podřipská nemocnice s poliklinikou s.r.o. nabízí antigenní testy na COVID-19. Zdarma je jednou za tři dny může absolvovat každý, kdo se elektronicky zaregistruje.

Údržbu zeleně převzaly zahradní služby Vykrut

01.02.2021

Mgr. Jan Vancl

Odbor životního prostředí dosud zajišťoval celoroční údržbu ploch zeleně ve vlastnictví města Roudnice nad Labem ve spolupráci s firmou Veselka. V  únoru tento úkol po dvou dekádách nově přebírají zahradní služby Vykrut.

Rada odložila změnu podmínek parkování v centru Roudnice na červenec

28.01.2021

Mgr. Jan Vancl

Změny podmínek parkování v historickém centru Roudnice nad Labem se odkládají. Z důvodu nepříznivého vývoje epidemické situace se je radní rozhodli zavést až od 1. července 2021. Původně byla zóna pro rezidentní parkování a zvýšení poplatků na náměstích i v jejich okolí plánována již na únor.

Seniorům s registrací na očkování pomáhá krajská infolinka

26.01.2021

Ústecký kraj spustil provoz bezplatné krajské infolinky pro seniory 800 876 011, prostřednictvím které se mohou nově registrovat na očkování. V první fázi však stále jen ve věku nad 80 let. V provozu je každý pracovní den od 9:00 do 15:00.

Výběrové řízení: pracovník oddělení sociálně právní ochrany dětí

20.01.2021

Město Roudnice nad Labem dne 19. ledna 2021 vyhlásilo výběrové řízení na obsazení dvou volných pracovních míst referent sociálních věcí - sociální pracovník oddělení sociálně právní ochrany dětí. Lhůta pro podání přihlášky končí v pondělí 8. února.

Česko má svůj první nanovlákenný bezventilový opakovaně použitelný respirátor ochranné třídy FFP3

19.01.2021

Firmě PARDAM NANO4FIBERS, s. r. o. z Roudnice nad Labem se podařilo vyvinout, vyrobit a certifikovat nanovlákenný respirátor splňující kritéria nejvyšší ochranné třídy FFP3. Jedná se tak o první nanovlákenný opakovaně použitelný bezventilový respirátor této třídy vyráběný v České republice.

Ústecký kraj představil očkovací strategii proti COVID-19

18.01.2021

AKTUALIZACE: Roudnická nemocnice, z důvodu nedostatku vakcín, v současnosti očkování veřejnosti neposkytuje!/Krajská zdravotní, a. s., společně s vedením Ústeckého kraje, představila svou strategii očkování proti onemocnění COVID-19. Byly zveřejněny informace o očkovacích centrech, mobilním vakcinačním týmu a popsány jednotlivé fáze očkování. Jednoznačným cílem je zajistit co nejdostupnější očkování pro všechny obyvatele Ústeckého kraje se zájmem o něj.

Roudnice zahájila příjem žádostí o dotace na podporu kultury, sportu i sociálních služeb

15.01.2021

Dnes byl zahájen příjem žádostí o dotační prostředky z programů na podporu aktivit v oblasti kultury, sportu i sociálních služeb. Město Roudnice nad Labem mezi oprávněné žadatele přihlášené do 10. února 2021 rozdělí téměř 7 milionů korun.

Ministerstvo zahajuje registraci na očkování proti koronaviru

14.01.2021

Již zítra, v pátek 15. ledna, má být pro občany starší 80 let zahájena registrace na očkování proti onemocnění COVID-19. Pomozte se co nejdříve registrovat svým blízkým! Asistovat je připravena i roudnická seniorská linka.

Letošní Tříkrálová sbírka probíhá on-line

11.01.2021

Konání letošní tříkrálové sbírky je silně ovlivněno pandemií nemoci covid-19 a přijatými protiepidemickými opatřeními. Vzhledem ke zhoršení situace a celostátnímu zpřísnění restrikcí, rozhodlo vedení Charity Česká republika, že po dobu trvání pátého stupně PES koledníci nevyjdou. Koleda ale zrušena není a přesunula se především do on-line prostředí.

Roudnický kulturní výhled pro rok 2021

05.01.2021

Říp, o.p.s. zrušil veškeré plánované kulturní aktivity pro tento měsíc. Důvodem jsou současná omezení a nepřehlednost situace vládních protiepidemických opatření. Letošní velké rounické akce však stále zůstávají v platnosti. Seznamte se s kulturním výhledem pro rok 2021.

Omezení provozu kanceláře správy hřbitova

05.01.2021

Z důvodu nemoci je omezen provoz kanceláře správy roudnického hřbitova. Na telefonním čísle tel.: 724 824 817 budou řešeny pouze úkony související s pohřbíváním a konáním rozloučení v kapli. Ostatní záležitosti (jako platby za pronájem hrobových míst, pronájem kaple a činnosti související s evidencí zemřelých) budou prováděny od 18. 1. 2021. Děkujeme, že dodržujete hygienická opatření a při návštěvě hřbitova používáte ochranu dýchacích cest i další prostředky.

Soud vyzývá k podání zprávy o úmrtí Jiřího Janáka

04.01.2021

Litoměřický soud vyzývá veřejnost k podání informací vedoucích ke zjištění data smrti Jiřího Janáka z Kyškovic. Pokud o zemřelém víte nebo znáte okolnosti jeho úmrtí, obraťte se prosím přímo na Okresní soud v Litoměřicích. Měsíční lhůta pro určení dne smrti uplyne 1. února.

Omezený provoz na finančních úřadech je prodloužen do 22. ledna

04.01.2021

Vzhledem k vyhlášeným vládním opatřením a prodloužení nouzového stavu, budou pracoviště Finanční správy do 22. ledna 2021 přístupná pro veřejnost pouze v omezeném rozsahu. Provoz podatelen a pokladen na finančních úřadech bude omezen pouze na pondělí a středu od 8:00 do 13:00 hodin. Pracoviště v tzv. „optimalizovaném režimu 2+2“ budou do 20. ledna 2021 zcela uzavřena.

 

Tipy na akce v roce 2021: ve vánoční akci obdržíte slevový voucher na kino

18.12.2020

Konec podivného roku 2020 se blíží. Přejeme všem krásné, klidné Vánoce a hodně zdraví do nového roku 2021, který snad přinese mnohem více šťastných dnů, osobní spokojenosti a podnikatelských úspěchů. Obchodním partnerům děkujeme za spolupráci, přátelům za radost a nejbližším za lásku.

 

Roudnická knihovna nabízí okénkový výdej knih a časopisů

18.12.2020

Roudnická knihovna Ervína Špindlera je, z důvodu protiepidemických opatření, znovu uzavřena. Předem zarezervované knihy a časopisy však vydává prostřednictvím okénka. Seznamte se se změnou otevírací doby v období od 21. do 31. prosince 2020.

 

Protiepidemická opatření opět uzavírají roudnická sportoviště

17.12.2020

V pátek 18. prosince čeká Českou republiku návrat do druhého nejpřísnějšího stupně PES. Znamená to mimo jiné opětovné zavedení zákazu volného pohybu osob mezi 23:00 a 5:00. Budou uzavřeny bary a restaurace, zoologické zahrady, muzea či koupaliště a další vnitřní sportoviště. Opatření se tak bohužel opět dotknou i roudnického zimního stadionu a krytého plaveckého bazénu.

Změna úředních hodin 21. - 31. prosince

14.12.2020

Ve dnech 21. - 31. prosince se mění úřední hodiny, a to jak pro Městský úřad Roudnice nad Labem, tak kancelář Czech POINT. Mimo uvedené termíny je možné záležitosti vyřídit pouze předem objednaným žadatelům.

Pošta mimořádně vydává balíky i v sobotu odpoledne

11.12.2020

Roudnická pobočka České pošty v sobotu 12. 12. a 19. 12. 2020 rozšiřuje otevírací dobu o odpolední směnu v čase od 13:30 do 17:30 hod. Mimořádná otevírací doba je však určena pouze pro výdej balíků. Důvodem sobotního otevření balíkoven na vybraných poštách po celé ČR je extrémní nárůst počtu zásilek v předvánočním období. Klientům se tak rozšiřuje časová možnost pro jejich vyzvednutí. V zájmu zrychlení výdeje vám stačí na pobočce zadat pouze kód z SMS od České pošty.

Starosta poděkoval Věře Smolkové za dobrovolnickou činnost

11.12.2020

Pozvání na roudnickou radnici přijala paní Věra Smolková, dlouholetá předsedkyně a nyní členka společenské komise města, ve které aktivně působí již od roku 1999. Dlouhá léta mimo jiné zajišťovala korespondenci jubilantům z řad seniorů. Dnes však právě jí starosta František Padělek a vedoucí sociálního odboru Monika Legnerová popřáli ke krásným 80. narozeninám a poděkovali za dobrovolnickou činnost.

Adventní víkend nabídne trhy, prohlídky i Ježíškovu stezku

09.12.2020

Mgr. Jan Vancl

Uplynulý adventní víkend se v Roudnici nad Labem nesl v duchu prohlídek historických objektů. Ten nadcházející navíc nabídne i oblíbené farmářské trhy a překvapení pro nejmenší - Ježíškovu vánoční stezku. Přijďte si v sobotu 12. prosince do historického městského centra užít předvánoční sváteční atmosféru.

Dárci si převzali ocenění Českého červeného kříže, pomoci můžete i vy

09.12.2020

Mgr. Jan Vancl

Na roudnické radnici dnes mimořádně proběhlo předávání ocenění Českého červeného kříže pro dárce krve. V České republice je však dobrovolníků stále méně, než by bylo třeba. Zapojte se a darováním krve či krevní plazmy pomozte nemocným nejen s COVID-19.

Volby ve Vražkově

30.11.2020

V sobotu 12. prosince 2020 se v obci Vražkov konají nové volby do tamního zastupitelstva. Volební místnost bude na Obecním úřadu Vražkov (tel. 416 815 772).

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Roudnice nad Labem

30.11.2020

Vedení města vás zve na 12. veřejné zasedání Zastupitelstva města Roudnice nad Labem, které se, v zájmu zachování odpovídajících hygienických opatření, ve středu 9. prosince 2020 od 17.00 hod. opět koná v sálu školícího centra hotelu Koruna na náměstí Jana z Dražic 103. Žádáme účastníky, aby po celou dobu používali ochranu dýchacích cest, udržovali rozestupy a dbali pokynů organizátorů. Děkujeme.

Zahájili jsme provoz kulturního domu Říp

30.11.2020

Mgr. Jan Vancl

Vedení města Roudnice nad Labem dnes slavnostně zahájilo provoz kulturního domu Říp. Po dvouleté kompletní rekonstrukci se, z důvodu platných protiepidemických opatření, otevření konalo bez účasti veřejnosti. Připravena je však videoprohlídka i víkendové aktivity pro skupiny návštěvníků.

Vánoční strom rozsvítíme bez účasti veřejnosti

24.11.2020

Letošní roudnický vánoční strom je již na svém místě uprostřed Karlova náměstí. Letos se pochlubí zcela novou výzdobou. Z důvodu platných protiepidemických opatření však jeho rozsvícení bohužel proběhne bez účasti veřejnosti.

 

Roudnice si připomněla Den boje za svobodu a demokracii

17.11.2020

Mimořádná opatření stále zasahují do veřejného i kulturního života našeho města. Den boje za svobodu a demokracii tak vedení Roudnice nad Labem letos připomnělo alespoň věncem položeným k pamětní desce u sochy na Husově náměstí. Událost bohužel musela proběhnout bez účasti veřejnosti i zástupců kulturních a společenských organizací.

Veřejná sbírka pomáhá rodině stižené požárem

12.11.2020

Rodina O. Šimáčka ml., hlášeného trvalým pobytem v Roudnici nad Labem, při požáru v obci Ostředek v noci ze 6. na 7. 11. 2020 přišla téměř o vše. Zapojením do veřejné sbírky jim můžete pomoci v nelehké životní situaci.

Zemřel primář chirurgického oddělení Josef Krajník

12.11.2020

V úterý 10. 11. 2020 nás po těžké nemoci ve věku 77 let opustil bývalý primář chirurgického oddělení Podřipské nemocnice a dlouholetý člen Zastupitelstva města Roudnice nad Labem MUDr. Josef Krajník.

Pieta ke Dni válečných veteránů proběhla bez účasti veřejnosti

11.11.2020

I přes současná mimořádná opatření si dnes připomínáme Den válečných veteránů. Vedení města Roudnice nad Labem položilo věnce k památníkům na místním hřbitově. Pietní akt se však bohužel musel obejít bez tradiční účasti veřejnosti i zástupců kulturních a společenských organizací.

Zemřel dlouholetý roudnický radní František Homolka

11.11.2020

V pátek 6. 11. 2020 po krátké těžké nemoci ve věku 82 let zemřel bývalý dlouholetý roudnický radní František Homolka. Ve funkci působil po tři volební období v letech 1990 - 2002. Poslední rozloučení proběhne v úzkém rodinném kruhu.

16. 11. 2020 - Špindlerova, K. Jeřábka, J. Hory, Michálkova

09.11.2020

Martin Müller

Dne 16. 11. 2020 bude probíhat čištění pozemní komunikace na Špindlerově třídě a v ulicích K. Jeřábka, J. Hory a Michálkova. Z toho důvodu je zde umístěno přenosné dopravní značení zakazující zastavení.

Opustila nás kolegyně Věra Motyčková

02.11.2020

V sobotu 31. 10. 2020 po dlouhé nemoci ve věku 76 let zemřela naše bývalá kolegyně paní Věra Motyčková. Na Městském úřadu Roudnice nad Labem pracovala v letech 1990 - 2000 jako vedoucí odboru vnitřních věcí. Poslední rozloučení proběhne v pátek 6. 11. 2020 ve 13:00 v místním kostele Narození Panny Marie.

Zemřel hudebník a čestný občan Jaroslav Kopáček

29.10.2020

V pondělí 26. října 2020 po dlouhé těžké nemoci ve věku 89 let zemřel emeritní člen České filharmonie a čestný občan města Roudnice nad Labem Mgr. Jaroslav Kopáček. Poslední rozloučení se zesnulým proběhne v úterý 3. listopadu ve 14:00 v místním kostele Narození Panny Marie.

Anděl na drátě pomáhá seniorům v izolaci

23.10.2020

V současné chvíli je třeba pomáhat především těm nejzranitelnějším, mezi které patří zejména osamělí senioři. Jednou z možností je i služba Anděl na drátě, jejíž provozovatel se rozhodl jim poskytnout tísňovou péči, včetně komunikačního zařízení, až do poloviny příštího roku zcela zdarma.

Vláda zpřísnila nouzová opatření

21.10.2020

Vláda ČR dnes, v rámci nouzového stavu, rozhodla o zavedení dalších omezení s cílem zpomalení šíření epidemie onemocnění COVID-19. Již zítra, ve čtvrtek 22. října od 6:00 tak začínají platit nová nařízení mmj. uzavírající maloobchody a služby.

MPO zveřejňuje druhou výzvu k programu COVID - Nájemné

20.10.2020

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo informace o druhé výzvě programu COVID - Nájemné. Žádosti je možné podávat od 21. října 2020 do 21. ledna 2021, a to elektronicky přes informační systém dostupný na webu mpo.cz.

Na zimním stadionu hoří trafostanice

20.10.2020

Na roudnickém zimním stadionu hoří trafostanice ČEZ. Upozorňujeme, že se nejedná o únik nebezpečných látek!

Výkopové práce omezují dopravu v ulicích Žižkova a Stadická

19.10.2020

Mgr. Jan Vancl

Kompletní rekonstrukce Stadické ulice pokročila až na křižovatku s ulicí Žižkova. V průběhu výkopových prací dnes došlo k havárii plynu. Vzhledem k události i dlouhodobě omezené průjezdnosti této lokality doporučujeme řidičům volit alternativní trasu.

Roudnice obnovila krizovou linku pro seniory a osoby se zdravotním postižením

14.10.2020

Mgr. Jan Vancl

Město Roudnice nad Labem obnovilo krizovou linku pro seniory a osoby se zdravotním postižením. V pracovních dnech od 8:00 do 19:00 je sociální pracovník na čísle 702 202 834 připraven poradit v obtížných životních situacích a zajistit zprostředkování nákupu základních potravin, léků, dovozu oběda a dalších služeb.

Vláda od středy zpřísní preventivní opatření, pošle ochranné pomůcky invalidním důchodcům

13.10.2020

Od středy 14. října dojde na území České republiky k dalšímu zpřísnění protiepidemických opatření. Vláda jejich rozsah schválila na jednání v pondělí 12. října 2020. Rozhodla rovněž o uvolnění ochranných prostředků ze státních rezerv a financí na nákup remdesiviru.

Uzavření MŠ Pastelka

11.10.2020

Mateřská škola Pastelka v Roudnici nad Labem bude od pondělí 12. října uzavřena. Důvodem je pozitivní test zaměstnance na COVID-19. Rodiče byli jejím vedením vyrozuměni a požádáni, aby děti týden sledovali. Při sebemenším náznaku příznaků nemoci mají kontaktovat lékaře a zůstat s nimi na ošetřovném.

Oznámení o změně úředních hodin

09.10.2020

Mgr. Jan Vancl

V souladu s aktuálním usnesením Vlády ČR bude omezen i provoz Městského úřadu Roudnice nad Labem. Navštěvujte ho tedy prosím pouze v nově uvedených úředních hodinách. Pokud jste však již objednáni, k jednání se dostavit můžete. Opatření platí do odvolání. Děkujeme za pochopení.

Vláda kvůli šíření epidemie COVID-19 omezí sportovní, kulturní a společenské akce, činnost úřadů i škol, rodičům prodlouží ošetřovné

09.10.2020

Vláda ČR na mimořádném jednání ve čtvrtek 8. října 2020 schválila další balík krizových opatření, kterými reaguje na nepříznivý vývoj epidemické situace a rostoucí počet nakažených nemocí COVID-19. Ve dvou vlnách, od 9. a od 12. října, omezí a úplně zakáže mj. sportovní, kulturní a další volnočasové akce, omezí činnost úřadů, škol i otevírací dobu restaurací. Rodičům, kteří z důvodu uzavření školy či karantény dítěte musí zůstat doma, navrhuje mimořádné podmínky ošetřovného.

Katalog sociálních a blízkých služeb - pomoc v obtížných životních situacích

21.04.2020

Dostali jste se do situace, která je nad vaše síly? Řeší problém někdo z vašich blízkých? Pomocnou ruku může podat některý z mnoha místních poskytovatelů sociálních služeb, volnočasových a svépomocných aktivit. Seznamte se s jejich službami v novém katalogu.

Roudnice zajistila roušky pro občany, pomoc nabízí i obcím Podřipska

25.03.2020

Mgr. Jan Vancl

Město Roudnice nad Labem zajistilo ochranné prostředky pro své obyvatele. V průběhu několika málo dnů zadalo výrobu dvaceti tisíc roušek, které byly rozdány jak přímo, tak do všech místních poštovních schránek. Pomoc nabídlo i ostatním podřipským obcím.

Rekonstrukce objektů Sladkovského a Jungmannova

13.08.2014

V současné době město Roudnice nad Labem realizuje dva investiční projekty finančně podporované prostřednictvím Integrovaného operačního programu, oblasti 3.1 b) – sociální integrace a služby. Jedná se o rekonstrukce dvou objektů na adresách Sladkovského 1365 a Jungmannova 670.

Město připravuje rekonstrukci dvou objektů ze strukturálních programů EU

30.07.2013

Rekonstrukce objektu Jungmannova 670. Projekt s plánovanými výdaji přes 12 milionů Kč je dotovaný z Integrovaného operačního programu 3.1.b. Projekt má za cíl rekonstrukci objektu s následným rozšířením a inovací sociálních služeb v Roudnici n. L.