Prodej elektronických cigaret a jejich náplní

Tisková zpráva města

Obecní živnostenský úřad Roudnice nad Labem upozorňuje prodejce elektronických cigaret a náplní, že živnostenské oprávnění k výkonu této činnosti je nutné chápat dvojím způsobem.

 

  1. Pokud dochází k prodeji e-liquidů tj. tekutých náplní, pouze bez obsahu nikotinu nebo s obsahem nikotinu v náplni  pod 1%  hmotnostní (nejedná se o směs vysoce toxickou ani toxickou), samostatně nebo v soupravách i s elektronickou cigaretou, bude postačovat živnost volná  „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, obor činnosti č. 48 Velkoobchod, maloobchod. Pro zřízení živnosti není vyžadován žádný doklad o odborné způsobilosti.
  2. Jestliže obsahem tekuté náplně (e-liquidu) je chemická směs obsahující nikotin, tj. látka klasifikovaná jako toxická dle chemického zákona č. 350/2011 Sb., je možné prodej uskutečňovat na základě oprávnění k provozování živnosti vázané „Výroba  nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické“. Pro zřízení této živnosti jsou vyžadovány doklady o odborné způsobilosti. Úroveň požadované odborné způsobilosti je uvedena v Živnostenském zákoně č. 455/1991 Sb. v příloze č. 2.

 

V této souvislosti ještě upozorňujeme na to, že v případě prodeje elektronických cigaret s náplněmi (e-liquidy) nebo náplněmi samotnými, klasifikovanými jako nebezpečné chemické směsi (zdraví škodlivé, toxické), je třeba, aby byly řádně označeny v souladu s chemickým zákonem č. 350/211 Sb. Další upozornění se týká skutečnosti, že toxické látky nelze prodávat osobám mladším 18 let a osobám zbaveným způsobilosti k právním úkonům a vysoce toxické látky nelze prodávat spotřebiteli a fyzickým a právnickým osobám, které nejsou oprávněny nakládat s těmito látkami ve smyslu § 44a zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.

Podobné aktuality:

Informace pro podnikatele

01.08.2016

Živnostenský úřad upozorňuje podnikatele zabývající se nákupem lihovin a jejich následným prodejem konečnému spotřebiteli o povinnosti nákupu výhradně u registrovaného distributora lihu nebo u registrované osoby povinné značit líh.

Úprava prodeje kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

10.10.2013

Dnem 17. října 2013 nabývá účinnosti novela zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydaná ve Sbírce předpisů pod č. 309/2013 Sb. Předmětná novela mimo jiné nově reguluje prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin.

Upozornění pro výrobce, zpracovatele a distributory paliv a pohonných hmot

03.09.2013

Upozornění na nové podmínky podnikání výrobců a zpracovatelů paliv a maziv a distributorů pohonných hmot. Stávající podnikatelé musí v období od 1. října 2013 do 1. listopadu 2013 požádat živnostenský úřad o koncesi a distributoři pohonných hmot i celní úřad o registraci a poskytnout kauci.