menu

CZ

EN DE FR

Nabídka zaměstnání - sociálně právní ochrana dětí

Tisková zpráva města

Město Roudnice nad Labem vyhlásilo výběrové řízení na obsazení pozice referent sociálních věcí - sociální pracovník oddělení sociálně právní ochrany dětí. Uchazeči se mohou hlásit až do 18. června.

Druh práce: agenda náhradní rodinné péče a dohod o výkonu pěstounské péče

Místo výkonu práce:  Město Roudnice nad Labem a ostatní pověřené obce.

Platové zařazení: dle zákoníku práce č. 262/2006 a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, platová třída 11.

Trvání pracovního poměru: doba neurčitá.

Předpokládaný nástup 1. 7. 2020.

Plný pracovní úvazek.

 

Předpokládaný termín pohovoru 23. 6. 2020 od 9 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Roudnice nad Labem, 2. patro, č. dveří 28.

  

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 

 • fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, případně fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt,
 • dosáhla věku 18 let, je plně svéprávná (způsobilá k právním úkonům), je bezúhonná,
 • ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštními právními předpisy.

 

 Požadavky

 • ukončené vzdělání VOŠ nebo VŠ v sociální oblasti - kvalifikační způsobilost dle § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.

Další požadavky:

 • platné řidičské oprávnění skupiny B, uživatelská znalost práce na PC, dobré organizační a komunikační schopnosti, aktivita a pracovní nasazení, schopnost samostatné práce, flexibilita a ochota se dále vzdělávat.

  

Písemná přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče,
 • datum a místo narození, státní příslušnost,
 • místo trvalého pobytu,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 • datum a podpis uchazeče,
 • kontaktní spojení.

 K přihlášce se připojí tyto doklady:

 • strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech, včetně jazykových,      
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál, případně úředně ověřenou kopii),
 • úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom + dodatek nebo vysvědčení k diplomu).

 

Nabízíme:

 • perspektivní a zajímavé zaměstnání,
 • odpovídající platové podmínky,
 • zaměstnanecké výhody dané kolektivní smlouvou.

  

Lhůta podání přihlášky:      do 18. 6. 2020 do 14:30 hodin.

Způsob podání přihlášky:

Přihlášky s uvedenými doklady v zalepené obálce doručte osobně na podatelnu Městského úřadu v Roudnici nad Labem, Karlovo náměstí 21, 413 01  Roudnice nad Labem nebo písemně poštou na stejnou adresu.

 Na obálce vyznačte:

 NEOTVÍRAT – Výběrové řízení – referent OSPOD.

  

Bližší informace:   Mgr. Monika Legnerová – vedoucí odboru sociálních věcí

                               e-mail: mlegnerova@roudnicenl.cz

 

                             Monika Udatná – personalistka

                              e-mail: mudatna@roudnicenl.cz

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo žádného uchazeče nevybrat a od výběrového řízení odstoupit nebo ho zrušit bez udání důvodu. Uchazeči nesou náklady, které jim účastí ve výběrovém řízení vzniknou.

Originální dokument ke stažení v PDF ZDE.

Podobné aktuality:

Roudničtí senioři dostanou ochranné prostředky z nanovláken

05.02.2021

Mgr. Jan Vancl

Vedení města, ve spolupráci s místní firmou PARDAM NANO4FIBERS, zajistilo ochranné prostředky pro všechny roudnické seniory patřící do ohrožené skupiny obyvatel starších 80 let. Distribuce polomasek s membránou z nanovláken bude zahájena v nadcházejícím týdnu.

S registrací na očkování pomůže i roudnická seniorská linka

12.01.2021

Mgr. Jan Vancl

Očkování proti nemoci COVID-19 je po roce plném omezení označováno za spolehlivou cestu zpět k běžnému životu. V pátek 15. ledna má být spuštěn elektronický registrační systém pro ohroženou skupinu lidí nad 80 let. Seznamte se se strategií očkování proti COVID-19 a pomozte svým blízkým. S registrací je připravena asistovat i roudnická seniorská linka 702 202 834.

Příspěvkem do Sbírky potravin pomůžete lidem v nouzi

16.11.2020

V sobotu 21. listopadu 2020 se uskuteční tradiční Sbírka potravin. Od 8:00 do 18:00 budete moci věnovat trvanlivé potraviny nebo drogistické zboží ve vybrané síti prodejen a obchodních řetězců po celé České republice. Již nyní je však po dobu 14 dnů možné darovat potraviny a drogerii i prostřednictvím on-line služeb TESCO a Rohlík.

Smajáles zrušen

23.09.2020

Z důvodu aktuální situace šíření onemocnění COVID-19 byla bohužel zrušena sobotní rodinná akce Smajáles na zahradě husitské fary. Děkujeme za přízeň a pochopení.

Nabídka zaměstnání - oddělení sociálně právní ochrany dětí

16.09.2020

Máte ukončené vzdělání VOŠ nebo VŠ v sociální oblasti? Hledáte perspektivní a zajímavé zaměstnání v oboru? Možná právě Vás hledáme na pozici referent sociálních věcí - sociální pracovník oddělení sociálně právní ochrany dětí. Do výběrového řízení se můžete přihlásit do 5. října 2020.

Přijďte se s rodinou pobavit na roudnický Smajáles

10.09.2020

Odbor sociálních věcí, společně s poskytovateli sociálních služeb, v sobotu 26. září pořádá Den s rodinou - Smajáles. Akce proběhne společně s farmářskými trhy. Přijďte se podívat do zahrady Husitské fary na roudnickém Husově náměstí, nakoupit místní produkty a pobavit se.

Pomoc seniorům

25.05.2020

Mgr. Jan Vancl

Odbor sociálních věcí od pondělí po dobu nouzového stavu nabízel telefonickou pomoc roudnickým seniorům. Infolinka po dobu šíření koronavirové nákazy zprostředkovávala služby k zajištění základních potřeb, především osamělých, starších osob nacházejících se v těžké životní situaci. Na výzvu odboru zareagovaly i desítky dobrovolníků, kteří zajišťovali distribuci tiskovin, roušek, nákupy nebo venčení psů.

Katalog sociálních a blízkých služeb - pomoc v obtížných životních situacích

21.04.2020

Dostali jste se do situace, která je nad vaše síly? Řeší problém někdo z vašich blízkých? Pomocnou ruku může podat některý z mnoha místních poskytovatelů sociálních služeb, volnočasových a svépomocných aktivit. Seznamte se s jejich službami v novém katalogu.