menu

CZ

EN DE FR

Na novou výsadbu naváže rekonstrukce Smetanova náměstí

Tisková zpráva města

Roudnický odbor životního prostředí pravidelně monitoruje stav místních dřevin. V době vegetačního klidu pak Město přistupuje k prořezům či kácení těch, jejichž zdravotní stav je vyhodnocen jako nedostatečný, či přímo rizikový. Stejně tomu bylo i letos, kdy v rámci avizovaného kácení desítek stromů na celém území Roudnice nad Labem došlo i k obměně zeleně v lokalitě Smetanova náměstí. 

Pravidelný monitoring zhoršujícího se zdravotního stavu tamějších dřevin byl, i vzhledem k vysoké návštěvnosti tohoto veřejného místa, prováděn již od roku 2015 a o sezónu později již došlo k odstranění dvou rizikových javorů ve velmi špatné kondici. I u ostatních však bylo v průběhu let zaznamenáváno silné prosychání korun, otevřené dutiny s destrukcí jádrové hmoty, či bakteriální výtoky. Výrazný vláhový deficit v letech 2017 - 2020 ještě dále přispěl ke značnému urychlení degradace těchto dřevin. A to až do té míry, že je bylo nutné v letošní sezóně z provozně bezpečnostních důvodů odstranit.

 

 (kácení nemocných dřevin na Smetanově náměstí)

Celkem bylo k pokácení určeno 15 stromů. Oproti původnímu záměru byl však ponechán jeden javor mléč, vyžadující redukční zásah, a trnovník akát. Ten je sice v dobrém zdravotním stavu, ale jeho pokácení bylo navrženo vzhledem k plánované výsadbě nových dřevin a zachování jednotné koncepce tohoto veřejného prostoru. Město totiž při volbě náhradní výsadby a jejího umístění vycházelo z dokumentu Územní studie veřejných prostranství, která ho v základních rysech navrhuje. Jejich zachování však bylo vstřícným krokem starosty Františka Padělka k přáním obyvatel z přímého sousedství parku. 

„V rámci správního řízení byly dodrženy všechny požadavky stanovené právními předpisy. Byly zváženy všechny souvislosti, především vzhledem ke špatnému stavu stávající zeleně. Ta navíc sloužila spíše ke shromažďování nepřizpůsobivých jedinců a jako místo pro užívání a distribuci drog. To byl další důvod k rozhodnutí revitalizovat zeleň v této lokalitě co nejdříve. Problémem se bohužel ukázala být komunikace s občany. Spokojili jsme se s tím, že uváděná studie prostranství byla několikrát veřejně projednávána. O další konkretizaci jednotlivých kroků jsme však s občany nemluvili, za což se za sebe a vedení města omlouvám. Jistě by se tím dalo předejít některým emotivním situacím,“ řekl starosta.

 

 (náhradní výsadba čtrnácti jedinců javoru mléče ve spodní části Smetanova náměstí)

V rámci náhradní výsadby bylo na území města vysazeno 32 listnatých stromů, z toho 14 javorů přímo ve spodní části Smetanova náměstí. Na obnovu zeleně se podařilo získat i dotační prostředky. Nadace ČEZ přispěla 100 tis. Kč, které pokryly téměř dvě třetiny nákladů této akce. V předjaří ještě proběhne výsadba trávníků. Další zeleň přibude v rámci zamýšlené rekonstrukce tohoto prostranství. 

„Myšlenka dnešního řešení Smetanova náměstí má počátek v roce 2018. Vedení města tehdy, v souvislosti se 100. výročím založení ČSR, řešilo důstojné pietní místo, které by bylo využíváno na vzpomínkové akce. V té době převládl názor, že nejvhodnější lokalita pro něj bude právě Smetanovo náměstí spojené s pomníkem TGM. Vzhledem k tomu, že nyní nešlo o celkovou rekonstrukci lokality, Rada města rozhodla o obměně zeleně bez zpracování podrobnější projektové dokumentace s tím, že následně, v závislosti na finanční situaci města, připraví projekt jeho celkové rekonstrukce. Ten by se měl zaměřit hlavně na vybudování pietního místa, mobiliář a pěší komunikace,“ uvedl starosta Padělek.

Téma celkové rekonstrukce Smetanova náměstí bylo diskutováno již v rámci příprav letošního městského rozpočtu. V tomto roce je tak počítáno se zadáním příprav projektové dokumentace. Vše závisí na finančních možnostech. Současná koalice je však odhodlána záměr realizovat co nejdříve, nejpozději do roku 2022.

 

 (část náhradní výsadby u kynologického cvičiště)

Aktuální stav lokality si můžete prohlédnout v reportáži MIS. S detaily „Územní studie veřejných prostranství ve městě Roudnice nad Labem“, řešící možnou budoucí podobu nejen Smetanova náměstí, ale i dalších veřejných prostranství našeho města, se můžete seznámit ZDE.

 

 (plán a vizualizace možné budoucí podoby Smetanova náměstí dle studie veřejných prostranství)

Podobné aktuality:

Údržba dřevin omezí parkování na Karlově náměstí

22.02.2021

Mgr. Jan Vancl

V průběhu února a března odborná firma Gabriel s.r.o. provádí první etapu arboristické údržby dřevin na roudnickém hřbitově a Karlově náměstí. O víkendu 27. - 28. 2. částečně omezí parkování v centru města.

Zrušení svozu bioodpadu

15.02.2021

AKTUALIZACE: Poslední ze tří nově zavedených zimních termínů svozu bioodpadu se z náhradního termínu (st - pá, 17. - 19. 2.) přesouvá na týden příští (st - pá, 24. - 26. 2.). Důvodem přetrvávající mrazy, při kterých je vlhký odpad z některých nádob obtížné vyprázdnit. Děkujeme za pochopení.

Změna termínu svozu bioodpadu

08.02.2021

Poslední ze tří nově zavedených zimních termínů svozu bioodpadu se z tohoto týdne (st - pá, 10. 2. - 12. 2. ) přesouvá na týden příští (st - pá, 17. - 19. 2.). Důvodem jsou aktuální mrazy, při kterých je vlhký odpad z některých nádob obtížné vyprázdnit. Děkujeme za pochopení.

Informace k místnímu poplatku za komunální odpad v roce 2021

22.01.2021

Upozorňujeme na povinnost hrazení místního poplatku za komunální odpad. Částku 670 Kč můžete zaplatit osobně i převodem do 30. června 2021. Složenky za tímto účelem nejsou rozesílány.

Upozornění na změnu svozu separovaného odpadu z Podlusk a části Bezděkova

06.01.2021

Upozorňujeme obyvatele městských částí Podlusky a Bezděkov na změnu pravidelného svozu separovaného odpadu. V tomto roce se bude konat každé úterý v liché týdny. Svozová firma zajistí náklad pouze pytlů k tomu určených.

Odpadová akce uspěla, pravidelné svozy se nevrátí

09.12.2020

Mgr. Jan Vancl

Roudnické městské služby po tři týdny neodvážely černé skládky. Veřejnost se k výzvě postavila kladně a odpadu v ulicích ubylo. Pravidelné svozy věcí patřících na sběrný dvůr se tak nevrátí.

Obnova usychajících dřevin pokračuje

19.11.2020

Mgr. Jan Vancl

V lokalitě Smetanovo náměstí dnes pokročily práce na kompletní obnově tamější zeleně. Pokácené stromy do konce roku nahradí nová výsadba. Zásah je součástí avizované podzimní obnovy desítek usychajících dřevin na celém území Roudnice nad Labem.

Svoz bioodpadu v zimním období

09.11.2020

S příchodem zimního období v listopadu opět přerušujeme pravidelné čtrnáctidenní svozy bioodpadu. V reakci na podněty občanů jsou však letos nově zařazeny tři termíny v prodlouženém měsíčním intervalu. Samozřejmě můžete stále využít i služeb sběrného dvora Hostěraz.

Městské služby černé skládky odvážet nebudou

29.10.2020

Mgr. Jan Vancl

Roudnice nad Labem občanům nabízí mnoho způsobů, jak zodpovědně nakládat se svým odpadem. I přes opakovaná upozornění a postihy však Roudnické městské služby musejí z ulic stále pravidelně uklízet černé skládky. Město proto volí radikální řešení - v termínu 9. - 28. listopadu nebude odvážen.

V Podluskách proběhne sběr nebezpečných odpadů

29.09.2020

V sobotu 3. října ráno v Podluskách proběhne sběr drobných nebezpečných odpadů. Televizory, monitory, lednice, mrazáky ani další domácí spotřebiče a ostatní elektrozařízení však nově nebudou přijímány. Službu zabezpečuje Sdružení obcí pro nakládání s odpady SONO.

Záhájili jsme obnovu usychajících dřevin

23.09.2020

Mgr. Jan Vancl

Dnes dopoledne odborná firma zahájila plánované kácení usychajících dřevin. Přibližně stovku stromů, nejen v sídlišti, ale na celém území města, nahradí nové vhodnější a odolnější výsadba

Termíny svozu BIO odpadu pro rok 2020

27.02.2020

Ve vybraných lokalitách Roudnice nad Labem v březnu opět zahájíme pravidelný svoz biodpadu. Od 11. března tak bude možné v příslušném termínu přistavit sběrnou nádobu ke svozu, stále však nejpozději do 6:00 hod.

Roudnice nově nabízí možnost třídění jedlých olejů a tuků

19.12.2019

Mgr. Jan Vancl

Víte, jak správně naložit s olejem či tukem po smažení? Roudnický odbor životního prostředí si letos před Vánoci připravil novinku. K jeho vyhození tak můžete využít označené nádoby na stanovištích tříděného odpadu na sídlišti, Čihadlech, Bezděkově i v Podluskách.