Rekonstrukce objektů Sladkovského a Jungmannova

13. 08. 2014| Kateřina Kubíčková, administrace projektů EU | Tisková zpráva města

V současné době město Roudnice nad Labem realizuje dva investiční projekty finančně podporované prostřednictvím Integrovaného operačního programu, oblasti 3.1 b) – sociální integrace a služby. Jedná se o rekonstrukce dvou objektů na adresách Sladkovského 1365 a Jungmannova 670.

Cílem těchto projektů je profesionalizace prostor využívaných pro realizaci sociálních služeb. Jedná se o navýšení kapacity a rozšíření poskytovaný činností v rámci sociálních služeb, především s ohledem na aktivizaci cílové skupiny a jejího úspěšného zapojení do společnosti a trhu práce. Oba projekty reflektují dlouhodobé potřeby zjištěné na základě místních analýz.

Budova na adrese Sladkovského 1365, kterou dlouhodobě využívá středisko Naděje, je azylovým domem, kde je poskytována pomoc osobám v nepříznivé sociální situaci spojené s nevyhovujícím bydlením při návratu k běžnému způsobu života.

Kromě navýšení kapacity zařízení nám rekonstrukce také otevírá nové možnosti v oblasti poskytování služeb a jejich pravidel. Nové vybavení pomůže umocnit povědomí o přechodném charakteru a skutečném smyslu azylového bydlení. Vznikne také nová služba: krizová pomoc pro muže.

Budova v ulici Jungmannova byla před zahájením rekonstrukce téměř v havarijním stavu. Další využití některých částí objektu by bylo bez dalších investic takřka nemožné. Práce se tak zaměřily na interiéry, a právě díky nim se předejde problémům s nevyhovujícími hygienickými podmínkami zařízení, které zde hrozily.

Po skončení prací, které probíhají v rámci projektu Jungmannova 670, naváže město Roudnice nad Labem další investiční akcí – a to rekonstrukcí 2. np budovy, kde v současné době sídlí družina ZŠ Jungmannova.

Jeho rekonstrukci nebylo z důvodu podmínek výše jmenovaného dotačního titulu možné zahrnout do realizovaného projektu. Přesto MěÚ pracuje na řešení tak, aby v co nejkratší době měla družina odpovídající zázemí.

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Uvodni-strana


Návrat na předchozí stránku
Roudnice nad Labem
Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334, DIČ: CZ00264334
GPS souřadnice: 50˚ 25' 31,39" N, 14˚ 15' 42,52" E

Telefon: 416 850 111 (ústředna),
fax: 416 850 171
E-podatelna: epodatelna@roudnicenl.cz
ID datové schránky: qdwbviv

Úřední hodiny úřadu
pondělí a středa: 7:00-17:00
úterý a čtvrtek: 9:00-15:00
pátek: nejsou stanoveny, úřad pro veřejnost uzavřen

Jednání mimo úřední hodiny je možné na základě domluvy
s příslušným pracovníkem.


Další provozní doby:
Infocentrum | Pokladna
Povinné informace

Facebook a RSS kanál
Facebook Facebook