Roční hlášení o odpadech

14. 01. 2014| Věra Kautská Hofmanová DiS., odpadové hospodářství | Tisková zpráva města

Roční hlášení o odpadech podávají oprávněné osoby i původci odpadů, kteří naplní zákonnou povinnost podle § 39 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech prostřednictvím systému ISPOP (Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností) každoročně a to do 15. února následujícího roku.

Není možné hlášení podávat v tištěné podobě, nebo zasílat v elektronické podobě, kromě přílohy č. 24 vyhlášky č. 383/2001 Sb. Tato příloha se hlásí prostřednictvím webové stránky MŽP (http://priloha24.mzp.cz) elektronicky přímo na ORP (platí do 30.9.2014).

Podání hlášení lze učinit následujícími způsoby:

a) Zaslání do systému ISDS (datové schránky MŽP).  Datová schránka má název: ISPOP (Ministerstvo životního prostředí), zkratka (ID): 5eav8r4.

b) On-line zasláním do systému ISPOP přímo prostřednictvím tzv. webových služeb (WSDL) po zadání přihlašovacího jména a hesla do systému  ISPOP. Přihlašovací údaje získáte při registraci do ISPOP.

Veškeré podrobnosti naleznete na internetových stránkách www.ispop.cz


Návrat na předchozí stránku
Roudnice nad Labem
Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334, DIČ: CZ00264334
GPS souřadnice: 50˚ 25' 31,39" N, 14˚ 15' 42,52" E

Telefon: 416 850 111 (ústředna),
fax: 416 850 171
E-podatelna: epodatelna@roudnicenl.cz
ID datové schránky: qdwbviv

Úřední hodiny úřadu
pondělí a středa: 7:00-17:00
úterý a čtvrtek: 9:00-15:00
pátek: nejsou stanoveny, úřad pro veřejnost uzavřen

Jednání mimo úřední hodiny je možné na základě domluvy
s příslušným pracovníkem.


Další provozní doby:
Infocentrum | Pokladna
Povinné informace

Facebook a RSS kanál
Facebook Facebook