Závěr zjišťovacího řízení

03. 01. 2014| Odbor životního prostředí | Tisková zpráva města

Odbor životního prostředí MěÚ Roudnice nad Labem oznamuje, že MŽP ČR vydalo závěr zjišťovacího řízení podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ke koncepci „Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období 2007-2013, aktualizace dokumentu na základě změn,schválených 10.10.2013 Monitorovacím výborem ROP SZ“, podle kterého není nutné uvedenou koncepci dále posuzovat podle zákona .

S plným zněním dokumentu je možné se seznámit v úředních hodinách v kanceláři č.46 odboru životního prostředí Městského úřadu Roudnice nad Labem, případně na úřední desce. Materiál je zároveň k dispozici na adrese http://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce, kód koncepce MZP173K.


Návrat na předchozí stránku
Roudnice nad Labem
Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334, DIČ: CZ00264334
GPS souřadnice: 50˚ 25' 31,39" N, 14˚ 15' 42,52" E

Telefon: 416 850 111 (ústředna),
fax: 416 850 171
E-podatelna: epodatelna@roudnicenl.cz
ID datové schránky: qdwbviv

Úřední hodiny úřadu
pondělí a středa: 7:00-17:00
úterý a čtvrtek: 9:00-15:00
pátek: nejsou stanoveny, úřad pro veřejnost uzavřen

Jednání mimo úřední hodiny je možné na základě domluvy
s příslušným pracovníkem.


Další provozní doby:
Infocentrum | Pokladna
Povinné informace

Facebook a RSS kanál
Facebook Facebook