Rada města schválila nová pravidla pro přidělení bytů zvláštního určení v domech sociálního bydlení

25. 09. 2013| Monika Legnerová, vedoucí OSV | Tisková zpráva města

Byty zvláštního určení v domech sociálního bydlení jsou určeny pro bydlení seniorů a osob se zdravotním postižením. Jedná se byty v o domě č. p. 1460 v ulici Podluská a v domě č. p. 1457 v ulici Hochmanova (lidově „pečováky“). Rada města Roudnice n. L. schválila 18. 9. 2013 usnesením č. 741/2013 nová pravidla pro přidělení bytů v těchto domech.

Žádost o přidělení bytu v Domě sociálního bydlení (dále jen DSB) může podat občan, který splňuje alespoň 3 z níže uvedených kritérií:

1)         přiznaný příspěvek na péči

2)         přiznaný průkaz TP nebo  ZTP případně  ZTP/P

3)         věk od 70 let

4)         příjem do 11 000 Kč měsíčně na osobu

5)         stal se obětí domácího násilí

6)         má trvalé bydliště v Roudnici nad Labem

7)         osoby s psychiatrickou diagnosou (zaléčené), s posouzením smluvního lékaře

8)         využívání sociální služby alespoň 5 hodin měsíčně

 Žádost si mohou podat i manželé nebo jiné dvojice (např.: druh, družka), kteří spolu chtějí žít ve společné domácnosti, a alespoň jeden z partnerů splňuje výše uvedené podmínky.

K žádosti o byt v Domě zvláštního určení dodá žadatel četné prohlášení o majetku. Rada města přihlíží k ekonomické situaci žadatele.

Byty zvláštního určení v Domech sociálního bydlení jsou přidělovány na dobu určitou.

2 byty zvláštního určení v Domech sociálního bydlení jsou vyčleněné pro bydlení jiné cílové skupiny, než jsou občané uvedení v bodech 1-8 a je možné přidělovat na dobu určitou 6 měsíců osobám, které jsou omezené ve způsobilosti k právním úkonům, jejichž opatrovníkem je Město Roudnice n. L.

Do bytů zvláštního určení v Domech sociálního bydlení nesmí být přijímáni:

1)         občané, kteří jsou schopni žít bez cizí pomoci v dosavadních bytech a občané, kteří mají zajištěnou dostatečnou péči v rodině

2)         občané závislí na alkoholu, jiných návykových látkách a psychiatrická onemocnění, která mohou způsobit narušení společného soužití (doloženo lékařským potvrzením)

3)         občané, kteří mají dluhy vůči Městu Roudnice nad Labem

V současné době jsou v domě sociálního bydlení v Hochanově ulici č. p. 1460 čtyři volné byty a v domě č. p. 1457 v Podluské ulici jeden volný byt. Žádosti o přidělení bytů přijímá referentka sociálního odboru, Ivana Srpová, tel.: 416 850 170 nebo 602 386 076, e-mail: isrpova@roudnicenl.cz.

Tiskopis žádostí je k dispozici na webu města na adrese: http://www.roudnicenl.cz/urad/socialni-odbor-formulare. K žádosti je třeba dodat vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele.

 

 


Návrat na předchozí stránku
Roudnice nad Labem
Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334, DIČ: CZ00264334
GPS souřadnice: 50˚ 25' 31,39" N, 14˚ 15' 42,52" E

Telefon: 416 850 111 (ústředna),
fax: 416 850 171
E-podatelna: epodatelna@roudnicenl.cz
ID datové schránky: qdwbviv

Úřední hodiny úřadu
pondělí a středa: 7:00-17:00
úterý a čtvrtek: 9:00-15:00
pátek: nejsou stanoveny, úřad pro veřejnost uzavřen

Jednání mimo úřední hodiny je možné na základě domluvy
s příslušným pracovníkem.


Další provozní doby:
Infocentrum | Pokladna
Povinné informace

Facebook a RSS kanál
Facebook Facebook