U P O Z O R N Ě N Í - výstraha nebezpečí požárů

26. 07. 2013| Vladimír Drož, OŽP | Tisková zpráva města

Městský úřad Roudnice nad Labem jako orgán státní správy lesů upozorňuje v souvislosti s nynější výstrahou Českého hydrometeorologického ústavu na nebezpečí požárů, na následující omezení, plynoucí z lesního zákona. V rámci obecného užívání lesů, tzn. při běžných procházkách v lese, je v souvislosti s prevencí před lesními požáry v lesích zakázáno: 1. Kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa 2. Odhazovat hořící nebo doutnající předměty 3. Rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně je zakázáno také do vzdálenosti 50 m od okraje lesa Za nerespektování uvedených zákazů může být uložena pokuta až do výše 15.000 Kč.


Návrat na předchozí stránku
Roudnice nad Labem
Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334, DIČ: CZ00264334
GPS souřadnice: 50˚ 25' 31,39" N, 14˚ 15' 42,52" E

Telefon: 416 850 111 (ústředna),
fax: 416 850 171
E-podatelna: epodatelna@roudnicenl.cz
ID datové schránky: qdwbviv

Úřední hodiny úřadu
pondělí a středa: 7:00-17:00
úterý a čtvrtek: 9:00-15:00
pátek: nejsou stanoveny, úřad pro veřejnost uzavřen

Jednání mimo úřední hodiny je možné na základě domluvy
s příslušným pracovníkem.


Další provozní doby:
Infocentrum | Pokladna
Povinné informace

Facebook a RSS kanál
Facebook Facebook