SVS zahájí rekonstrukci vodovodu a kanalizace v Kratochvílově ulici

aktualita 04. 04. 2018| Zprávy z Roudnicka

Severočeská vodárenská společnost v týdnu od 9. dubna zahájí další plánovanou investiční akci roku 2018: rekonstrukci vodovodu a kanalizace v Kratochvílově ulici. Práce mají být dokončeny do konce srpna.

V uvedené lokalitě se nachází vodovod z litiny průměru DN 200 z roku 1965. V souběhu s vodovodem je betonová kanalizace průměru DN 300 (v úseku od OK k Bille), uvedená do provozu roku 1929. Další úsek stoky (křižovatka s ulicí Švagrovského po ulici Na Rejdišti) je také tvořen betonovou kanalizací průměru DN 300 z roku 1930. Kanalizace vykazuje četné díry, korozi nad 50 %, a praskliny, ve špatném technickém stavu jsou také kanalizační šachty. Z uvedených důvodů se SVS rozhodla k provedení rekonstrukce.

V rámci investiční akce SVS dojde k výměně stávající kanalizační stoky za kameninové potrubí DN 300 v celkové délce 266,4 m, vč. přepojení domovních přípojek, přípojek od uličních vpustí, a propojení v prostoru OK. Dále dojde k výměně stávajícího vodovodu za potrubí z tvárné litiny DN 200 v celkové délce 119,3 m, vč. přepojení domovních přípojek. Součástí rekonstrukce je zároveň i výměna stávajících šoupat. Na rekonstruovaném řadu v ul. Kratochvílova je v současné době osazen podzemní hydrant, který bude rekonstruován a zůstane jako podzemní. Předpokládá se provádění otevřeným výkopem, potrubí kanalizace a vodovodu bude z větší části uloženo do společného výkopu.

Rekonstruovaný vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 22. února 2018. Následně zhotovitel zajišťoval výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, vytyčení inženýrských sítí, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště. 

Stavební práce začnou v týdnu od 9. dubna 2018 a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. srpna 2018. 

Stavba je koordinována s investiční akcí k obnově povrchů ve správě SÚS Ústeckého kraje. Dále v dotčeném území proběhne rekonstrukce plynovodu.

Stavba je rozdělena do dvou etap. První etapa se týká úseku od křižovatky s ul. Švagrovského, po dokončení vodohospodářské části bude probíhat rekonstrukce plynovodu. Druhá etapa se týká úseku od Špindlerovy třídy směrem k ul. Švagrovského. Předpoklad zahájení prací je ve 21. týdnu. V tomto úseku rovněž proběhne rekonstrukce plynovodu, následně naváže rekonstrukce kanalizace a vodovodu.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Litoměřice, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 25 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 116 milionů korun bez DPH.

 

zdroj: Mgr. Jiří Hladík, SVS a.s.


Návrat na předchozí stránku
Roudnice nad Labem
Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334, DIČ: CZ00264334
GPS souřadnice: 50˚ 25' 31,39" N, 14˚ 15' 42,52" E

Telefon: 416 850 111 (ústředna),
fax: 416 850 171
E-podatelna: epodatelna@roudnicenl.cz
ID datové schránky: qdwbviv

Úřední hodiny úřadu
pondělí a středa: 7:00-17:00
úterý a čtvrtek: 9:00-15:00
pátek: nejsou stanoveny, úřad pro veřejnost uzavřen

Jednání mimo úřední hodiny je možné na základě domluvy
s příslušným pracovníkem.


Další provozní doby:
Infocentrum | Pokladna
Povinné informace

Facebook a RSS kanál
Facebook Facebook