Zahajujeme svoz bioodpadu

aktualita 05. 03. 2018| Město Roudnice nad Labem | Tisková zpráva města

V posledním březnovém týdnu opět zahájíme svoz bioodpadu. Sběrné nádoby můžete letos ke svozu poprvé přistavit ve dnech 28.-30.3. a dále v každém lichém týdnu, vždy od středy do pátku do 6:00 hod., až do konce listopadu.

Upozorňujeme občany města Roudnice nad Labem, na zahájení pravidelného svozu biodpadu. Ve vybraných lokalitách města a v příslušném termínu bude od konce března opět možné přistavit ke svozu sběrnou nádobu. Letošní svozy probíhají v lichých týdnech, vždy ve středu, čtvrtek a pátek. První svoz proběhne ve 13. týdnu tj. 28., 29. a 30. března 2018. Poslední letošní svoz je pak plánován na 47. týden tj. 21.22. a 23. listopadu 2018. Svoz bioodpadu je uskutečňován bez ohledu na termíny státních svátků.

 

Co do nádob na bioodpad nepatří?

Umisťujeme do nich rostlinný odpad ze zahrady, jako je listí, tráva, plevel, větve, dále zbytky jídel, včetně potravin s prošlou zárukou, zbytky ovoce, zeleniny, slupky, či výkaly drobných domácích zvířat. Do nádob na bioodpad však rozhodně nepatří maso, kosti, uhynulá zvířata, olej z potravin, obaly od potravin ze skla, plastu, kovu a dalších nevhodných materiálů. Děkujeme, že tato pravidla respektujete.

 

Proč třídit bioodpad?

Správným tříděním bioodpadu dochází ke snížení produkce směsného komunálního odpadu a tím i úspoře finančních prostředků vynakládaných za jeho likvidaci na skládce. Nadbytečné množství bioodpadu můžete odevzdat i ve sběrném dvoře Hostěraz. Bioodpad je v Roudnici nad Labem svážen již od roku 2010. Z grafu je patrný vývoj celkového množství vyprodukovaného a svezeného bioodpadu v průběhu jednotlivých let.

 

 

Harmonogram svozů:

Každý lichý týden ve středu, počínaje středou 28.3.2018, v těchto ulicích: Štěpárna, Na Hradčanech, Prokopova, Jeronýmova, Sladkovského, Hochmanova, Hálkova, Krabčická, Chelčického, Palackého, Dobrovského, Houskova, V Úvoze, Tylova, Kolárova, Erbenova, Bezejmenná, Lidická, Švermova, Očkova, Rvačov, Riegrova, Nad Skalami, Třebízského, Havlíčkova, B. Němcové, Kap. Jaroše, Zahradnická, Husovo náměstí, Jungmannova

Každý lichý týden ve čtvrtek, počínaje čtvrtkem 29.3.2018, v těchto ulicích: V Uličkách, Pod Hostěrazem, U Parku, Na Výšině, Máchova, U Zvonice, Komenského, Bezručova, Alšova, Mánesova, Jiráskova, Smetanovo nám., Farského, Čechova, Vrchlického, Libušina, J.Hory, Stadická, Horymírova, Neklanova, Krokova, Sámova, Podluská, Přemyslova, Dr. Slavíka, Švagrovského, T. G. Masaryka, Alej 17. Listopadu, Školní, Kratochvílova, Žižkova, Špindlerova, Na Rybníčku, Barákova, K.Jeřábka, Samota, U Zastávky

Každý lichý týden v pátek, počínaje pátkem 30.3.2018, v těchto ulicích: K Řípu, Přímá, Na Čihadlech, Za Rozhlednou, Řipská, 9. května, 1. Máje, Chvalínská, Hracholuská, Na Vyhlídce, Na Výsluní, Potoční, V Borku, Zahradní, Židovická, Na Kolečku, Sluneční, Krátká

 

Nádoby musí být přistaveny v den svozu bioodpadu nejpozději do 6:00 hodin ráno.

 


Návrat na předchozí stránku
Roudnice nad Labem
Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334, DIČ: CZ00264334
GPS souřadnice: 50˚ 25' 31,39" N, 14˚ 15' 42,52" E

Telefon: 416 850 111,fax: 416 850 171
E-podatelna: epodatelna@roudnicenl.cz
ID datové schránky: qdwbviv

Úřední hodiny úřadu
pondělí a středa: 7:00-17:00
úterý a čtvrtek: 9:00-15:00
pátek: nejsou stanoveny, úřad pro veřejnost uzavřen
Jednání mimo úřední hodiny je možné na základě domluvy
s příslušným pracovníkem.


Další provozní doby:
Pokladna úřadu
Informační a dopravní centrum Podřipska, Arnoštova 88
Povinné informace

Facebook a RSS kanál
Facebook Facebook