V Hracholuskách proběhl odchyt psů

aktualita 05. 02. 2018| Jan Vancl, tiskový mluvčí | Tisková zpráva města

Týrání zvířat je bezpochyby velmi citlivým tématem. Na území Roudnice nad Labem jsou ročně odchyceny desítky psů. Co však dělat, když zanedbávání péče o ně může na majetku a zdraví ohrožovat i jejich bezprostřední okolí?

Touto problematikou se ve spolupráci s Krajskou veterinární správou Státní veterinární správy pro Ústecký kraj dlouhodobě zabývá odbor životního prostředí MěÚ RCE - úsek ochrany zvířat proti týrání . Ten v uplynulých měsících řešil ojedinělý případ majitele dvou desítek psů, volně se pohybujících v oblasti Hracholusk, který i přes opakované výzvy nedbal doporučení úřadů, a proto mu museli být začátkem tohoto roku odebráni.

„Případ jsme řešili již od léta minulého roku, kdy došlo ke spáchání prvních přestupků. Chovatele jsme pokutovali za neočkování, byla mu doporučena kastrace psů a vzhledem k nezvládání péče o zvířata i celková redukce jejich počtu,“ řekla Věra Kautská Hofmanová, referentka OŽP.

Vzhledem k neuposlechnutí těchto doporučení, a především na základě stále častějších incidentů úniků psů, byla provedena opakovaná kontrola chovu a naří- zeno snížení jejich počtu. Úřad však obecně tyto problémy řeší především z hlediska ochrany zvířat, nikoliv lidí.

„I když nám samozřejmě není lhostejný majetek, a tím spíše zdraví obyvatel dotčených lokalit, je třeba říci, že pokud se zvířata nacházejí alespoň v průměrném výživovém stavu, majitel nespolupracuje a k vlastnictví některých zvířat se ani nehlásí, je velmi obtížné situaci řešit okamžitě. A to i v tomto velmi specifickém případě, který jsme obdobným způsobem řešili již před pěti lety. V tuto chvíli jednáme s Krajskou veterinární správou o možnosti zrychlení postupů v takto závažných případech. Důležitým aspektem, majícím vliv na délku celého procesu, jsou však i personální a kapacitní možnosti útulku, kam zvířata umisťujeme,“ vysvětlil Ing. Vladimír Drož, vedoucí OŽP MěÚ RCE.

Zanedbatelná není ani částka vynakládaná za takovou službu. Umístění psa může stát několik stovek, ale také tisíců korun. V rámci hospodárného nakládání s veřejnými prostředky je tak třeba volit rozumná řešení.

„I když se v takto extrémních případech jedná o jednotlivce, chov a pohyb psů je pro nás ve městě stále velkým tématem. Nejedná se jen o problematiku psích exkrementů, znečisťujících především oblast sídliště, ale i jejich volný pohyb. I přestože je, s výjimkou třech vyhláškou vymezených míst, již delší dobu na veřejných prostranstvích zakázán, majitelé psů tento zákaz často nedodržují,“ komentoval situaci místostarosta Mgr. Jiří Řezníček.

Místo pro volný pohyb psů je veřejnou vyhláškou vymezeno v částech třech roudnických lokalit – na Slavíně, sídlišti JIH a v Hlubokém parku. Prosíme chovatele psů, aby tato pravidla respektovali. V případě, že se setkáte se zanedbává- ním péče či týráním zvířat ve svém okolí, můžete kontaktovat Policii ČR, Městskou policii nebo přímo odbor životního prostředí MěÚ RCE.


Návrat na předchozí stránku
Roudnice nad Labem
Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334, DIČ: CZ00264334
GPS souřadnice: 50˚ 25' 31,39" N, 14˚ 15' 42,52" E

Telefon: 416 850 111 (ústředna),
fax: 416 850 171
E-podatelna: epodatelna@roudnicenl.cz
ID datové schránky: qdwbviv

Úřední hodiny úřadu
pondělí a středa: 7:00-17:00
úterý a čtvrtek: 9:00-15:00
pátek: nejsou stanoveny, úřad pro veřejnost uzavřen

Jednání mimo úřední hodiny je možné na základě domluvy
s příslušným pracovníkem.


Další provozní doby:
Infocentrum | Pokladna
Povinné informace

Facebook a RSS kanál
Facebook Facebook