Dotační program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ pro rok 2018

aktualita 25. 01. 2018| Město Roudnice nad Labem | Tisková zpráva města

Stavební úřad upozorňuje na dotační program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“, založený Ministerstvem kultury České republiky v roce 2008. Finanční podpora u tohoto Programu je určena na obnovu památek, které se nacházejí mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a které nejsou ve vlastnictví České republiky.

Podpora tohoto Programu dosahuje zejména tam, kde to dosud stejně a efektivním způsobem neumožňovaly jiné program Ministerstva kultury. Hlavní cílovou skupinou podpory jsou zejména drobnější kulturní památky, nalézající se ve venkovském prostoru.

Městský úřad Roudnice nad Labem, stavební úřad, státní památková péče dopisem č.j. SU/8268/2008 ze dne 19.2.2008 informoval všechny dotčené obce o tomto novém dotačním programu a požádal obecní a městské úřady o poskytnutí informace ve svých spádových územích veřejnosti a to obvyklým způsobem v místě, např. prostřednictvím veřejných desek, místních zpravodajů nebo místním rozhlasem.

Pro informaci o dotačním titulu a jeho aktualizaci pro rok 2018 proto upozorňujeme na webové stránky Ministerstva kultury České republiky, kde jsou vyvěšeny  všechny potřebné údaje pro podání žádosti o finanční příspěvek na obnovu kulturní památky z tohoto Programu. Informace spojené s tímto Programem budou poskytnuty případným zájemcům na Stavebním úřadě, státní památková péče – p. Vinšová Ilona, tel. 416850129, Městský úřad Roudnice nad Labem, I. patro, č. dveří 16.


Návrat na předchozí stránku
Roudnice nad Labem
Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334, DIČ: CZ00264334
GPS souřadnice: 50˚ 25' 31,39" N, 14˚ 15' 42,52" E

Telefon: 416 850 111 (ústředna),
fax: 416 850 171
E-podatelna: epodatelna@roudnicenl.cz
ID datové schránky: qdwbviv

Úřední hodiny úřadu
pondělí a středa: 7:00-17:00
úterý a čtvrtek: 9:00-15:00
pátek: nejsou stanoveny, úřad pro veřejnost uzavřen

Jednání mimo úřední hodiny je možné na základě domluvy
s příslušným pracovníkem.


Další provozní doby:
Infocentrum | Pokladna
Povinné informace

Facebook a RSS kanál
Facebook Facebook